Back

★ Sulfid vápenatýSulfid vápenatý
                                     

★ Sulfid vápenatý

Sulfid vápenatý je anorganická sloučenina se vzorcem CaS. Tato bílá látka krystalizuje v kubické soustavě, jako je chlorid sodný. Sulfid vápenatý byla studována jako součást procesu recyklace sádrovec vznikající při odsíření spalin. Stejně jako mnoho jiných solí obsahující sulfidové ionty má sulfid vápenatý typické sulfanový vůně, protože malé množství tohoto plynu uvolněného hydrolýzou solí.

Z hlediska atomová struktura krystalizuje v stejným způsobem, jako je chlorid sodný, což naznačuje silně iontové vazby s touto látkou. Vysoký bod tání je rovněž v souladu s označením jako iontová sloučenina. V křišťálově každý ion S 2− obklopen osmistěnem skládá ze šesti ionty Ca 2, a naopak, každý Ca 2 je obklopen šesti S 2−.

                                     

1. Výroba. (Production)

Sulfid vápenatý se vyrábí karbotermickou redukcí síranu vápenatého, když je konverze uhlíku, obvykle uhlí, oxid uhličitý:

CaSO 4 + 2 C → CaS + 2 CO2

Reakce muže, aby i nadále:

3 CaSO 4 + CaS → 4 CaO + 4 SO 2
                                     

2. Reaktivita a využití. (Reactivity and usage)

Sulfid vápenatý se rozloží při styku s vodou, včetně vlhký vzduch, a poskytuje směs Hotovosti 2, CaOH 2, a CaSHOH.

CaS + H 2 O → CaSHOH + H 2 O → CaOH 2 + H 2 S

Vápenné mléko, CaOH 2, reaguje s elementární síry na vápno síry, která se používá jako insekticid. Aktivní složka je pravděpodobně vápno síry, není CaS

                                     

3. Výskyt v přírodě. (Occurrence in nature)

Minerál ve formě sulfidu vápník je minerál, oldhamit. To je vzácná součást meteoritu a má vědecký význam pro výzkum sluneční mlhoviny. Sulfidy vápníku, je také produkován při spalování uhelných slojí.

                                     

4. Odkazy. (References)

Odkazy. (References)

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Vápníku sulfid na anglické Wikipedii.

Externí odkazy. (External links)

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu Sulfid, uhličitan na Wikimedia Commons.
                                     
 • CaC2 a oxid vápenatý CaO pálené vápno Vápník reaguje se sulfidem železnatým FeS čímž se síra váže na vápník a vzniká sulfid vápenatý CaS který
 • vlastnosti MgS se podobají podobým iontovým sulfidum jako jsou například sulfid sodný, barnatý a vápenatý Tato sloučenina reaguje s kyslíkem za vzniku
 • kterého je boloňský kámen vyroben, je síran vápenatý BaSO4 je k dispozici v podobě běžného nerostu barytu. Sulfid barnatý taje při 1 200  C, krystalizuje
 • podmínkách vyrábět reakcí manganistanu draselného a chloridu vápenatého vzniká manganistan vápenatý ale vzniká i chlorid draselný, který je ve vodě docela
 • článek je o hašeném vápně hydroxidu vápenatém Další významy jsou uvedeny na stránce Vápno. Hydroxid vápenatý tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný
 • automobilová stříkačka Přímá letecká podpora z anglického Close air support Sulfid vápenatý CaS, chemická sloučenina CRISPR associated protein protein z prokaryotního
 • Na2Sn Polysulfid draselný K2Sn Polysulfid vápenatý CaSn Polysulfidy se při okyselení rozkládají na sulfidy a elementární síru: S 2 n S 2 n 1
 • sodného nebo zelený louh uhličitan sodný a sulfid sodný K tomu se přidává pálené vápno nebo hydroxid vápenatý Při použití páleného vápna dochází jeho
 • rumělka a chalkopyrit směsný sulfid mědi a železa. Nejznámějším minerálem na bázi síranu je sádrovec dihydrát síranu vápenatého Síra se v poměrně značném
 • existují i bezolovnaté náhrady křídová běloba křída, jemný uhličitan vápenatý vápenec olověná běloba síran olovnatý, jedovatá, dříve používaná k líčení
 • probíhat i opačně z rozpustného hydrogenuhličitanu vápenatého se vytvoří pevný uhličitan vápenatý oxid uhličitý a voda muže rozpuštěný vápenec na jiném


                                     
 • kyseliny sírové s nerosty kobaltu, kobalt se v nich totiž vyskytuje ve formě sulfidu arsenidu, sulfidoarsenidu, či je v kombinaci s jinými kovy často s niklem
 • uhličitan barnatý přidává do hlíny s cílem vysrážet rozpustné soli síran vápenatý a hořečnatý a zpusobit eflorescenci. Uhličitan barnatý se používá jako
 • Dostupné online. Zintl, E. Harder, A. Dauth B. Gitterstruktur der oxyde, sulfide selenide und telluride des lithiums, natriums und kaliums. Z. Elektrochem
 • méně kvalitního hnědého uhlí, které obsahuje jak volnou síru, tak některé sulfidy zejména pyrit. Pro ochranu přírodního prostředí je proto nezbytné odsiřování
 • thiomočovina použita jako zdroj sulfidových iontu pomocí reakce s kovovými ionty například její reakcí s rtuťnatými solemi se tvoří sulfid rtuťnatý: Hg2 SC NH2 2
 • Z fosforečnanu vápenatého se vyrábí hydrogenfosforečnan vápenatý který je málo rozpustný ve vodě a do pudy se vsakuje postupně, a dihydrogenfosforečnan vápenatý známý
 • 0 - 12 - 352651 - 5. Zintl, E. Harder, A. Dauth B. Gitterstruktur der oxyde, sulfide selenide und telluride des lithiums, natriums und kaliums. Z. Elektrochem
 • Při zásaditém - sulfátovém procesu se jako základní chemikálie používají sulfid sodný a hydroxid sodný. Varné pH se muže blížit až hodnotě 13 a dosahuje
 • skupiny a prvku, ne vždy to ale lze v praxi provést. Jde především o oxidy a sulfidy stejně tak však do této skupiny patří také fosfidy, nitridy, boridy, silicidy


                                     
 • prostředích a ještě vyšším teplotám v redukujících neoxidujících prostředích sulfid molybdeničitý až 1100  C Vlastnosti většiny suchých maziv s nízkým třením
 • rozpouští ve vodě. Vzniká reakcí peroxidu sodného s hydroxidem strontnatým. Sulfid strontnatý SrS Větší část strontnatých solí se ve vodě rozpuští, ale část
 • trojmocné europium Eu3 se nejčastěji jako nosič používá směsný oxid a sulfid yttria Y2O2S. Jako nosič dvojmocného europia Eu2 se uvádí sloučenina BaFBr
 • V prvním kroku se ruda redukuje uhlíkem na sulfid barnatý a oxid uhličitý. V druhém kroku probíhá reakce sulfidu barnatého s vodou a oxidem uhličitý za vzniku
 • vzniká magnetitová mineralizace, později se muže objevit i další, hlavně sulfidy Ložiska tohoto typu jsou označována jako kontaktně - metasomatická
 • výrobě ruzných barevných pigmentu a teplotně odolných lubrikantu a maziv sulfidy wolframu Z oxidu wolframu jsou známy oxid wolframový WO3 a oxid wolframičitý
 • hydroxidu. Sulfid železitý Fe2S3 je černá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě. V přírodě se vyskytuje jako součást nerostu bornitu. Sulfid železitý připravuje
 • vodě. Vzniká reakcí hydroxidu cínatého s cínatými nebo zásaditými látkami. Sulfid cínatý SnS je tmavě hnědá, nerozpustná látka, která vzniká přímým slučováním
 • křemene, barytu, kalcitu, hematitu a akcesorických sulfidu sfaleritu, galenitu, pyritu a Cu - sulfidu X. Mnohem více ložisek náleží ruzným typum fluorito
 • jako elementární prvek. Hlavním minerálem a zdrojem pro výrobu je však sulfid rtuťnatý, HgS, česky rumělka neboli cinabarit. Největší světová ložiska

Users also searched:

sulfid chromitý vzorec, sulfid chromitý, sulfid draselný, sulfid hlinitý, sulfid oxidační číslo, sulfid vápenatý, sulfid železitý, sulfid zinečnatý, Sulfid, sulfid, chromit, sulfid chromit, sulfid zinenat, sulfid elezit, sulfid draseln, sulfid hlinit, sulfid oxidan slo, sulfid chromit vzorec, vpenat, elezit, draseln, hlinit, oxidan, slo, vzorec, zinenat, sulfid vpenat, Sulfid vpenat, sulfid vápenatý, čas. sulfid vápenatý,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Sulfid zinečnatý.

Snímek 1 ZŠ Červená Voda. 1 Obecná charakteristika. Sulfidy: ▫ dvouprvkové sloučeniny síry a kovového prvku. ▫ oxidační číslo síry II. ▫ obdoba oxidu Př. CaIIS II sulfid vápenatý. Sulfid vápenatý. Sulfid vápenatý Deník.cz Deník.cz. PS 36 16. Sulfid vápenatý CaS. Sulfid draselný K2S. Sulfid křemičitý SiS2. Sulfid fosforečný P2S5. Sulfid sodný Na2S. Sulfid hlinitý Al2S3. PROCVIČOVÁNÍ.

Sulfid železitý.

REAKCE V Chemické listy. Ag2S, sulfid stříbrný, silver I sulphide CaCl2, chlorid vápenatý, calcium II chloride Ca HCO3 2, hydrogenuhličitan vápenatý, calcium II bicarbonate.


Sulfid hlinitý.

Sulfid vápenatý Chemická sloučenina. Názvosloví sulfidu. 8. ročník. Page 2. Názvosloví sulfidu. Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem, ve kterých Př. CaIIS II sulfid vápenatý. Sulfid draselný. Téma: Sulfidy. Hydrochinon, Hydrochlorid anilínu, Hydrogensíran vápenatý 65°C, Hydrogensiřičitan vápenatý 65°C, Hydrosíran draselný 65°C, Hydrosíran sodný 65°C,. Sulfid oxidační číslo. Sulfid vápenatý –. Oxidační číslo síry v sulfidech. je –II S II. obecný vzorec A S II A – jiný prvek. Název sulfidu. podstatné jméno přídavné jméno. sulfid vápenatý. sulfid lithný.

Sulfid chromitý.

Překládáme chemické názvy 2 JTP. SULFIDY. VYTVOŘIT ZE VZORCE NÁZEV. pojmenovat vzorec. Fe2 S3. 1. obrácené křížové sulfid železitý. pojmenovat vzorec sulfid vápenatý. Mn2S7. K2S. Sulfid antimonitý FICHEMA sro. Hydrogenfosforečnan vápenatý, fruktóza, chlorid draselný, kyselina křemičitá, měďnatý, 925 mg železo sulfid železnatý, 30 mg jód jodan vápenatý. Anorganické názvosloví. CaHBO3 kyselina manganistá HMnO4 kyselina fosforitá HPO2 kyselina chromová H2CrO4 chlorid hořečnatý MgCl2 oxid hlinitý Al2O3 sulfid vápenatý CaS.


Názvosloví halogenidu ZŠ a MŠ Větřní.

Sulfid antimonitý Sb2S3, 500 g. Cena 275.00 Kč. Přidat do košíku. Rychlý náhled​. Zobrazení 1 4 z 4 položek. Zpět na začátek. Facebook. Produkty. Sulfidy řešení Úkol 1: Z následujících sloučenin vyber sulfidy: H2. Kvuli porušení pravidel finančního fair play přišel AC Milán o start v evropských pohárech. Italský Chelsea se podle očekávání odvolala k CAS proti zákazu. Přísady v potravinách E čísla v dešifrované podobě Ekologický. Sulfid vápenatý. oxid arsenitý. sulfid železnatý. oxid uhelnatý. oxid jodičný. sulfid antimoničný. sulfid olovičitý. oxid sírový. VY 32 INOVACE 3.2.Ch2N1.12 Žž. Chemické názvosloví – anorganika Gymnázium FX Šaldy. Dace oxidu vápenatého je téměř o řád menší než AH° 298 sulfatace. Sulfid vápenatý je ve vodě sice nerozpustný. 0.2 g.1 při 20 °C, ale po stránce chemické.


Sulfidy – Názvosloví.cz.

CaO oxid vápenatý CaO2 peroxid vápenatý CaPbO3 olovičitan vápenatý, trioxoolovičitan vápenatý CaS sulfid vápenatý CaS2O3.6H2O hexahydrát thiosíranu. Snímek 1. N2H4 sulfid amonný disulfid disodný disulfid železa hydrogensulfid železitý fosfid hořečnatý hydrazin difosfan. P2H4. AIHz alan hydrid vápenatý oxid draselný. Studijní materiály pro studenty k praktické maturitní zkoušce z chemie. Stručná anotace: Téma zaměřené na kapitolu Sulfidy – vlastnosti, názvosloví, zástupci sulfidu, Sulfidy dvouprvkové sloučeniny síry 2 sulfid vápenatý.

Soli a jejich využití.

Oxid bromičný. Chemické názvosloví SULFIDY. Binární sloučeniny. Aniont Sulfid železnatý. Li2S. Sulfid vápenatý. Al2S3. FeS. Sulfid lithný. CaS. Sulfid hlinitý. PowerPoint Presentation ZŠ Slušovice. Olympiáda v Koreji Ruští curleři vrátí bronz. CAS zrušil dopingové slyšení. 22.2.​2018. AKTUALIZOVÁNO. Dopingovou kontrolou neprošli v Pchjongčchangu už.

Chemie názvosloví.

Téma: Sulfidy. 1 Zkontroluj oxid vápenatý oxid dusný Princip tvoření vzorce sulfidu nebo názvu sloučenin sulfidu ze vzorce je úplně stejný jako u oxidu, jen. Chemické odolnosti GMS Velkoobchod s.r.o. hadice. Název –sulfid hlinitý. 1. napíšeme značky v sulfid olovnatý – PbS nerost galenit – výroba olova. sulfid zinečnatý – sulfid vápenatý. sulfid železitý. název.


NÁZVOSLOVÍ BINÁRNÍCH SLOUČENIN.

Sulfid hlin itý Al2S3. sulfid fosfor ečný P2S5. sulfid olovnatý PbS. sulfid vápenatý CaS. sulfid zinečnatý ZnS. SiS2 sulfid křemičitý. HgS sulfid rtuťnatý. MnS2 sulfid. Chemie s nadhledem 8 Škola s nadhledem. Mezi známé polysulfidy patří polysulfid amonný NH4 2Sn, polysulfid draselný K2​Sn, polysulfid sodný Na2Sn a polysulfid vápenatý CaSn. Hydrogensulfidy.

Chemické rovnice.

Rádi pomužeme s nalezením správné odpovědi ve Vaší křížovce. Pro sulfid vápenatý vzorec tu máme celkem 1 záznam. Případně v diskusi rádi odpovíme na. NEKTON Iguana 40g GigaLéká. Al2S3. Úkol 2: Napiš vzorce sulfidu: Sulfid hořečnatý. Sulfid sodný. Sulfid cíničitý. Sulfid vápenatý. Sulfid fosforečný. Sulfid rtuťný.


Sulfidy z názvu vzorec.

Sulfid vápenatý je anorganická sloučenina se vzorcem CaS. Tato bílá látka krystalizuje v krychlové soustavě, podobně jako chlorid sodný. Sulfid vápenatý byl. 8. C – chemie – 20. 4. – 24. 4. 1 Vezmi si červenou tužku propisku. Ca OH, hydroxid vápenatý Mn OH, hydroxid manganatý. CO OH SULFIDY. Pojmenuj sloučeninu. Li,S sulfid lithný. Cu S sulfid mědný Cas sulfid vápenatý. Firmy Sulfid vápenatý Česká republika Kompass. ClF sulfid manganatý. As2S5 hydrogenselenid vápenatý. Fe HS 3 hydrogendisulfid sodný. KHTe trisulfid vápenatý. FeS2 trijodid draselný. CSeS sulfid uhličitý.


Sulfidy.

Sulfidy těžké. C a H S 2 Ca HS 2 Ca HS 2​. sulfid vápenatý hydrogensulfid vápenatý. Další. Vyřešeno: 0 48. O projektu. Časté dotazy Novinky Autoři. P°ehled triviálních a mineralogických názv E ChemBook. Nebyl nalezen žádný konkrétní produkt ani služba. Zadané klíčové slovo však bylo nalezeno v profilu některých firem. Pro zobrazení těchto firem klikněte na. Bezpečnostní listy PENTA. Fluorid vápenatý. 3. Spoj úsečkou Napiš vzorce sulfidu: Sulfid olovnatý…………​……………. Sulfid hlinitý………………………………. Sulfid vápenatý….

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →