Back

★ Naturalis historiaNaturalis historia
                                     

★ Naturalis historia

Naturalis historia je jedním z prvních všeobecné encyklopedie antiky, napsal Plinius Starší, který napsal prvních deseti knih v 77 a zbytek pak v průběhu dvou zbývajících let svého života. Práce je jedním z nejrozsáhlejších děl se dochovaly z dob starověkého Říma až po současnost. Shrnuje všechny poznatky své doby o světě. Jeho objekt, tedy není omezena na to, co dnes chápeme pod pojmem biologie. Plinius sám je definován jako "přirozený svět, nebo život".

Práce je rozdělena do 37 knih, organizovaných do 10 objem. Pole, která pokrývají rozsah od astronomie, matematiky, geografie, etnografie, antropologie, lidská fyziologie, zoologie, botanika, zemědělství, hortikulturu, farmakologie, mineralogie, hornictví a těžba, sochařství, malířství a řezbářství drahokamu.

Naturalis historia pro šíři jeho záběru, zdroj citace a odkazy, stejně jako pro odborně tříděny a index se stal vzorem pro pozdější encyklopedické a vzdělávací práce. Práce je věnována císař Titus, syn Pliniova blízký přítel císaře Vespasiana, v prvním roce titovy vlády. To je asi jediná Pliniovo dílo, které se zachovalo, a zároveň poslední, které napsal. Jeho smrt v roce 79 při erupci Vesuvu, Plinius nedokončil poslední revize vaší práce.

Encyklopedie obsahuje širokou škálu údajů, které jsou poplatné tehdejší úrovni znalostí a dnes již dávno překonány. Na druhé straně však obsahuje řadu první, poměrně přesný popis mnoha rostlin a zvířat, zajímavé pozorování chování zvířat, popisy minerální a geologické. března, stejně jako popisy běžných aplikací současných znalostí o přírodě. Moderní historikové vědy považují to za jeden z nejdůležitějších vědeckých publikací z úsvitu vědy.

                                     

1. Zdroj. (Source)

Pro každou z oblastí, o které se zmiňoval, on představil Plinius práce odborníků v dané oblasti a pečlivě uváděl citace z jejich práce. Jeho seznam jaře někdy poskytuje profesionálům s kým vlastně konzultace, v jiných případech je hlavní autoři z pole, z jehož práce čerpal. Mé díky nim vyjádřil v poděkování v úvodu.

V úvodu Plinius uvádí, že práce obsahuje 20 000 výpisku z asi 2000 soubor z 100 vybraných skladatelů. Přežívající seznam těchto orgánů zahrnuje 473 skladatelů, z nichž 146 roman a 327 řecké a další.

                                     

2. Externí odkazy. (External links)

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Naturalis Historia na Wikimedia Commons.
 • Poslední dva odstavce Pliniovi na stránkách fenyklu.
 • Neúplné on-line přepis anglického vydání z roku 1601.
                                     
 • Historia Naturalis Brasiliae je výjimečné historické, vědecké a umělecké dílo referující o brazilské vlastivědě. Patronem celého projekt byl Johann Moritz
 • filosof, autor nejvýznamnější přírodovědné encyklopedie starého Říma, Naturalis historia dokončeno roku 77 která měla 37 svazku. Do Říma přišel okolo roku
 • prvním století našeho letopočtu Plinius Starší ve své encyklopedii Naturalis historia Tořiče jsou terestrické orchideje rostoucí ve střední a jižní Evropě
 • Africa na anglické Wikipedii. Plinius starší, Naturalis Historia V, 5.36 zpráva z knihy Naturalis Historia - latinsky Henry Lhote: L expédition de Cornelius
 • spisu  Adagia, I.vii.17. O této frázi se zmiňuje spis Plinia staršího Naturalis historia Řecký překlad přísloví je v básni od Alkaia z Mytilené. V ruštině:
 • Severomořští Germáni. Plinius starší asi v roce 80 n. l. ve svém díle Naturalis historia IV.28 uvádí Ingvaeony jako jednu z pěti germánských ras, dalšími
 • Láokoónta, o níž se pochvalně zmiňuje Plinius Starší v encyklopedii Naturalis Historia XXXVI, 37 a kterou měli podle Plinia vytvořit tři rhodští sochaři
 • Secundus 23 79 římský aristokrat, vědec a historik, autor spisu Naturalis historia Plinius mladší, celým jménem Gaius Plinius Caecilius Secundus 63
 • spolupracovníkem Diderotovy Encyklopedie, překládal Pliniovo dílo Naturalis historia Jeho syn Pierre - Étienne Falconet byl malířem, sochařství se věnovala
 • oleje. Varro, Marcus Terentius. De lingua latina liber V.124 Plinius. Naturalis Historia XVI.38 s73. Iuvenalis. iii.263, xi.158. MURRAY, John. A Dictionary


                                     
 • řeky Čoroch. První zmínka o pevnosti pochází z 1. století z díla Naturalis historia Plinia staršího. Ve 2. století se jednalo o dobře opevněné římské
 • Statius, Silvae 1. 3. 8 Plinius starší, Listy, VII. 20 Plinius starší, Naturalis Historia III. 5 Varro, De lingua Latina, V. 164 Macrobius, Saturnalia, I.
 • Statius Gaius Petronius Arbiter, Satirikon Gaius Plinius Secundus, Naturalis historia Marcus Fabius Quintilianus Gaius Plinius Caecilius Secundus Aulus
 • Encyklopedický institut ČSAV 1987. 998 s. bez ISBN Plinius, Gaius Secundus. Naturalis Historia III., kap XX. Encyclopædia Britannica. Raetia Raetic inscriptions
 • lze jmenovat například Plinia staršího a jeho třicetisedmisvazkovou Naturalis Historia a Galéna, který pomocí pitev zvířat zkoumal otázky anatomie a platil
 • 76 77  78  79  80  81 Plinius Starší publikoval Historia naturalis Papež Linus 64 65 66 67 68 69 77 78 79 Římská říše Vespasianus
 • ostrov nazýval Bavo, Boa, Boae nebo Bua. Zmiňuje ho Plinius ve své Naturalis historia 3.26. V době Římského císařství sloužil ostrov jako místo vyhnanstv
 • přidat výuku přírodních věd praktikovanou studiem Plinia staršího Naturalis historia Paolo Rosso, La scuola nel Medioevo Scuola nell Enciclopedia Treccani
 • Plinius starší, jemuž vděčíme za většinu informací o tomto umělci Historia naturalis 35.36.79 97 Apella považoval za lepšího malíře než byli jeho předchudci
 • sumptibus... cum indice copiosissimo 1658 Dendrologiae naturalis scilicet arborum historiae libri duo sylua glandaria, acinosumq. pomarium vbi eruditiones
 • Gerstner. Isaaci Newtoni Libri I. principiorum mathematicorum philosophiae naturalis Sect. I - V exposita 1769 Betrachtungen über eine Stelle der allgmeinen
                                     
 • římského válečníka a filosofa Gaia Plinia Secunda, autora encyklopedie Historia naturalis V okolí kráteru se nachází několik dalších kráteru. Ty byly označeny
 • svého života. V roce 1796 přišel do Paříže. Jeho první práce, Plantarum historia succulentarum 4 díly, 1799 a Astragalogia 1802 upoutaly pozornost
 • Nabonida zde babyloňané měli vojenský tábor. Plinius starší ve své Historia naturalis zmiňuje sektu, nebo náboženskou školu zvanou Hippareni. Je velmi často
 • hypotéza o řeckém puvodu Plinius starší píše ve své encyklopedii Naturalis historia že jméno Rhôna je odvozeno od názvu kolonie Rhoda či Rhodanusia rozkládající
 • nalézt u Theofrasta 371 287 př. n. l. krystalum se v encyklopedii Naturalis Historia věnoval Plinius starší 26 79 n. l. jenž popsal například oktaedrický
 • se poprvé zmiňuje Strabón a později Plinius starší v encyklopedii Historia naturalis pod názvem Aethusa nebo Algusa. Během punských válek využívali Římané
 • 1986 vyšla výběrová edice z prvních třech knih. I. část dekáda Liber I naturalis 1679 o přirozené povaze země České Liber II popularis 1680 o obyvatelích
 • zde usídlili Féničané. První zmínky o ostrově přináší ve svém díle Historia naturalis římský válečník a filosof Plinius starší. Nosným pilířem místní ekonomiky
 • již v řecké mytologii, přesnější popis máme až z prvního století z Naturalis historia Gaius Plinius Secundus roku 77 Podle antického mínění je bazilišek

Users also searched:

historia, Naturalis, Naturalis historia, naturalis historia, historie. naturalis historia,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Lavera jemný roll on BIO Verbena BIO Limetka 50 ml.

In his Naturalis Historia, Pliny the Elder subdivided the Peligna region and its people into three categories: Paelignorum Corfinienses, Superequani et. 1 Sborník SM. Přírodní vědy. Historia Naturalis. 1 1958. Obsahuje. Poměrně podrobný popis verbeny a jejích hojivých účinku najdeme také v Pliniově Naturalis Historia historie přírody. BIO limetka olej, výtažky: Limetky​.

Diamanty do nehtu Dagmar Bencová s.r.o studio.

Historia Naturalis. 1 1958. Obsahuje: Řasová flora některých dystrofních vod v Jizerských horách Jindřich Perman. Šťavnatkovité houby pahorku Velká. Plinius – Přírodní antivirotika a antibiotika. ANNOTATION This thesis deals with the translation of the Book XXI of Historia Naturalis written by well known ancient author Pliny the Elder. The chapters. Encyklopedie Knihovna BBB. A o 500 let později římský autor Plinius Starší shromáždil ve svém díle Naturalis historia vše, co dosud lidstvo o houbách vědělo a rozdělil je na jedlé a škodlivé.


Arnošt Vašíček chystá besedu o Českém tajemnu Havlíčkobrodský.

Kdo se natře lvím lojem, zajistí si vlídné přijetí na vysokých místech. Plinius Starší, Naturalis historia XXVII,8. 1. století n. l. Cz Naturalis historia Cz Hlavní strana. Tato kniha vyvolala svého času vášnivé diskuse mezi historiky starověku a znalci Plinius Maior ve svém díle Naturalis historia říká, že během jedné velké. Kapitoly o přírodě Naturalis historia Orig.: Naturalis Catalog. Came across some of my vacation pictures for PEI from a few years back. The ancient red sandstones are ubiquitous on the island. The sand and the ocean both. Raiano Vesnice. Director of the Natural History Museum. RNDr. Vladimír Antonín, CSc. phone: ​420 515 910 446, 420 727 934 566 e mail: vantonin. UpSite map.

Naturalis historia v češtině Latin Čeština Slovník Glosbe.

Témata: Basilicata, Itálie, organismus, Řecko, Setkání, současnost, stopa, Dolní Věstonice, fosílie, Konrad Gessner, Leonardo da Vinci, Naturalis Historia,. Grundriss einer Geschichte der Naturwissenschaften Národní. Naturalis historia česky Přírodopis je jedna z prvních všeobecných encyklopedií starověku, sepsaná Pliniem Starším, který napsal prvních deset knih v roce 77.


C. Plinii Secundi Naturalis Historia, Volumes 1 2 Nejlevnější knihy.

Poměrně podrobný popis verbeny a jejích hojivých účinku najdeme také v Pliniově Naturalis Historia historie přírody.BIO limetka olej, výtažky: Limetky. Pojem drahý kámen Minerály Brno Veletrhy Brno. Naturalis historia Естественная история. Plinius Starší: Historia Naturalis, Kapitola XXI – Bc. Monika. Písku, k úryvku z gigantické encyklopedie Plinia Staršího Naturalis historia. Zde se ukazuje mez tak extenzivního přístupu k literárnímu dědictví antické vědy. Atlantida – mýtus, nebo zapomenutá historie? – knihy. Před několika lety použil vojenský historik Flavio Russo na tuto lebku moderní přírodovědné encyklopedie starého Říma Naturalis historia. Limetka Tělo. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B Historia Naturalis Sborník Národního muzea v Praze, řada C Literární historie Acta Musei Nationalis Pragae,.


Plinius Starší Kapitoly o přírodě Naturalis Historia Antikvariát.

Byl římským učencem a autorem známé Přírodovědy Naturalis historia, encyklopedického díla, které bylo autoritou až do středověku. Plinius pocházel z​. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis Plant. Latina. Vydavatel: Praha Svoboda, 1974. Edice: Antická knihovna Svazek 19. Předmět: Plinius Secundus, Gaius, asi 23 asi 79. Naturalis historia 1. století. Naturalis historia České galerie. Naturalis historia je jedna z prvních všeobecných encyklopedií starověku, sepsaná Pliniem Starším, který napsal prvních deset knih v roce 77 a zbytek pak během zbývajících dvou let svého života. Dílo je jednou z nejrozsáhlejších prací, jež přežily. Plinius Maior 23 79 Římské císařství. Dílo Theofrastovo 372 – 287 přl n. l., Naturalis Historia Gaia Plinia, paměti italského umělce Benvenuta Celliniho 1500 – 1570 nebo knihu Gemmarum et. Plinius Starší ANTIKA. Objednávejte knihu Naturgeschichte. Naturalis historia v internetovém knihkupectví. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených.

Boda SPA Jemný roll on BIO Verbena BIO Limetka 50ml.

PLINIUS SECUNDUS, C. Naturalis historia. V. sv., ed. L. Ian K. Mayhoff. Lipsko, 1897. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS. Jazyk English Čeština Instituce Knihovna AV ČR Souborný katalog. Ze starého Říma se dochovala slavná encyklopedie Naturalis Historia kterou sepsal Gaius Plinius starší 1.stol.př.n.l., v ní se uvádí že mýdlo vynalezli Galové.

Muzeum českého granátu Praha – Expozice s prodejnou.

Kupte knihu C. Plinii Secundi Naturalis Historia, Volumes 1 2 Pliny the Elder za 1185 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze. Dárkový wellness set Bio Verbena Limetka Lavera Alpík.cz. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis. Original title: Sborník Národního muzea v Praze, řada B – Přírodní vědy. Abbreviation: Acta Mus. Nat. Natural History Museum PRO TRAVEL CK, s.r.o. Zkontrolujte Naturalis historia překlady do čeština. Prohlédněte si příklady překladu Naturalis historia ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku.


Mineralogie, metalurgie a materiály v Pliniově Naturalis Historia.

Jeho Naturalis Historia Přírodní historie se stala redakčním modelem pro budoucí encyklopedie. Miloval ho slavný historik Tacitus, který citoval celé pasáže z. Sláva falernskému, největšímu z římských vín. Naturalis Historia XXVII. kniha, Plinius starší. Z takových pozorování se zrodila medicína a sama Příroda připravila pro nás léky bez výloh vlastně již v naší.

Gaius Plinius Secundus.

Poměrně podrobný popis verbeny a jejích hojivých účinku najdeme také v Pliniově Naturalis Historia historie přírody. BIO citrón olej, výtažky obsahují malé. Periodika online - eMuzeum. Je to pokračování díla staršího římského historika Aufidia Bassa, které na starší Naturalis historia je i na dnešní dobu neobyčejně pečlivě sestavená kniha. Časopis Slezského muzea v Opavě. Series A, Historia naturalis. Pruvodce výslovností: Naučte se vyslovovat Feminae omnes visu nocent quae duplices pupillas habent v latina. Anglický překlad. Director of the Natural History Museum MZM. Kapitoly o přírodě z díla Naturalis historiae libri, sv. 37. Plinius Secundus, Gaius Plinius Kapitoly o přírodě Naturalis historia PLINIUS starší 1974.


Kapitoly o přírodě Plinius Starší základní informace o knize.

La Naturalis historia Storia naturale, dal latino, propriamente Osservazione della natura è un trattato naturalistico in forma enciclopedica scritto da Plinio il. Myšlenka dne. Natural History Museum, Londýn: Zobrazte recenze, články a fotografi z Natural History Museum na webu Tripadvisor.


Historia naturalis palmarum Mendelova univerzita v Brně.

Kapitoly o přírodě Naturalis Historia. Plinius Starší filosofie. r.v. 1974, nakladatel Svoboda, 356 stran, puvodní vazba s obálkou. D768. Nabídka publikací na výměnu Národní muzeum. Naturalis Historia Revelata. Už osm let soustředěně zkoumáme Český ráj s cílem porozumět postglaciální historii této nížinné, ale dlouhodobě.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →