★ Free online encyclopedia. Did you know? page 72                                               

Hvězda typu T Tauri

Hvězda typu T Tauri je typ mladé málo hmotné proměnné hvězdy, která se teprve vynořila z plynné obálky molekulárního mračna, v němž se zrodila. Hmotnosti těchto hvězd se pohybují přibližně mezi 0.2 až 3násobkem hmotnosti Slunce a jejich stáří je ...

                                               

Hvězda typu W Ursae Majoris

Hvězdy typu W Ursae Majoris, také známé jako málo hmotné dotykové dvojhvězdy jsou proměnné hvězdy, které jsou těsnými dvojhvězdami spektrálních typu A, F, G nebo K, které se navzájem dotýkají. Tyto hvězdy se dělí na podtypy A W. Typ A se skládá z ...

                                               

Hvězdy typu Delta Scuti

Hvězdy typu Delta Scuti jsou skupina proměnných hvězd z galaktického disku s amplitudou změn až 0.9 mag a periodou méně než 2 dny. Delta Scuti jsou pulsující proměnné hvězdy spektrálních typu od A do prvních F se třídou světelnosti V až III. Puls ...

                                               

Hvězdy typu RR Lyrae

Hvězdy typu RR Lyrae jsou skupinou pulsujících proměnných hvězd, někdy též označovaných jako krátkoperiodické cefeidy nebo proměnné kulových hvězdokup, protože byly poprvé objeveny v kulových hvězdokupách. Typická hvězda, RR Lyrae, byla jako prvn ...

                                               

Miridy

Miridy jsou proměnné hvězdy s velmi dlouhou periodou pulzací. Periody pulzací se pohybují rozmezí mezi 80 dny a více než 1 000 dnu a jsou téměř pravidelné, ale ne tak pravidelné jak je tomu u hvězd typu delta Cephei nebo RR Lyrae. Amplitudy světe ...

                                               

Zákrytová dvojhvězda

Zákrytová dvojhvězda, či též fotometrická dvojhvězda, je známa i pod názvem zákrytová proměnná hvězda. Dalekohled ji nedokáže rozlišit na složky. Podvojnost soustavy se projevuje periodickými změnami v jasnosti. Zákrytové dvojhvězdy jsou po Slunc ...

                                               

Hvězda typu Beta Cephei

Hvězdy typu Beta Cephei, také označované jako hvězdy typu Beta Canis Majoris jsou proměnné hvězdy, které vykazují malé změny jasnosti zpusobené pulzací jejich povrchu. Obvykle jsou to horké hvězdy spektrální třídy B. Neměly by se zaměňovat s cefe ...

                                               

Pulsar

Pulsary jsou rotující neutronové hvězdy, které vyzařují elektromagnetické záření. Intenzita záření se pro vzdáleného pozorovatele pravidelně mění, pravděpodobně v souvislosti s rotací hvězdy. Jedná se o takzvaný majákový efekt. Werner Becker z Ma ...

                                               

High-Z Supernova Search Team

High-Z Supernova Search Team byla mezinárodní kosmologická kolaborace, které používala supernovy Typu Ia k určení parametru expanze vesmíru. Tým byl vytvořen v roce 1994 Brianem P. Schmidtem, ke kterému se brzy přidal jeho postdoktorand z Harvard ...

                                               

IPTF14hls

iPTF14hls je nezvyklá supernova v souhvězdí Velké Medvědice, jejíž výbuch byl poprvé zaznamenán v roce 1954 a poté několikrát od svého znovuobjevení v roce 2014 až do současnosti. Nachází se v mladé v trpasličí galaxii, zhruba 509 tisíc světelnýc ...

                                               

Supernova 1006

Supernova 1006 je nejjasnější zaznamenaná supernova. V roce 1006 se na obloze objevila nová hvězda, pravděpodobně nejjasnější supernova našeho letopočtu. Během několika dnu se tato hvězda stala jasnější než planeta Venuše. Hvězdu popsali pozorova ...

                                               

Supernova Cosmology Project

Supernova Cosmology Project je jedním ze dvou výzkumných týmu, které na základě pozorování rudého posuvu supernov typu Ia objevily, že rychlost expanze našeho vesmíru se pravděpodobně zrychluje a proto má kosmologická konstanta zřejmě kladnou hod ...

                                               

Veleobr

Veleobr je velmi hmotná a velmi zářivá hvězda. Její absolutní hvězdná velikost je -3 až -8, povrchová teplota od 3 500 do 25 000 Kelvinu, hmotnost 10 až 70 hmotností Slunce a velikostí se rovnají 1 000krát pruměru Slunce. Vzhledem ke své extrémní ...

                                               

Galileo Regio

Galileo Regio je velký tmavý povrchový útvar na Jupiterově měsíci Ganymedu. Jedná se o region starého tmavého materiálu, který byl rozbit tektonickými pohyby a nyní je obklopen mladším světlejším materiálem, který se na povrch dostal z nitra měsí ...

                                               

Marius Regio

Marius Regio je tmavá oblast na povrchu Jupiterova měsíce Ganymedu. Pruměr regionu je asi 4000 km. Oblast byla pojmenována Mezinárodní stronomickou unií po slavném německém astronomovi Simonu Mariusovi. Jedná se o starou zónu, která byla vytvořen ...

                                               

Skvrna Mordor

Skvrna Mordor je velká tmavá oblast poblíž severního pólu měsíce Charonu, která má cca 475 km v pruměru. Oblast je pojmenována po černé zemi Mordor v Tolkienově knize Pán prstenu, se svojí předlohou má i podobný tvar. Jméno je neoficiální, tým ob ...

                                               

Jingpo Lacus

Jingpo Lacus je jezero na Saturnově měsíci Titanu, nacházející se na severní polokouli. Svou velikostí je podobné Ontario Lacus, a spolu s dalšími třemi patří mezi pět největších těles tvořených kapalinami na Titanu. Skládá se z tekutých uhlovodí ...

                                               

Kraken Mare

Kraken Mare je největší známé moře na Saturnově měsíci Titan nacházející se na severní polokouli, které je tvořeno tekutinou, pravděpodobně uhlovodíky, konkrétně asi směsí tekutého etanu a metanu. Objeveno bylo planetární sondou Cassini v roce 20 ...

                                               

Ligeia Mare

Ligeia Mare je moře na Saturnově měsíci Titanu nacházející se na severní polokouli. Je to druhé největší těleso tvořené kapalinou na povrchu Titanu, hned po Kraken Mare. Rozlohou je větší než Hořejší jezero na Zemi a většinově se skládá z tekutéh ...

                                               

Ontario Lacus

Ontario Lacus je jezero na Saturnově měsíci Titanu, nacházející se na jižní polokouli, a které se skládá z metanu, propanu a etanu. Jeho uhlíkovodíkové složení bylo potvrzeno sondou Cassini a zveřejněno 31. července 2008 časopisem Nature. Má rozl ...

                                               

Emisní mlhovina

Emisní mlhovina je mlhovina složená převážně z ionizovaného plynu, který emituje světlo ruzné barvy. Zdrojem ionizace bývá vysoce energetické elektromagnetické záření blízké hvězdy. Jde o typ difúzní mlhoviny. Obvyklým zdrojem ionizace je ultrafi ...

                                               

Mlhovina Dvoušroubovice

Mlhovina Dvoušroubovice je emisní mlhovina v souhvězní Hadonoše, blízko centra naší Galaxie. Má tvar dvou propletených spirál, podobný tvaru molekuly DNA. Byla objevena Spitzerovým dalekohledem. Zatím pozorovaná část má délku asi 80 světelných le ...

                                               

Wolfova–Rayetova mlhovina

Wolfova–Rayetova mlhovina je mlhovina, která obklopuje Wolfovu–Rayetovu hvězdu. WR mlhoviny se třídí ruznými zpusoby. Jedním z prvních zpusobu bylo třídění podle povahy a puvodu mlhoviny: Bubliny foukané hvězdným větrem. HII oblasti. Odvržené obá ...

                                               

Reflexní mlhovina

Reflexní mlhovina je oblak prachu, který odráží světlo blízké hvězdy nebo více hvězd. Bývá také místem, kde se tvoří nové hvězdy. U reflexní mlhoviny není zdroj světla dost silný na to, aby došlo k ionizaci plynu jako v emisní mlhovině, ale stačí ...

                                               

Binární planetka

Binární planetky jsou obecně soustavou dvou planetek, letících spolu po oběžné dráze kolem Slunce a přitom obíhajících kolem společného těžiště. V případě, že jsou tyto planetky přibližně stejně velké, pak se těžiště soustavy nachází v prostoru m ...

                                               

Ross 128 b

Ross 128 b je exoplaneta v souhvězdí Panny. Je to superzemě. Obíhá okolo červeného trpaslíka. Je to třetí nejbližší exoplaneta, protože je od Země vzdálená 9 světelných let. Obíhá v obyvatelné zóně.

                                               

Prstence Jupiteru

Planeta Jupiter má systém planetárních prstencu, které jsou známé jako Jupiterovy prstence. Jupiterovy prstence nebyly dlouho rozpoznány, jelikož jsou jen slabé a špatně viditelné. Objeveny tak byly až v roce 1979, kdy kolem planety prolétla sond ...

                                               

Lidská mise na Mars

Lidská mise na Mars je od 19. století jedním z častých motivu science fiction a od mise na Měsíc jednou z nejprestižnějších vědeckých výzev lidstva. Cílem je přistát na Marsu s lidskou posádkou a po krátkém pobytu se navrátit na Zemi. Hlavním cíl ...

                                               

Marsovská dopravní infrastruktura

Elon Musk a SpaceX navrhli vývoj marsovské dopravní infrastruktury, aby byla usnadněna kolonizace Marsu. Koncept zahrnuje plně znovupoužitelnou nosnou raketu, automatické nákladní lodě, pilotované lodě a využití zdroju dostupných na Marsu pro výr ...

                                               

Polární čepičky Marsu

Polární čepičky Marsu jsou dvě tělesa v oblasti marsovských pólu, které jsou tvořeny směsicí vodního ledu a suchého ledu tvořeného z oxidu uhličitého. Polární čepičky jsou pomocí teleskopu viditelné i ze Země jako bílé skvrny na horním a dolním o ...

                                               

Povrch Marsu

Povrch Marsu je podobně jako povrch Země značně rozmanitý s vysokými pohořími, kaňony, údolími či pahorkatinami. V dřívějších dobách před vesmírnými lety bylo možno Mars pozorovat pouze dalekohledem, který neumožňoval rozpoznat podrobnější detail ...

                                               

Voda na Marsu

Voda na Marsu je souhrnné označení veškeré vody, která se nachází na planetě Mars Oproti Zemi však nemá Mars výskyt vody ve všech třech skupenstvích v množství obdobném pozemskému. Na povrchu neexistují rozsáhlé oblasti kapalné vody v podobě hydr ...

                                               

Magnetické pole Merkuru

Magnetické pole Merkuru je přibližně magnetický dipól a je zřejmě na planetě Merkur globální. Údaje ze sondy Mariner 10 vedly k jeho objevu v roce 1974, sonda změřila, že intenzita pole je 1.1% Zemského magnetického pole. Puvod magnetického pole ...

                                               

Povrch Merkuru

Povrch Merkuru se velmi podobá povrchu pozemského Měsíce, jak ukázaly první detailnější snímky planety Merkur pořízené americkou sondou Mariner 10. Povrch je pokryt především obrovským množstvím kráteru, vzniklých srážkou s meteority a planetkami ...

                                               

Prstence Neptunu

Planeta Neptun má systém planetárních prstencu, které jsou známé jako Neptunovy prstence. Existence prstencu okolo planety byla známa již od 60. let 20. století, ale definitivní potvrzení jejich existence přinesla až sonda Voyager 2, která pomohl ...

                                               

Prstence Saturnu

Saturnovy prstence jsou prstence z ohromného množství úlomku ledu a prachu obepínající planetu Saturn v rovině jeho rovníku. V rovině Saturnu se nachází soustava prstencu, která svou rozlohou patří mezi nejrozsáhlejší kruhový systém planety ve Sl ...

                                               

Prstence Uranu

Uranuv systém planetárních prstencu je nezřetelný. Prstence jsou velmi tenké, většinou úzké a jsou složeny z decimetrových až metrových tmavých balvanu. Dosud bylo objeveno 13 prstencu.

                                               

Tempe Terra

Tempe Terra je rozsáhlá nesourodá oblast starší kury, zlomových struktur a projevu mladšího vulkanismu na severní polokouli Marsu. Rozkládá se východně od atypické štítové sopky Alba Patera, spadající do severní oblasti Tharsis, kolem které se tá ...

                                               

Povrch Venuše

Planeta Venuše má pomalou zpětnou rotaci, což znamená, že rotuje z východu na západ namísto ze západu na východ jako většina ostatních planet. Duvod není znám, pravděpodobně jde o následek kolize s velmi velkým asteroidem v daleké minulosti. Krom ...

                                               

Cyklohexan

Cyklohexan je uhlovodík ze třídy cykloalkanu. Má chemický vzorec C 6 H 12. Používá se jako nepolární rozpouštědlo v chemickém prumyslu a také jako surovina pro prumyslovou výrobu kyseliny adipové a kaprolaktamu. Prumyslově se cyklohexan vyrábí re ...

                                               

Cyklohexen

Cyklohexen je cykloalken se vzorcem C 6 H 10. Je meziproduktem při řadě ruzných prumyslových procesu. Při dlouhodobém vystavení světlu a vzduchu vytváří peroxidy.

                                               

Dekahydronaftalen

Dekalin je čirá vysokovroucí kapalina nemísitelná s vodou a mísitelná s ethanolem, diethyletherem či s jinými kapalnými uhlovodíky. Vzhledem ke své struktuře se vyskytuje ve dvou izomerních formách: cis a trans. Obě formy se liší prostorovým uspo ...

                                               

Solventní nafta

Solventní nafta je směs kapalných uhlovodíku. Získává se destilací ropy nebo uhlí, muže se dále upravovat k získání požadovaných vlastností. Používá se jako rozpouštědlo a ředidlo pro nátěrové hmoty i pro jiné účely. Některé směsi označované jako ...

                                               

Koks

Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000 °C. Při tom vzniká také kamenouhelný dehet, čpavek, lehké ol ...

                                               

Betonová střešní taška

Podle dochovaných dokumentu si jako první nechal patentovat betonovou střešní tašku Adolph Kroher v německém městě Staudach kolem roku 1844. Při její výrobě používal vlastní cement vyrobený z pálených minerálu a usazenin z okolí Staudachu a z ost ...

                                               

Došek

Došek je jednou z tradičních střešních krytin lidových staveb. Je to snopek, zhotovený ze 110 až 140 cm dlouhé rovné slámy, rákosí či orobince. Jeden došek váží 3.5 až 4 kg.

                                               

Keramická střešní taška

Keramická střešní taška nebo taktéž pálená taška je typ střešní krytiny. Patří mezi nejstarší přírodní stavební materiály, které jsou používány dodnes.

                                               

Satjam

SATJAM, s. r. o. je česká společnost, pusobí na českém a slovenském trhu od roku 1995, jako dodavatel a výrobce kovových lehkých střešních krytin, trapézových plechu, okapových systému, konstrukčních profilu, PIR sendvičových panelu, stěnových ka ...

                                               

Šindel

Šindel je jednou z tradičních střešních krytin lidových staveb. Jedná se o dřevěnou destičku břitovitého tvaru, širokou 8 až 15 a dlouhou 50 až 60 cm. Tloušťka je asi 1.5 až 2.5 cm. Jedna strana je opatřena drážkou na druhé straně je břit.

                                               

Pwyll (kráter)

Pwyll je kráter na povrchu Jupiterova měsíce Europa. Je pojmenován podle Pwyll z velšské mytologie a jde o jeden z nejmladších útvaru na povrchu měsíce. Centrální část kráteru má v pruměru 26 km, centrální vrchol je vysoký 600 metru. Paprsky tros ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →