Back

★ Otomanská kultura                                     

★ Otomanská kultura

Osmanská kultura je archeologická kultura spadající do starší až střední doby bronzové, podle Reineckeho BA-2 BB 1. Došlo na území Transylvánie, východní Maďarsko a východní Slovensko.

Kultury byl jmenován Ján Nestor podle umístění Otomani v Rumunsku, vykopávky zde prováděl M. Rosku. Bylo to hradiště s příkopem a valem. Lidé z osmanské kultury obydlených oblastech na východním a středním Slovensku, ale získat tu a tu jako kompletní kultury z horní Potisí a karpatské prusmyky se pokusil vloupat do Malopolska.

Další názvy: starší slovenské pojmenování je hornopotiská keramiky. e. c. kultura hornopotiská, maďarské hlediska pak kultivační nádoby s spirálovitými vypnulinami a kultury Füzesabony, v pozdější době otomansko-füzesabonský komplexu.

                                     

1. Periodizace. (Periodization)

 • Klasická fáze – BA 3, dělí na starší a mladší fázi.
 • Košťansko-osmanské fáze – BA 2.
 • Otomansko-piliňská fáze – BB 1, též fáze osmanské-Suciu de Sus.
                                     

2. Pohřeb. (Funeral)

Pohřební obřad. (Funeral ceremony)

Na pohřebištích osmanské kultury se setkáváme biritualitou. Nejstarší hroby jsou stále sádrokartonové desky, ale postupně zvyšovat hrob žárových.

Kosterní pohřbívání v poloze na břiše v pravoúhlých hrobů ve směru sever-jih, nebo jih-sever. Pohřby byly rozlišeny také podle pohlaví – muži na pravém boku a ženy na levém. Mrtvý obdržel nádoby s jídlem a nápoji, jejich těla byla v obřadní oděvy, osobní šperky, někdy s zbraně a nástroje. Podobná byla i výbava hrobů žárových.

Pohřebiště. (Burial ground)

Studoval pohřebiště, například, jsou Nižná Myšla, Streda nad Bodrogom na Slovensku, Tiszafürede v Maďarsku.

 • Streda nad Bodrogom je pohřebiště částečně zkoumáno v 50. 20 let. století. Pochovávalo se zde v klasickém a poklasickém období a je dobře zachycen postupný ústup z kostrového pohřbu a prosazování kremací, když v poklasickém období je již téměř 50% z pohřbu žárových.
                                     

3. Nemovitosti. (Real estate)

Závěr doby bronzové, tj., BA 3, je obecně čas na budování opevněných osad a dokonce i v této kultuře se neliší, prakticky se nesetkáváme s neopevněnými sídlišti. Osmanské hradisko, avšak nesou známky násilného zániku, na rozdíl od současné maďarovských hradisek, která byla výjimky opustil schválně.

Barca v Košicích – to je poněkud malý 39x45 m opevněné oblasti. Spišský čtvrtek – je označován také jako slovenské Mykény. Oválné části obce byl obklopen dvojitou kamenné zdi a hlavní bránu s dvěma baštami.

                                     

3.1. Nemovitosti. Gánovce

V Gánovcích byla objevena před kultovní dobře vytesané do travertinu clusteru. Dobře byl vydřevená a dosáhl hloubky 8 metrů. Na dně byly nalezeny dřevěné předměty, textil, pupeny, březové kůry, lidská lebka, a zejména rukojeti železné dýky brzy dovoz ze středu černé metalurgie někde v Přední Asii.

                                     

3.2. Nemovitosti. Nižná Myšla

Je osada a pohřebiště v poloze Várhegy nad soutokem Canyon a Olšavy ve slovenské obce Nižná Myšla na Košicku, systematicky zkoumány od roku 1977. Kromě rozsáhlého pohřebiště byly odkryty dvě fáze vypořádání, starší, s délkou 17. století před naším letopočtem. n. l. o 200 let, druhý desetkrát větší, trvající jen asi 50-100 do jeho zániku na počátku střední doby bronzové kolem 1450-1400 př. ad

Opevnění v dřívějším období tvořil val vyztužený kuly, příkop a zajat byl bráně zpevněné kameny. Domy byly uspořádány ve dvou řadách a tvořily ulice. Osadu obývalo asi 150 až 200 obyvatel. Vypořádání vrstva poskytla důkazy o výkon řemesla, včetně kovolitectví a hrnčířství. Hroby řemeslníku byly odkryty i na hřbitově. V dřívějším období měl nový val kamenné budky. Je zajímavé, že druhá fáze se šíří přes přilehlé pohřebiště s pohřby nebyly respektovány, což lze vysvětlit jako reakci na velmi naléhavou potřebu pro výstavbu větší pevnost. Místo staré osady byly vyrovnány a domy byly postaveny na jiném schématu. Počet obyvatel se v této fázi zvýšil na 300-350. Pokračoval výkon řemesla, to je znázorněno na zpracování místních zdrojů mědi. Dvě fáze vypořádání uhasil oheň, alespoň částečné, ale je pravděpodobné, že další přežití zbytku osmanské populace.                                     

4. Keramika. (Ceramics)

Osmanské keramiky byla bohatě zdobena trnovitými vypnulinami lemované spirály a rozmanité rytou výzdobu. Typologicky byla velmi variabilní – hrnky, mísy, hrnky, dvouuché a čtyřuché amfory, zásobnicovité hrnce. Spodní část nádoby je zdrsněna slámováním, prstováním, nebo hřebenováním, odemkne vůní horní zdobené části.

                                     

5. Literatura. (Literature)

 • Podborský, Vladimír, Dějiny pravěku a rané období dějin, Brno 2006. ISBN 80-210-4153-6.
 • Furmánek, Veliačik, Vladár Slovensko v době bronzové., Veda, Bratislava 1991. ISBN 80-224-0350-4 slovenské.
                                     
 • listu mladší s prvky otomanské kultury klasická fáze Čaňa, Košťany, Valaliky košťansko - otomanská fáze košťansko - otomanský horizont Čaňa a Nižná
 • mohylovým kulturám byly i pilinská kultura, otomanská kultura a severopanonská kultura Na území Česka se mohylové kultury rozšířily pravděpodobně ve všech oblastech
 • Hatvanská kultura je archeologická kultura spadající na konec starší doby bronzové, podle Reineckeho do BA3. Jméno získala podle tellového sídliště Hatvan
 • Gávská kultura byla archeologická kultura v 13. - 11. století před Kr. tedy v mladší době bronzové v severovýchodním Maďarsku, na Podkarpatské Rusi
 • Pilinská kultura je archeologická kultura střední až mladší doby bronzové, stupňu BB1 až HA1 chronologického systému dle Paula Reinecka, součást starší
 • Kultura Suciu de Sus je archeologická kultura střední až mladší doby bronzové, stupňu BB1 až HA1 chronologického systému dle Paula Reinecka, součást starší
 • Maďarovská kultura též Maďarovská skupina je archeologická kultura závěru starší doby bronzové, stupňu BA2 a BB1 podle chronologie Paula Reineckeho
 • Simpsonovi ataman kozácký náčelník Otomani obec v Rumunsku, místo otomanské kultury doby bronzové Slovníkové heslo otoman ve Wikislovníku Tato stránka
 • Jeho syn David Ungnad von Sonnegg 1535 1600 byl císařským vyslancem na otomanském dvoře. Z popudu Onřeje Ungnada byla do češtiny přeložena celá řada reformačních
 • Jednalo se o odvetnou akci za neuznání francouzského nároku v rámci tzv. otomanského státního dluhu. 4. února USS Wisconsin predreadnought třídy Illinois


                                     
 • Toskánska, Emilia - Romagna a v Benátsku, pod benátskou vlajkou bojoval proti otomanským Turkum. Císařem Zikmundem Lucemburským byl povýšen do šlechtického stavu
 • Osmanská říše zastarale též Otomanská říše, možno psát i malé písmeno, turecky Osmanlı Imparatorluğu nebo Osmanlı Devleti, v Západní Evropě také známá
 • jako kmen Maďaru Podle legendy, křesťanští Maďaři bojovali po boku otomanské armády v jižním Egyptě, nicméně krátce po setkání s núbijskými ženami
 • byl rovněž osídlen lidem zmíněné kultury Následně zanechala stopy v Stredě nad Bodrogom vyspělejší pilinská kultura Tyto stopy prozrazují vyspělost
 • Británií námořní dohodu, potvrzující britskou vojenskou ochranu proti Otomanským Turkum a ochranu arabských lodí a karavan při dálkové obchodní cestě na
 • malování miniatur v ostatních muslimských zemích: vliv měly především na otomanské miniatury dnešního Turecka nebo mughalské miniatury na Indickém subkontinentu
 • dostala do rukou seleukovských panovníku, Římanu, Byzance, Benátčanu a Otomanských Turku. Po ovládnutí Osmany se stala centrem pro východní a střední Řecko
 • Tunisko se stalo otomanskou provincií, které vládli sultánem jmenovaní hodnostáři. Vládnoucí vrstva se rekrutovala z elitních členu otomanských janičářu. Nejvyšší
 • poloostrově existovaly muslimské státy před Reconquistou. Během expanze Otomanské říše na Balkán se islám rozšířil mezi obyvateli podrobených území. Tyto
 • the Shirvanshah s Palace and Maiden Tower Vliv střídajících se kultur od perské a otomanské po ruskou. Věž Giz Galasy z 12. století a Shirvanshahuv palác
 • veliteli v zahraničí. Obchodní i diplomatické vztahy navázala Anglie s Otomanskou říší a berberskými státy, především Marokem. Dodávky olova a cínu pro
                                     
 • Rodina se vyznačovala svými vojenským zásahy proti nevěřícím proti otomanské říši. Tyto vojenské zásahy jsou opakovaně zobrazovány na jednotlivých
 • zobrazení Mohameda je obvykle odrazováno. Přesto od 16. století perské a otomanské umění často zobrazuje Mohameda v miniaturách, přestože je jeho tvář buďto
 • teplárně 172 hrobu a v Čaně 162 hrobu Vysoký stupeň rozvoje dosáhla otomanská kultura pro kterou bylo typické stavění opevněných osad. Osada Barca s prvky
 • stále urychlující se proces akulturace za následek větší skrytost této kultury Muži oblékající se jako ženy mukhannathun převažovali nejvíce v hudbě

Users also searched:

kultura, Otomansk, Otomansk kultura, otomanská kultura,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Stavební komise Kosmonosy.

Zdobená keramická nádoba z období mohylových kultur v Západočeském muzeu Příbuzné mohylovým kulturám byly i pilinská kultura, otomanská kultura a. Osmanská říše 15. století. Prohlédněte si alba na téma – kosatecky otoman 2012. Získáte tak jedinečnou inspiraci ze stovek českých alb, nahraných každý den na Rajče. Objevujte. Mykény a střední Evropa MZM. Otomanská kultura Отомань. Fotoalbum Stará Ves nad Ondřejnicí. Občas je dobré vrátit se k základum: Turecko není evropské jednak vzhledem ke svým islámsko otomanským dějinám z faktu, že Turci obléhali Vídeň a. Odejmuté dětství: dětské oběti arménské genocidy Památník Ležáky. Restaurace, 6 restaurací la carte mezinárodní, egejská, otomanská v rámci seznámit s odlišnou orientální kulturou a prohlédnout řadu antických památek​.

ÚNĚTICKÁ KULTURA KarAnt.

Od autora Otoman Zar Adusht Hanish máme jednu knihu skladem Vyberte si z více než 30000 knih Doprava za 80Kč a vše ihned k odeslání!. Žijeme v referátech, doslovech a rychlých recenzích PWF. Práce byly prováděny s příslušným povolením Ministerstva kultury a cestovního sekundárně použitým v pozdějších otomanských budovách na severní straně. Spišský Štvrtok Slovenský raj. Reportáž: Na otomanu mezi přadlenami. Holanďan v Halle úplně Ale nejlepší je vlastně vydat se za kulturou. Nedělní odpolední operní.


Ústav územního rozvoje.

Východní Slovensko – kultura východoslovenské lineární keramiky Otomanská kultura – východní a severní Slovensko, dobře opevněná hradiště, kovovýroba. Reportáž: Na otomanu mezi přadlenami. Holanďan v Halle úplně. Že vytvořili velmi osobitou náboženskou kulturu odrážející se v mnoha literárních kultura i tradice s ní spojená přežily i neutuchající útlak za vlády otomanské. Knihy od autora Otoman Zar Adusht H Antikvariát Avion. Hesla, EVROPA města kultura státy dějiny politika rozvoj ekonomický osídlení obyvatelstvo celky Římská říše, Otomanská říše, Suezský kanál. Děti Arménie Michael Bobelian vaše internetové. Odehrává se v alternativním světě, kde se Německo stalo vítěznou mocností 1. světové války a jeho spojenec Otomanská říše tak stále existuje. Hrdina příběhu​.

Terms for field Keyword SKAT Union Catalogue of Articles.

Moderní stát vznikal v 19. století za rozpadu Otomanské říše. rovněž otomanská říše, kultura Byzance i ortodoxního křesťanství. Zasel obilí, sklidil zlato Lo. Moldavsko se ocitlo pod nadvládou Otomanské říše, Sovětu i Rumunu, ale až po rozpadu SSSR a odmítnutí připojení se k Rumunsku o 3 roky později se jedná o. Novinky a média - Ministerstvo kultury. In Spišský Štvrtok in the context of the Otomani‑Füzesabony cultural complex Die nachklassische Phase der Aunjetitzer Kultur in Brandýs nad Labem. Dějiny pravěku dě. Připomínání bitvy u Vidně v roce 1683, kde byl poražena otomanská vojska. Magazín – zpravodajství, názory, teologie, kultura. Fialové odpočívadla a škrábadla pro kočky Zboží.cz. Otomanská kultura je archeologická kultura spadající do starší až střední doby bronzové, podle Reineckeho BA₂ až BB₁. Vyskytovala se na území Sedmihradska, východního Maďarska a východního Slovenska. Kultura byla pojmenována Jánem Nestorem podle.


Prvorepublikové zahradní umění v zahradě vily Stiassni ÚOP Brno.

I my jsme měli svuj kryt a v něm připravený otoman a trochu jídla na přežití. Po zaznění sirény jsme byli vždy všichni vyděšeni. Doma jsme s. O kávě Káva Jacobs. Společnost na určitém stupni kultury rozvoj kultury rozvinutá masová kultura práce stolování bytová kultura úroveň bydlení národní lidová kultura. TURECKO Region. Pak jest ovšem hodno pozoru, že ŘÍŠE OTOMANSKÁ člen NATO i americké productu ropných ŘÍŠI OTOMANSKÉ za její podporu finanční, dodávky zbraní i.


Web ústavu historie Slezské Univerzity Kovolitectví Přednášky.

Otomanská kultura, archeol. kultura rozvíjející se od konce starší do stř. doby bronzové 17. 12.st. př.n.l. v sv. části Karpatské kotliny název podle obce Otomani. Alena Žáková: Osvobozování jsme přečkali ve sklepě Čeština. Ing. Josef Zedník, předseda, zednik@sta. Ing. Ivan Rudiš, člen. František Klouček, člen. Filip Legner, člen. Martina Otomanská, člen. Černý konferenční stolek DUTCHBONE Kraton 60 cm Designový. Antických civilizací ve středomoří s egejskou oblastí, mykénskou kulturou. soubor archeologických nálezu otomanské kultury z východního Slovenska s.

Otomanská kultura.

Děti z Klokánku oslavily svuj svátek na zahradě ministerstva kultury dětství, která mapuje osud dětských objetí genocidy v Otomanské říši. Kultura Slovník současné češtiny Lingea s.r.o. Nechybujte. V katastru obce na Myší Hôrce je archeologické naleziště otomanské kultury. První zmínka o obci je z roku 1263, později po roce 1412 byla sídlem provincie XVI. Předmluva. Osmanská říše zastarale též Otomanská říše, možno psát i malé písmeno, turecky Osmanlı Imparatorluğu nebo Osmanlı Devleti, v Západní Evropě také známá.

Výstava Mykény a střední Evropa Moudrý Senior.

Otoman cat D&d Nomád fuchsiový. 718 Kč. Skladem. Doprava od 99 Kč. Osobní odběr od 69 Kč. Voucher na další nákup. 718 KčPřejít do obchodu. PetDiscont. Jazyk, kultura a historie v Moldavsku C. Na něj s proslovem navázal státní tajemník v Ministerstvu kultury a se věnovala historička zahradního umění Stanislava Otomanská, která. Doba bronzová starší a střední. See more ideas about turecko, první světová válka, otoman. spordan politikaya​, haberin tamamını canlı yorumlarla al. cityzenart: Turkish Style Kultura Kultura. Doba bronzova. Černý konferenční stolek Kraton inspirovaný indonéskou kulturou, jehož deska je vytvořena přitlačováním několika kusu masivního teakového dřeva k sobě. O historii orientálního tance Aysun. Ironií osudu se stalo, že patricijská rodina Loredanu, která si u umělce plátno objednala, si v Benátkách vydobyla zásluhy v boji s otomanskou flotilou. Proto mají.


Stopy dávnej Tommy Haroldova pouť Historická zastavení.

Kultura byla pojmenována Jánem Nestorem podle lokality Otomani v Rumunsku, výkopy zde prováděl M. Rosku. Jednalo se o opevněné sídliště s příkopem a. Islám v principu nepotlačoval erotismus ani senzualitu Aktuálně.cz. Turecká zahraniční politika se tak snaží systematicky rozšiřovat svoji sféru vlivu prostřednictvím kultury a ekonomiky. Tento koncept si mimo. PRAVĚKÉ KULTURY Neolit střední Evropy Starý neolit Kultura lidu s. Počátek doby bronzové stanoven z hlediska nástupu kultur, které se pak dále z Karpatské kotliny vliv kultury Tei kultura otomanská – Sedmihradsko, Potisí až.

Diskuse: Menstruují transsexuálové? Představitel Harryho Pottera.

Osmanská říše též Otomanská říše byla jednou z největších a nejmocnějších říší v prostoru při Oguzové přijali již dříve islám a znali arabskou kulturu. Kulturní zahrada Bioastrologie Archivy Sedmá generace. V letech 1915 1923 Otomanská říše pul milionu Arménu pobila a pul milionu vysídlila. Sám Woodrow Wilson, bývalý americký prezident, se ve dvacátých letech. Hotel Paloma Renaissance Resort & Spa, Turecko Turecká riviéra. Obr. 2 modelová rekonstrukce staveb lužické kultury z buchu u berlína pudorys 94. členění domu20 barca u košic, otomanská kultura: Kabát 1955, 597 to. Otomanská kultura Tezaurus archeologické terminologie. Márových 6.10.2014 Senioři oslavili Den senioru 4.10.2014 Košatecký OTOMAN 25.9.2014 Košatecký OTOMAN 25.9.2014 Malovaná matematika aneb. Mykény a střední Evropa Petr Kostrhun Detail knihy Č. V tomto období byla na našem území značně rozšířena kultura gravettienu. pohřebiště Únětice u Prahy, na Slovensku s otomanskou a maďarovskou kulturou.


Pašazád Parametry.

Otomanská kultura. Spišský Štvrtok slovenské Mykény dvojitou kamennou zdí a hlavní bránou s dvěma bastiony. Gánovce studna s výdřevou, dně byly. PŘEDMLUVA. A komunikace, společenské a ekonomické události, vzdělávání, kultura, evropských říší zejména Napoleonská, Habsburská, Otomanská a Ruská říše. 120 Konstantiniyye ideas turecko, první světová válka, otoman. ÚNĚTICKÁ KULTURA. starší bronz Otomanská kultura východní a severní SVK. Ke nové ČESKO FALCKÁ MOHYLOVÁ KULTURA. střední bronz.


NLN, s.r.o. – Nakladatelství lidové noviny.

OTOMANSKÁ KULTURA. hornopotisská keramika se spirálovými vypnulinami – dřívější název. Ján Nestor. Rozšíření: JV Slovensko. Vznik: dvě možnosti. 1. Ročník 2019 Digitální repozitář UK. V češtině brzy vyjde váš román Dobyvatel, přibližující otomanskou říši v otomanská kultura se stala její nástupkyní, ačkoliv vycházela z jiných. Turecko: učinit konec iluzím A2 – neklid na kulturní frontě. Druhá část výstavy prezentuje velmi cenný soubor archeologických nálezu otomanské kultury z východního Slovenska s velmi bohatými doklady ovlivnění. Střet civilizací a vítězství kříže nad pulměsícem v bitvě u Vídně je. Arménsky se vyslovovalo Othmán, a tak v některých evropských jazycích se Osmanum říkalo Otomani a jejich říši Otomanská. Pokud vám to. Hliněné skořápky starého Říma Centrum pro studium demokracie a. Podobně je interpretován hrob z Nižnej Myšli otomanská kultura nebo doklad kovolitce považován hrob z Malé Ternovky v oblasti katakombní kultury.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →