★ Free online encyclopedia. Did you know? page 9                                               

Institut pro prumyslový a finanční management

Institut pro prumyslový a finanční management je ekonomická vysoká škola, která od roku 1998 nabízí postgraduální programy MBA v anglickém jazyce při zaměstnání. Jako jediná business school v České republice umožňuje IPFM studium MBA také v němec ...

                                               

Mezinárodní institut podnikatelství a práva

Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o., IČ: 25697170, je česká firma, společnost s ručením omezeným, která poskytuje v České republice vysokoškolské vzdělání pod zahraniční akreditací. Nejedná se o soukromou vysokou školu zřízenou po ...

                                               

Squalicum High School

Squalicum High School je veřejná střední škola v Bellinghamu, v americkém státě Washington, která obsluhuje severovýchodní část města a pobřeží Whatcomského jezera. Navštěvují ji studenti ze škol Shuksan Middle School a Whatcom Middle School, kte ...

                                               

Střední prumyslová škola Třebíč

Nový obor vyučovaný od roku 2009, který vznikl ve spolupráci kraje Vysočina a společnosti ČEZ, jeho účelem je vychovávat nové zaměstnance této společnosti.

                                               

Prague College

Prague College je britská soukromá vysoká škola sídlící v Praze, na níž výuka probíhá v angličtině. V Česku jde tedy o pobočku zahraniční vysoké školy, a to konkrétně o pobočku Teesside University. Byla založena v roce 2004 mezinárodním týmem – ř ...

                                               

Raisbeck Aviation High School

Raisbeck Aviation High School, do roku 2013 Aviation High School, je střední škola ve školním okrsku Highline ve městě Des Moines v americkém státě Washington. Zaměřuje se na témata související s letectvím a kosmonautikou a jedná se o jednu z men ...

                                               

North Carolina State University - The Prague Institute

North Carolina State University European Center in Prague je akademická instituce, která se po vzoru své mateřské univerzity North Carolina State University se sídlem ve Spojených státech amerických věnuje vzdělávací, výzkumné a tvurčí činnosti. ...

                                               

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., zřídila dekretem rektora školy v říjnu roku 2005 detašované pracoviště Praha, které je akreditovaným zahraničním pracovištěm spadajícím pod Fakultu Misijní práce a tropické ...

                                               

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je jedna z šesti fakult této vysoké školy. Sídlí v místní městské části Jižní svahy. Fakulta vznikla v roce 2006 oddělením tehdejšího Institutu řízení procesu a aplikované informatiky ...

                                               

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice je jednou ze sedmi fakult této vysoké školy. Vznikla roku 2007 a jejím sídlem jsou Pardubice. Jejím současným děkanem je prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

                                               

Filologická fakulta Štětínské univerzity

Filologická fakulta Štětínské univerzity je jednou z nejmladších fakult Štětínské univerzity. Vznikla roku 2007 a sídlí v aleji Piastów ve Štětíně. Je tvořena čtyřmi instituty a třemi katedrami, které poskytují bakalářské, magisterské a doktorské ...

                                               

International School of Brno

International School of Brno je soukromá, střední, základní a mateřská škola v Brně-Vinohradech, která vyučuje v angličtině a jejímž cílem je připravit studenty na další studium či život kdekoli na světě. Byla založena v roce 2008, je jedinou mez ...

                                               

Business Institut

Business Institut EDU je vzdělávací instituce, se sídlem v pražských Vršovicích, specializující se na profesní vzdělávací programy MBA, BBA, DBA a LLM. Instituce byla založena v roce 2009 a dnes patří mezi největší MBA školy v České republice. Šk ...

                                               

Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení je jednou z 6 fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. FLKŘ je nejmladší fakultou této univerzity, která vznikla k 1. září 2009. FLKŘ navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu bezpečnostních technolo ...

                                               

CEMI

CEMI vzdělávací instituce se sídlem v Praze-Modřanech. Poskytuje jednoleté profesní vzdělání v devíti studijních programech. V češtině jsou vyučovány obory Ekonomika a finanční management, Veřejná správa, Management obchodu, Executive MBA, Bezpeč ...

                                               

Sion High School

Sion High School je střední škola v Hradci Králové. Jedná se o školu nestátní, jejím zřizovatel je KC Sion. Zástupce zřizovatele je B.Th. Denis Doksanský, který je zároveň i ředitelem KC Sion. Na škole lze studovat velké množství jazyku. Předevší ...

                                               

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je jednou z 8 fakult této univerzity, byla založena v roce 2012. Vznikla z Ústavu zdravotnických studií. Fakulta nabízí studium v tříletých bakalářských studijních ...

                                               

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity

Fakulta tropického zemědělství je součástí České zemědělské univerzity v Praze. Fakulta vznikla v roce 2013 rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze z Institutu tropu a subtropu. V čele fakulty je děkan, aktuálně prof. Ing. Jan Banout, Ph.D. F ...

                                               

American Academy in Prague

American Academy je soukromá mezinárodní škola se sídlem v Praze pro studenty od 6 do 19 let. Založili ji podnikatelé Ondřej Kania a Tomáš Jízdný v roce 2017. Jejím garantem je Foxcroft Academy, internátní a denní škola v Maine, USA. Absolvent Am ...

                                               

Palác Thurn-Taxisu

Palác Thurn-Taxisu nebo také Vrtbovský palác je klasicistní palác na Malé Straně v městské části Praha 1 v ulici Letenská 120 / 5 a 7. Vedle hlavního severního pručelí se palác směrem na západ otvírá do zahrady v zatáčce Letenské ulice. V současn ...

                                               

Bechyňové z Lažan

Bechyňové z Lažan byli panský, později vladycký a posléze opět panský rod. Svuj puvod odvozují od slezského rytířského rodu Žejdlicu, od něhož je odvozen i jejich erb.

                                               

Páni z Bergova

Páni z Bergova byli německý panský rod. Pocházeli z Durynska, do českých zemí přišli počátkem čtrnáctého století a zařadili se mezi významné rody české šlechty.

                                               

Páni z Bílé

Jejich prapředek Jetřich † 1543 koupil od Alexandra hraběte s Leisneku řehlovický statek, z nějž posléze odprodal ves Dubici. Se svou manželkou Marjánou z Hřivic měl syny Jáchyma a Jana. Jan držel roku 1566–1570 bělušický statek a žil ještě pravd ...

                                               

Buzici

Buzici je jméno staročeského panského rodu. Jméno vzniklo pravděpodobně z četného používání jména Budislav. Ovšem němečtí historici odvozují jméno od jména Burkhard a rod se dává do souvislosti s rodem Wettlinu. Puvod a počátky tohoto rodu jsou p ...

                                               

Coudenhoveové

První zmínky o rodu pocházejí ze 13. století na území dnešní Belgie. Koncem 18. století se stali říšskými hrabaty, větší významnosti dosáhl až v posledních dvou stoletích. Měli statky v Uhrách, Bavorsku, do Čech přišli v první polovině 19. stolet ...

                                               

Páni z Dražic

Nejstarším známý předkem se stal pražský biskup Jan II. z Dražic. Jeho sestra si vzala Budislava, který od roku 1264 pusobil jako pražský kanovník, později mělnický probošt. Vykonával funkci děkana pražské kapituly. Zplodil čtyři syny, z nichž Ab ...

                                               

Eggenbergové

Prvním známým členem rodiny je Oldřich z Eggenberka, který byl od roku 1432 městským soudcem ve Štýrském Hradci. Roku 1448 zemřel. Jeho majetek byl rozdělen mezi oba syny, Jan založil linii Ehrenhausen a Baltazar hlavní linii ve Štýrském Hradci. ...

                                               

Eissnerové z Eisensteinu

Eissnerové z Eisensteinu byli rod sklářských podnikatelu a prumyslníku puvodem z německého Reutlingenu. Nejvýznamnějším jeho členem byl Jan Ignác Eissner z Eisensteinu, který byl povýšen do rytířského stavu. Dalšími významnými členy rodu byli Jan ...

                                               

Palác Granovských z Granova

Palác Granovských z Granova je renesanční palácová budova s arkádovým ochozem v prvním patře dvorního pručelí. Palác stojí v areálu Ungeltu, v jehož rámci je chráněn jako kulturní památka České republiky, na adrese Týn 639 / 1, Staré Město, Praha 1.

                                               

Hartigové

Hartigové jsou český, později rakouský šlechtický rod puvodem ze Slezska. V Čechách se rod vyskytuje od 18. století.

                                               

Herbersteinové

Herbersteinové jsou starobylý šlechtický rod puvodem ze Štýrska, první zmínky o něm jsou již z 12. století. Herbersteinové dosáhli v 16. století panského stavu, v roce 1644 jim byl udělen hraběcí titul pro rakouské země, v roce 1710 byla platnost ...

                                               

Chanovští z Dlouhé Vsi

Chanovští z Dlouhé Vsi byl český vladycký rod odvozující svuj název od obce Chanovice v okrese Klatovy. Chanovický zámek jim patřil od patnáctého století do roku 1717.

                                               

Chotkuv palác

Chotkuv palác, Chotkovský palác nebo také měšťanský dum U Zlatého pelikána je empírový palác, který se nachází v ulici Hellichova 458 / 1 na Malé Straně v městské části Praha 1, v těsném sousedství gymnázia Jana Nerudy. Je chráněn jako kulturní p ...

                                               

Jeníškové z Újezda

Královský spráce pražského Ungeltu a erbovní měšťan Jan Jeníšek z Újezda zplodil syna Jana, jenž po svém příbuzném z matčiny strany koupil tvrz Svrčovec na Klatovsku a připojil k ní i ves Štěpánovice. Pusobil jako královský místokomorník. Jeho de ...

                                               

Jenštejnové

Rod pánu z Jenštejna založil bohatý pražský měšťan a notář královské komory Pavel, bratr druhého pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. V roce 1368 zakoupil hrad Jenštejn severovýchodně od Prahy a téhož roku se poprvé psal Pavel z Jenštejna. ...

                                               

Jesenský

Jesenský také Jesenszky, Jeszensky, Jassensky je šlechtický rod slovenského puvodu. V roce 1271 byl Andrej příjmení není dnes známo povýšen do šlechtického stavu uherským králem Ladislavem IV. a tím získal osadu Jeszen v Turčianské stolici. Andre ...

                                               

Kafuňkové z Chlumu

Kafuňkové z Chlumu jsou starým rytířským rodem saského puvodu, který se usadil v Čechách již v polovině čtrnáctého století. V roce 1351 se Jindřich z Kaufung vyskytuje v Německem Brodě, jeho příbuzný Hynce Kafuněk z Chlumce přivedl na Slánsko mno ...

                                               

Nekšové z Landeka

Nekšové z Landeka jsou stará šlechtická rodina. Puvod není jasný. Podle kronikáře Paprockého pocházeli z oblasti Litvy, podle A. Sedláčka jsou moravským rodem pocházejícím ze zahraničí. Moderní historiografie se přiklání k puvodu z Chebska.

                                               

Koldicové z Koldic

Jméno rodu pochází již od jistého ministeriála Thima Těmy, jehož hrad Koldice v Plíseňsku byl roku 1158 císařem Fridrichem Barbarossou povýšen na říšské léno. Saský junker Těma I. z Koldic si roku 1330 získal od krále Jana Lucemburského do zástav ...

                                               

Kolovratský palác

Budov zvaných jako Kolovratský palác je více: Praha Nový Kolowratský palác – novorenesanční budova na Novém Městě v ulici Na Příkopě čp. 1047. Kolovratský palác Praha, Nerudova – barokní palác na Malé Straně čp. 214, sídlo Italského velvyslanectv ...

                                               

Nový Kolowratský palác

Novorenesanční palác s monumentálním pručelím byl postaven v letech 1881–1884 jako nájemní a kancelářská budova v ulici, jež v letech 1839–1870 nesla název Kolowratova podle státního a konferenčního ministra Františka Antonína II. hraběte Kolowra ...

                                               

Kolovraty (tvrz)

Na místě tvrze byl 18. června 2005 vztyčen pomník s upomínkovou deskou. Stalo se tak při příležitosti oslav 800 let od první písemné zmínky o Kolovratech. Pomník z dílny kameníka Vladimíra Petráka navrhla grafička Lenka Košvancová Dřízhalová a br ...

                                               

Palác pánu z Kunštátu a Poděbrad

Palác pánu z Kunštátu a Poděbrad je dum palácového typu stojící na adrese Řetězová 222 / 3, Staré Město, Praha 1. Na počátku 15. století patřil palác Bočkovi z Kunštátu, později zde několik let sídlil také Jiří z Poděbrad, odkud také pochází náze ...

                                               

Michnové z Vacínova

Michnové z Vacínova en, von Waitzenhofen nebo von Waitzenau) byl český vladycký rod, později povýšený do hraběcího stavu.

                                               

Parishové

Nejstarší známý předek rodu, Rytíř Robert de Paris, byl ve výpravě normanského vévody Viléma I. Dobyvatele, který v roce 1066 dobyl Anglii. V 17. století museli Parishové utéct do Skotska, protože se v občanské válce mezi Cromwellem a Karlem I. p ...

                                               

Petřvaldští z Petřvaldu

Petřvaldští z Petřvaldu jsou starý moravský rod, nejdříve vladycký později panský. Jejich prvotním sídlem byl Petřvald, manství biskupství olomouckého v bývalém přerovském kraji. Majitelé Petřvaldu ve 14. století nenáleželi k tomuto rodu.

                                               

Páni z Rabštejna

Rabštejnové z Rabštejna nebo též mladší páni z Rabštejna byli český šlechtický rod, jejichž předek pocházel ze 14. století. Ve 13.–16. století existovalo vícero šlechtických rodu, které užívaly přídomek z Rabštejna. Tyto rody nebyly vzájemně příb ...

                                               

Radečtí z Radče

Radečtí z Radče jsou stará česká vladycká rodina, která později povýšila do panského a hraběcího stavu. Puvodně sídlili v tvrzi Radeč severně od Nového Bydžova.

                                               

Rendlové z Oušavy

První zmínky o rodu pocházejí z poloviny 15. století, kdy žil Jan Rendl se syny Vilémem a Albrechtem. Vilém se stal hejtmanem rožmberského vojska, pravděpodobně držel Tažovice u Rábí. Albrecht † 1522 v dědictví obdržel mlýn blízko Vodňan, pusobil ...

                                               

Štampachové ze Štampachu

Štampachové ze Štampachu byli český šlechtický rod s německými kořeny. Pocházeli z Loketského kraje a největšího vzestupu dosáhli na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Většina členu rodu se zúčastnila stavovského povstání, po jehož porážc ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →