Back

★ Dynastie čínské historieDynastie čínské historie
                                     

★ Dynastie čínské historie

Podle legendy, byli první vládci Číny Tří velkých a pět vladařu - bohy a mýtické bytosti, jejichž úřad byl později apeloval na čínských učenců, kteří byli v poli následující panovníkum.

                                     

1. Historické období. (Historical period)

Po legendárním období Tří ušlechtilý a pět vladařu nastoupili první tři pololegendární dynastie Xia, Shang a Zhou. Od Shang každý dynastie podle mandátu Nebes 天命 tiānmìng, která byla založena vládou dynastie v rámci nebes tchien-an-men sia 天下 tiānxià. Pro první čas, takže jen Shang, aby ospravedlnili svržení dynastie Sia.

Impérium založené na různých dynastií, se nazývají zpravidla, jméno vládnoucí dynastie a až do zveřejnění dynastie Čchin vládl jejich panovníci jako králové 王 pchin-jin: wáng, nebo knížata, vévodové, knížata. Pouze Jing Zheng 嬴政 pinyin: ying byl zhèng - po roce 221 před naším letopočtem. c. sjednotil Čínu - vládl jako První císař šchuang-ti 始皇帝 pinyin: shǐ huángdì. Název, který jste 帝 pinyin: dělat - na Západě, překládal se jako císař - je pak použita pro většinu příštího panovníka, až do svržení dynastie Čching v roce 1911.

Každá dynastie byla dále rozdělena do období vlády každého panovníka - tzv. epoch nien-chao TZ: 年號 ZZ: 年号 pinyin: niánhào. Každý vládce nazval jméno éry jeho vlády a až do nástupu dynastie Ming, to nebylo neobvyklé, že jeden panovník prohlásil postupně několik epoch Kao-cung 高宗 gāo zōng dynastie Tang, během jeho vlády v letech 650 683 prohlásil dokonce 14). Zakladatel dynastie obvykle nazývá éru jeho vlády, spolu s oznámením nové dynastie. Era jiné nástupcu počítat jako pravidlo, z dalšího čínského nového roku. Doba trvání každé době pak sloužila jako počítání času, takže, například, v roce 1651 je sedmého roku éry Shun-zhi 順治. Velmi často je pak název éry zaměněny za jménem císaře, a císař Fulín je pak lépe známý jako císař Shun-c, což byl název, který Fulín zvolil pro pojmenování z éry jeho vlády, atd.

                                     

2. Dynastie "samozvancu". (Dynasty "samozvancu")

V historii Číny dále obsahuje řadu malých a relativně krátké-období dynastií, které jsou obvykle nejsou uvedeny v seznamu čínských dynastií. To je dynastie vyhlášen největší rebelové a uzurpátoři, kteří stejně jako zakladatelé většiny jiných dynastií vzbouřili proti momentálně vládnoucí dynastii a snažil se ji svrhnout. Nikdy ale nezískal potřebnou podporu a sílu, a během několika měsíců nebo let jejich povstání potlačil. Takový dynastie se vyznačuje tím, že nikdy nedostal vládou celé Číny řízené jen některé z provincie, a byly někdy i jen jediného vládce, který je s názvem buď jako král nebo císař, který vyhlásil jméno éry jeho vlády. Že tyto dynastie byly krátké trvání a nízké suverénní, ale nesmí vést k domněnce, že byly zcela nesmyslné. Alespoň některé z nich významně ovlivnily čínské historii:

Wu Ce-tchien-ťin 武則天 wǔ zétiān - jedna z konkubín tchangského císaře Kao-cunga 高宗 gāo zōng - centralizované vlády pro nemocné císař, a po jeho smrti oznámila, že v říjnu 690 dynastie Zhou 周 zhōu, a jako císařovna Sheng-shen 聖神 shèngshén pak vládne až do února 705, jako jediná císařovna v čínské historii.

Na konci dynastie Ming, s vlivem hladomoru, katastrofální stav císařské pokladny, a vojenské impotence dynastie rozmohli venkovských banditů. S časem, mezi nimi profilování dva z nejvýznamnějších vůdců C Li-cheng 李自成 lǐ zìchéng a Zhang Xian-taichung 張獻忠 zhāng xiànzhōng. Zhang Xian-jung oznamuje dynastie 大西 dà xī, české: "Big West" v červenci 1643 po dobytí Wu-čchangu 武昌 wǔchāng v provincii hubei 湖北 húběi v centrální Číně, který prohlásil hlavním městem nové dynastie a sám pomazán jako "Velký král Západu" wang 大西王 dà xī wáng. Pokud C-cheng prohlásil dynastie Šunky po dobytí xi anu 西安 xīān v provincii Shaanxi TZ: 陝西 ZZ: 陕西 shănxī v listopadu 1643. "Král velké Shun" Shun wang 大順王 dà shùn wáng nároky na čínský Nový rok 8. Února 1644. Jak prohlásil dynastie převzala model řízení podle ming model a pokračovat v boji nejen proti dynastii Ming a Qing dynastie, ale také sami mezi sebou. 3. Června 1644, tedy po více než dvou měsících od dobytí Pekingu Li C-cheng prohlašuje císař z dynastie Šunky. Brzy ale musí uprchnout před united forces of ming generála Wu San-kueje 吳三桂 wú sānguì a ching Standard. V létě roku 1644, Zhang Xian-jung se pohybuje pod tlakem Ming C Li-cheng jeho království v sichuan 四川 sìchuān. Na konci této dynastie, přišel v listopadu 1646, kdy byl Zhang Xian-čungova armády porazil qing armády, Zhang Xian-taichung zajat a popraven. Pokud C-čchengova Shun skončila ještě dříve, v dubnu 1645, kdy po dlouhém pronásledování mingským generál Wu San-kuejem podporován qing jednotky buď zabit, nebo spáchal sebevraždu.

Další relativně významnou dynastií "samozvancu" byl začátek roku 1674, prohlásil Zhou dynastie zhōu 周, který prohlásil bývalý ming generál Wu San-kuej-čou v jihozápadní Číně v Yunnan TZ: 雲南 ZZ: 云南 yúnnán během tzv. Povstání tři samozvancu, a která trvala až do roku 1681.

                                     

3.1. Odkazy. Literatura. (Literature)

 • CHENG, Anne. Dějiny čínského myšlení. Překlad Helena Beguivinová, Olga Lomová, David Sehnal, Dušan Vávra. 1. ed Praha: DharmaGaia, 2006. 688 s. ISBN 80-86685-52-7.
 • BROOK, Timothy. Čtvero ročních období dynastie Ming. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-583-6.
 • SŁUPSKI, Zbigniew, LOMOVÁ, Olga. Úvod do dějin čínské literatury a beletrie II. Dynastie Qin a Han. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1727-5.
 • MOTE, F. W. Imperial China 900-1800.: Harvard University Press, 2000. ISBN 0-674-44515-5.
 • SŁUPSKI, Zbigniew, LOMOVÁ, Olga. Úvod do dějin čínské literatury a beletrie Vůbec. Dynastie Shang až období Válčících států. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1267-4.
 • FAIRBANK, John King. Historie Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-249-9.
                                     

3.2. Odkazy. Externí odkazy. (External links)

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu dynastie čínské historie ve Wikimedia Commons.
 • CHINAKNOWLEDGE - univerzální průvodce pro Čínské studie - přehled dynastií, suverénní, historie anglický.
                                     
 • Jižní a severní dynastie čínsky v českém přepisu Nan - pej - čchao, pchin - jinem Nán Běicháo, znaky 南北朝 je období čínské historie v letech 420 589, kdy byla
 • hospodářský Egyptské dynastie Dynastie čínské historie Dynastie seriál, 1981 americký televizní seriál z let 1981 1989 Dynastie seriál, 2017 americký
 • Tento článek je o dynastii O státním útvaru také pojednává článek Říše Jüan. Dynastie Jüan čínsky pchin - jinem Yuáncháo, znaky 元朝 mongolština: Dai - ön
 • Dynastie Čou čínsky znaky 周朝, pinyin: Zhōu Cháo vládla Číně od 12. století do roku 771 př. n. l. Dovedla Čínu do zlatého věku, který se vyznačoval rozvojem
 • existenci dynastie Sia na místech uváděných starodávnými čínskými texty. Další, tentokrát už historicky věrohodnou dynastií byla dynastie Šang, která
 • historický stát a dynastie Předcházela mu legendární dynastie Sia, následoval stát dynastie Čou. Rozkládal se v severočínské nížině. Tato dynastie je v Číně
 • Dynastie Chan čínsky 漢朝 pinyin: Hàn Cháo je čínská dynastie která vládla v období 206 př. n. l - 220 n. l. Předcházela ji dynastie Čchin a po ní následovalo
 • Dynastie Suej čínsky 隋朝 pinyin: suí cháo je jedna z čínských dynastií která trvala mezi lety 581 - 618. Následovala po období jižních a severních dynastií
 • období jednotlivých císařských dynastií vládnoucích v Číně. Podrobnější informace naleznete v článku Dynastie Čchin. Dynastie Čchin má svuj počátek již o
 • 1714 Dynastie Kamehameha: Havaj 1810 - 1872 Dynastie Kalaimamahu: Havaj 1872 - 1874 Dynastie podle zemí Dynastie čínské historie Egyptské dynastie Slovníkové


                                     
 • jména této dynastie V čínských dějinách následuje vláda dynastie Čchin po dvě a pul století trvajícím období válčících státu na sklonku dynastie Čou Zhou
 • Dynastie Sin 新 byla čínská dynastie vládnoucí v letech 8 23 n. l., která přerušila vládu úspěšné dynastie Chan. Jediný vládce této dynastie Wang Mang
 • naleznete v článcích Dynastie čínské historie a čínské císařství. Dynastie Sia 2100 1600 př. n. l. Dynastie Šang 1600 1100 př. n. l. Dynastie Čou 1100 - 221
 • Z nich není existence dynastie Sia prokázána, přestože je duležitým prvkem tradičního pojetí čínské historie Nicméně čínští archeologové ji spojují
 • článek je o dynastii to jest vládnoucím rodu. O státním útvaru, kterému dynastie vládla, pojednává článek Říše Ming. Dynastie Ming čínsky v českém přepisu Ming
 • styl a Odkazy. Dynastie Čoson korejsky 전주이씨, 全州李氏 zvaná také Dynastie I nebo Ri, byla korejská královská a později císařská dynastie vládnoucí v letech
 • Tento článek je o čínském vládnoucím rodě a dynastii O státu, kterému dynastie vládla, pojednává článek Říše Čching. Aisin Gioro čínsky znaky 愛新覺羅, mandžusky
 • hrobky dynastií Ming a Čching je řada mnoha hrobek čínských císařu z dob dynastií Ming a Čching. Tyto hrobky jsou duležitou součástí čínské historie a kultury
 • století. Čínští císařové měli obvykle větší počet manželek a konkubín výjimkou byl mingský Chung - č zřejmě jediný monogamní císař čínské historie pouze


                                     
 • Čínská zahrada je typ zahrady typický pro čínský region. V čínské zahradě jsou určujícími prvky modelace terénu, dekorativní stavební doplňky, použité
 • Podrobnější informace naleznete v článku Okresy v Čínské lidové republice. Okresy zustaly zachovány i po vzniku Čínské republiky roku 1911 a následné reorganizaci
 • Mandžusku, zanikl roku 1912, kdy byla v čínské sinchajské revoluci svržena vláda mandžuské dynastie a ustavena Čínská republika. Počátky čchingskému státu
 • tvorba spadá do období dynastie Šang a počátku dynastie Čou. Z pozdějšího období se zachovaly nápisy na bronzu. V období dynastie Čou vzniklo i pět klasických
 • Čínské impérium, někdy nazývané Velké čínské impérium byla země existující velmi krátkou dobu v letech, kdy byl vudcem Čínské republiky prezident Jüan
 • Dynastie Pozdní Lê vietnamsky Nhà Hau Lê, chữ nôm 家後黎 také jednoduše dynastie Lê vietnamsky Nhà Lê, chữ nôm 家黎 také dum Pozdní Lê vietnamsky Hau
 • Západní Chan po svržení 15 let pusobící dynastie Sin. Na trun byl roku 25 n. l. dosazen nový císař Liou Siou. Dynastie Východní Chan však nedosáhla takové
 • založení Čínské lidové republiky ČLR byly okresy základní jednotkou na okresní úrovni administrativy. Od 80. let probíhaly rozsáhlé změny čínské správy
 • Panovníci jižních a severních dynastií stáli v letech 386 589 čele státu vzniklých koncem 4. a začátkem 5. století na místě čínské říše Tin a šestnácti severočínských
                                     
 • pul miliónem let. Dynastie Sia je považována za první čínskou vládnoucí dynastii Šang je první historicky doložená čínská dynastie Vládla v 17. až 16
 • Cchao čínsky pchin - jinem Cáo Cāo, znaky 曹操 155 220 byl vojevudce a ministr dynastie východní Chan, který se dostal k moci v závěru vlády dynastie Byl
                                               

Dynastie (rozcestník)

Dynastie muže být: Dynastie čínské historie. Dynastie – rodová posloupnost vzájemně spřízněných osob, udržující si v určitém časovém období vliv ať už mocenský nebo hospodářský. Dynastie seriál, 2017 – americký televizní seriál z roku 2017. Dynastie seriál, 1981 – americký televizní seriál z let 1981–1989. Egyptské dynastie.

Users also searched:

čchin, čína, čínská zeď, čínské vynálezy, dynastie čching, dynastie chan, dynastie čou, území číny bylo velmi rozsáhlé bylo tedy děleno na, Dynastie, dynastie, nsk, nsk vynlezy, nsk ze, dynastie ching, ching, chan, dynastie ou, vynlezy, zem, velmi, rozshl, bylo, tedy, dleno, dynastie chan, historie, Dynastie nsk historie, chin, zem ny velmi rozshl bylo tedy dleno na, dynastie čínské historie,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Dynastie čou.

Genocida po čínsku 2 Krvavá historie Říše středu 100 1. Tehdejší císařská dynastie nejprve zkusila toto příliš nezávislé území obsadit nevojenskou cestou. Začala sponzorovat migraci čínských. Čína. Cz Dynastie čínské historie Cz Hlavní strana. – 中國歷代王朝 Od mytických dob a vlády prvních.

Dynastie čching.

Dynastie Chan. Dynastie mnohé byli mocné a dlouhověké, jiné se ztratili v propadlišti dějin. Každá z těchto dynastii má v historie starověké Číny svuj podíl na bohaté historii této. Čínská zeď. Čínské knihovnictví SKIP. Po dynastii Han následovaly další dynastie, podle nichž je periodizována čínská historie. 21 až do roku 1911. 22 Ačkoliv dlouhodobé dynastické éry byly v. Území číny bylo velmi rozsáhlé bylo tedy děleno na. Dějiny Číny CK China Tours. Uvedená dynastie vládla v Číně v letech 1368–1644 a její příslušníci byli národností Číňané. Po nich převzala vládu Vlastní hrobky historie.


Dynastie chan.

Svět kolem nás Čína říše za Velkou zdí 3. Mnoho čínských dynastií nebo císařu vlastnilo zvěřinec, či spíše rozsáhlý park, Údajně nejhorší žena v dlouhé čínské historii stála za pádem dynastie Šang. Slavný čínský meč DYNASTY WARRIOR HQ! chl. N. l., přichází z Indie i Číny buddhismus, konfuciánství a taoismus. 544 – 602, vláda dynastie Lý Nam Dế. 905 – 959, vláda dynastie Khuc. 939 – 954, vláda. Historie Čína Pruvodce ESO travel. Až do začátku 20. století se v Říši středu odehrávaly dramatické události. V pruběhu. Dynastie čínských vládcu vládnoucí rody císařu v Číně. Existence dynastie Sia však dodnes není spolehlivě historicky doložena. První skutečně historicky doloženou čínskou dynastií je ta s názvem. Četba k státním zkouškám z kulturní antropologie a dějin Číny 1. Zde vzniklo více než padesát etnických skupin, z nichž každá měla vlastní charakteristické kulturní rysy.

To nejlepší z Číny Poznávací zájezdy Čína Asociace.

Čínsky pchin jinem Wǔhàn, znaky 武漢. Wuhan znak. Wuhan je Historie Wuhanu započala zhruba před 3500 lety. Během osidlování dynastií Han se z jednoho z puvodních měst Hanyang stalo rušné centrum. Roku 206 n.l. byl obehnán. Bohatství čínské dynastie Ming představuje Západu výstava v. Přehledné dějiny zahrnují čínské myšlení od nejstarších dob dynastií Šang a Čou​, přes věštebnou Knihu proměn I ťing, taoismus, konfucianismus, buddhismus a​.


Dějiny čínského myšlení Anne Cheng alternativy.

Podle Ming Shi oficiální historie Mingské dynastie patřila první třídě dou niu, doslovně volí drak – drak se třemi a později čtyřmi drápy s rohy zatočenými dolu​. Čína prezentace fotografií. Kam se nyní vydá Čína a jaké historické období jí v tom bude který v 15. století za vlády dynastie Ming směřoval na svých obrovských lodích. D Ě J I N Y Č Í N Y. Ty ukončily vládu nejedné čínské dynastie. První císař sjednocené Číny Qin Shi Huang začal se stavbou Velké čínské zdi před 2000 lety právě z. Palát, Augustin Prušek, Jaroslav: Středověká Čína DharmaGaia. Vládci dynastie Chan byli během své vlády více než úspěšní – Čína dosáhla své největší Konfucius je dodnes Číňany uznáván jako největší filozof historie. SEVERNÍ ČÍNA historie a kultura v proměnách tří tisíciletí ARS. HISTORIE. První historicky doloženou čínskou dynastií byla dynastie Sia. Ta však byla dlouho pokládána za pouhou legendu, dokud nebyly uskutečněny.


Dějiny Číny dinastie, spektrum dějin.

Počítání času a historických událostí 21 Dobytí Číny a založení dynastie Jüan 88. Čína pod starších dynastií tradiční čínské historiografie – Sia a Šang – na. Poslední čínský císař aneb z panovnického paláce až do vězení. Dynastie čínské historie tvoří kontinuální řadu dynastií od třetího tisíciletí před naším letopočtem až do roku 1911. Čínské dějiny štítek Databáze knih. Plňkem k popisné historii Číny, která sama o sobě nemuže vystihnout ​mandžuskou dynastii Čching a po vznik Čínské republiky 1911 – a její nahrazení ko. Dynastie v číně –. Kulturně společenské souvislosti, periodizace vývoje – dynastie. Čingischán, jeden z největších vojevudcu historie, dobývá většinu Asie, jmenuje se císařem a​.

Starověká Čína iPrima.

Čajové listy byly také konzumovány jako zelenina, používány v lékařství za dynastie Chan 220 př.n.l 206 n.l. se rozšířilo pití léčivého nápoje připraveného z. Čína Perly říše středu, Čína dovolená, zájezdy a recenze tohoto. Císař Yang období vlády 604 – 617 z dynastie Suei měl v paláci ve svém v Číně je známé z knihy Historické události ve Wulinu dnes město Chang čou.

Michal Tomášek: Dějiny čínského práva. Mezinárodní vztahy.

Rádi spojují své historické úspěchy se současným ekonomickým boomem a dávají také znak 秦 shodný s označením bývalé čínské dynastie. Šanghaj – Suzhou – Peking více info na. Pro dějiny Číny ale později i v evropských dějinách je významný pojem ​dynastie. My už jsme si o něm něco říkali především v souvislosti s dějinami Egypta,. Dějiny a současnost, Město dynastií Ming a Čching. Jak se mluví v Číně? Objev v krátkosti historii, kulturu, svátky a jiné užitečné informace Za první čínskou dynastii je hlavně Číňany považována dynastie Xia​.


Poklady staré Číny World Trend.

Druhým nejpočetnějším souborem je sbírka čínského umění, jejíž počátky sahají k předmětu včetně unikátních děl z archaických období čínské historie. pozici​, Čína, dynastie Jižní Sung, 12 Vykuřovadlo ting s dřevěným víkem, Čína,. Umění starověké Číny Studijni. V rozsáhlém prostoru dnešní Číny vznikaly, spojovaly se a rozpadaly ruzné historické říše. Panovníci na svém území budovali a udržovali. Zeměpisný web Daniela Svobody EDUCAnet Ostrava. Století před Kristem byla Jin svržena dynastií Čou. Za vlády dynastie Čou došlo ke sjednocení severní Číny a do tohoto období klademe vznik čínského feudálního.

Císařské hrobky: oblíbený cíl turistu a povinnost pro místní Magazín.

V některých obdobích se spolu s mincemi používaly jako platidlo i obilí či hedvábí​. Dynastie Čchin 221 207 př. n. l. je známá po celém světě díky císaři Čchin Š. Historie peněz v Číně výstava Toulky po Čechách. Období dynastií Sung a Jüan přispělo podstatnou měrou také k rozvoji dob obsahovaly jednotlivé oficiální historie čínských dynastií zvláštní kapitolu.


Sbírka asijského umění Národní galerie Praha.

Čínská civilizace má své doložené počátky v oblasti kolem dolního toku Žluté řeky asi 1500 př.n.l., kdy nastoupila vládu první historicky potvrzená dynastie. Idealizace národní historie v soudobé Číně Informační systém. 4 Mytologie Na základě tvrzení Číňanu je čínská historie stará 5000 let První historické záznamy na základě mýtu Např. existence první čínské dynastie Xia stále. Jazyk, kultura a historie v Číně C. Výstava, kterou Skotské národní muzeum věnovalo čínské dynastii Ming, má podle svých pořadatelu, citovaných deníkem Financial Times,. Časová osa čínských dynastií. 1368 po nástupu císaře Jungle z dynastie Ming za vlády dynastie Čching, r. 1644 1911 od r. 1912 hlavním městem Čínské republiky, od r. 1949 komunistické.


Starověká Čína Dějepis.

Kogurjo Vítězství Uldži Mundoka nad čínským vojskem dynastie Suej. 630 645. Kogurjo Stavba obranné zdi proti Číně. 649. Kogurjo Slavný generál Jonge. Čína vidí svět jinak: Svou stále významnější roli považuje za návrat. Během své vlády dokázal ukotvit tuto dynastii, která se později měla stát nejpevnější v historii Číny. Tato doba je jednou částí historie Číny, za. Kompas času Česká televize. N. l.–9 n. l. a pozdější Dynastie Východní Chan 25 220 n. l.Období čínské dynastie Chan, dlouhé čtyři století, je považováno za zlatou éru v čínské historii. Dadalova kuchařka. Čína. Fascinující země s bohatou a dlouhou historií, vládou řady starých významných dynastií i bouřlivým novodobým vývojem. Země, proslulá vynálezem​.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →