★ Free online encyclopedia. Did you know? page 79                                               

Neznělá alveolární laterální frikativa

Neznělá alevolární laterální frikativa je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích – mimo jiné ve velštině, kavkazských jazycích puvodních obyvatel Ameriky a v některých afrických jazycích. Zapisuje se většinou ruznými spřežkami s l, na ...

                                               

Neznělá alveolární ploziva

Neznělá alveolární ploziva je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem t, číselné označení IPA je 103, ekvivalentním symbolem v SAMPA je t.

                                               

Neznělá alveolopalatální afrikáta

Neznělá alveolopalatální afrikáta je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem tɕ, pro zduraznění současné artikulace lze zapsat s vázacím znakem t͡ɕ,číselné označení IPA je 103, ekvi ...

                                               

Neznělá alveolopalatální frikativa

Neznělá alveolopalatální frikativa je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɕ, číselné označení IPA je 182, ekvivalentním symbolem v SAMPA je s\.

                                               

Neznělá bilabiální frikativa

Středová souhláska – vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky. Místo artikulace: obouretná souhláska bilabiála. Uzávěra se vytváří mezi oběma rty. Pulmonická egresivní hláska – vzduch je při artikulaci vytlačován z plic. ...

                                               

Neznělá bilabiální nazála

Nosová souhláska nazála – vzduch prochází při artikulaci před uvolněním uzávěry nosní dutinou. Středová souhláska – vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky po uvolnění uzávěry. Pulmonická egresivní souhláska – vzduch je ...

                                               

Neznělá bilabiální ploziva

Neznělá bilabiální ploziva je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem p, číselné označení IPA je 101, ekvivalentním symbolem v SAMPA je p.

                                               

Neznělá dentální frikativa

Neznělá dentální frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem θ, číselné označení IPA je 130, ekvivalentním symbolem v SAMPA je T.

                                               

Neznělá faryngální frikativa

Neznělá faryngální frikativa je souhláska vyskytující se v některých jazycích. V IPA má symbol. Často se přepisuje také znakem ⟨h⟩. Vyskytuje se například v arabštině, syrštině, klasické hebrejštině a dle rekonstrukcí se nacházela i ve starověké ...

                                               

Neznělá glotální frikativa

Neznělá glotální frikativa je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem h, číselné označení IPA je 146, ekvivalentním symbolem v SAMPA je h.

                                               

Neznělá labiodentální frikativa

Neznělá labiodentální frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem f, číselné označení IPA je 128, ekvivalentním symbolem v SAMPA je f.

                                               

Neznělá palatální frikativa

Neznělá palatální frikativa je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ç, číselné označení IPA je 138, ekvivalentním symbolem v SAMPA je C.

                                               

Neznělá palatální ploziva

Neznělá palatální ploziva je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem c, číselné označení IPA je 107, ekvivalentním symbolem v SAMPA je c.

                                               

Neznělá palatovelární frikativa

Neznělá palatovelární frikativa je souhláska, která je popsána pouze ve švédštině. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɧ, číselné označení IPA je 175, ekvivalentním symbolem v SAMPA je x\. Popisuje se jako současně vyslovené ʃ a ...

                                               

Neznělá postalveolární afrikáta

Neznělá postalveolární afrikáta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem tʃ, pro zduraznění současné artikulace lze zapsat s vázacím znakem t͡ʃ, číselné označení IPA je 103, ekvivalen ...

                                               

Neznělá postalveolární frikativa

Neznělá postalveolární frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ʃ, číselné označení IPA je 134, ekvivalentním symbolem v SAMPA je S.

                                               

Neznělá retroflexní frikativa

Neznělá retroflexní frikativa je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ʂ, číselné označení IPA je 136, ekvivalentním symbolem v SAMPA je s`.

                                               

Neznělá retroflexní ploziva

Neznělá retroflexní ploziva je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ʈ, číselné označení IPA je 105, ekvivalentním symbolem v SAMPA je t`.

                                               

Neznělá uvulární frikativa

Neznělá uvulární frikativa je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem χ, číselné označení IPA je 142, ekvivalentním symbolem v SAMPA je X. Obvykle se řadí mezi tzv. rhotické souhlásky.

                                               

Neznělá uvulární ploziva

Neznělá uvulární ploziva je souhláska, vyskytující se v mnoha jazycích. Zpusob artikulace: ražená souhláska ploziva. Vytváří se pomocí uzávěry okluze, která brání proudění vzduchu a je na posléze uvolněna, čímž vzniká zvukový dojem - od toho též ...

                                               

Neznělá velární frikativa

Neznělá velární frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem x, číselné označení IPA je 140, ekvivalentním symbolem v SAMPA je x.

                                               

Neznělá velární ploziva

Neznělá velární ploziva je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem k, číselné označení IPA je 109, ekvivalentním symbolem v SAMPA je k.

                                               

Palatální aproximanta

Palatální aproximanta je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem j, číselné označení IPA je 153, ekvivalentním symbolem v SAMPA je j.

                                               

Palatální ejektiva

Palatální ejektivní ploziva je souhláska používaná v některých jazycích. Jejím symbolem v IPA je. Ejektivní souhláska – při řeči vzniká simultánním uzavřením hlasivek. Souhláska je střední, což znamená, že je produkovaná a dovolující vzdušnému pr ...

                                               

Palatální laterální aproximanta

Palatální laterální aproximanta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ʎ, číselné označení IPA je 157, ekvivalentním symbolem v SAMPA je L. Neodborně se v češtině někdy označuje jak ...

                                               

Palatální nazála

Znělá palatální nazála je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɲ, číselné označení IPA je 118, ekvivalentním symbolem v SAMPA je J.

                                               

Plozivní souhláska

Plozivní souhláska je zvuk, který při řeči vzniká uvolněním závěru v mluvidlech. Vytvořením závěru vzniká v dutinách řečového ústrojí přetlak nebo podtlak, následné uvolnění se projeví slyšitelnou plozí – explozí či implozí. Z toho pak vyplývá oz ...

                                               

Ráz (fonetika)

Ráz je neznělá glotální ploziva, zvláštní souhláska, která se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ʔ, číselné označení IPA je 113, ekvivalentním symbolem v SAMPA je?.

                                               

Retroflexní aproximanta

Retroflexní aproximanta je souhláska, vyskytující se v některých jazycích. V IPA se zapisuje ɻ, v SAMPA r\`. V češtině se nevyskytuje. Obvykle se řadí mezi tzv. rhotické erové souhlásky.

                                               

Retroflexní laterální aproximanta

Retroflexní laterální aproximanta je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɭ, číselné označení IPA je 156, ekvivalentním symbolem v SAMPA je l`.

                                               

Retroflexní nazála

Retroflexní alveolární nazála je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɳ, číselné označení IPA je 117, ekvivalentním symbolem v SAMPA je n`.

                                               

Retroflexní souhláska

Retroflexní souhláska je zvuk, který je při řeči tvořen prohnutím jazyka a obrácením jeho špičky směrem k tvrdému patru nebo zadní části dásňového oblouku. Duležitým rysem je to, že o tvrdé patro se jazyk opírá špičkou, na rozdíl od souhlásek pře ...

                                               

Retroflexní verberanta

Znělá retroflexní frikativa je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɽ, číselné označení IPA je 125, ekvivalentním symbolem v SAMPA je r`. Obvykle se řadí mezi tzv. rhotické erové ...

                                               

Rhotické souhlásky

Rhotické souhlásky jsou v ruzných jazycích zvuky, které se v latince zaznamenávají písmenem R, v cyrilici Р a v řeckém písmu Ρ – rhó. Z fonetického hlediska se jedná o poměrně ruznorodou skupinu souhlásek, které však mluvčí jazyku obvykle rozezná ...

                                               

Sykavka

Sykavky jsou skupina třených souhlásek, při jejichž výslovnosti vznikají výrazné turbulence vzduchu, které se při poslechu projevují intenzivním šumem. Tento šum vzniká v úžině mezi jazykem a dásňovým obloukem. Jedná se tedy o skupiny předodásňov ...

                                               

Uvulární ejektiva

Uvulární ejektivní ploziva je souhláska používaná v některých jazycích. Symbolem tohoto fonému v IPA je. Souhláska je střední, což znamená, že je produkovaná a dovolující vzdušnému proudu aby šel kolem středu jazyka, spíše než ze stran. Zpusob ar ...

                                               

Uvulární nazála

Uvulární nazála je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɴ, číselné označení IPA je 120, ekvivalentním symbolem v SAMPA je N\.

                                               

Uvulární vibranta

Uvulární vibranta je souhláska, vyskytující se v některých jazycích. Obvykle se řadí mezi tzv. rhotické erové souhlásky. Místo artikulace: uvulára. Uzávěra se vytváří mezi zadní částí jazyka a uvulou čípkem. Pulmonická egresivní hláska – vzduch j ...

                                               

Velární aproximanta

Velární aproximanta je souhláska, vyskytující se v některých jazycích. V IPA se pro ni používá symbol, výjimečně také symbol ‹ɣ›, který jinak označuje znělou velární frikativu, nebo lépe symbol ‹ɣ˕›. Středová souhláska – vzduch proudí převážně př ...

                                               

Velární ejektiva

Velární ejektivní ploziva je souhláska používaná v některých jazycích. Jejím symbolem v IPA je. Ústní souhláska – vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou. Ejektivní souhláska – při řeči vzniká simultánním uzavřením hlasivek. Znělost: neznělá ...

                                               

Velární laterální aproximanta

Velární laterální aproximanta je souhláska, vyskytující se okrajově v některých jazycích. V IPA se značí symbolem, v SAPMA jako. Vyskytuje se především v jazycích Papuy Nové Guineje. V některých dialektech angličtiny se tak vyslovuje písmeno l př ...

                                               

Velární nazála

Velární nazála je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ŋ, číselné označení IPA je 119, ekvivalentním symbolem v SAMPA je N.

                                               

Verberantní souhláska

Verberanta je typ souhlásky, která vzniká prudkým pohybem a krátkým dotekem artikulačních orgánu. Od plosivy se liší jednak délkou trvání verberanty bývají výrazně kratší a jednak tím, že se za artikulačními orgány nenahromadí vzduch, a proto se ...

                                               

Znělá alveolární afrikáta

Znělá alveolární afrikáta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem dz, pro zduraznění současné artikulace lze zapsat s vázacím znakem d​͡z, číselné označení IPA je 104, ekvivalentním ...

                                               

Znělá alveolární frikativa

Znělá alveolární frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem z, číselné označení IPA je 133, ekvivalentním symbolem v SAMPA je z.

                                               

Znělá alveolární laterální frikativa

Znělá alevolární laterální frikativa je souhláska, vyskytující se v některých jazycích. V IPA je označována symbolem ɮ, v SAMPA jako K\. Boková souhláska laterála- vzduch proudí převážně přes boky jazyka spíše než přes jeho střed. Znělost: znělá ...

                                               

Znělá alveolární ploziva

Znělá alveolární ploziva je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem d, číselné označení IPA je 104, ekvivalentním symbolem v SAMPA je d.

                                               

Znělá alveolopalatální frikativa

Znělá alveolopalatální frikativa je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ʑ, číselné označení IPA je 183, ekvivalentním symbolem v SAMPA je z\.

                                               

Znělá bilabiální frikativa

Znělá bilabiální frikativa je souhláska, vyskytující se v některých jazycích. V IPA se označuje řeckým písmenem beta, který v některých případech také označuje bilabiální aproximantu, která se ale správněji zapisuje jako. Ústní souhláska - vzduch ...

                                               

Znělá bilabiální nazála

Bilabiální nazála je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem m, číselné označení IPA je 114, ekvivalentním symbolem v SAMPA je m.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →