★ Free online encyclopedia. Did you know? page 8                                               

Bellingham High School

Bellingham High School je veřejná střední škola v Bellinghamu, v americkém státě Washington, kterou navštěvují především studenti z oblastí škol Whatcom Middle School a Kulshan Middle School.

                                               

Fakulta chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity

Fakulta chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity je jednou ze sedmi fakult Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Vznikla v roce 1940 zahájením činnosti Odboru chemickotechnologickému inženýrství Slovenské vysoké ...

                                               

Burlington-Edison High School

Burlington-Edison High School je státní střední škola v Burlingtonu v americkém státě Washington. Obsluhuje školní okrsek Burlington-Edison, kam patří také obce Edison, Alger a Bow. Nynější ředitelkou je Beth Vanderveen a jejími zástupci jsou Mik ...

                                               

Odborné učiliště Vyšehrad

Odborné učiliště Vyšehrad bylo založeno 1. listopadu 1943. V dnešní době je jediná budova školy v Praze ve Vratislavově ulici č.p. 6, jde o budovu bývalé vyšehradské radnice. Ve školním roce 2013 / 2014 chodilo do školy 302 učňu a 25 učitelu a mi ...

                                               

Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého

V současné době nabízí studium na úrovni bakalářské, magisterské a doktorské. Kromě historie lze na katedře studovat i archivnictví, archeologii a mezinárodní obor euroculture.

                                               

Peninsula High School

Peninsula High School je střední škola v obci Purdy, jen kousek severně od města Gig Harbor v americkém státě Washington. Nachází se na kopci přehlížejícím Hendersonuv záliv a Burleyho lagunu.

                                               

Střední prumyslová škola elektrotechnická Ječná 30

Střední prumyslová škola elektrotechnická Ječná 30 je střední škola sídlící v centru Prahy na Novém Městě v budově bývalé První české reálky. Podle Ječné ulice, ve které se nachází budova školy, je tato škola také všeobecně známa pod názvem "Ječn ...

                                               

Střední prumyslová škola strojnická Olomouc

Střední prumyslová škola strojnická Olomouc je střední odborná škola, založená roku 1949. Škola sídlí na třídě 17. listopadu v Olomouci a v současné době se zde ve 12 třídách denního studia vyučuje obor strojírenství se třemi specializačními zamě ...

                                               

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice je nejstarší ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Vznikla roku 1950 a jejím sídlem jsou Pardubice. Děkanem fakulty je v současnosti prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

                                               

Střední prumyslová škola chemická akademika Heyrovského

Střední prumyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace je jediná chemická prumyslovka v Moravskoslezském kraji. Od 1. září 1950, kdy byla založena, několikrát změnila název i sídlo. V současné době sídlí v Ostrav ...

                                               

Fakulta chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Fakulta chemnické technologie je nejstarší součástí Vysoké školy chemicko-technologiecké v Praze a dodnes je to její početně největší fakulta, umístěná převážně v budově A VŠCHT. Zaměřuje se na studium chemie v bakalářském, magisterském studiu a ...

                                               

Střední prumyslová škola sdělovací techniky

Střední prumyslová škola sdělovací techniky je prestižní škola s dlouholetou tradicí sídlící v centru Prahy. Podle Panské ulice, ve které se nachází hlavní budova, je tato škola také všeobecně známa pod názvem "Panská".

                                               

Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž

Tauferova střední odborná škola, Kroměříž odborná střední škola se sídlem v Kroměříži na Koperníkově ulici, která se zaměřuje na přípravu studentu v oblasti veterinární prevence, technologie a zpracování potravin, v asanaci, plemenářské práci, in ...

                                               

Technická fakulta České zemědělské univerzity

Technická fakulta České zemědělské univerzity byla založena v rámci ustanovené Vysoké školy zemědělské v roce 1952. Od 1. ledna 1995 je součástí přejmenované České zemědělské univerzity v Praze. Po dobu pusobení vychovala Technická fakulta v prez ...

                                               

Gymnázium Ostrava-Hrabuvka

Gymnázium, Ostrava-Hrabuvka, příspěvková organizace je státní víceleté gymnázium, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Ve školském rejstříku má škola registrovány studijní obory Gymnázium – všeobecné pro čtyřleté i osmileté studium a obor ...

                                               

Gymnázium Olomouc-Hejčín

Gymnázium Olomouc-Hejčín je olomoucké gymnázium, které bylo založeno v roce 1956. Výuka probíhá od 3. září 1956. Gymnázium nese název podle části města, v níž se nalézá. Od roku 2001 je škola provozována příspěvkovou organizací zřízenou Olomoucký ...

                                               

Gymnázium Ostrava-Zábřeh

Gymnázium Ostrava-Zábřeh je gymnázium, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Historie školy se datuje od 1. září 1957, na své současné adrese sídlí od roku 1969. Ve školském rejstříku má škola registrovány studijní obory Gymnázium – všeobec ...

                                               

Mount Rainier High School

Mount Rainier High School je střední škola ve městě Des Moines v americkém státě Washington. Své jméno nese po nedaleké hoře Mount Rainier, která je za jasného dne z prostor školy viditelná. Založena byla roku 1957 a nyní ji navštěvuje 1 572 stud ...

                                               

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina je příspěvková organizace kraje Vysočina vykonávající činnost základní školy, mateřské školy a školní družiny při zdravotnických zařízeních kraje Vysočina.

                                               

Fakulta chemicko-inženýrská Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Fakulta chemicko-inženýrská je nejmladší fakultou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Vznikla v roce 1960, a to na základě potřeb chemického prumyslu rozvíjet vedle chemických oboru i další obory, procesní a ekonomické. Ústavy fakulty za ...

                                               

Základní škola Gutova

Základní škola Gutova je základní škola nacházející se ve Strašnicích v Praze 10. Jedná se o fakultní školu Pedagogické fakulty UK. Na druhém stupni má skupiny s rozšířenou výukou matematiky. Sousedí s areálem volného času Gutovka.

                                               

Základní škola Staňkova Pardubice

Základní škola Staňkova Pardubice byla otevřena roku 1963 na sídlišti Dukla, v části města Zelené Předměstí. V sedmdesátých letech 20. století se zde natáčel film Dívka na koštěti. Škola je obklopena parkem – arboretem, má tělocvičnu a vlastní hř ...

                                               

Základní škola Červený vrch

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch je základní škola založená roku 1965. Nachází se na Sídlišti Červený vrch v Praze 6. Jedná se o státní školu, ve které v současnosti studuje přes 700 žáku ve 31 třídách. Škola zaměstnává přes 50 pedago ...

                                               

Sehome High School

Sehome High School je střední škola ve městě Bellingham v americkém státě Stát Washington, zhruba 140 km severně od Seattlu a 80 km jižně od Vancouveru. Navštěvují ji především studenti ze západní a jihozápadní části města. Škola je částí belling ...

                                               

Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická je jednou z 6 fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byla založena roku 1969 jako první zlínská fakulta brněnského Vysokého učení technického a roku 2001 se společně s Fakultou managementu a ekonomiky stala základem nově vz ...

                                               

Gymnázium Jírovcova

Gymnázium Jírovcova je všeobecné čtyř- a osmileté gymnázium se zaměřením na matematiku a přírodní vědy, které se nachází v Českých Budějovicích, v Jírovcově ulici, č. 8.

                                               

Základní škola Hovorčovická

Základní škola Hovorčovická je pražská základní škola sídlící ve dvoupatrovém komplexu budov v blízkosti Čimického háje a Velké skály. Ke škole patří velké multifunkční sportoviště, k dispozici jsou travnaté fotbalové hřiště, tenisové kurty a tři ...

                                               

Gig Harbor High School

Gig Harbor High School je státní střední škola ve městě Gig Harbor v americkém státě Washington. Založena byla roku 1978 jako škola úrovně 2A, nyní se ale nachází na úrovni 4A. Jejími rivaly jsou Peninsula High School a South Kitsap High School.

                                               

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové je královéhradecké veřejné gymnázium s jedním typem studia – šestiletým. Zaměřuje se na výuku matematiky, českého jazyka a cizích jazyku. Gymnázium bylo založeno roku 1978 a prvním ředitelem byl Vladislav Král. Puvodně sí ...

                                               

Základní škola Třebíč, Benešova 585

Základní škola Třebíč, Benešova 585 je příspěvková organizace města Třebíče vykonávající činnost základní školy a školských zařízení školní jídelny, školní družiny a školního klubu, a to v Třebíči na Nových Dvorech. Základní škola poskytuje mimo ...

                                               

Japonská škola v Praze

Zřízena byla již v roce 1980, avšak několikrát se její areál přesouval. Puvodně na místě dnešní japonské školy sídlila Německá škola v Praze. Zřizovatelem je Nadace japonské společnosti v Česku.

                                               

Biologická fakulta Štětínské univerzity

Biologická fakulta Štětínské univerzity je jedna z desíti fakult Štětínské univerzity. Založena byla spolu s celou univerzitou ve Štětíně roku 1985. Od svého založení sídlí fakulta v modernistické budově na adrese Wąska 13.

                                               

Fakulta humanitních studií Štětínské univerzity

Fakulta humanitních studií Štětínské univerzity je jedna z desíti fakult Štětínské univerzity a největší fakulta této univerzity. Založena byla spolu s celou univerzitou ve Štětíně roku 1985. Je tvořena šesti instituty, které poskytují bakalářské ...

                                               

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 je základní škola zřízená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jde o "zařízení věnující se péči, výchově a vzdělávání dětí s širokou škálou postižení a dětí, které jsou z nejruznějších duvodu ...

                                               

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

Fakulta informatiky a statistiky je jedna z 6 fakult Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 1991 vznikla fakulta informatiky a statistiky, která navázala na Fakultu řízení. O její vznik se významně zasloužil její první děkan prof. Jiří Likeš. V ...

                                               

Fakulta technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Fakulta technologie ochrany prostředí je jednou ze čtyř fakult Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. FTOP navazuje na dlouhou historii, která se datuje do roku 1884, kdy na Pražském polytechnickém institutu začala výuka jedné z nejstarších ...

                                               

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Technologie pro ochranu životního prostředí. Analytická chemie životního prostředí a toxikologie.

                                               

Gymnázium Mojmírovo náměstí

Gymnázium Mojmírovo náměstí je soukromé všeobecné gymnázium sídlící v Brně-Králově Poli, v budově Mojmírovo náměstí 10. Ve výuce je kladen duraz na společenskovědní předměty, hlavním vzdělávacím cílem je všeobecná příprava ke studiu na vysoké ško ...

                                               

Hornoslezská vysoká škola obchodní

2005 - obdržení oprávnění k udělování vědeckého stupně doktora ekonomie Ph.D. v disciplině managementu. 15. června 1994 - získání akreditace Ministra národního vzdělávání PR a založení Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfante ...

                                               

Metropolitní odborná umělecká střední škola

Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o. je střední škola v Nuslích v Praze. Byla založena v roce 1992. Zaměřuje se na studium kadeřnictví, vlásenkářství a maskérství,rekondiční masér, kosmetických služeb na tyto obory navazujíc ...

                                               

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova je škola v Prostějově poskytující základní a střední vzdělání. Byla založena v roce 1992. Zřizovatelem je Statutární město Prostějov.

                                               

TC Business School

TC Business School je česká nezávislá poradenská a vzdělávací společnost se sídlem v Praze. Založena byla roku 1992. V roce 1997 navázala spolupráci s Business School Nederland. TC Business School nabízí kompletní vzdělávání směřující k získání m ...

                                               

Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vyšší odborná škola informačních studií vede výuku od roku 1992, od roku 1999 se zaměřuje zcela na pomaturitní vzdělávání v oboru informačního managementu, konkrétně služby knihoven a služby muzeí a galerií. Spolupracuje též s Vysokou školou ekon ...

                                               

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Fakulta výtvarného umění je nejmenší a druhá nejmladší fakulta Vysokého učení technického v Brně. Vznikla v roce 1993 z Ústavu výtvarných umění, který byl na Fakultě architektury založen o rok dříve.

                                               

Gymnázium Brno-Řečkovice

Gymnázium Řečkovice je osmileté gymnázium v Brně-Řečkovicích. Má vyšší a nižší stupeň a v roce 2013 na gymnáziu studovalo 492 žáku v šestnácti třídách. Stravování žáku zajišťuje škola vlastní jídelnou. Má též počítačovou učebnu a je zaváděno wifi ...

                                               

Střední škola knižní kultury

Střední škola knižní kultury, o. p. s. nabízí čtyřleté studium dle Školního vzdělávacího programu "Knižní kultura" zakončené maturitou. Mimo přípravy studentu na práci v knihkupectvích, nakladatelstvích, archivech, distribučních firmách, redakcíc ...

                                               

Základní škola Klausova

Základní škola Klausova je státní, středně velká, plně organizovaná sídlištní škola, založená v roce 1993 v Klausově ulici na Praze 13. Poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 400 žákum ročně a má 35 zaměstnancu. Jako sídlištní škola pro ...

                                               

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Pardubice

Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola je víceoborovou střední školou s osmnáctiletou tradicí, která nabízí pro školní rok 2018 / 2019 možnost čtyřletého denního maturitního studia ve čtyřech školních vzdělávacích program ...

                                               

Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové

Střední škola aplikované kybernetiky Hradec Králové si klade za cíl vychovávat odborníky na výpočetní a automatizační techniku. Jedná se o školu soukromou, na níž se školné platí každým rokem studia. Velký duraz je kladen především na samostatnos ...

                                               

Jabok

Jabok je vyšší odborná škola, která vzdělává a připravuje pro praxi sociální pracovníky, asistenty pedagogu, pedagogy volného času, vychovatele a pastorační pracovníky v duchu osobností Jana Boska a Jana Amose Komenského. Škola byla založena Sale ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →