★ Free online encyclopedia. Did you know? page 74

                                               

Souřadnost

Souřadnost je v jazykovědě syntaktický vztah, kdy jsou dva syntaktické prvky spojeny tak, že ani jeden není gramaticky ani významově závislý na druhém, oba mají stejnou platnost a mohou existovat samostatně. Nejčastěji se pojmu souřadnost užívá v ...

                                               

Valence (lingvistika)

Valence je schopnost nějakého slova vázat na sebe další větné členy. Jedná se o jeden z klíčových termínu tzv. valenční syntaxe. Podle pojetí valenční syntaxe netvoří základ věty tzv. základovou větnou strukturu pouze holý podmět a holý přísudek. ...

                                               

Vedlejší věta

Vedlejší věta je věta v souvětí, která je závislá na jiné řídící větě. Podobně jako větné členy vytvářejí skladební dvojice, v nichž jeden člen je řídící a druhý závislý, tak i vedlejší věty jsou závislé na větě hlavní nebo jiné větě vedlejší. Ve ...

                                               

Předpona soustavy SI

Předpona soustavy SI je předpona, která se muže použít před jakoukoliv jednotkou Mezinárodní soustavy jednotek k vyjádření dílu a násobku použité jednotky. Systém předpon SI je postaven na desítkové soustavě. Do třetího řádu od základní jednotky ...

                                               

Deka

Deka- je předpona metrické soustavy a soustavy SI, používaná pro vyjádření desetinásobku. Předpona pochází z řeckého slova δέκα deka, což znamená "deset". Užití této předpony není frekventované, zpravidla se vyskytuje v zaužívaných spojeních pouz ...

                                               

Mikro

Mikro je předpona soustavy SI a znamená mocninu 10 −6, tj. jednu milióntinu. Předpona pochází z řeckého μικρός, což znamená malý.

                                               

Nano

Nano je předpona soustavy SI a znamená mocninu 10 −9, tj. jednu miliardtinu. Předpona pochází z řeckého νανος, což znamená trpaslík. Předpona je také od přelomu 20. a 21. století použita ve slově nanotechnologie, které označuje objekty a struktur ...

                                               

Tera

Tera je předpona soustavy SI a znamená mocninu 10 12, tj. označuje bilión základních jednotek. Předpona pochází z řeckého τέρας, což znamená netvor. Např. 1 terahertz se značí 1 THz a označuje frekvenci 1 bilión hertzu tj. událostí za sekundu. St ...

                                               

Tranzistor

Tranzistor je třívrstvá polovodičová součástka, kterou tvoří dvojice přechodu PN. Tranzistory jsou základní aktivní součástky, které se používají jako zesilovače, spínače a invertory. Jsou základem všech dnešních integrovaných obvodu, jako např. ...

                                               

Pět pilířu islámu

Pět pilířu islámu, někdy též pět sloupu víry, tvoří základ náboženské praxe každého muslima. Jsou to Saum – pust v měsíci ramadánu a. Salát – rituální modlitba. Šaháda – vyznání víry. Hadždž – pouť do Mekky. Zakát – almužna, daň. Těchto pět pilíř ...

                                               

Saum

Saum, též sawm, je arabské slovo označující pust. V terminologii islámského práva saum znamená zdržení se jídla, pití, kouření a pohlavního styku od rozbřesku do soumraku. Dodržování tohoto pustu během ramadánu patří k pěti pilířum islámu, saum v ...

                                               

Free Internet Chess Server

Free Internet Chess Server je šachový internetový server, který vznikl jako nekomerční varianta k Internet Chess Clubu. Na serveru je možno hrát i jiné varianty šachu. Internetová adresa je. FICS byl jedním z nejatraktivnějších bughouse serveru, ...

                                               

Nový zemský dum

Nový zemský dum, někdy též uváděn jako Zemský dum II se nachází v Brně na Žerotínově náměstí čo. 3, na jižním okraji čtvrti Veveří v městské části Brno-střed. Od roku 2000 zde sídlí Krajský úřad Jihomoravského kraje. Budova je od roku 2008 též sí ...

                                               

Dum U Božího oka (Kadaň)

Puvodní gotický nárožní dum s vysokým barokním štítem a se zachovalými goticky klenutými sklepy byl kdysi zřejmě sídlem některé z bohatých kadaňských měšťanských rodin. Jako majitel domu je k roku 1882 uveden pekařský mistr Oswald Hickman, který ...

                                               

Dum U Kamenného zvonu (Kadaň)

Dum U Kamenného zvonu je měšťanský dum v ulici Jana Švermy na Starém Městě v Kadani. V jádře gotický dum byl postupně přestavěn v době renesance a baroka na počátku 20. století ve stylu secese.

                                               

Štáflova chalupa

Štáflova chalupa představuje ukázku tzv. středověkého typu dřevěného domu. Nachází se v Havlíčkově Brodě, v ulici B. Kobzinové, nedaleko pivovaru a kostela Československé církve husitské. Od roku 2010 je chráněna jako národní kulturní památka.

                                               

Dum U Glaueru

Dum je puvodně gotický, v 16. století byl renesančně přestavěn. Z této doby také pochází renesanční štít domu. V roce 1782 se v domě narodil kněz a buditel Josef Liboslav Ziegler. V roce 1882 pak byla na fasádu umístěna pamětní deska, která tuto ...

                                               

Dustojnický dum (Hradec Králové)

Dustojnický dum je dum z 18. století, který byl určen pro ubytování dustojníku v pevnosti Hradec Králové. Dum se nachází v Hradci Králové v ulici V Kopečku čp. 81–82.

                                               

Kostkova vinopalna v Kuklenách

Tento dum měl staré čp. 13. Roku 1783 se jako jeho majitel jmenuje Jan Forbelský, který spolu s manželkou Annou dum postoupil vnučce Anně Hejblové. Dalšími majiteli jsou Anna a František Hejcmanovi, kteří roku 1796 měli 2 světnice, klenutou předs ...

                                               

Obecní dum čp. 1 (Kukleny)

Roku 1776 si Jan Antonín Götz koupil vedle stěžerské cesty pozemek, na němž vystavěl malý domek. Naproti za cestou si navíc zřídil jirchářskou dílnu. Svuj veškerý majetek odkázal roku 1787 Josefu Götzovi a dceři Barboře. V roce 1802 koupil čp. 1 ...

                                               

Obecní dum čp. 324 (Svobodné Dvory)

27. ledna 1926 se konala schuze obecního zastupitelstva, na které bylo usneseno, aby byl sestaven mimořádný rozpočet na nový obecní dum, který obec nutně potřebuje a bude proto učiněna výpujčka. 15. dubna téhož roku se mimořádně sešlo obecní zast ...

                                               

Dum U Beránka

Dum U Beránka je novobarokní dum z let 1906–07, zbudovaný na Velkém náměstí v Hradci Králové na místě staršího hotelu U Zlatého Beránka.

                                               

Okresní dum (Chlumec nad Cidlinou)

Dvoupatrová budova Okresního domu v eklektickém, převážně neorenesančním stylu se nachází na křižovatce ulic Kozelkova, Klicperova a Pražská v Chlumci nad Cidlinou. Dum byl vybudován v letech 1904 – 1905 podle architektonického návrhu českého arc ...

                                               

Pivovar Chlumec nad Cidlinou

Pivovar v Chlumci nad Cidlinou je budova z roku 1869, situovaná v ulici Boženy Němcové v Chlumci nad Cidlinou. Pivovar byl ve své době největší prumyslovou stavbou v Pocidliní.

                                               

Dum Austria (Kadaň)

Dum Austria, známý též jako hotel Gangl nebo hotel Svoboda, představuje jednu z dominant centrálního náměstí na Starém Městě v Kadani.

                                               

Dum U Velryby (Kadaň)

Dum U Velryby je měšťanský dum v ulici Na Příkopě na Špitálském předměstí v Kadani. Dum má bohatou historii, na jeho místě stávala do obléhání města křižáckými vojsky roku 1421 obranná bašta městského opevnění. Dum je přímo nalepený na hradební p ...

                                               

Katuv dum (Kadaň)

Katuv dum se nachází na hradebním parkánu městského opevnění v Kadani. Vznikl přestavbou puvodní polygonální obranné bašty z 15. století. Nalezneme jej na tzv. Katově plácku na adrese Katova ulička 190. Koncem 18. století jej obýval poslední kada ...

                                               

Luční mlýn (Kadaň)

Budova čp. 456 v ulici 5. května na Špitálském předměstí v Kadani bývá označována jako tzv. Luční mlýn. Nyní je součástí areálu místní zemědělské školy, dříve však bývala jednou z přistavených budov již zmíněného Lučního mlýna na říčce Bystřici. ...

                                               

Mariánský dum (Kadaň)

Mariánský dum je starobylý středověký dum s renesančním pručelím a volutovým štítem. Dum byl puvodně ozdoben sgrafitem. Dlouhá staletí měl být v majetku Ružencového bratrstva, jehož členy se stávali nejvýznamnější kadaňští měšťané a měšťanky, jak ...

                                               

Ottlilienfeldský dum

Ottlilenfeldský dum je historický měšťanský dum na hlavním náměstí v Kadani. Ze dne 30. září na 1. října v něm nocoval císař Josef II. při své návštěvě v Kadani. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

                                               

Prinzluv dum (Kadaň)

Prinzluv dum se nachází na Starém Městě v Kadani. Stojí nedaleko tzv. Katovy uličky na centrálním kadaňském náměstí.

                                               

Dum U Bicyklu (Kadaň)

Dum U Bicyklu je puvodně gotický měšťanský dum, který se nachází na centrálním náměstí v Kadani. V současné době v domě sídlí snad nejznámější kadaňský obchod s koly a potřebami pro cyklisty.

                                               

Dum U Bílého beránka (Kadaň)

Dum U Bílého beránka patří k významným budovám kadaňského Starého Města, jehož parcela vznikla již ve 13. století. Leží v ulici, která se puvodně jmenovala Pekařská. Toto jméno získala, neboť zde byly ve středověku soustředěny živnosti kadaňských ...

                                               

Dum U Stříbrného gryfa (Kadaň)

Dum U Stříbrného gryfa stojí v ulici Školní na Prunéřovském předměstí v Kadani. Byl postaven někdy v 90. letech 19. století a fungovala zde známá kadaňská tiskařská firma. V Hönlově tiskárně se sídlem v domě U Stříbrného gryfa byly tištěny někter ...

                                               

Dum U Černého orla (Kadaň)

Dum U Černého orla je historický dum na Starém Městě v Kadani. Stojí na rohu hlavního kadaňského náměstí u křižovatky s Vrchlického ulicí. V přízemí domu U Černého orla se nachází stejnojmenná lékárna, nejstarší v Kadani, která je v provozu již o ...

                                               

Dum U Chebské hudby (Kadaň)

Dum U Chebské hudby se nachází v ulici Jana Švermy v Kadani na samém kraji města za kadaňským františkánským klášterem Čtrnácti svatých pomocníku. Zpočátku sloužil jako obytný dum pro vinaře, kteří na kopcích v jeho okolí pěstovali vinnou révu. P ...

                                               

Dum U Immaculaty (Kadaň)

Dum U Immaculaty je výrazný nárožní měšťanský dum stojící na středověkých základech. Impozantní gotické podloubí z něj vytváří jednu z dominant centrálního kadaňského náměstí. Po velkém požáru města v roce 1498 byl dum pozdně goticky a následně r ...

                                               

Dum U Ještěřice Orgy (Kadaň)

Dum U Ještěřice Orgy v Říční ulici patří k puvodní zástavbě historického Špitálského předměstí. Nalézá se v bezprostřední blízkosti špitálního kostela Stětí sv. Jana Křtitele, v jádře románské stavby, zbudované na konci na konci 12. století rytíř ...

                                               

Dum U Jinanového listu (Kadaň)

Dum U Jinanového listu se nalézá v Tyršově ulici na Starém Městě v Kadani. Tento puvodně gotický dum je umístěn přímo naproti bráně Kadaňského hradu. Historické prameny napovídají, že jedním z jeho majitelu mohl být dokonce hejtman a zástavní pán ...

                                               

Dum U Kozoroha (Kadaň)

Dum U Kozoroha je puvodně gotický dum, následně přestavovaný ve stylu renesančním a později barokním. Naposledy dum vyhořel při velkém požáru města Kadaně v roce 1811 a byl poté zásadně rekonstruován. Od roku 1857 dum vlastnila rodina Heinrichový ...

                                               

Dum U Kožešníku (Kadaň)

Dum U Kožešníku v Žatecké ulici dříve Kovářská je vystavěn na gotických základech. Ulice, kde se nachází, byla v historii jednou z hlavních dopravních tepen mezi hlavním kadaňským náměstím nyní Mírové náměstí a Žateckou branou, ze které se do sou ...

                                               

Dum U Křížku (Kadaň)

Dum U Křížku je jedním z mnoha prastarých domu Sedleckého předměstí, které bylo pro svuj vesnický charakter též nazýváno Víska. Ulice nesla až do druhé poloviny 19. století jméno Zözel. Poté se od roku 1881 jmenovala Josefská podle císaře Josefa ...

                                               

Dum U Lazebníka (Kadaň)

Dum U Lazebníka na Starém Městě v Kadani náleží k nejstarším dochovaným měšťanským domum ve městě. Nalézá se v ulici Čsl. Armády. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka a ohleduplné rekonstrukce zachovávají řadu jeho historických architekt ...

                                               

Dum U Minoritu (Kadaň)

Dum U Minoritu je dum v nynější ulici Boženy Němcové na Starém Městě v Kadani. Byl vystavěn roku 1740 a náležel k areálu puvodně středověkého minoritského kláštera zrušeného císařem Josefem II. po zničujícím požáru v roce 1786.

                                               

Dum U Netopýra

Dum U Netopýra je puvodně středověký právovárečný dum, který byl vystavěn na hlavním kadaňském náměstí již někdy na počátku 14. století. Jako řada dalších staveb na kadaňském Starém Městě byl v pruběhu dějin mnohokrát poznamenán ničivými požáry, ...

                                               

Dum U Říšského orla (Kadaň)

Dum U Říšského orla je měšťanský dum v ulici Jana Švermy na Starém Městě v Kadani. V jeho sousedství se nachází gotická věž Svaté brány, jedné z hlavních bran puvodního městského opevnění.

                                               

Dum U Svaté Trojice (Kadaň)

Dum U Svaté Trojice patří k nejstarším stavbám královského města Kadaně. Dlážděné sklepy a chodby vyražené v rulovém podloží pod domem byly zřejmě již ve 13. století součástí komplexu komendy rytířského a špitálního řádu johanitu v Kadani. Dum se ...

                                               

Dum U Zlaté konvice (Kadaň)

Dum U Zlaté konvice se nachází v samém centru kadaňského Starého Města na hlavním náměstí dříve Tržní, nyní Mírové. Je vystavěn na puvodně středověké parcele vyměřené již ve 13. století při založení královského města Kadaně. Puvodní stavba musela ...

                                               

Dum U Zlaté koruny (Kadaň)

Nárožní gotický dum U Zlaté koruny stojící na hlavním náměstí v Kadani vznikl již někdy na přelomu 13. a 14. století. Dum se nachází na rohu ulice Boženy Němcové dříve Klášterní ulice vedoucí k bývalému minoritskému klášteru sv. Michaela. V městs ...

                                               

Dum U Zlaté ruže (Kadaň)

Dum U Zlaté ruže je puvodně středověký a rozsáhlou renovací prošel na počátku 17. století. Zvenku je opatřen vysokým renesančním volutovým štítem, v přízemí uvnitř se nachází mázhaus klenutý síťovou hřebínkovou klenbou a středními pilíři. Součást ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →