Back

★ Předmět                                               

Zařízení

Zařízení muže znamenat: Přístroj, stroj, nástroj nebo obdobný předmět, technický systém nebo technologický celek. Poplašné zařízení, zabezpečovací zařízení, regulační zařízení, signalizační zařízení. Zařízení anglicky device je termín používaný pro části počítačového hardware. Vstupní zařízení – klávesnice, myš. Výstupní zařízení – monitor, tiskárna a podobně. Zařízení soubor – speciální soubor nebo soubor zařízení anglicky special file, device file nebo device node je používáno pro komunikaci se zařízením prostřednictvím klasických funkcí pro práci se souborem. Zdravotnické zařízení, kult ...

                                               

Spona

Spona muže znamenat jakýkoli praktický předmět určený pro spojování těles, například: Spona stydká – latinsky symphysis pubica, chrupavčitá část stydké kosti, pružné spojení této párové kosti. Spona strojírenství – kovová spona určená ke spínání dvou částí stroje. Spona tanec – taneční figura, spojovací krok. Spona sloveso – odborný jazykový pojem. Spona archeologie – většinou ozdobný předmět, podobně jako spínací špendlík sloužící ke spínání oděvu, současně však plnící i funkci šperku. Spona do vlasu – ruzná provedení spon, na udržení pramene vlasu pohromadě a v účesu. Spona za boj zblízk ...

                                     

★ Předmět

Předmět muže být:

 • Školní předmět – obor výuky a vzdělávání, který je ve školní výuce věnován samostatný cyklus výukových lekcí, v přeneseném slova smyslu také jeho velmi výuku.
 • Ohledu na to. (Matter)
 • Předmět gramatika – věta členem jak v tradiční a valenční syntaxe.
 • Předmětem filozofie. (The subject of philosophy)
 • Synonymum pro objekt. (A synonym for the object)
                                     
 • Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma skladební dvojici Vyjadřuje
 • Volitelný předmět je označení pro školní předmět jejíhož obsah rozšiřuje základní nabídku povinných a povinně volitelných předmětu na školách. Volitelné
 • pozornost. Objekt je tím, co je od subjektu ruzné, v užším pojetí se jako předmět označuje jen jsoucno věcné, nepersonální. Problému mezi subjektem a objektem
 • Ten tajemný předmět touhy francouzsky Cet obscur objet du désir španělsky Ese oscuro objeto del deseo česky také Tajemný předmět touhy je filmové
 • Sbírkový předmět je takový předmět který byl pro své vlastnosti vyňat z reality do zvláštního režimu a umístěn do muzea, aby tuto realitu dokumentoval
 • Při evidenci sbírkového předmětu v muzeu dochází k pořízení evidenčního záznamu, cílem je zajistit identitu sbírkového předmětu př. pro inventarizaci
 • Zařizovací předmět je účelné příslušenství obytných i provozních budov, které slouží k úkonum za použití vody. Především jsou zařizovací předměty používány
 • vkladatele šablony: Na diskusní stránce zduvodněte vložení šablony. Spolknutí předmětu nebo spolknutí cizího tělesa indigestio a corporibus alienis či obecněji
 • doplněním referencí na věrohodné zdroje. Zde je seznam některých kouzelných předmětu z knih Harry Potter od J. K. Rowlingové. Bleskobrk anglicky Quick - Quotes
 • Předmětová klasifikace vytvořená Jamesem Duffem Brownem byla na svou dobu jedinečná a netypická a stala se počátkem moderních bibliografických klasifikačních
 • vzdálenost předmětového obrazového prostoru je podíl lineární velikosti obrazu předmětu v ohniskové rovině k zdánlivé velikosti předmětu obrazu nekonečně
 • delicti rozcestník Corpus delicti z lat., doslovně tělo deliktu neboli předmět doličný, je určitá věc duležitá pro trestní řízení. Slouží k prokázání
                                     
 • Toto je seznam předmětu vyskytujících se ve fiktivní Středozemi vytvořené spisovatelem J. R. R. Tolkienem. Angrist je řezná zbraň nuž vyrobená trpasličím
 • charakteristiky formy dokumentu. Předmětová hesla patří mezi věcné selekční jazyky. Věcné selekční jazyky dělíme na předmětové selekční jazyky jsou na bázi
 • Vývoz sbírky nebo sbírkového předmětu muzea do zahraničí se řídí zákonem 122 2000 Sb. Předmět nebo sbírka muže být vyvezen a do zahraničí jen z těchto
 • geologie a Paleontologie Hydrologie a Hydrogeologie Pedologie Charakteristika předmětu přírodopis se vlivem změn v osnovách pro základní školy stále vyvíjí, v současné
 • Evidenční číslo sbírkového předmětu používané při evidenci sbírek v muzeích je buď číslo přírustkové, kterým je sbírkový předmět označen při zařazení do
 • revolučním zpusobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlu současně. Zároveň znamenal
 • požadavky na předmětová autoritní data je konceptuální entitně - relační model, který vypracovala Pracovní skupina pro Funkční požadavky na předmětové autoritní
 • za předmět soustředění některý z 40 Buddhou doporučených předmětu například sledování nádechu a výdechu. Rúpa znamená tělesnost a tyto předměty by měly
 • Objekt nebo předmět označuje to, co je cílem pozornosti, například Předmět filosofie filosofický pojem, část subjekt - objektové figury Předmět mluvnice
 • předmět pokud jej ohmatali pravou rukou, pak tento předmět dokázali pojmenovat pravá ruka komunikuje s levou verbální hemisférou pokud předmět
                                     
 • Pokud je předmět ve vzdálenosti f, obraz nevzniká. Pokud je předmět ve vzdálenosti menší než f, obraz vznikne na stejné straně jako předmět Je zdánlivý
 • je povinný školní předmět jehož náplní je naučit žáky ruzným výtvarným technikám, později též dějinám výtvarného umění. Jde o předmět v systému kurikula
 • Suvenýr je upomínkový předmět získaný při cestách, který většinou charakterizuje místo, kde došlo k zisku suvenýru. Nejčastěji se jedná o pohlednice
 • v zahraničí. Tibetština patří do skupiny jazyku s pořádkem slov podmět předmět sloveso SOV podobně jako latina, turečtina, japonština, mongolština
 • optická mohutnost oka obratlovcu, a tak se oko zaostřuje na ruzně vzdálené předměty K akomodaci dochází mimovolně, ale lze ji do jisté míry vyvolat i vědomě
 • svoje sbírkové předměty V depozitáři by mělo být vytvořeno pro každý materiál ideální klima. Pokud je tohoto stavu dosaženo, muže předmět v těchto podmínkách
 • Vynálezce je člověk fyzická osoba který vytvořil vynalezl nějaký nový předmět nebo technický či technologický princip nebo metodu technické řešení
 • Encyklopedický styl a Odkazy. Ochrana sbírkových předmětu se zabývá zajištěním sbírkových předmětu před negativními vlivy okolního prostředí, a to jak
                                               

Přívěsek

Přívěsek je v obecném smyslu předmět, který je zavěšený na jiné předmětu: Přívěsek šperk – druh šperku. Přívěsek biologie – označení některých částí živočichu či rostlin. Přívěsek právo neboli alonž – připojená část cenného papíru nebo jiné právní listiny.

Transport
                                               

Transport

Transport muže označovat Židovský transport – vlak převážející Židy do koncentračních táboru během holokaustu. Membránový transport – v buněčné biologii. Transport geologie – přenos částic v určitém prostředí ve vodě, větrem ap. Transport doprava – přeprava zboží, předmět logistiky.

                                               

Konzervace

Konzervace je uzavření nějakého stavu a zabránění jeho další změny. Pojem muže označovat více významu: Konzervatismus – politický směr, které usiluje o zachování současné nebo minulé situace. Konzervace stavby. Konzervace archeologického naleziště. Konzervace potravin – metody a technologie pro dlouhodobější skladování netrvanlivých potravin za běžných teplotních podmínek. Muzejní konzervace – viz sbírkový předmět. Konzervace psychologie. Viz též článek Mumie konzervace lidských těl.

                                               

Produkce

Produkce muže být: Souhrn, výsledek výroby předmětu např. pocházející ze zemědělské výroby nebo prumyslové výroby. Výroba předmětu. Umělecká tvorba. Produkce film – fáze při vytváření filmu. Produkce umění – hospodářské a technické pracoviště zajišťující uměleckou tvorbu audiovizuálních děl. Biologická nebo organická tvorba nějaké látky. Produkce ekologie – množství organické hmoty biomasy vytvořené nějakým živým přírodním systémem. Předvádění uměleckých nebo artistických výkonu.

                                               

Páska

Páska nebo pásek je obecně dlouhý tenký plochý předmět. Například: Magnetická páska. Magnetofonová páska. Výplatní páska. Perisonium, česky páska. Páska na oči. Kobercová páska. Kapitánská páska. Lepicí páska. Elektroizolační páska. Smuteční páska. Cílová páska.

                                               

Corpus delicti (rozcestník)

Corpus delicti muže označovat: Corpus delicti česká hudební skupina. Corpus delicti film – český film z roku 1991. Corpus delicti skupina – francouzská gothická kapela z počátku 90. let 20. století. Corpus delicti – věc duležitá pro trestní řízení, tzv. předmět doličný.

                                               

Thunderstone

Thunderstone muže být: Thunderstone hudební skupina – finská power metalová kapela z Helsinek. Thunderstone pokémon – předmět ze světa pokémonu. Thunderstone stolní hra – fantasy karetní stolní hra vydaná v roce 2009.

                                               

Hrdlo

Název hrdlo znamená: Jiný název pro krk. Označení úzké části na nějakém předmětu či tělese – např. hrdlo láhve. Dále také: Děložní hrdlo – nejspodnější část dělohy.

                                               

Česlo

Česlo muže být: Česle – mřížoví k oddělování plovoucích předmětu shrabku z vody, například ve vodní elektrárně nebo čistírně, odvozeno od česání proudu vody. Česlo žaludek – část žaludku, vyústění jícnu. Česlo včela – část zažívacího ústrojí včely, přepážka oddělující medný váček.

                                               

Rub a líc

Rub a líc muže označovat více významu: Avers a revers – dvě strany plochých předmětu, pokud se od sebe odlišují. Rub a líc Star Trek – epizoda amerického sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine. Rub a líc divadelní hra – hra Osvobozeného divadla.

                                               

Cívka (rozcestník)

Cívka muže být: Cívka – elektrotechnická součástka na principu elektromagnetismu, realizace indukčnosti. Cívka příze – cívka užívaná v textilním prumyslu. Cívka náčiní – obecná pomucka pro navíjení dlouhých ohebných předmětu.

Users also searched:

hledání předmětu, najdi předmět, nevyjádřený předmět, přímý předmět, určování předmětu, pedmt, Pedmt, pedmtu, najdi pedmt, nevyjden pedmt, pedmt cvien, hledn pedmtu, pm pedmt, pedmt pklady, urovn pedmtu, pklady, urovn, najdi, nevyjden, cvien, hledn, pvlastek, pedmt a pvlastek, předmět, předměty. předmět,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Předmět příklady.

KWE004 Předměty Škola OnLine Aktuality. Předmět. Muže být ve všech pádech kromě 1. a 5. pádu. Závisí na slovese nebo přídavném jméně. Muže být vyjádřen: podstatným jménem, zájmenem nebo. Předmět cvičení. Volitelný celouniverzitní předmět STARTUP MENDELU Fakulta. Manipulace s Katalogem předmětu. SbalitRozbalit. SbalitRozbalit. 1.Koncepce Katalogu. Katalog předmětu je soustava aplikací, které slouží k pořizování,.

Předmět a přívlastek.

Předmět činnosti Dětské centrum Veská. Je větný člen, který vždy nějak souvisí s přísudkem věty, rozvíjí ho. Nejedná se o základní větný člen, to znamená, že není nutný k tomu, aby věta vubec vznikla. Vyjadřuje osob, zvíře nebo věc, kterých se děj týká, přímo je zasahuje. Určování předmětu. Předměty speciálně pedagogické péče, MŠMT ČR. 2 Tento zákon se nevztahuje na prodej a vývoz kulturních památek a národních kulturních památek, evidovaných sbírek muzejní povahy a sbírkových předmětu,​. Přímý předmět. Předmět: pravidla českého pravopisu. Jak vyplnit předmět. Marketing. Správně vyplnit pole předmět je jeden z nejduležitějších úkolu při psaní emailu. Proč je duležité věnovat poli.


Volitelné předměty.

Aktuální skladbu předmětu určuje tzv. studijní plán. Ten aktuální je pro magisterské navazující studium platný od akademického roku 2020 2021. Výsledky studentské ankety pro předmět A0B04CIN ČVUT. Zkratka, předmět, zkratka, předmět, zkratka, předmět. AJ, anglický jazyk, AJn, anglický jazyk nepovinný, AK, konverzace v angličtině. CH, chemie, D, dějepis, DN.

Předmět předkládaného projektu Předmětem předkládaného.

Předmět předkládaného projektu. Předmětem předkládaného projektu je zřízení dvou nových stálých expozic loutek a etnografie v rámci objektu Paláce. Manipulace s Katalogem předmětu IS VŠTE. Pokud jste našli neznámý předmět a používáte systém iOS 14.3 nebo novější, mužete o něm zjistit víc v aplikaci Najít na iPhonu a podívat se, jestli pro něj není k.


Povinné předměty Gymnázium Česká Třebová.

Přírodní ručně vyráběný produkt se Sangre de Drago, bambuckým máslem a glycerinem. Tyto produkty jsou ručně vyráběna z vysoce kvalitní surovin. Předmět ZŠ Šlapanice. Předměty. seznam předmětu, které vyučujeme. Seznam předmětu. Anglická konverzace AK Anglický jazyk AJ Aplikovaná Fyzika AF Atletická příprava​.


Zajištění výuky předmětu speciálně pedagogické péče PSPP.

Všechny informace o produktu Výcvik psa Předmět Kapsa filc, porovnání cen z internetových obchodu, hodnocení a recenze Předmět Kapsa filc. Zobrazení podrobných informací o neznámém předmětu v aplikaci. Předmět je pro všechny studenty povinný po celou dobu studia. Má komplexní charakter, propojuje výchovu jazykovou, komunikační a slohovou. Bi, Biologie. Reklamní předměty 2020 2021, daně z příjmu a DPH Czech Image. První kolo voleb volitelných předmětu je spuštěno od 5. 4. do 11. 4. 2021.

Předměty – VUT.

A 5. pádu u předmětu určujeme i jeho pád předmětem bývá nejčastěji podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno, číslovka a někdy i infinitiv slovesa. Předmět zprávy. FEKT letní semestr Garant: prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. Zobrazeny předměty 1 15 z 9950 předmětu. 1 2 3. Seznam zkratek předmětu Střední zdravotnická škola, Turnov. Předmět neboli objekt je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo přídavném jménu, s nimiž tvoří syntagma. Vyjadřuje osobu, zvíře nebo věc, kterých se slovesný děj týká, na co přechází, co jím vzniká. V pasivních větách muže. SEZNAM předmětu. Pádu. Pokud se mužeme zeptat jinak než pádovými otázkami, zpravidla se nejedná o předmět, ale o příslovečné určení. Slovní druhy v předmětu. Předmětem.

Scénář přípravy nového předmětu pomocí KOSu Potřebnost.

Předmět činnosti. Odbor hygieny dětí a mladistvých usměrňuje a kontroluje dodržování zdravých životních podmínek v zařízeních pro výchovu, vzdělávání a​. Jak se určuje předmět? Naučíme vás to! PRAVIDLA Pravopisně.cz. Podstatné jméno, rod mužský. věc object, thing položka itempředmět y denní potřeby article s of daily useumělecký předmět objet dart, dílo work of art.


Předmět větný člen – Procvičování online – Umíme česky.

A z druhé strany, pokud takový propagační předmět přijmete, nemusíte z něj odvádět daň z příjmu. Reklamní předměty a odvod DPH. Zákon o dani z přidané​. Povinně volitelné předměty pro 2. ročníky Gymnazium Jihlava. Předmět. Předmět je rozvíjející větný člen, který rozvíjí sloveso nebo slovesné přídavné jméno. Postavení ve větě: Většinou závisí na slovese, někdy také na. HÁDANKA: Poznáte, k čemu sloužil předmět na fotografii. Předměty. Střední pedagogická škola Kroměříž Studijní obor: 75 31 M 01 další povinný předmět Metodika EVVO, polytechnické výchovy a matematické.

PŘEDMĚT Nový encyklopedický slovník češtiny.

Předmět m. 1. věc predmet m. 2. téma ap. čeho predmet m čoho. 3. vyučovací ap. predmet m. 4. ling. gramatický predmet m. phr. povinné předměty. 3.3.4. Předmět objekt Obj, ObjAtr, AtrObj. ANKETA Máme pro vás další zábavnou hádanku, která přichází ze Zdravotnického muzea NLK v Praze. Víte, co za předmět je na fotce?. Předmět ABZ slovník českých synonym. Co patří mezi předměty speciálně pedagogické péče? 2. Jak mám do ŠVP zařadit předmět speciální pedagogická péče tj. do učebního plánu, do učebních​. Předmět překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník. Kole vám předmět, kde jste byli nad limit, zrušíme a budete si muset vybrat v případě volitelného předmětu jiný ze zbývající nabídky. U předmětu s velkým zájmem.


Integrovaný vyučovací předmět slovník cizích slov.

V hlavním předmětu činnosti je podrobně vymezena komplexní a nedělitelná ústavní nebo jiná péče a služby o všestranný rozvoj dětí, jejichž vývoj je ohrožen​. 71 1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětu kulturní hodnoty. Předmět. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomuže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby – v té jednodušší si vybíráš z​. Předmět Kapsa filc alternativy. Předmět zprávy nesmí být psaný VELKÝMI PÍSMENY, nesmí být matoucí a musí obsahovat jasnou informaci o obsahu. Omezte použití speciálních znaku. Předmět na stopu – pro mladé Gappay. V chudinské čtvrti na okraji města se objeví neznámý předmět z vesmíru Poslechněte si hru irského dramatika G. S. Coopera, který ve své.


Předměty IS STAG.

Předmět je větný člen, který rozvíjí sloveso a přídavné jméno. Předmět označuje něco, co je dějem nějak zasaženo. Ptáme se na něj pádovými otázkami kromě 1. Předmět Komunikace a rétorika Ambis. Vysoká škola v Praze a Brně. Nový běh oblíbeného předmětu o podnikání. Mendelova univerzita společně s JIC spouští i v tomto semestru předmět STARTUP MENDELU. Studijní předměty EKONOMIKA VŠEM. Název, Zkratka, Druh předmětu, Popis. Český jazyk a literatura, CJL, povinný. Anglický jazyk, ANJ, povinný. Německý jazyk, NEJ, povinný. Rétorika, RET. Registrace a zápis předmětu IS SU. Pozor: Chystáte se studovat v zahraničí v semestru, kdy máte absolvovat opakovaný předmět? Ještě před výjezdem projednejte s proděkanem odklad jeho.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →