Back

★ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v BratislavěFakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě
                                     

★ Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě

Fakulta byla vytvořena v roce 1980, po spin-off kateder fyziky, astronomie, geofyziky, meteorologie a informatiky v rámci fakulty Přírodních věd Univerzity Komenského. Tento krok přišel po více než 40. let snaží několik generací pedagogu a vědců v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Puvodně byl známý jako na fakultě Matematiky a fyziky karlovy univerzity, ale v roce 2000 byla přejmenována na dnešní název – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.

                                     

1. Umístění. (Location)

FMFI UK se nachází v Bratislavě, Mlynské Doliny, v těsné blízkosti budovy přírodovědecké fakulty univerzity karlovy v praze a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU. V okolí jsou Študentské domovy a jedálne Ľudovíta Štúra UK a Študentský domov Mladosť STU v Mill valley a Vysoké školy internátní škole Družba v Botanické zahradě.

                                     

2. Oddělení. (Department)

Matematické oddělení. (Math department)

 • Katedra matematické analýzy a numerickej matematiky, p, d Archivovány 9. 1. 2013 na Wayback Machine.
 • Oddělení algebry, geometrie a didaktiky matematiky profil, domovská stránka.
 • Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky p, d.

Katedra fyziky. (Department of physics)

 • Astronomická observatoř Modra. (The astronomical observatory of Modra)
 • Oddělení astronomie, fyziky Země a meteorológie p, d.
 • Katedra experimentálnej fyziky p, d.
 • Oddělení teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, p, d.
 • Katedra jadrovej fyziky a biofyziky p, d.

Oddělení informatiky. (Department of informatics)

 • Oddělení základov a vyučovania informatiky p, d.
 • Katedra aplikovanej informatiky p, d.
 • Oddělení informatiky, p, d.

Podpora oddělení. (Support department)

 • Oddělení jazykové přípravy p, d.
 • Katedra tělesné výchovy a sportu, p, d.
                                     

3.1. Akreditované studijní programy. Bakalářský titul profesionální. (A bachelors degree professional)

 • Poistná matematika. (Poistná math)
 • Manažérska matematika. (Manažérska math)
 • Matematika.
 • Ekonomická a finančná matematika.
 • Fyzika. (Physics)
 • Biomedicínska fyziky. (Biomedicínska physics)
 • Aplikovaná informatika. (Applied informatics)
 • Informatika. (Informatics)
                                     

3.2. Akreditované studijní programy. Bakalářské studium výuka. (Bachelors studies teaching)

 • Učitel fyziky a informatiky.
 • Učitel informatiky a biológie.
 • Učitelství deskriptívnej geometrie a matematiky.
 • Výuka matematiky a telesnej výchovy.
 • Učitel matematiky a fyziky.
 • Učitel matematiky a informatiky.
                                     

3.3. Akreditované studijní programy. Magisterský stupeň odborného. (Masters degree vocational)

 • Numerické analýzy a vědecké výpočty.
 • Fyzika pevných látek. (Physics of solids)
 • Biofyzika a chemická fyzika.
 • Matematická analýza. (Mathematical analysis)
 • Astronomie a astrofyzika. (Astronomy and astrophysics)
 • Informatika konverze, pro aplikovaná informatika od Bc.
 • Meteorologie a klimatologie. (Meteorology and climatology)
 • Teoretická fyzika. (Theoretical physics)
 • Aplikovaná informatika. (Applied informatics)
 • Biomedecínská fyziky. (Biomedecínská physics)
 • Pravděpodobnost a matematická statistika.
 • Optika a lasery. (Optics and lasers)
 • Matematické modelování. (Mathematical modeling)
 • Ekonomická a finanční matematika.
 • Manažerské matematiky. (Managerial mathematics)
 • Kognitivní věda. (Cognitive science)
 • Geofyzika. (Geophysics)
 • Fyzika plazmatu. (Physics of plasmas)
 • Aplikovaná informatika konverze. (Applied informatics conversion)
 • Počítačová grafika a geometrie.
 • Informatika. (Informatics)
 • Matematické struktury. (Mathematical structures)
 • Jaderná a subjaderná fyzika.


                                     

3.4. Akreditované studijní programy. Magisterské studium učitelské. (Master studies teaching)

 • Matematika a tělesná výchova.
 • Učitel fyziky a informatiky.
 • Učitelství deskriptívní geometrie a matematiky.
 • Učitel matematiky a informatiky.
 • Učitel matematiky a fyziky.
                                     

3.5. Akreditované studijní programy. Doktorské studium. (Doctoral studies)

 • Chemické fyziky. (Chemical physics)
 • Numerické analýzy a vědecké výpočty.
 • Jaderná a subjaderná fyzika.
 • Informatika. (Informatics)
 • Obecná fyzika a matematická fyzika.
 • Biofyzika. (Biophysics)
 • Pravděpodobnost a matematická statistika.
 • Matematická analýza. (Mathematical analysis)
 • Meteorologie a klimatologie. (Meteorology and climatology)
 • Fyzika plazmatu. (Physics of plasmas)
 • Fyzika kondenzovaných látek a akustika.
 • Teorie vyučování informatiky. (The theory of teaching of informatics)
 • Aplikovaná matematika. (Applied mathematics)
 • Astronomie a astrofyzika. (Astronomy and astrophysics)
 • Geometrie a topologie. (Geometry and topology)
 • Diskrétní matematika. (Discrete mathematics)
 • Kvantová elektronika a optika.
 • Teorie vyučování fyzice. (The theory of teaching physics)
 • Teorie vyučování matematice. (The theory of teaching mathematics)
 • Geofyzika. (Geophysics)


                                     

4. Vedení fakulty

Děkan
 • Prof. Rndr. Joseph také, zatímco, Drsc.
Proděkani
 • Doc. Rndr. Dana Pardubská, Csc., proděkanka pre vysokoškolských studií.
 • Prof. Rndr. Ján Filo, Csc., vice-dean pre postgraduální studium.
 • Prof. Rndr. Jan Urban, Drsc., první proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.
 • Mgr. Tomáš Vinař, PhD., proděkan pro informační technologie.
 • Prof. Rndr. Petr Kuš, Drsc., proděkan pro rozvoj a řízení.
Tajemnice
 • Ing. Mario Stan.
                                     

5. Odkazy. (References)

Externí odkazy. (External links)

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na Wikimedia Commons.
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.
 • Umístění FMFI UK na mapě.zoznam.sk.
 • 3D model budovy FMFI UK.
                                     
 • astronomie, fyziky Země a meteorologie Fakulty matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě Nachází se 12 km od města Modra, v jeho místní
 • Univerzita Komenského v Bratislavě slovensky Univerzita Komenského v Bratislave je nejstarší slovenská univerzita Vznikla v roce 1919 a měla mimořádný
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě slovensky: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zkr. PriF UK je jedna
 • matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě V roce 1995 pod vedením Miroslava Marcelliho obhájil na FF UK v Bratislavě doktorskou
 • Univerzity Komenského v Bratislavě - Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě a Fakulta matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského
 • 2002, Bratislava Slovensko byl slovenský matematik a profesor na Fakultě matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě které
 • sociálních věcí a rodiny ve vládě Ivety Radičové. V letech 1983 1988 studoval Fakultu matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Nitre. V letech
 • slovenský jaderný fyzik a vedoucí oddělení jaderné fyziky na Fakultě matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě Podílel se na objevu
 • Fakulty matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě dále pak sdružení Strom, Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě a Fakulta
 • Univerzity Komenského Doktorát ze statistiky získala v témže roce na Fakultě hospodářské informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě Druhý doktorát
 • Bratislavě. Následně v letech 1972 1985 vyučoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě Roku 1980 byl jmenován profesorem matematiky V letech 1985 - 1989 byl


                                     
 • studium numerické matematiky na fakultě dnes Fakulta matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského Od té doby přednáší předměty jako počítačová
 • vznikla v roce 1959 sloučením poboček Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a filosofické fakulty vznikla z filologické fakulty Vyšší školy
 • Absolvoval Matematicko - fyzikální fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a později Vysokou školu technickou v Bratislavě Po ukončení studia pracoval jako
 • detašovaným pracovištěm Univerzity Komenského v Bratislavě V roce 1992 byla sloučením Pedagogické fakulty a Vysoké školy polnohospodářské v Nitře zřízená Nitrianska
 • z deseti fakult Čtyři z nich byly založeny již při vzniku univerzity v roce 1919, jsou to Právnická fakulta zkratkou PrF Lékařská fakulta LF Přírodovědecká
 • matematiku a fyziku čestný člen Jednoty slovenských matematiku a fyziku a nositel zlaté plakety Fakulty matematiky fyziky a informatiky Komenského univerzity
 • gymnázia Grosslingová věnoval studiu na Fakultě matematiky fyziky a informatiky při Univerzitě Komenského v Bratislavě Zde úspěšně obhájil nejprve bakalářskou
 • ledna 1956 je slovenský matematik a pedagog. Pusobí na Katedře matematiky Fakulty přírodních věd Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici. Ve své vědecké
 • na Fakultě matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského Tam ho studenti plně tolerovali i po roce 1989. Jeho přednášky byly ukončeny až v roce

Users also searched:

Komenskho, Univerzity, informatiky, fyziky, matematiky, Bratislav, Fakulta, Fakulta matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenskho v Bratislav, fakulta matematiky, fyziky a informatiky univerzity komenského v bratislavě,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Advance O nás Advance Consulting.

Na PrF UK v Bratislavě, v současné době pokračuje v doktorském studiu na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Porota SVOČ 2013 Slezská univerzita v Opavě. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně,.

KAP Technická univerzita v Liberci.

Mgr. Adriana Bosáková, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Bc. Michael Branny, Katedra matematiky, Přírodovědecká. CSGG Conference 2018 O konferenci Místo konání Účastníci. Brejová Bronislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava. Budiš Jaroslav, Geneton s.r.o., Bratislava. Physics Teachers Inventions Fair 18: Registered participants. Vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a řízení Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě,. Program 18. ročníka konferencie DidInfo 2012 Vitajte na konferencii. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky oficiální zkratka FMFI UK, slangově Matfyz je jedna z fakult Univerzity Komenského v Bratislavě. Obsah. 1 Historie 2​.


Setkání učitelu matematiky všech typu a stupňu škol 2012.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave Za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov. FAKULTY ON LINE 2021. Zuzana Kubincová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava, SK doc. PaedDr. garantka zaměření na informatiku a informační technologie. Prof. chemie, fyzika, geografie, přírodopis, ekologie, vč. matematiky. V rámci. Detail fakulty GAUDEAMUS. First Name, Last Name, Affiliation. Adam, Broniš, Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave. Adam, Hložný, Comenius. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK. Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti​, vedy.

Úvodní stránka Scratch CUP – cz.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. T. Neubrunn, J. Vencko: Matematická analýza 1, skriptum, Bratislava, UK 1989 M. Gera,. Mgr. Barbora Kamrlová, Ph.D. Festivalfilosofie. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Untitled FCH VUT. Odborný asistent na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislavě Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky.


Virtuálne Mestské Múzeum Bratislava Komplex Starej Radnice.

Sme Strojnícka fakulta STU v Bratislave Sme najstaršou strojníckou fakultou na Slovensku. Samostatná výučba strojného inžinierstva na STU funguje od 1940. V Bratislave spustili najväčšiu slnečnú elektráreň na Slovensku. Hostinského, Rimavská Sobota svbednarova@. Bc. Alzbeta Bohiniková. Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava.


Kvantový grafen je plochý, ale drsný –.

Poď študovať jeden z 25 študijných programov na Fakulte matematiky, fyziky a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave. 3KK2016, Trojkrálová konferencia 4.1. 2016 v Bratislave JČMF. Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave. Název: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Ulice: Mlynská dolina F1. Psč: 842 48. Město: Bratislava. Erasmus Dum zahraniční spolupráce. Univerzita Komenského v Bratislave 6, 818 06 Bratislava 16, Slovensko Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Evanjelická bohoslovecká fakulta.

Doučování a konzultace matematika Střední škola informačních.

Významné výsledky fyzikov z Univerzity Komenského v Bratislave o Martoňák z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK FMFI UK a. Univerzita Komenského v Bratislavě – Mult. Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc​. Univerzita Komenského v Bratislavě – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. UK v Bratislave, F. matematiky, fyziky a informatiky Scio. Pavel Böhm, Katedra didaktikfy fyziky MFF UK v Praze & Edufor, Praha Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, Brno, Brno František Kundracik, FMFI UK, Bratislava, Slovensko Hana Kunzová,. Česko Slovenská konference o geometrii a grafice Fakulta. MatFyz je In zveřejnil a video v seznamu študijné programy FMFI UK. na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzita Komenského v Bratislave.

Deň otvorených dverí Matfyz Fakulta matematiky, fyziky a.

Mapa Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Knižničné a edičné centrum Knihovna – detailní mapa okolí ​základní,. Sborník abstraktu 2019 Pedagogická fakulta UP UPOL. Poslucharen C a B, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenskeho, Mlynska dolina, 842 48, Bratislava. Datum konání: 4. January 2016 9:00. Cz Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity. Ľudmila Jašková, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě a mgr. Mária Karasová ze Spojenej školy.


Gymnázium Komenského Havířov Fyzika.

UK, Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Kraus. Michal. Integrální reprezentace pro nekompaktní pípad. UK, Praha. Matematicko fyzikální fakulta. Informatika s Emilem informatika pro nové RVP H EDU ŠETŘÍ. Univerzita Komenského v Bratislavě slovensky Univerzita Komenského v Martině JLF UK – zřízena 1969 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky FMFI UK. UNIVERZITA KOMENSKÉHO Fakulta matematiky, fyziky a. Lékař a ekonom, vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě,. RNDr. Martin Fajkus, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky. Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Mlynská dolina F1, 842 48 Bratislava, Slovensko.

Projekty Gymnázium Jana Keplera.

1 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, studijní odbor matematika magisterské studium. 2 Ekonomická univerzita v. Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. H mat. EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky, děkan Dr. Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. A Irena Seidlerová 1926 – pusobily na Matematicko fyzikální. Matej Králik Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky. Vedoucí práce: Mgr. Vladimír Boža, PhD. O projektu: Leták. ˇCESK´A REPUBLIKA. Po absolvování Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze 1959 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Komenského univerzity v Bratislavě.


Mgr. Jozef Pecho Jozef Časopis Vesmír.

Název, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave. Adresa ulice, město, PSČ, Mlynska dolina, Bratislava 842 48. Velikost, 51. Baranovič, Roman, 1974 xx0028710 Portaro katalog knihovny. Branislav Saxa absolvoval magisterské studium na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. V doktorském studiu ekonomie. Kategorie: Děkani Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity. Projekt Virtuálního muzea byl vytvořen v rámci diplomové práce na Fakultě Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Virtuální. Branislav Saxa Branislav Saxa absolvoval magisterské studium na. UK v Bratislave, F. matematiky, fyziky a informatiky. Na jednotlivé študijné programy budete prijatí, keď ste absolvovali skúšku z Matematiky s percentilom 40 90.


MatFyz je In Hlavní stránka Facebook.

Konferenci pořádá Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s a informatiky Univerzity Pardubice a Jednotou českých matematiku a fyziku, ČR Chalmovianský Pavel, Univerzita Komenského, Bratislava, SR Kmeťová. Univerzita Komenského v Bratislave LinkedIn. Na Fakultě humanitních studií vyučuje předměty Matematika v primárním 2014 – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,. Partnerské univerzity Přírodovědecká fakulta OU. Dr. Tomáš Plachetka, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky doc. Ing. Petr Sosík, Dr., Slezská univerzita v Opavě,.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →