Back

★ Identitární politikaIdentitární politika
                                     

★ Identitární politika

Politika Identity nebo identitarismus je v politické vědě označení politické činnosti, která je ostře zaměřena na potřeby konkrétní skupiny lidí. Cílem je zvýšit uznání příslušné skupiny, ke zlepšení své sociální pozice a posílit svůj vliv. K identifikaci člena takové skupiny jsou používány kulturní, etnické, sociální či pohlavní znaky. Lidé, kteří mají tyto vlastnosti splňují, jsou zahrnuty do skupiny, která je často zástupci identitarismu chápat jako homogenní.

                                     

1. Vznik konceptu

Maďarsko-britský sociolog Frank Furedi se nachází předchudce, co se dnes nazývá politikou identity, již na konci 18. století. V té době, politizaci identity pomocí konzervativní reakce na univerzalismus osvícenství. Hlavní představitelé partikularismu a romantické uctívání kulturní identity byli Johann Gottfried Herder v Německu a Joseph de Maistre ve Francii. Podle Herder kultury definuje každé lidí, tj. etnicky zřejmé, národ, das Volk tím, že to jeho individuální identity a ducha. A de Maistre řekl, že "žádný člověk není samo o sobě". Counter-enlightenment, podpoře kulturní rozmanitosti podle Furediho vedla k epistemologické separatismu. Předpoklad, že různé kultury se blíží k poznání různých způsobů, jak opravit národní identity a šel jako kulturní předchůdce rasové typologie, které pak dominuje západní myslel, že až do počátku 20. století. století. Také opustil 19. století artikulovala podle Ley Susemichelové a Jens Kastnera politika identity v podobě třídního vědomí dělnické hnutí. Třída politika je vždy také politika identity.

Současný koncept politiky identity pochází z USA politika identity. Nová sociální hnutí a později v Evropě vytvořil jedinečný styl politiky, s použitím nového typu uvažování a formování skupiny, které byly zaměřeny na vytváření identity historicky novým způsobem. Ve Spojených státech začal marginalizovaných skupin rozvíjet kolektivní vědomí na základě individuálních identit jeho členů a členů již v 80. letech. 20 let. století, a to zejména ve středu afro-americké, feministka, a LGBTQ hnutí. V pozdější fázi pak skupiny spojených znaků identity, jako je rasa / etnicita, třída, status bezdomovce, věk nebo zdravotní stav osoby s duševní nebo fyzické onemocnění nebo poruchy, a další.

První použití tohoto termínu je připisováno skupiny, Combahee River Kolektivní černé lesbické ženy, kteří mají napsáno v programovém prohlášení v roce 1977, které nejvíce hluboký a potenciálně nejvíce radikální politika vychází přímo z jeho vlastní identitu.

Poté, co byl Donald Trump v listopadu 2016 zvolen prezidentem Spojených států, historik Nell Irvin Malíř poukázal na to, že bělošství má nyní změnit z neutrální kategorie, která do té doby, samozřejmě, držel v centru společnosti, na kategorii, která byla záměrně mobilizovány, aby politicky a společensky privilegované postavení. Politika Identity není v žádném případě záležitostí pouze Afroameričanu, Hispánci, ženy a LGBT, ale také bílé, heterosexuální protestantských mužů, kteří se snaží upevnit své výsadní místo v sociální hierarchii, která se domnívá, že je v ohrožení. Podle Franka Furediho tím, že politika identity se stala "karikaturu sebe".

                                     

2. Definice. (Definition)

Daniel Klimkeová definovanými ve slovníku Lexikon zur Soziologie politika identity jako koncept kulturních studií, což naznačuje, že emancipační hnutí diskriminovaných sociálních skupin, jako jsou afro-americké hnutí za občanská práva Hnutí za Občanská Práva ve Spojených státech. Diskriminováni lidé, jako ženy, LGBT nebo černoši řídí politika identity také třeba skutečnost, že provedení stigmatizující označení, například, "negr" nebo "queer", které je znovu definovat, neutralizovat a zbavit je tak jejich negativní konotace rekultivace. Politika Identity člověka buď vést vás na cestě asimilace, stejně jako v případě manželství osob stejného pohlaví, nebo cestu liberalizace, kdy se snaží na vznik a zakotvení jejich vlastní kulturní funkce v rámci jednotlivých komunit kulturní identity. Podle Klimkeové je vliv sociálně rozlišovací funkce, jako je sex/pohlaví nebo barvu pleti často politika identity posílena, což pak muž tíživé sociální hierarchii a roli oběti potvrdit.

Michael Schönhut definuje obecněji: Podle jeho pojetí politiky identity je snaha ovlivnit vnímání kulturních kategorie nebo skupiny její člen nebo spravovat vnímání druhých. Většina z nich jsou nároky nebo zájmy, které mohou být v případě rozdělení konflikt v rámci národního státu jednodušší prosadit homogenní skupinu lidí. Politika Identity vždy znamená záměrně zdurazněnou hranici mezi "námi" ti, kteří patří do naší skupiny, a "druhých", kteří jsou vyloučeni. Důležitým prvkem je fixace "ostatní" k jejich rozdíly a "nás" k naší původní podstatou, zatímco pokrývající vnitřní ruznorodost v obou skupinách.

Vzhledem k pravicové politice identity, Lorenz Abu Ayyash definuje: Termín puvodně znamená orientaci na politická opatření v zájmu lidí, kteří jsou na základě kategorií, jako je třída, pohlaví, původu nebo sexuální orientace jsou spojeny do jedné skupiny. Tyto kategorie vždy znamenat úmyslné vymezení hranic, které s sebou nese vyloučení "další". S podobně rozdíl mezi "skutečné lidi", a "zkorumpované elity" byl identitářská politika právo v mnoha zemích se v poslední době ve volbách úspěšnější než levý.

                                     

3. Hodnocení. (Rating)

Podle Francis Fukuyama, krize levice, která se v posledních desetiletích vnímá, se shodoval s posunem do politiky identity a multikulturalismu. Požadavek rovnosti byl i nadále pro levé charakteristické, ale jeho program již nezdurazňoval zlepšit životní podmínky, pracovní síly, jako tomu bylo dříve, ale spíše touha neustále se zvyšující počet marginalizovaných skupin. Slavoj Žižek argumentoval, podobně jako v roce 1998: Postmoderní politika identity partikulárního etnické, sexuální a další životní styl, dokonale se hodí k odpolitizované představu o společnosti.

S odkazem na tezi Waltera Benjamina, 1936, fašistická "estetické politiky" uspokojit touhu vykořisťované lidi, aby vyjádřit se a vyjádřit esteticky, například, při vojenských přehlídkách nebo v hromadné sportovní akce, formuloval španělský filozof José Luis Pardo z Universidad Complutense v Madridu, podobný nápad: stát se po finanční krizi v letech 2008 až 2012, podle něj, vzdal se politiky sociálního vyrovnání a dosažení rovnosti ve prospěch podpory politiky identity, protože to je jako čistě symbolické politice mnohem levnější. Za nejdůležitější fórum této politiky Pardo se domnívá, že sociální sítě, které mohou, nicméně, nerovnost pouze s odvoláním se demagogický na pokrytí nečekaných a poškozují shoda myšlení.

Na druhou stranu, Christoph Jünke zdurazňuje, že identita politika může být ochrana od vládnoucí většiny, a zdroj sebevědomí. To, ze to je naprosto zásadní výchozí bod pro jakékoliv politizaci a nezbytným předpokladem pro politickou self-organizace a znalostí: "Lidem realizovat jejich sociální, kulturní, národní či politické specifičnosti, s ní často spojené nespravedlnosti a možnosti obrany." Jinak identity politiky, aby být používán rozhodnutí pro jejich účely. Mohl by mělo být začleněno do existujících společností, pokud se jim podařilo donutit různých identitárních skupin odejít z práce proti sobě a část to je, jako takové, to přiznávám. Identita skupiny sami, vystavují nebezpečí, pokud je definován výhradně jako identita, tj. limit od ostatních. Jejich boj za společenské uznání v tady a teď, o účast na moci, je nyní převládající podmínky mají tendenci upřednostňovat své vlastní zájmy na úkor ostatních, jestli i nesporné a politicky útoku na sociální základna, jejíž vlastní produkt sami jsou.

Americký filozof Richard Rorty tvrdí, že zástupci kulturalistické doleva "se specializují na tzv. politické rozdíly nebo identitu nebo uznání: kulturní levice je více znepokojen s blizny, než peníze, více hluboké a skryté psychosexuálními motivy než prozaický a zřejmé, chamtivost". Společenství který je žádoucí, je ve tvaru v konstantní boj za identitu. Nicméně, to by měla být stanovena totožnost zlomit.

Tato rezervace eskalovala americký politolog Mark Lilla. Popisuje identitářství v USA jako "katastrofálně špatný základ demokratické politiky". V posledních letech, podle něj "americký levicový liberalismus spadl do jakési morální paniku nad problémy, etnické, genderové a sexuální identity, které narušují jeho poselství, a to, že ničí i možnost, aby se stala jednotící silou schopnou pravidlo". Lilla viní politika identity levice, které umožňují volební vítězství Donalda Trumpa.

Emma Dowling, Silke van Dyková a Stefanie Graefeová takové námitky proti tvrzení, že v současné debatě, termín politika identity se stala všudypřítomná kód pro problémy, vlevo a jeho odpovědnost za úspěch nové právo. Odmítají obvinění, že politika identity je partikularistická, a tak podkopává univerzalismu boje za sociální spravedlnost. Původní impuls pro mnoho sociálních hnutí, které dnes byla označena jako "identitářská", podle nich, rozhodně se týkají společnosti jako celku. Společně s Patricií Purtschertovou tvrdí, že v těchto případech, politika identity neznamená, že "a sociálně vyloučené skupiny, se zabývá konkrétní problémy, ale že z perspektivy marginalizovaných ukazuje problémy, které míří přímo do srdce společnosti". Autor však přiznat, že důraz na individuální identity se někdy stává spíše a ztrácí tak společnosti politický dopad.

Volker Weiss konstatuje, že politické právo do sebe vstřebala bojové metody identitarismu. Pokud sexuální nebo etnické menšiny se žádostí o ochranu jejich identity, tak k nim hned přidá. To je argument nové bílé nacionalismu v USA, která úzce navazuje na evropské právo. By mělo být vyžadováno prostorové segregace jako "bezpečné oblasti" pro non-židovské bílých občanů. Zpráva pro vnější svět je jednoduchá: Pokud nechcete sporu kulturní specifika imigrantu, pak nechceme slyšet další kritiku, a přejeme si, aby také být respektována". Právě podle Weiße pochopit, že tento diskurz univerzální ohleduplnost znamená konec všech sociální kritiky, a proto na konci vlevo.

Samuel Salzborn kritizuje "kolektivně represivní" politika identity, jak to vidí v novém pojetí bělošství kritické bělost. Podle něj je téměř totožný s národoveckými pojmy krajní pravice: tady je pluralitní diskuse o cílech a obsahu politiky, protože politika identity je snížena "všechno a všichni na vnímanou identitu a hierarchickou, antiemancipační nápady nehybných "místní talk" uvnitř společnosti. Boj a identitu nahrazuje "emancipace prostřednictvím represe".                                     
 • Možná hledáte: Identitární politika Identitární hnutí je soubor krajně pravicových politických směru, jejichž proklamovaným cílem je ochrana regionální
 • Obrázky, zvuky či videa k tématu islamismus na Wikimedia Commons Slovníkové heslo islamismus ve Wikislovníku Co je islamismus? Portály: Politika Islám
 • militantní neonacistické hnutí aktuální trendy Analýza pro Ministerstvo vnitra České republiky Odbor bezpečnostní politiky Brno 2011, Portály: Politika
 • v návaznosti na Hnutí za občanská práva. Pozitivní či podpurna akce je politika podle níž jsou rasovým, či jinak sociálně handicapovaným, menšinám, které
 • Nacionalismus z lat. natio, národ jsou myšlenkové tendence, ideologie a politika zdurazňující význam národa, tedy sounáležitost skupiny lidí, kteří obvykle
 • Zatímco v čele zájmu industriální politiky stálo vytváření bohatství a jeho rozdělování, postindustriální politika se zaměřuje hlavně na postmateriální
 • biologickým rasismem, které propaguje určitou variantu krajně pravicové identitární politiky určenou pro evropské Američany. Část z jejích členu podporuje přísné
 • Na tento článek je přesměrováno heslo Rasista. Možná hledáte: povídku Isaaca Asimova s tímto názvem, viz Segregacionista. Přehrát média Rasismus je teorie
 • argumentuje, že přestože měli nacisté ve svém názvu socialismus jejich reálná politika a postoje vuči levici ukazují, že se socialismem v tradičně levicovém pojetí
 • ženská lobby a SdruŽeny české organizace hájící ženská práva Portály: Politika Autoritní data: GND: 4222126 - 2 PSH: 9703 LCCN: sh85047741 WorldcatID:
                                     
 • vyvlastňování a zestátňování a především státní terorismus tajné policie Čeka. Politika Rudého teroru, zahájená v roce 1918, byla nařízena a schválena samotným
 • genocidě Židu a dalších skupin obyvatelstva. Agresivní nacistická mezinárodní politika nesla hlavní vinu za rozpoutání druhé světové války. Porážka Itálie i Německa
 • společnost na dvě stejnorodé části. Lid je charakterizován jako zcela dobrý a politika by měla být vyjádřením jeho obecné vule. Elita je naopak inherentně zlá
 • především na otázku integrace FPÖ s pravicovými extremisty, jako je Identitární hnutí. Lídr rakouského hnutí Identitariánu Martin Sellner je předmětem
 • regionalizací. Novější post - strukturalistické přístupy se zaměřují například identitární podstatu regionu, kterou se sociogeografická regionalizace nezabývá.
 • klíčové etnikum Kušánské říše Ruznorodost kmenu se dlouho uchovávala, identitární revoluci zpusobil až ve středověku Čingischán. Typická byla též značná

Users also searched:

politika, Identitrn, Identitrn politika, identitární politika,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

0 % rasismu, 100 % identity? A2 – neklid na kulturní frontě.

České vnitro ve zprávě za rok 2018 zmiňuje Identitární hnutí jako Z jejích aktivit podle BIS nevyplývalo z hlediska politického významu či. Identita – H7O. Fukuyama napsal jednu z nejsolidnějších knih na aktuální téma identitární krize v západním světě z liberálního pohledu. Podle mého však nepřekročil stín staré. Porno a politika míří na Berlinale. S českým přispěním Czech Film. Identitární hnutí Rakouska přijalo 1500 eur od australského teroristy, který v Řada politiku FPÖ má přitom blízko k některým uskupením, která. Vábení politických Sirén ohrožuje církev i dnes. Většinově, zdálo se, je politika nezajímala, neobtěžovali se chodit ve k některým projevum globalizace, vlně identitární politiky a k masové.

Identita Francis Fukuyama Detail knihy Č.

Identitární mobilizace. které představují jak klíčový nástroj aktivní politiky pracovního trhu zvyšující zaměstnatelnost, tak i nástroj politiky dalšího vzdělávání​. Vojtěch Šarše: výzkum a CV CEFRES. EVROPSKÁ UNIE A POLITIKA ROZŠÍŘENÍ. Vztah k Islandu politiky a vnějších vztahu EU. DOKUMENTY také řešit otázky jazykové a identitární. Aktuálně. Aleš Drápal: Politické kmeny Amy Chua – alternativní pohled Listy. Tito populističtí nacionalisté usilují o přímé, charismatické spojení s lidem, definované obvykle v úzkých identitárních pojmech, jež umožňují lákat lidi, aby se.


Esej: Manifest kritického hráče aneb ani politika by neměla vadit.

Třetím rysem současné politické situace je past identitární politiky. Národovecko ​identitární politický proud je v současném Česku rozprostřen. Nástupnictví po Kellnerovi je klíčem k budoucnosti Česka. Jeho politické názory se v poslední době posunuly od liberálních do blízkosti identitární pravice ve výroční zprávě PPF z roku 2019 Kellner. Prohrávající společnost Pří česká politicko kulturní. Čtenáři nebo filmoví diváci tenhle nádech identitární exkluzivity nemají. Je tak možná na čase znovu definovat, co znamená být hráč. Tohle je. Ondřej Schütz: České strany jsou v zásadě tolerantní a proevropské. Jak studenty, tak přednášejícími a zpochybňovaný bezpočtem politických a intelektuálních trendu, jako jsou feminismus, kritická teorie a identitární politika.

Poslední zpráva Český rozhlas.

Dějiny se neopakují ani nezastavují, politické a společenské režimy se mohou a musejí měnit, ale podpora identitárním populistickým vládcum. Potíže s identitou Deník Referendum. Ve Francii pusobí přímo identitární politické hnutí Bloc identitaire, v jiných zemích pak identitáři pusobí v politických stranách s nám blízkým. 2000 1 6 Strmiska Recenze Luver† I confini dell. Carl Schmitt tvoří podstatu populistické a identitární politiky A současně nám i osvětlí, proč dnešní populističtí a identitární politici, jejich.


Identita. Kdo zvítězí v kulturní válce? mujRozhlas.

Identitární politika není založena na abstraktních myšlenkách a programech, ale na symbolech a charismatických osobách. Symboly toho, co. Identita: Volání po dustojnosti a politika resentimentu Francis. 1 Hofmannová, Helena 1 Řepa, Karel. Předmět. 1 crisis of liberal democracy 1 human dignity 1 identity politics 1 identitární politika. další. Typ dokumentu. Václav Bělohradský: Postsekulární společnost II aneb Čtyři formy. Stavu, ta podle mě zní takto: naše země se zacyklila a dlouhodobě žije z podstaty stojíme před pastí identitární politiky, ale také před velkými tématy, na.


Stárnoucí Zeman a Duka úporně brání svět, který mizí, jsme na.

Pole mě vyžírá zevnitř, je ta identitární politika, která úplně opouští představu člověka jako individua a začíná ho zařazovat do kategorií podle. PŘIPRAVUJEME – Marian Kechlibar první díl Americká levice se. Ukázka z knihy amerického politologa Francise Fukuyamy o převládnutí identitárních témat v politice a dopadech takové politické proměny. Akademická svoboda ve věku konformity Joanna Williamsová. A národnostní nebo, jak raději říkám, identitární otázka se přímo nabízela. Témata využívaná tradičně spíše krajními politickými silami se tedy.

Populismus a politik populista Politický slovník.

Na konferenci Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit ​Identitární politika v kontextu mezinárodního práva a hlavních trendu. Identitáři jsou extremisté, tvrdí německá tajná služba. Jejich. Zjevují se zde podoby politiky předstírající, že kolektivní štěstí spočívá ve slasti z identitární fikce. Jimi nabízený program je anonymní kolektivní slast z fiktivního. Články Časopis pro politiku a mezinárodní vztahy Global Politics. Definované obvykle v úzkých identitárních pojmech, jež umožňují lákat lidi, aby se Je autorem knih Politický řád a politický úpadek, Konec dějin a poslední. Identitární vize Evropy – Adam Berčík ASTRÆA. Politika klanové myšlení skupinový instinkt a osud národu identitární politika identity 650, 0, 7, a politická identita 7 ph419647 2 czenas.

Akademická svoboda ve věku konformity knihkupectvi Chrpa Čáslav.

Klíčová slova: krize liberální demokracie, identitární politika, lidská dustojnost. Key words: crisis of liberal democracy, identity politics, human dignity. Evropské. Postdemokracie a konec velkých antagonismu Institut pro politiku a. 11. září, identitární politika a blížící se bouře. Advertisement. Ad. Podobné Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika TERORISMUS​.


Identitární politika –.

S ohledem na podobné geopolitické znaky, identitární pozadí a potvrzení výskytu fenoménu budou porovnány některé aspekty trollingu na Ukrajině a v Pobaltí. Cz Identitární politika Cz Hlavní strana. Že politika je nutně politikou nikoli pragmatického nalézání zájmu, ale přijde, až se ta tvrdá identitární politika prosadí v pravé části spektra. Populisty nepojí rasismus, ale pokrytectví, píše americká. Populismus v politice latinsky populus – lid je politický přístup spočívající ve Identitárně populistické politické strany mají populismus jako hlavní program. Co musí Česko udělat, pokud chce uspět Pravý břeh – Institut. Akademici, političtí komentátoři a analytici v uplynulých měsících vypsali nepojí rasismus, identitární politika, nebo dokonce nacionalismus. Michal Palik Názory Aktuálně.cz. Než aby oživovaly identitární paniku, a také o výchově ke globálnímu který vystoupil v panelu k prioritám národních vzdělávacích politik:.

KOMENTÁŘ: Když politiku sociálních tříd nahradí politika identity.

Částech světa nepojí rasismus, identitární politika, nebo dokonce ​nacionalismus. WASHINGTON Akademici, političtí komentátoři a analytici v uplynulých. 11. září, identitární politika a blížící se bouře PDF Free Download. Druhá teze, nebo spíše obava, profesorky Chua je, že identitární politika, zleva i zprava, tuto cennou charakteristiku americké společnosti rozvrací. Přisuzuje to. Nehrozí nám bruselský diktát, ale identitární panika Téma. Ale také bílých heterosexuálních mužu, kteří se snaží upevnit své privilegované postavení v rámci společnosti. Identitární politika se dostala do slepé uličky.


Lhostejná demokracie a neliberální politika Wolters Kluwer.

A také političtí extremisté získávají v ruzných evropských zemích stále větší počet hlasu. V české populaci se přesvědčení o odtrženosti. Odborné články.cz. Proces subjektivace, objektivace, zvěcnění a identitární vyprázdněnost vnucený francouzský vzdělávací systém, politika asimilace a další. Epizoda Poslední zpráva Identita. Kdo zvítězí v kulturní válce. Politický thriller režiséra Christiana Schwochowa nazvaný Je suis Karl nové příznivce i z řad mladé generace, např. i Identitární hnutí, které. O zajímavých debatách na konferenci Soudobé spory o. Jde o eskalovaný občanský konflikt, jenž nabývá identitární povahy. Lidé a jeho dominantním diskursem, sdílejí politicky artikulovaný postoj. Jurský separatismus, identitární mobilizace a regionální stranicko. Se jeho předpověď vyplnila poté, co se k moci dostala řada politických outsideru, definované obvykle v úzkých identitárních pojmech, jež umožňují lákat lidi,.


Identita Volání po dustojnosti a politika resentimentu Academia.

Název práce v češtině: Politické aspirace identitárních hnutí. Název v anglickém jazyce: Political endeavours of identitarian movements. Klíčová slova. Lidové noviny: Luďanuv syn a realita českého školství EDUin. Heterosexuálních mužu, kteří se snaží upevnit své privilegované postavení v rámci společnosti. Identitární politika se dostala do slepé uličky. Hlídací pes: Nejsme krajní pravice, tvrdí evropští populisté. Klíčová slova: Krajní pravice, politika identity, Generace identity, alternativní pravice, identitární hnutí, nativismus, populismus. Bibliographic record. Author: Bc.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →