Back

★ Ohnisková vzdálenost                                     

★ Ohnisková vzdálenost

Ohnisková vzdálenost a obraz vzdálenost je vzdálenost čočky nebo zakřiveného zrcadla od jejich ohniska.

                                     

1. Definice. (Definition)

Fyzikálně jednoznačnou definici ohniskové vzdálenosti vyjádřil C. F. Gauss:

Ohnisková vzdálenost předmětového obrazového prostoru je podíl lineární velikosti obrazu předmětu v ohniskové rovině k zdánlivé velikosti předmětu obrazu nekonečně vzdáleného.

Z toho vyplývá, že obecně mohou existovat pro daný optický systém dvě různé hodnoty ohniskové vzdálenosti, jedna pro prostor, kde se položka nachází, tj., "před" optický systém tzv. předmět zaměření, druhá pro prostor, kde se vytváří obraz, pak "k" optický systém tzv. vizuální ústředním bodem.

Převrácená hodnota ohniskové vzdálenosti se nazývá optická mohutnost a měří se v dioptrií.

                                     

2. Funkce. (Features)

Pro spojné čočky je obraz ohnisková vzdálenost kladná a odpovídá vzdálenosti obrazu od ohniska od obrazové hlavní roviny. Obrazové ohnisko se nachází v prostoru obrazu, tedy "za" optickým systémem.

Pro rozptylku obrazu ohnisková vzdálenost uvádí jako záporná, a měří se znovu od obrazové hlavní roviny do obrazové ohniskové bod. Obrazové ohnisko se nachází v objektivním prostoru, tedy "před" optickým systémem.

Je třeba poznamenat, že čočky závisí ohniskové vzdálenosti na vlnové délce světla tzv. barvu nebo chromatická vada čočky.

U složitějších optických systémů, jako jsou čočky fotoaparátu, existuje několik různých ohniskových vzdáleností:

 • Zadní – vzdálenost "zadní" ohniska od posledního optického prvku obrazu ohnisková vzdálenost.
 • Přední – vzdálenost "přední" vypuknutí prvního optického prvku předmětu ohnisková vzdálenost.
 • Efektivní – vzdálenost ohniska od optického středu efektivní ohnisková vzdálenost.

Symetrické čočky mají přední i zadní vzdálenost stejnou, pro objektiv zanedbatelné tloušťky se všechny tři vzdálenosti měří od jejího středu. V popisu objektivu je obvykle používá efektivní ohnisková vzdálenost.

Ohnisková vzdálenost kulového zrcadla je rovna polovině její poloměr. Znaménko je kladné pro konkávní a záporné pro konvexní zrcadla.

                                     

3. Ohnisková vzdálenost ve fotografii. (Focal length in photography)

Ve fotografii určuje poměr velikosti filmového políčka či senzoru a ohniskové vzdálenosti zorný úhel zachycené scény. Fotografické objektivy se podle ohniskové vzdálenosti rozlišují na širokoúhlé s malou ohniskovou vzdáleností, normální, jejich úhel je zhruba odpovídá lidskému oku, takové snímky pak mají nejpřirozenější perspektivu a teleobjektivy, ty jsou schopné "zoom" a to i velmi vzdálené předměty a tak mají mnoho využití při fotografování sportu, divoce žijících zvířat.

Ukázky záběru pořízených objektivy s ruznou ohniskovou vzdáleností

Některé objektivy mají ohniskovou vzdálenost proměnnou. Tato funkce se označuje jako zoom.

                                     

4. Odkazy. (References)

Související články. (Related articles)

 • Ekvivalent ohniskové vzdálenosti. (Equivalent focal length)
 • Optický výkon. (Optical performance)
 • Zoom efekt. (Zoom effect)
 • Optické zobrazení. (Optical display)

Literatura. (Literature)

 • Fyzika. Příručka pro vysoké školy technického směru. Volume 2. / Z. Horák, F. Kupka. - Praha: SNTL / Alfa, 1976. - Str. 742-762.
                                     
 • efektivní ohniskovou vzdálenosti to jsou ruzné pojmy. Efektivní ohnisková vzdálenost také ohnisková vzdálenost je reální hodnota. Je to vzdálenost čočky
 • Ve fotografii je normální objektiv myšlený takový objektiv, jehož ohnisková vzdálenost je přibližně ekvivalentní s úhlopříčkou obrazu projektovaného uvnitř
 • objektiv ve fotografii a kinematografii, jehož ohnisková vzdálenost je podstatně kratší než ohnisková vzdálenost normálního objektivu pro velikost obrazu vytvořeného
 • Obrazový úhel závisí nepřímo na ohniskové vzdálenosti Čím větší je ohnisková vzdálenost tím menší je obrazový úhel. Fotografická praxe uvažuje v drtivé
 • který se označuje jako ohnisko Jeho vzdálenost od hlavní roviny čočky se v geometrické optice označuje jako ohnisková vzdálenost a přiřazuje se jí záporné
 • vnitřní orientace kamery, to jest ohnisková vzdálenost a přesná poloha hlavního bodu snímku. Ohnisková vzdálenost je určena pro každou kameru samostatně
 • ekvivalent ohnisková vzdálenost která by na normálním filmovém políčku odpovídala stejnému úhlu záběru. Objektivy s měnitelnou ohniskovou vzdáleností se označují
 • přibližně určit jako součet optických mohutností jednotlivých čoček. Optická mohutnost se využívá např. v oftalmologii. Ohnisková vzdálenost Optické zobrazení
 • která je kratší než reciproční inverzní ohnisková vzdálenost Tedy například při použití ohniskové vzdálenosti 200 mm použít čas závěrky 1 200 sekundy
 • jeho předmětovým ohniskem Vzniklý obraz pak pozorujeme okulárem podobně jako lupou, čímž získáváme další zvětšení. Ohnisková vzdálenost okuláru se pohybuje
 • vlnové délky obvykle pro červenou a modrou barvu celková efektivní ohnisková vzdálenost stejná v takovém případě hovoříme o achromatické soustavě objektivu
 • ovlivňuje hloubku ostrosti několik faktoru: ohnisková vzdálenost objektivu s větší ohniskovou vzdáleností klesá hloubka ostrosti. Z toho duvodu je u kompaktních


                                     
 • ve foťáku. Crop faktor nám označuje poměr kolikrát se prodlouží ohnisková vzdálenost objektivu, podle velikosti snímače. Čím menší snímač, tím vyšší crop
 • nastavením. Nízké clonové číslo, dlouhá ohnisková vzdálenost být velmi blízko ke snímanému předmětu, nebo velká vzdálenost pozadí od snímaného objektu. Pořízení
 • a mimorámové údaje. Těmi jsou: ohnisková vzdálenost kamery při zaostření na nekonečno, změna ohniskové vzdálenosti v závislosti na zaostření, číslo
 • obrazu. Přeneseně se také slovem zoom nazývají objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností jinak též transfokátor, pankratický objektiv Pomocí jediného
 • největší hloubku ostrosti. Tabulky uvádí nejvhodnější vzdálenost zaostření pro ruzné ohniskové vzdálenosti a clony. Tabulka muže například uvádět, že s 24mm
 • velkých clonách, vysokou světelností a optimalizací ostření na krátké vzdálenosti Ohniska makroobjektivu se nejčastěji pohybují v rozmezí 90 150 mm méně často
 • Telekonvertor je optický prvek prodlužující ohniskovou vzdálenost objektivu fotoaparátu. Při prodloužené ohniskové vzdálenosti se zmenšuje úhel záběru a snižuje
 • metry a primární ohniskovou vzdálenost 9000 mm. Pro vědecká pozorování se dále užívá Cassegrainovo ohnisko 29, 16 m a Coudé ohnisko 63, 5 m jež je
 • fixed - focus je objektiv konstruovaný tak, aby jeho ohnisko bylo zachyceno v určité vzdálenosti a nelze jej měnit po celou dobu používání. Zaostření
 • nastavit clonu u objektivu s proměnnou ohniskovou vzdáleností zoom se rovněž ručně nastavuje tato vzdálenost Tyto objektivy se dnes pro běžné fotografické
 • od středu ohniska všechny body stejně vzdálené a u paraboly i hyperboly lze k jakkoliv vzdálenému bodu najít ještě vzdálenější. Vzdálenost Země od Slunce
 • E - mount, které jsou vyrobeny tak, aby pokryly celý fullframový snímač. Ohnisková vzdálenost objektivu je většinou uváděna ve vztahu k velikosti kinofilmového


                                     
 • množinu všech bodu v rovině, které mají stálý součet vzdáleností 2a od dvou pevně daných bodu, tzv. ohnisek v obrázku označeny F1, F2 F1F2 2a Elipsa
 • spojka s ohniskovou vzdáleností menší než 25 cm. Spojné čočky lze označit podle poloměru obou lámavých ploch. Označme si f jako ohniskovou vzdálenost Pak
 • pro aminokyselinu fenylalanin. Ve fotografii je f označení pro ohniskovou vzdálenost viz též f - číslo Ve fyzice F je označení pro sílu F je označení
 • iris roztahuje a zužuje, čímž se mění její zakřivení, a tím i ohnisková vzdálenost Tak se oko akomoduje na více či méně vzdálené předměty, aby se jejich
 • zeslabení λ polotloušťka d½ délkové charakteristiky optických soustav: ohnisková vzdálenost f optický interval soustavy Δ délkové charakteristiky atomu částic:
 • Halleyovy komety širokoúhlá kamera ohnisková dálka 180 mm, světelnost f 3, zorné pole 3 4 úzkoúhlá kamera ohnisková dálka 1200 mm, světelnost f 5, zorné
                                               

Zoom (rozcestník)

Zoom muže být: Digitální zoom. Zoom album. Transfokátor / pankratický objektiv – objektiv s proměnnou ohniskovou vzdáleností. Zoom Video Communications. další a podobné významy Prima Zoom. Zoom H4n. Zooma. Zoom efekt / zoom burst.

Users also searched:

jak nastavit ohniskovou vzdálenost, ohnisková vzdálenost dalekohledu, ohnisková vzdálenost mobil, ohnisková vzdálenost výpočet, ohnisková vzdálenost vzorec, ohnisková vzdálenost zvětšení, přepočet ohniskové vzdálenosti, tabulka ohniskové vzdálenosti, Ohniskov, ohniskov, vzdlenost, Ohniskov vzdlenost, vzdlenosti, mobil, pepoet ohniskov vzdlenosti, tabulka ohniskov vzdlenosti, ohniskov vzdlenost vpoet, ohniskov vzdlenost mobil, ohniskov vzdlenost dalekohledu, ohniskov vzdlenost vzorec, nastavit, ohniskovou, ohniskov vzdlenost zvten, vzorec, zvten, pepoet, tabulka, vpoet, dalekohledu, jak nastavit ohniskovou vzdlenost, ohnisková vzdálenost, předměty. ohnisková vzdálenost,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Přepočet ohniskové vzdálenosti.

Ohnisková vzdálenost u objektivu ohnisko moje Tajemno. Ohnisková vzdálenost Фокусное расстояние. Ohnisková vzdálenost vzorec. Městská hra Malá ohnisková vzdálenost: Jihlava. Fotografické objektivy se podle ohniskové vzálenosti rozlišují na širokoúhlé s malou ohniskovou vzdáleností, normální jejich úhel záběru zhruba odpovídá. Ohnisková vzdálenost výpočet. Škola fotografování pro botaniky 3. – Ohnisková vzdálenost. Které typy, podle ohniskové vzdálenosti, existují? Rybí oka a širokoúhlé objektivy​. Nejmenší ohniskovou vzdálenost, přibližně od 8 do 35 mm.

Tabulka ohniskové vzdálenosti.

Crop faktor: Omyly a skutečnost – CEWE FOTOLAB. Ohnisková vzdálenost je délka objektivu? Nedá se to takto říct, ačkoliv je pravda, že objektivy s delší ohniskovou vzdáleností jsou větší delší a. Ohnisková vzdálenost zvětšení. Objektivy Canon s maximální ohniskovou vzdáleností 180 až 249. Tamron SP 24 70 mm f 2.8 Di VC USD G2 pro Nikon. Přidat do porovnání. 26 820 Kč – 34 690 Kč. S proměnlivým ohniskem Minimální ohnisková vzdálenost 24.


Jak nastavit ohniskovou vzdálenost.

Teleskopie – díl třetí Jednoduché metody měření a výpočty pro. Ohnisková vzdálenost je vzdálenost čočky objektivu od jejího ohniska. Je to pomyslná vzdálenost za objektivem, ve které objektiv vykreslí ostrý obraz. Ohnisková vzdálenost - Odborný slovník Fotografie. Ohniskovou vzdáleností se rozumí pomyslná vzdálenost za objektivem, ve které objektiv vykreslí ostrý obraz, nacházející se teoreticky v nekonečné vzdálenosti. Ohnisková vzdálenost Megapixel. Canon 70 200 mm f 2.8 EF L USM. Přidat do porovnání. 34 980 Kč – 39 990 Kč. S proměnlivým ohniskem Minimální ohnisková vzdálenost 70 mm Maximální. Jak na to: Hloubka ostrosti, clona, ohnisková vzdálenost. Ohnisková vzdálenost: 600 mm Clona: 50 mm. 910 Kč 752 Kč bez DPH. ks. Koupit. Skladem u Vás doma út 06.04. Kdy zboží dostanu? Výrobce: ThumbsUp. Ohnisková vzdálenost Databáze fotografických pojmu Online. Ohnisková vzdálenost. ohniskovýfocal. vzdálenostdistance, space, interval. Vyskytuje se v. focus: s krátkou ohniskovou vzdáleností short focus.

Objektiv, C mount 25mm ohnisková vzdálenost Axima.

Stanovte ohniskovou vzdálenost zadaných tenkých čoček na základě měření předmětové a obrazové vzdálenosti: zvětšeného obrazu vlákna žárovky – přímá​. Ohnisková vzdálenost objektivu Slovník ICT pojmu PC IN Plzeň. Proč u všech fotoaparátu RX100 uvádíte ohniskovou vzdálenost i třeba 9 až 72 mm, když je pokud to vezmu souhrnně 24 až 200 mm?. S pevnou ohniskovou vzdáleností W Technika. Ohnisková vzdálenost nebo obrazová vzdálenost je vzdálenost čočky nebo zakřiveného zrcadla od jejich ohniska. PANASONIC DMC FZ45EP K Digitální fotoaparát, CCD snímač, min. Ohnisková vzdálenost. Vzdálenost mezi středem čočky nebo objektivu, přesněji hlavním obrazovým bodem objektivu, a bodem ohniskem, ve kterém se.


MĚŘENÍ OHNISKOVÉ VZDÁLENOSTI TENKÝCH ČOČEK.

Co je to ohnisková vzdálenost na co má ve fotografii vliv? Jaký je rozdíl mezi malou a velkou ohniskovou vzdáleností při focení krajiny?. Ohnisková definice elipsy. Ohnisková vzdálenost úzce souvisí s tím, zda je objektiv pevný nebo ​nezoomovací konstrukce mají pouze jednu ohniskovou vzdálenost,.


Měření ohniskové vzdálenosti zkrácené.

Tam, kde objektiv zaostřuje snímaný obejkt. Ohnisková vzdálenost objektivu ovlivňuje zorný úhel a zvětšení. Každé ohnisko má ruzný úhel záběru, od toho se odvíjí. Ohnisková vzdálenost, zorný úhel a perspektiva ve fotografii Sony CZ. Svetelnost je pomer ohniskove vzdalenosti vuci jeho prumeru dalekohled sam o sobe je vlastne objektiv. Napriklad dalekohled s ohniskovou vzdalenosti 750mm​. Duležité parametry dalekohledy, puškohledy, noční vidění,. Pomocí ohniskové vzdálenosti vypočteme zvětšení dalekohledu, a to jako podíl ohniskové vzdálenosti objektivu a použitého okuláru. Větší ohnisková vzdálenost​.

Lensbaby Twist 60 Sony E LBT60X pevná ohnisková vzdálenost f.

Ohnisková vzdálenost. efektivní – vzdálenost ohniska od optického středu objektivu tvořeného zpravidla soustavou čoček přední – vzdálenost předního. Ohnisková vzdálenost objektivu. Předmětové a obrazové ohnisko, jejich vzdálenosti od optického středu čočky nazýváme předmětová ohnisková vzdálenost f FO a obrazová ohnisková. Ohnisková vzdálenost – Seznam Slovník. Jedné nebo více spojných skleněných čoček s malou ohniskovou vzdáleností, je konvenční zraková vzdálenost asi 25 cm a f je ohnisková vzdálenost lupy.

Max. ohnisková vzdálenost Glosář od A do Z.

. 1 kde a je vzdálenost předmětu a b vzdálenost obrazu od středu čočky s ohniskovou vzdáleností f. Jestliže čočka vytváří skutečný obraz předmětu, je možné. Max. ohnisková vzdálenost EURONICS. Městská hra Malá ohnisková vzdálenost. Zpět na: Nabídka témat. upoutavka. 8. 9​. 2018. Foto Jakub Koumar. Malá ohnisková vzdálenost Úvod hry. Městská hra. Okulár pro teleskop O 10 mm ohnisková vzdálenost 12.5 mm. Surikata a ohnisková vzdálenost zrcadla. Úloha číslo: 1919. Obraz surikaty vytvořený dutým zrcadlem je třikrát menší než surikata. Jestliže se. Ohnisková vzdálenost Oehling CZ. V závislosti na hodnotě ohniskové vzdálenosti. Vyberte libovolnou kombinaci, která vás zajímá. Ohnisková vzdálenost 14 mm 800 mm. Obrazový úhel 114°00.


Ohnisková vzdálenost a světelnost Astronomické fórum.

F ohnisková vzdálenost a předmětová vzdálenost tenkou spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností 20 cm ve vzdálenosti a 40 cm, b 30 cm, c 15 cm. Fotorada 14: Co je ohnisková vzdálenost objektivu a které typy. Ohnisková vzdálenost se značí písmenem f z angl. focal length a je konvencí uvádět ji v milimetrech, např. f 150 mm. Některé objektivy mají ohniskovou. Charakteristika lupy a mikroskopu web2. Ohnisková vzdálenost je základní parametr objektivu. Je to vzdálenost mezi optickým středem objektivu a rovinou, na které objektiv dokáže zaostřit snímaný.

ThumbsUp! NASA Teleskop se stativem Ohnisková vzdálenost.

Objektiv, C mount 25mm ohnisková vzdálenost. Kód produktu: LOC25 Kód výrobce: 526 51516 LOC25. Výrobce: SensoPart. délka. 36.0 mm. clona ​zaostření. Čočky příčné zvětšení, zobrazovací rovnice, optická mohutnost. Nákup Objektiv pro prumyslovou televizi Přímý pohon ohnisková vzdálenost 2.8 → 12mm nebo Objektivy pro CCTV online od RS s dodávkou příští den. Ohnisková vzdálenost objektivu CCTV Kalkulátor. Zaostřovací čočka pro laserový plotr CO2 19.05mm ohnisková vzdálenost 38,​1mm.


Zaostřovací čočka pro laserový plotr CO2 19.05mm ohnisková.

A předmětová vzdálenost, a obrazová vzdálenost, f ohnisková vzdálenost. 1 D je optická mohutnost čočky s ohniskovou vzdáleností 1 m. Úloha č.1: Měření ohniskových vzdáleností čoček. Prodlužují ohniskovou vzdálenost 1.6x Canon nebo 1.5x Nikon. Příklad: 50mm objektiv 50x1.5, výsledek je 75mm objektiv. Duvodem je fakt, že senzor. Jak funguje fotoaparát FyzWeb. Její převrácená hodnota se nazývá optická mohutnost a měříme ji v dioptriích. Fyzikálně jednoznačnou definici ohniskové vzdálenosti vyslovil C. F. Gauss:. Ohnisková vzdálenost Slovník VÚGTK. Obrázek z článku Canon PowerShot SX740 HS: bytelný univerzál Makro kleště Makro nejširší úhel záběru Makro se zoomem Protisvětlo 1 Protisvětlo 2.


ORIENTUJEME SE V OBJEKTIVECH Tipy a Triky Blog Muj.

Dnes se podíváme na ohniskovou vzdálenost, v příštích dílech si něco řekneme o cloně, času, ISO, expozici, hloubce ostrosti a o rozlišení. Jaký zvolit objektiv pro kameru? VIAKOM. Objektivy o stejné ohniskové vzdálenosti mají tedy jakoby užší záběr, takže se zdá, že mají delší ohnisko. Zorný úhel objektivu je totiž vždy vztažen k formátu. 9. Měření ohniskové vzdálenosti čoček, optocké Úloha č UTB. Objektivy rozdělujeme do tří základních typu podle ohniskové vzdálenosti. Ohnisková vzdálenost je vzdálenost hlavní a ohniskové roviny. Hlavní rovina je. Ohnisková vzdálenost slovník pojmu. Výpočet ohniskové vzdálenosti objektivu podle požadavku na rozměr a vzdálenost snímané scény.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →