★ Free online encyclopedia. Did you know? page 78                                               

Bluetooth advertising

Bluetooth advertising je metoda mobilního marketingu, která využívá technologii Bluetooth k doručování obsahu, jako jsou textové zprávy, informace nebo reklamy, do mobilních zařízení, například mobilních telefonu nebo tabletu. Bluetooth advertisi ...

                                               

Provozovatel mobilních komerčních služeb

Provozovatel mobilních komerčních služeb je organizace, která zajišťuje určitou kombinaci služeb, jako jsou konzultace, software a počítačové systémy určené pro mobilní základnu zvanou e-komerce, dále mobilní zařízení, reklama na mobilu, obsah mo ...

                                               

SMS marketing

SMS marketing v sobě zahrnuje odesílání textových zpráv jak v podobě transakčních zpráv, tak i zpráv v rámci marketingové kampaně. SMS zprávy v sobě nejčastěji obsahují informace o časově omezených nabídkách, upozorněních, aktualizacích aj. všem ...

                                               

Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého

Katedra asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je akademickým pracovištěm zabývajícím se současným jazykem a kulturou asijského regionu s durazem na oblast východní Asie. Co do počtu studentu a akademických pracovník ...

                                               

Diftongizace

Diftongizace je změna dlouhé samohlásky na dvojhlásku. Dochází k ní ve vývoji jazyka. Opakem je monoftongizace, kdy se dvojhláska mění na dlouhou samohlásku.

                                               

Dvojhláska

Dvojhláska neboli diftong je typ hlásek s tónovou strukturou, kde dochází k plynulému spojení dvou vokalických pozic do jednoho slabičného jádra. Dvojhlásky jsou obvykle tvořeny jedním vokálem samohláskou a jedním polovokálem polosamohláskou - vy ...

                                               

Nazální samohláska

Nazální neboli nosová samohláska je samohláska, při jejíž artikulaci se zapojuje vedle ústní také nosní dutina, což je umožněno poklesem měkkého patra. Pokud se v písmu zaznamenávají, tak nejčastěji tildou nad nebo ocáskem pod příslušným písmenem ...

                                               

Otevřená přední nezaokrouhlená samohláska

Otevřená přední nezaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem a, číselné označení IPA je 304, ekvivalentním symbolem v SAMPA je a.

                                               

Otevřená přední zaokrouhlená samohláska

Otevřenost: otevřená samohláska. Jazyk se nachází v nízké rovině spodní samohláska, ústa jsou maximálně otevřena. Přední samohláska – jazyk se nachází v přední poloze. Zaokrouhlenost: zaokrouhlená samohláska. Rty jsou při artikulaci zaokrouhleny.

                                               

Otevřená zadní nezaokrouhlená samohláska

Otevřená zadní nezaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɑ, číselné označení IPA je 305, ekvivalentním symbolem v SAMPA je A.

                                               

Otevřená zadní zaokrouhlená samohláska

Otevřenost: otevřená samohláska. Jazyk se nachází v nízké rovině spodní samohláska, ústa jsou maximálně otevřena. Zadní samohláska – jazyk se nachází v zadní poloze. Zaokrouhlenost: zaokrouhlená samohláska. Rty jsou při artikulaci zaokrouhleny.

                                               

Polootevřená přední nezaokrouhlená samohláska

Polootevřená přední nezaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɛ, číselné označení IPA je 303, ekvivalentním symbolem v SAMPA je E.

                                               

Polootevřená přední zaokrouhlená samohláska

Polootevřená přední zaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem oe, číselné označení IPA je 311, ekvivalentním symbolem v SAMPA je 9.

                                               

Polootevřená střední nezaokrouhlená samohláska

Střední samohláska – jazyk se nachází ve střední poloze mezi přední a zadní. Otevřenost: polootevřená samohláska. Jazyk se nachází v poloze mezi nízkou a středovou rovinou. Zaokrouhlenost: nezaokrouhlená samohláska. Rty nejsou při artikulaci zaok ...

                                               

Polootevřená zadní nezaokrouhlená samohláska

Zaokrouhlenost: nezaokrouhlená samohláska. Rty nejsou při artikulaci zaokrouhleny. Otevřenost: polootevřená samohláska. Jazyk se nachází v poloze mezi nízkou a středovou rovinou. Zadní samohláska – jazyk se nachází v zadní poloze.

                                               

Polootevřená zadní zaokrouhlená samohláska

Polootevřená zadní zaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɔ, číselné označení IPA je 306, ekvivalentním symbolem v SAMPA je O.

                                               

Polozavřená přední nezaokrouhlená samohláska

Polozavřená přední nezaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem e, číselné označení IPA je 302, ekvivalentním symbolem v SAMPA je e.

                                               

Polozavřená přední zaokrouhlená samohláska

Polozavřená přední zaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem o, číselné označení IPA je 310, ekvivalentním symbolem v SAMPA je Y.

                                               

Polozavřená střední zaokrouhlená samohláska

Polozavřená střední zaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɵ, číselné označení IPA je 323, ekvivalentním symbolem v SAMPA je 8.

                                               

Polozavřená zadní nezaokrouhlená samohláska

Zaokrouhlenost: nezaokrouhlená samohláska. Rty nejsou při artikulaci zaokrouhleny. Otevřenost: polozavřená samohláska. Jazyk se nachází v poloze mezi vysokou a středovou rovinou. Zadní samohláska – jazyk se nachází v maximálně zadní poloze.

                                               

Polozavřená zadní zaokrouhlená samohláska

Polozavřená zadní zaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem o, číselné označení IPA je 307, ekvivalentním symbolem v SAMPA je o.

                                               

Přehláska

Přehláska je jazykový jev, při němž dojde ke změně samohlásky vlivem přilehlé hlásky. Jedná se o asimilační proces, pří němž se jedna hláska přizpusobuje druhé.

                                               

Slabikotvorná souhláska

Popis slabikotvorné souhlásky Slabikotvorná souhláska je souhláska, která je schopná plnit funkci jádra slabiky místo samohlásky. Slabikotvorné souhlásky se vyskytují jen v některých jazycích, přičemž tatáž souhláska muže v jednom jazyku vystupov ...

                                               

Středová zadní zaokrouhlená samohláska

Středová zadní zaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem o̞, nicméně bývá zapisována také jako prosté o, ekvivalentním symbolem v SAMPA je o.

                                               

Téměř otevřená přední nezaokrouhlená samohláska

Téměř otevřená přední nezaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem æ, číselné označení IPA je 325, ekvivalentním symbolem v SAMPA je {.

                                               

Téměř otevřená střední samohláska

Střední samohláska – jazyk se nachází ve střední poloze mezi přední a zadní. Otevřenost: téměř otevřená samohláska. Jazyk se nachází v poloze blízké nízké rovině. Zaokrouhlenost: Muže být zaokrouhlená i nezaokrouhlená. Pokud je nutné rozlišení, u ...

                                               

Zavřená přední nezaokrouhlená samohláska

Zavřená přední nezaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem i, číselné označení IPA je 301, ekvivalentním symbolem v SAMPA je i. Při krátké kvantitě je tendence k c ...

                                               

Zavřená přední zaokrouhlená samohláska

Zavřená přední zaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem y, číselné označení IPA je 309, ekvivalentním symbolem v SAMPA je y. Při krátké kvantitě je tendence k cen ...

                                               

Zavřená střední nezaokrouhlená samohláska

Zavřená střední nezaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɨ, číselné označení IPA je 317, ekvivalentním symbolem v SAMPA je 1.

                                               

Zavřená střední zaokrouhlená samohláska

Zavřená střední zaokrouhlená samohláska je zvuk, který se vyskytuje v ruzných jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ʉ, číselné označení IPA je 318, ekvivalentním symbolem v SAMPA je }.

                                               

Zavřená zadní nezaokrouhlená samohláska

Zavřená zadní nezaokrouhlená samohláska je druh samohlásky, který se vyskytuje v některých jazycích. Zadní samohláska – jazyk se nachází v maximálně zadní poloze. Nezaokrouhlená samohláska - rty nejsou při artikulaci zaokrouhleny. Zavřená samohlá ...

                                               

Zavřená zadní zaokrouhlená samohláska

Tato hláska má dvě blízké verze, které se někdy nesnadno odlišují: Zavřená zadní zaokrouhlená samohláska. Téměř zavřená polozadní zaokrouhlená samohláska.

                                               

Afrikátní souhláska

Afrikáta, též poloražená souhláska, je zvuk, který při řeči vzniká prvotním krátkým závěrem, bránícím proudění vzduchu. Vzápětí je závěr uvolněn a plynule vzniká úžina, která je příčinou vzniku výrazného šumu při proudění vzduchu.

                                               

Alveolární aproximanta

Alevolární aproximanta je souhláska, která se vyskytuje v některých jazycích. V IPA se zapisuje písmenem ɹ, což je vlastně malé r, otočené o 180°. V SAMPA se zapisuje jako r\. Obvykle se řadí mezi tzv. rhotické erové souhlásky.

                                               

Alveolární ejektiva

Alveolární ejektivní ploziva je souhláska používaná v některých jazycích. Jejím symbolem v IPA je. Ústní souhláska – vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou. Ejektivní souhláska – při řeči vzniká simultánním uzavřením hlasivek. Souhláska je ...

                                               

Alveolární laterální aproximanta

Alveolární laterální aproximanta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem l, číselné označení IPA je 155, ekvivalentním symbolem v SAMPA je l.

                                               

Alveolární nazála

Alveolární nazála je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem n, číselné označení IPA je 116, ekvivalentním symbolem v SAMPA je n.

                                               

Alveolární verberanta

Alveolární verberanta je souhláska, vyskytující se v mnoha světových jazycích. V IPA je reprezentována číslem 124, znakem ɾ. V Kirshenbaumově přepise se pro ni používá symbol *. Ze spisovných jazyku se vyskytuje např. v albánštině, arabštině, rak ...

                                               

Alveolární vibranta

Alveolární vibranta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem r, číselné označení IPA je 122, ekvivalentním symbolem v SAMPA je r. Obvykle se řadí mezi tzv. rhotické erové souhlásky.

                                               

Aproximantní souhláska

Aproximanta je zvuk, který při řeči vzniká přiblížením dvou orgánu artikulačního ústrojí, které je menší než u frikativ, ale těsnější než u samohlásek. Aproximanty jsou velmi podobné samohláskám, jen jazyk se v cílové pozici artikulace drží velmi ...

                                               

Dentální nazála

Její místo artikulace je dentální to znamená, že je jazyk na nižších i horních zubech. Je střední souhláska, to znamená, že je produkovaná vzdušným proudem k tomu, aby šel kolem středu jazyka, spíše než kolem stran. Její účast hlasu při mluvení j ...

                                               

Epiglotální ploziva

Epiglotální ploziva je souhláska, vyskytující se v agulštině a v jazyce dahalo. V IPA má číslo 173, její symbol je odvozen od symbolu rázu přeškrtnutím. Zpusob artikulace: ražená souhláska ploziva. Vytváří se pomocí uzávěry okluze, která brání pr ...

                                               

Epiglotální souhláska

Epiglotála je typ souhlásky, která je artikulována mezi hrtanovou příklopkou a aryepiglotickou řasou. Jsou poměrně vzácné a v evropských jazycích se vubec nevyskytují, proto mohou mít evropští lingvisté někdy problémy s jejich identifikací. Vysky ...

                                               

Labiální souhláska

Labiální souhlásky jsou souhlásky, při kterých jsou využívány jeden nebo oba rty. Za použití obou rtu se jedná o bilabiály za použití dolního rtu a horních zubu labiodentály. Další labiální artikulací jsou například dentolabiály, při kterých je p ...

                                               

Labiodentální nazála

Labiodentální nazála je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ɱ, číselné označení IPA je 115, ekvivalentním symbolem v SAMPA je M. Tato hláska není v žádném z jazyku popsána jako samo ...

                                               

Labiodentální verberanta

Labiodentální verberanta je souhláska, známá především z jazyku Střední Afriky, například z jazyku kera, mono a mangbetu. Vyskytuje se také v austronéském jazyce sika. Na začátku hlásky je dolní ret pod horním a při švihu se jej dotkne. V IPA má ...

                                               

Laterální souhláska

Laterála, též boková souhláska, je zvuk, který při řeči vzniká tak, že proud vzduchu prochází přes boky jazyka, přičemž špička jazyka se dotýká v horní části ústní dutiny. To je rozdíl od větší skupiny tzv. středových souhlásek, kde vzduch proudí ...

                                               

Mlaskavka

Mlaskavka je nepulmonická hláska vytvářená bez účasti hlasivek vdechovaným proudem vzduchu, kterému je v mluvidlech vytvořena překážka, nejčastěji rty, jazykem, hrtanem nebo vnitřními stranami líc. Při artikulaci se vytvořená překážka náhlým pohy ...

                                               

Nazální souhláska

Nazální neboli nosová souhláska, je hláska, která vzniká spuštěním měkkého patra, čímž je umožněno proudění vzduchu nosní dutinou. Nazály jsou dle zpusobu tvoření okluzivy viz plozivní souhláska, neboť jazyk během artikulace vytváří v ústní dutin ...

                                               

Neznělá alveolární afrikáta

Neznělá alveolární afrikáta je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ts, pro zduraznění současné artikulace lze zapsat s vázacím znakem t͡s, číselné označení IPA je 103, ekvivalentním ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →