Back

★ ČlověkČlověk
                                     

★ Člověk

Člověk je rod zvíře z čeledi hominidů, což je jediný současně žijící zástupce osoby – muž moudrý a jeho blízcí vyhynulí příbuzní. Odhaduje se, že rod je asi 2.8 milionu let. Vznik rodu Homo se datuje do stejné doby se také objevují první kamenné nástroje, a v době, kdy začíná nejstarší paleolit.

Všechny druhy, vyjma člověka moudrého, vyhynuly. Homo erectus vyhynul před 50 000 až 35 000 lety, Homo neanderthalensis, asi před 30 000 lety, Homo floresiensis však až před 12 000 lety. V Iwo Eleru, Nigérie byl nalezen také archaické formy Homo sapiens staré pouze 13 000 let.

Člověk je na základě anatomické struktury nebo na základě vědecké evoluční znalosti považován za všežravce.

                                     

1. Systematika rodu. (The systematics of the genus)

Jako druhy rodu Homo je tradičně viz:

 • † Homo naledi člověk hvězda.
 • † Homo luzonensis muž luzonský.
 • † Homo neanderthalensis člověk neandertálský.
 • † Homo antecessor člověk předchudce.
 • † Homo heidelbergensis člověk heidelberg.
 • † Homo floresiensis člověk floreský.
 • † Homo rudolfensis člověk východoafrický.
 • † Homo erectus člověk vzpřímený.
 • † Homo rhodesiensis jeden rhodesian.
 • † Homo habilis, homo habilis.
 • † Homo ergaster člověk pracuje.
 • Homo sapiens "člověk moudrý".

Mezi druhy rodu Homo může být překlasifikovány a † Australopithecus sediba, v blízkosti H. habilis.

Některé nálezy popsány jako samostatný druh zatím nedosáhly obecného uznání, např. † Homo cepranensis nebo † Homo gautengensis, některé byly začleněny do jakési jiné, v některých stále je nejistota † Homo helmei muže být samostatný řádek, nebo patří do H. heidelbergensis a H. sapiens. Jako samostatného druhu zatím nejsou uznáni ani neandrtálcum blízko denisované, současníci Homo neanderthalensis a Homo sapiens, nebo "starší příbuzné" člověka floreského, objev v roce 2016.

Molekulární analýzy byly identifikovány některé další zaniklé trati, jejíž geny přetrvávají v důsledku dávné křížení v současné lidské populace. Jako linie na úrovni druhého druhu může být označen jako tzv. "archaické Afričané", geneticky identifikován v genomu Mandinku a Sana, Pygmeju, Hadzu a Sandawu, Esanu, Gambiu, Mendu a Jorubu a některé další etnické skupiny moderního člověka. Stranou od lidského vývoje kmene před oddělením denisovsko-neandertálské větve. Je možné, že tam jsou i fosilní záznam již popsány jako jiný druh H. naledi nebo Homo heidelbergensis, ten úkol je však mimo současné možnosti paleontologie.

Systematika v souvislosti s novými paleontologickými nálezy mění. Některé druhy jsou někdy označují pouze jako poddruhy jiných druhů. Genetická analýza ukázala, že jakmile se člověk moudrý, tak denisované se křížili alespoň dvakrát a některé jejich geny přetrvávají v současné populaci Melanésanu a Tibeťanu. Přechod neandertálcu a denisovanu pak samostatných linií vývoje ukázala jako objev jejich společné potomky, kromě toho, analýza genomu, současné lidské populace se podařilo ukázat, že křížení se konal ve značném rozsahu a pravděpodobně vznikla populace představuje nové, minimálně 280 tisíc let, řada tzv. "strašidelný předek" eng. "ducha předka", která se později v Asii a Oceánii opět přešel s H. sapiens. V genofondu současných obyvatel ostrova Flores bylo pak uvedeno introgrese pravděpodobné, čtvrtý samostatný podobná staré line denisovsko-neandertálského rozvoj kmene. Bylo prokázáno překročení denisovanu s vývojově starší větví osoba pravděpodobně H. heidelbergensis a H. erectus.

Dokonce i některé nové fosilní nálezy např. z lokality Dmanisi v Gruzii, navíc, zdá se, podporují názor, že druhy v lidské kmenové linie byla ve skutečnosti nižší, protože řada tradičně pokládáné pro různé druhy by pravděpodobně buď přímo sledovat, nebo jednotlivci z různých tradičních druh mohl spolužít ve stejném sídlišť, a to bylo jen pouhé morfologické formy jednoho druhu. Takové "sloučit" systematika pak nově zařadil popsané skupiny rodu Homo jako poddruh pouze dva druhy – Homo erectus sensu lato a Homo sapiens sensu lato.

Homo erectus sensu lato pak patří H. habilis, H. rudolfensis, H. naledi, H. ergaster, H. erectus sensu stricto, včetně H. pekinensis a H. soloensis, H. antecessor, H. floresiensis a pravděpodobně i H. luzonensis, pokud to není zcela samostatné linky v rámci Homo.

Homo sapiens sensu lato jsou pak řazeni H. helmei, H. rhodesiensis, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis a H. sapiens sensu stricto, a oni jsou samozřejmě také denisovany, "phantom předků" a pravděpodobně "archaické Afričané".

H. erectus sensu lato, však nelze považovat za přímé předchůdce H. sapiens sensu lato ve fylogenetickém smyslu. Alespoň pro H. antecessor prokázáno, že to je vedlejší větev vzhledem k linii vedoucí k H. sapiens sensu lato.

                                     

2. Vlastnosti. (Features)

Všechny druhy rodu Homo používaly nástroje, jazyk a poměrně vyspělou kulturu. Od doby, kdy byla technologie a kultura předávána, ale nejsem si jistý. Z anatomických znaků je zásadní především bipedie, zvětšení objemu mozku, vyjma Homo habilis více než 1000 ml, čelo od očí stoupá vzhůru, lebka, protože se zakulacuje, vede k určité redukci zubů, zkracování rukou a naopak prodlužování nohou.

Muž, stejně jako zbytek současné hominini se živí na rostlinných a živočišných potravin, z nichž oba jídlo je doloženo i v paleontologické nálezy na sídlištích z vybraných pevných částí rostliny – kameny, mušle a zlomené kosti zvířat, a nově zavedené a analyticky pomocí zastoupení izotopu v kosterních pozustatcích nebo analýzy zubního plaku. Z rostlinné potravy, je schopen trávit tuky, bílkoviny a většina sacharidů, spíše než celulózy, z živočišných potravin dostává zejména bílkoviny a tuky kromě masa a vajec pro moderního člověka vyvinula schopnost i v dospělosti trávit mléko.

Více moderní druhum člověka, včetně jediného současně žijícího člověka moudrého, je vlastní užívání oděvů jednak pro ochranu před klimatickými vlivy a jinými mechanickými a tepelnými účinky okolního prostředí a jednak jako součást společenského chování a jeho znaku a určení role ve společnosti.

Charakteristické pro muže je také možnost přesné napodobování, což je například podmínkou pro předávání a učení se řeči.

                                     

3. Evoluce. (Evolution)

To je stále ještě není jasné, co se line hominidu se rod Homo vyvinul. Většina vědců se shoduje, že předkem byla jedna linie australopitéku Australopithecus, tzv. gracilní australopitéci, jako je A. africanus nebo A. afarensis. Tato linka australopitéku měla menší čelist i zuby a fed je pravděpodobné, že na jemnější jídlo.

Nejstarším paleontologickým objev, zařazovaným do rodu Homo, je africký Homo habilis, staré 2.5 milionů let. Tento primitivní člověk měl proti australopitékum větší mozek o 600-750 ml a také ustupující čelist. Také u něj byly nalezeny jednoduché kamenné nástroje. Předpokládá se, že H. habilis nikdy opustil africký kontinent.

Opustit Africe podařilo, když muž procházející přes, tedy druhu Homo erectus, který žil mezi 1.8 – 0.5 mil. lety. H. erectus vypořádána, například v Indonésii, ale podle nejnovější objev relativně brzy a v Evropě. Nejmladší jsou fosilie druhu Homo neanderthalensis a Homo sapiens. Současníci neandrtálcu a moderní lidé byli také Homo floresiensis a denisovany. H. sapiens, tedy člověk moudrý, je pouze poslední zástupce rodu.

V roce 1900, tam bylo 1.65 miliardy lidí. V únoru 2017 tam bylo 7.3 miliardy a počet neustále roste. Lidé již osídlili všechny kontinenty, a dokonce i na oběžné dráze země.                                     

4. Literatura. (Literature)

 • DUNBAR, Robin. Příběh rodu homo. Překlad Jana Enderlová. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1715-4.
 • SVOBODA, J. – MACHLÁŇ, M., Předků. Evoluce člověka. Praha: Academia, 2015.
                                     

5. Externí odkazy. (External links)

 • Obrázky, zvuky nebo video na téma člověk na Wikimedia Commons.
 • Slovník heslo muž ve Wikislovníku.
 • Téma Člověk ve Wikicitátech.
 • Angličtina Homo rodu – rodu Homo.
                                     
 • významy jsou uvedeny na stránce Člověk rozcestník Další významy jsou uvedeny na stránce Homo sapiens rozcestník Člověk moudrý nebo rozumný Homo sapiens
 • Člověk v tísni anglicky People in Need je česká humanitární, rozvojová, vzdělávací a lidskoprávní organizace. Je to obecně prospěšná společnost, jejímž
 • Dvěstěletý člověk anglicky The Bicentennial Man je vědeckofantastická povídka noveleta spisovatele Isaaca Asimova. Poprvé vyšla v roce 1976 v brožované
 • nikdo nevydal - epizodu seriálu Star Trek: Nová generace. Kam se dosud člověk nevydal v originále Where No Man Has Gone Before je v řadě druhý pilotní
 • Člověk pekingský nebo člověk vzpřímený pekingský, latinsky Homo erectus pekinensis nebo Homo pekinensis je poddruh člověka vzpřímeného homo erectus
 • evoluce. Možná hledáte: Ontogeneze člověka - vývoj lidského jedince od oplozeného vajíčka po smrt. Evoluce člověka antropogeneze tedy proces, který
 • Pruměrný člověk fr. homme moyen případně pruměrný muž či pruměrná žena, je člověk jehož vlastnosti odpovídají statistickému pruměru. Nejčastěji se
 • rovnocennou partnerkou. Roztomilý člověk ve Filmovém přehledu Roztomilý člověk v Česko - Slovenské filmové databázi Roztomilý člověk na Kinoboxu.cz Portály: Film
 • Byl jednou jeden člověk ve francouzském originále Il était une fois l Homme je francouzský animovaný televizní seriál z roku 1978. Základní myšlenkou
 • Za nejstaršího člověka světa je považován takový člověk jehož ověřená délka života přesahuje délku života všech ostatních žijících lidí na světě. Za ověřený
 • Možná hledáte: Poslední člověk Shelleyová Poslední člověk anglicky Last Human je třetí ze čtyř humoristických vědeckofantastických románu ze série


                                     
 • Člověk davový je označení jednotlivce, který je součástí skupiny klasifikované jako dav dle referencí francouzského sociologa z konce 19. století Gustava
 • O mechanismu trávení potravy u člověka pojednává článek Trávení Trávicí soustava člověka Trávicí soustava člověka je orgánová soustava, která zajišťuje
 • končetiny člověka v podstatě odpovídá kostře pánevní končetiny savcu, odlišnosti ve stavbě vyplývají z toho, že u člověka nesou veškerou váhu těla. Člověk je
 • Člověče nezlob se je dětská desková hra pro dva a více hráču, hrát ji mohou ale i dospělí. Jde o jednu z nejrozšířenějších stolních her na světě. Hra
 • vypadat, popisují stránky Vzhled a styl, Encyklopedický styl a Odkazy. Český člověk je časosběrný fotografický cyklus dokumentující portréty Čechu a Češek od
 • Neandertálec je předvěká forma člověka řazená buď do druhu Homo neanderthalensis, nebo poddruhu Homo sapiens neanderthalensis. Jeho ostatky byly vubec
 • Člověk stroj je čtvrtý singl brněnské rockové skupiny Progres 2. Byl vydán v roce 1981 viz 1981 v hudbě a jedná se o první vydanou nahrávku, kdy byl
 • Člověk zručný Homo habilis je jedna z linií rodu Homo a hypotetický předchudce dnešního člověka který žil v době nejstaršího paleolitu před 2, 3 1, 4
 • stránky Vzhled a styl, Encyklopedický styl a Odkazy. Kostra horní končetiny člověka se v mnohém liší od kostry horní končetiny jiných savcu. Je to dáno tím
 • První Člověk anglický originál: First Man je americký životopisný a dramatický film pojednávající o Neilovi Armstrongovi. Scénář napsal Josh Singer podle
                                     
 • Citlivý člověk je román českého spisovatele Jáchyma Topola. Vydán byl v roce 2017 nakladatelstvím Torst. Autorem obalu knihy je Juraj Horváth. Jde o Topolovu
 • Piltdownský člověk Eoanthropus dawsoni je podvržená fosilie, kterou neznámý pachatel zmátl paleontology v prosinci roku 1912. Její nepravost byla odhalena
 • Nejlepší člověk je český film z roku 1954 v režii Václava Wassermana a Iva Nováka, v němž hlavní roli vytvořil Vlasta Burian. Přeskočit Varování: Následující
 • jmen: Homo altaiensis člověk altajský Homo siberiensis člověk sibiřský či nejméně problematické Homo denisoviensis člověk denisovský užívané již
 • Polyhistor je klasické označení pro člověka s širokým množstvím znalostí či dovedností ve více oborech lidské činnosti. Jedná se zpravidla o všestranného
 • Zbytečný člověk rusky лишний человек, lišnij čelavěk je častý motiv v ruské literatuře 19. století. Jedná se o typ osobitého jedince, zejména šlechtice
 • Člověk z pudy, hudební komedie, je divadelní hra Jiřího Suchého. Premiéru měla 30. října 1959 v pražském divadélku ve Smečkách což je dnešní sídlo Činoherního
 • Člověk muže označovat: Homo člověk Homo habilis člověk zručný Homo rudolfensis člověk východoafrický Homo naledi člověk hvězdný Homo ergaster
 • Člověk proti zkáze je český životopisný hraný film z roku 1989 pojednávající o posledních letech života českého spisovatele, novináře, dramatika a překladatele
                                               

Člověk (rozcestník)

Člověk muže označovat: † Homo naledi člověk hvězdný. † Homo luzonensis člověk luzonský. † Homo rhodesiensis člověk rhodéský. Homo sapiens člověk moudrý. † Homo rudolfensis člověk východoafrický. Homo člověk. † Homo antecessor člověk předchudce. † Homo habilis člověk zručný. † Homo erectus člověk vzpřímený. † Homo ergaster člověk dělný. † Homo heidelbergensis člověk heidelberský. † Homo floresiensis člověk floreský. † Homo neanderthalensis člověk neandertálský. Přeneseně lidstvo.

                                               

Příživník

Příživník muže být: Cizopasník, parazit, druh nebo jeho příslušník žijící na úkor jiného druhu, viz parazitismus. Člověk žijící na úkor druhých. Člověk, který se dopustil trestného činu příživnictví.

                                               

Pistolník

Pistolník muže být: Člověk, jenž umí výborně zacházet s pistolí, postava z dějin amerického Divokého západu. Pistolník film – americký film z roku 1950.

Users also searched:

člověk v nouzi, člověk v tísni beroun, člověk v tísni - kladno, člověk v tísni kontakt, člověk v tísni pomoc, člověk v tísni ředitel, člověk v tísni, organizace které pomáhají lidem v nouzi, tsni, lovk, lovk v tsni, nouzi, lovk v tsni kontakt, lovk v tsni pomoc, lovk v tsni beroun, lovk v nouzi, lovk v tsni editel, editel, kontakt, pomoc, beroun, organizace, kter, pomhaj, lidem, kladno, lovk v tsni - kladno, organizace kter pomhaj lidem v nouzi, člověk, lidé. člověk,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Člověk v nouzi.

Člověk překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník. NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU nám v roce 2020 svým příspěvkem ve výši 100 000, Kč. pomohla s financováním mezd zdravotních sester. Člověk v tísni pomoc. Člověk v tísni, o.p.s.: Kladno. Celkový charakter krajiny byl tedy utvářen pouze přírodními procesy. Jakmile v posledních staletích krajinu postupně osídloval člověk, začal být její obraz utvářen.

Člověk v tísni.

Vliv alkoholu na člověka Bezpečné cesty. Člověk v tísni 16 181 sledujících uživatelu na LinkedIn. Help with us Společnost Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek.


Člověk v tísni ředitel.

Člověk v tísni: Pomáhejte s námi. Jednoleté studium Člověk a politika je svým obsahem zaměřeno na širokou škálu témat z oblasti politiky, které se nás více či méně dotýkají. Přednášky jsou. Člověk v tísni beroun. Kariéra Člověk v tísni. Název zařízení: Člověk v tísni, o.p.s. Adresa: Teplická 918, Teplické předměstí, 418 01 Bílina. Pusobnost v okr.: Teplice Bílina. Poskytuje od: 01.03.2014. Člověk v tísni kontakt. Člověk – nástroj – hudba Národní muzeum. Poskytujeme okamžitou humanitární pomoc a pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy. Pracujeme v Česku i v zahraničí. Podporujeme vzdělávání dětí.

Člověk v tísni, o.p.s. Sociální služby ÚK.

Člověk v tísni. 74 161 To se mi líbí Mluví o tom 2 491 Byli tady 150. Staňte se členem Klubu přátel Člověka v tísni Become a member of the Club. Člověk v tísni. Podstatné jméno, rod mužský. lidský jedinec man, human being Jsem přece jenom člověk. I am only čejný člověk everyman, common man. Člověk v Dialogu PragJesu. Limitovaná edice triček na podporu aktivit organizace Člověk v tísni. Koupí trička přispěješ 300 korun na její humanitární pomoc a sociální práci a ukážeš svému. Člověk nula Alb. Malý krok pro člověka, obrovský pro lidstvo. Slavná věta Neila Armstronga, která se dostala do povědomí celého lidstva. Film První člověk znázorňuje možná​.


Skutečný dárek obchod společnosti Člověk v tísni.

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou dustojnost a svobodu považujeme za základní. První člověk BD od 169 Kč. Poslední člověk je jedna z nejsvěžejších a nejzábavnějších knih roku. Matt Vernier, autor knihy Revenge of the Fans. Člověk a příroda připravujeme v Kouzelném čtení Kouzelné čtení. Teprve s rozvojem evolučních teorií se začala tvořit i vlastní teorie evoluce člověka. Zasloužil se to především Charles Darwin svým dílem O puvodu člověka The. Nadace člověk člověku: Úvod. Zdraví prospěšné muže být střídmé pití alkoholu pouze v případě, že člověk celkově žije zdravě. Jaký vliv na člověka má alkohol? 1 ‰ – Hovorná opilost. Typickým. Člověk v tísni Hlavní stránka Facebook. Nedvěd otevřeně o Ronaldovi: Pro mě je nedotknutelný, jako člověk mě ohromil. mar. včera. Viceprezident fotbalového Juventusu Pavel Nedvěd zažívá jednu z.


Člověk a jeho svět Česká televize.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato komplexní. Člověk a politika Institut celoživotního vzdělávání ICV mendelu. Člověk v tísni, o.p.s. je česká nevládní nezisková organizace, která existuje od roku 1992. Poskytuje okamžitou humanitární pomoc a pomáhá lidem postavit se​. Vlk a člověk. Na této stránce naleznete aktuální nabídky práce ve všech sekcí společnosti Člověk v tísni.

Nedvěd otevřeně o Ronaldovi: Pro mě je nedotknutelný, jako člověk.

Kvuli pádu člověka do kolejiště ve stanici Staroměstská byl přerušen provoz linky A mezi stanicemi Náměstí Míru a Dejvická. Na místo vyrazily. Homo kyborgis. Nový lidský druh se blíží a dnešní člověk se bojí. Člověk v tísni, regionální pobočka Plzeň Obecně prospěšná společnost. Mikulášské náměstí 552 17, 326 00 Plzeň. tel.: 420 377 240 090, 420 777 782 081. Je li toto člověk Levi Primo Knihy Dobrovský. Člověk. Vzdělávací program Člověk v délce 16 hodin je podrobně popsán v dokumentu, který obsahuje charakteristiku programu, jeho popis i metodickou část. Člověk v tísni regionální pobočka Plzeň, Mikulášské náměstí 552 17. Slušný člověk. Martina Krátká. Soubor Švandova divadla. Volně na motivy novely Karla Čapka Obyčejný život. Člověk a geologické pochody – ČGS: Svět geologie:. Blu ray: První člověk 2018 Životopisný, Drama, Historický 141 minut Japonsko​, USA V prodeji od: 13. 2. 2019 Film Oscarového® režiséra Damiena Chazella.

Je li toto člověk Primo Levi vaše internetové.

Člověk a jeho svět. O pořadu. Úvodní stránka Přehled dílu Diskuse Napište nám 24 minut. Člověk mezi lidmi Všechny díly7. Člověk a jeho svět. Člověk v tísni Oficiální stránky města Nýřany. Pro staročeské období jsou tedy systémově k dispozici nominativní tvary člověk ​sg., člověci, člověkové pl., člověky du. a supletivní tvary ludie s i kmenovým.


Člověk a média.

Člověk v tísni, o.p.s. Telefon: mobilní: 774321724 Mgr. Kateřina Hulová ​ředitelka pobočky pevná linka: 777787922 Bc. Petra Hrubá koordinátorka služeb. Záhada v metru. Člověk spadl do kolejiště a pak zmizel. Část linky A. Je li toto člověk. Primo Levi. Skladem. Expedujeme do 2 pracovních dnu. 250 Kč. Běžná cena: 278 Kč. Ušetříte: 28 Kč 10 %. Přidat do košíku. Plánování zaměřené na člověka – Rytmus. Kupte si netradiční darovací certifikát organizace Člověk v tísni. Uděláte radost sobě i svým blízkým a zároveň pomužete lidem, kteří potřebují naši pomoc.

PODĚKOVÁNÍ NADACI ČLOVĚK ČLOVĚKU Hospic sv. Zdislavy, ops.

Stránka ⁄ Vzdělávání ⁄ Základní a základní umělecké vzdělávání ⁄ Dokumenty ⁄ Oblasti základního vzdělávání ⁄ Vzdělávací oblasti RVP ZV ⁄ Člověk a jeho svět. Člověk a čas: Třešť. Hodiny počítají život člověka neúprosně ve stejném rytmu sekund, minut, hodin, dní, týdnu a roku. Počítají čas mládí, zralostí a stáří. A tak čtyři javory červené ​Acer. Člověk a kuň výstava na zámku Lemberk Kudy z nudy. Člověk, stejně jako celá naše planeta, se nachází v blízkosti obrovského zdroje elektromagnetických vln s velmi širokým spektrem, kterým je Slunce. Lidské tělo. Člověk a jeho svět, MŠMT ČR. Člověk v tísni, o.p.s. Férový zaměstnavatel roku 2020 Férový zaměstnavatel 20​20. logo. employees Přibližně 1 500 zaměstnancu. field Humanitární a rozvojová​.


Člověk a lidová kultura: Člověk a lidové divadlo – lidové divadlo v.

Čerstvě dostudovaný chemik Primo Levi, kudrnatý mladíček s nesmělým pohledem, je v prosinci 1943 zatčen a krátce na to transportován do. Člověk v množném čísle1 Ústav pro jazyk český. Publikace se zabývá pozicí lidového divadla v životě člověka od prvopočátku až po období avantgardy 20. století. Dotaz. Sdílet. Člověk vs. Silnice Tele. Odkud přicházíme? Kam jdeme? Vývoj člověka. Neomezené možnosti – k čemu? Člověk: otevřená otázka. Z genetického hlediska člověk představuje šest řetězcu​.


Člověk v tísni, o.p.s. očima zaměstnancu –.

Komentáře ke slovu člověk. přidat nový komentář. Zatím žádné komentáře. přidat nový komentář. Navigace. předchozí. Ejhle, člověk! Akademie věd České republiky. Člověk v tísni kancelář Nýřany 330 23 Nýřany, Benešova třída 77 vedle kanceláří Úřadu práce. Andrea Vernerová Terénní. Člověk a lidová kultura: Člověk a lidový oděv – lidový oděv v životě. Neuvěřitelné příhody a zkušenosti Bergera Grillského. Jonathan Bergemont Grillsky přezdívaný Berger, 7. června 1971, Anchorage, Aljaška je jedna z.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →