★ Free online encyclopedia. Did you know? page 70                                               

UCI World Tour

UCI World Tour je seriál silničních cyklistických závodu nejvyšší úrovně pořádané UCI. Do roku 2011 nesl název UCI Pro Tour. Závody se jezdí na území Evropy, Ameriky, Asie i Oceánie a je jich celkem 35. Účastní se jich týmy ProTour na divokou kar ...

                                               

Domestik

Domestik nebo také nosič vody je označení závodníka v silniční cyklistice, který je placen za to, že vlastní úspěch obětuje ve prospěch týmové režie. Úkolem domestika je likvidovat úniky soupeřu nebo naopak brzdit hlavní pole při úniku stájového ...

                                               

Vrchařská soutěž

Soutěž o nejlepšího vrchaře je hodnoceni silničních cyklistu, kteří bodují v horských premiích. Rozdělení bodu je prováděno v závislosti na obtížnosti stoupání, proto jsou horské prémie rozděleny do 4 kategorií podle obtížnosti. Etapa nemusí obsa ...

                                               

Bílá hmota

Bílá hmota je typ tkáně míchy a mozku. Obsahuje vysoký podíl myelinizovaných nervových vláken zvaných axony, které jsou vlákny neuronu. Název vychází z její bílé barvy.

                                               

Fascikulus

Fascikulus je malý svazek neuronových vláken obalený perineuruem. Menší nerv muže být složen i jen z jediného fasciklu, velký nerv je složen z mnoha fasciklu spojencýh společnou membránou, které vytvářejí dohromady funiculus. V centrálním nervové ...

                                               

Synaptická vezikula

Synaptická vezikula je nitrobuněčná organela, zakončená membránovým váčkem, obsahujícím chemický mediátor, jehož uvolnění je řízen napěťově závislým kalciovým kanálem. Jejich účelem je přenos vzruchu do dalších lokací skrze axonální zakončení, kt ...

                                               

Šedá hmota

Šedá hmota je část centrální nervové soustavy savcu sestávající z velkého množství nervových buněk a obsahující jen málo myelinizovaných nervových vláken. Název získala díky šedé barvě. Má jen velmi nízký obsah tuku. V míše je šedá hmota uložená ...

                                               

Agranulocyt

Agranulocyt je obecně bílá krvinka, která ve své cytoplazmě neobsahuje specifická granula, tedy jisté zrnité váčkovité útvary. Tím se liší od granulocytu. To však neznamená, že by neobsahovaly žádná granula, u některých agranulocytu se totiž běžn ...

                                               

B-lymfocyt

B-lymfocyty jsou buňky imunitního systému zodpovědné především za specifickou, protilátkami zprostředkovanou imunitní odpověď. Jako složka adaptivní imunity mají rovněž velký význam pro imunitní paměť, čehož se mj. využívá i při očkování.

                                               

B-lymfocyt marginální zóny

B lymfocyty marginální zóny jsou necirkulující maturované B buňky, které se u člověka automaticky segregují do marginální zóny sleziny a některých dalších typu lymfoidní tkáně. MZ B lymfocyty této tkáně typicky exprimují nízkoafinitní polyreaktiv ...

                                               

Bazofilní granulocyt

Bazofilní granulocyty čili bazofily jsou speciální typ leukocytu nazývaných granulocyty. Mají velké dvoulaločnaté jádro a specifická granula v cytoplasmě, která lze obarvit bazickými barvivy. Bazofily jsou nejméně hojné granulocyty, které předsta ...

                                               

Dendritická buňka

Dendritické buňky tvoří spojnici mezi přirozenými a adaptivními mechanismy imunitního systému a jsou profesionálními antigen prezentujícími buňkami. Představují heterogenní množinu buněk navzájem se lišících svými fenotypovými a funkčními znaky. ...

                                               

Eosinofilní granulocyt

Eosinofilní granulocyty, nebo také eozinofily, jsou buňky imunitního systému patřící do skupiny granulocytu. Mají charakteristickou morfologii, kdy jsou v cytoplasmě patrné četné granule a velké dvoulaločnaté jádro. Název získaly podle charakteri ...

                                               

Fagocyt

Fagocyt je jakákoliv buňka schopná fagocytózy, tedy pohlcování velkých pevných částic z okolního prostředí přes membránu. Tento zpusob potravy se vyskytuje převážně u mikroorganismu, výjimku však tvoří Houbovci, u kterých probíhá fagocytóza v buň ...

                                               

Folikulární dendritická buňka

Folikulární dendritická buňka je buňkou imunitního systému, která se nachází v primárních a sekundárních lymfoidních folikulech B buněčných oblastí lymfoidní tkáně. Tyto buňky byly popsány v roce 1965 a kvuli přítomnosti mnohočetných dendritickýc ...

                                               

Granulocyt

Granulocyt je druh bílých krvinek, který v cytoplazmě své buňky obsahuje granula. Jejich jádro je velmi proměnlivé, a tak jsou někdy nazývány i polymorfonukleární leukocyty. Obecně se ale dá říci, že je jejich jádro rozdělené do tří segmentu. Gra ...

                                               

Intraepiteliální lymfocyty

Intraepiteliální T buňky tvoří linii T buněk, které jsou hojně přítomny v savčím gastrointestinálním traktu a reprodukčním traktu. Dělí se do dvou hlavním skupin podle toho, zda exprimují αβ T buněčný receptor nebo γδ T buněčný receptor. V myších ...

                                               

Kupfferova buňka

Kupfferovy buňky jsou makrofágy, které se nacházejí v játrech jako součást výstelky krevních kapilár s fenestrovaným endotelem. Kupfferovy buňky tvoří přibližně 8% všech buněk jater a 80-90% všech tkáňových makrofágu v lidském těle. Kupfferovy bu ...

                                               

Lymfocyt

Lymfocyt je typ bílé krvinky vyskytující se u obratlovcu. Řadí se mezi agranulocyty. Lymfocyty představují funkčně ruznorodou skupinu imunitních buněk. Morfologicky jsou lymfocyty kulaté mononukleární buňky s malým množstvím cytoplazmy. NK buňky ...

                                               

Monocyt

Monocyt je druh bílé krvinky, agranulocyt, který tvoří 3-8 % leukocytu periferní krve. Monocyty jsou velké, jednojaderné buňky s nevýrazně zbarveným kulatým nebo excentrickým buněčným jádrem, které má charakter jemné retikulární síťky. Monocyty j ...

                                               

Neutrofilní granulocyt

Neutrofilní granulocyt je zástupcem buněčné části přirozené imunity a také nejpočetnějším leukocytem cirkulujícím v krvi člověka nebo myší. Alternativní název tohoto typu buněk jsou polymorfonukleární neutrofily, název odvozený od typické segment ...

                                               

NK buňka

NK buňka je velká buňka imunitního systému, která je řazena mezi lymfocyty po bok B-buněk a T-buněk, ale na rozdíl od nich se řadí do nespecifické větve imunity. Vyvíjí se v kostní dřeni ze společného lymfoidního progenitoru, který dává vzniknout ...

                                               

Paměťové B lymfocyty

Paměťové B lymfocyty jsou B buňky, které dlouhodobě přežívají po kontrakci primární imunitní odpovědi a zprostředkovávají imunitní paměť. Při opakovaném setkání s antigenem reagují rychleji a intenzivněji, produkují obvykle přesmyknuté vysokoafin ...

                                               

Plazmacytoidní dendritická buňka

Plazmacytoidní dendritické buňky představují odlišnou populaci dendritických buněk od "klasických" myeloidních DC. Na rozdíl od mDC, pDC nefungují primárně jako antigen prezentující buňky, ale jako buňky produkující zánětlivé cytokiny: interferon ...

                                               

Plazmatická buňka

Plazmatická buňka je bílá krvinka specializovaná na produkci protilátek. Vzniká přeměnou B-lymfocytu. Žijí poměrně krátkou dobu na svém povrchu mají minimální množství protilátek, ale zato do svého okolí vylučují obrovské množství těchto bílkovin ...

                                               

Přirozené lymfoidní buňky

Přirozené lymfoidní buňky patří mezi buňky přirozené imunity a dělí se do tří skupin – ILC 1, ILC 2, ILC 3. ILC pocházejí z lymfoidního progenitoru a tvoří funkční a fenotypovou paralelu k T-lymfocytum, neboť ILC1 a Th1 shodně reagují na intracel ...

                                               

Přirozené lymfoidní buňky typu 2

Přirozené lymfoidní buňky typu 2 jsou typem přirozených lymfoidních buněk. Jsou odvozené z lymfoidních progenitoru, nicméně postrádají antigenní receptory, což je hlavní znak buněk adaptivní imunity. Z toho duvodu je řadíme do vrozené části imuni ...

                                               

Přirozené lymfoidní buňky typu 3

Přirozené lymfoidní buňky jsou imunitní buňky lymfoidní linie. Díky svým funkcím však spadají do přirozené složky imunitního systému, nikoliv adaptivní. Účastní se přirozených obranných mechanismu na sliznicích. Jsou součástí heterogenní skupiny ...

                                               

Regulační B-lymfocyt

Regulační B lymfocyty představují malou populaci B lymfocytu, která se podílí na imunomodulaci a potlačení imunitní odpovědi. Tyto buňky regulují imunitní systém ruznými mechanismy. Hlavním mechanismem je výroba protizánětlivého cytokinu interleu ...

                                               

T-lymfocyt

T-lymfocyt je druh bílých krvinek ze skupiny lymfocytu. Při rustu opouštějí kostní dřeň a migrují do brzlíku, ve kterém dozrávají. Existuje více typu T-lymfocytu. Obecně se však dá říci, že jsou podstatou specifické buněčné imunity, při níž potír ...

                                               

Blechy

Blechy jsou řádem druhotně bezkřídlého, krevsajícího hmyzu, jenž parazituje u řady suchozemských savcu, méně u ptáku. Podle nových fylogenetických analýz jsou vnitřní skupinou řádu srpice. Tělo dospělých blech je zploštělé ze stran o velikosti me ...

                                               

Kloš jelení

Kloš jelení je druh dvoukřídlého hmyzu z čeledi klošovitých. Jedná se o druh bodavé mouchy, která se živí krví zvířat, především savcu ale i ptáku. Kloš se na hostitele dostává pomocí křídel vyvinutých po vylíhnutí. Po usednutí na hostitele křídl ...

                                               

Moucha tse-tse

Moucha tse-tse či také bodalka nebo bodavka je rod dvoukřídlého hmyzu, známý jako přenašeč spavé nemoci a dobytčí nemoci nagana. Je známo kolem 31 druhu, ty se dělí do tří podrodu a většina bodalek žije v rovníkové Africe.

                                               

Solenofágní hmyz

Solenofágní hmyz, též solenofág, je krev sající hmyz, který má dlouhé a tenké bodavé ústrojí, takže se netvoří hematom. Bodnutí není bolestivé a k sání dochází obvykle opakovaně v krátkých intervalech, a to i několikrát za den. Mezi solenofágy řa ...

                                               

Thelmofág

Telmofágie patří spolu se solenofágií ke zpusobum, jimiž se muže na svém hostiteli krmit hematofágní parazit. Telmofágové sají krev přímo z drobných hematomu, které se tvoří z krve vylité z poškozené cévy. Od solenofágu se takoví paraziti liší st ...

                                               

Veš dětská

Veš dětská je cizopasný hmyz žijící v lidských vlasech, kde saje krev. Zdržuje se výhradně na hlavě, zatímco příbuzné druhy, jako je veš muňka, cizopasí na jiných částech těla.

                                               

Veš muňka

Veš muňka je bezkřídlý druh hmyzu. Žije v ochlupení genitálií a řitní oblasti, podpaží, vousech, ale i někdy v obočí. Přenáší se zejména pohlavním stykem, sdílením prádla atd. Má oválné, krátké široké tělo a malou hlavu. Samičky žijí asi 3 až 4 t ...

                                               

Veš šatní

Veš šatní je bezkřídlý druh hmyzu z podřádu vší. Všechny druhy vší jsou výhradními ektoparazity savcu, na lidech parazitují dva rody, a to Pthirus a Pediculus. Veš šatní se zdržuje především na vláknech oblečení a přímý kontakt s hostitelem vyhle ...

                                               

Vši

Vši jsou podřád bezkřídlého hemimetabolického parazitického řádu hmyzu Phthiraptera. Vši parazitují na těle savcu a živí se krví svého hostitele. Vši jsou celosvětově rozšířené, je známo asi pět set druhu, v České republice se vyskytuje dvacet še ...

                                               

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas aPTT je test k vyšetření hemokoagulace, přesněji funkce vnitřní koagulační kaskády. aPTT slouží jako základní test srážení krve a používá se též k monitorování heparinové antikoagulační terapie.

                                               

Koagulační faktory

Koagulační faktory, též srážecí faktory, jsou bílkoviny přirozeně přítomné v krevní plasmě. Jsou to glykoproteiny a řadí se mezi globuliny. Tvoří se v játrech, jejich syntéza je závislá na vitamínu K a jejich funkce na iontech vápníku. Při aktiva ...

                                               

Membránové glykoproteiny destiček

Membránové glykoproteiny na krevních destičkách mají klíčový význam pro hemokoagulaci. Při poškození cévní stěny destičky interagují pomocí svých glykoproteinových receptoru s komponenty extracelulární matrix.

                                               

Protrombinový čas

Protrombinový čas je také nazýván jako tromboplastinový čas, Quickuv test. Jde o laboratorní koagulační test, který monitoruje zevní systém hemokoagulace. Měří se čas, za který se vytvoří koagulum. Tento čas se dále přepočítává na protrombinový p ...

                                               

Trombinový čas

Trombinový čas je laboratorní koagulační test, který zkoumá poslední fázi procesu hemokoagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Trombin přidaný v přebytku ke vzorku plazmy odštěpuje z jedné molekuly fibrinogenu 2 molekuly fibrinopeptidu A 2 m ...

                                               

LGBT práva v roce 2017

7. – Je v Austrálii oficiálně legální stejnopohlavní manželství. 12. – Trumpova administrativa požádala Obvodní odvolací soud D. C. k přezkoumání legitimity zákazu transgender osob sloužit v armádě. 11. – Navzdory odporu prezidenta Donalda Trumpa ...

                                               

Autofelace

Autofelace je sexuální praktika, při níž muž dráždí svuj penis vlastními ústy. Jedná se o formu masturbace. Většina mužu ale nemá penis dostatečně dlouhý či dostatečnou ohebnost páteře, aby mohla tuto praktiku vykonávat. Někdy je možno dosáhnout ...

                                               

Laterální pozice

Laterální koitální pozice je sexuální pozice kterou popsali Masters a Johnsonová v jejich práci Human Sexual Response. Tuto pozici preferovalo 75 % z jejich heterosexuálních respondentu poté co ji vyzkoušely.

                                               

Misionářská pozice

Misionářská pozice je jedna z poloh při pohlavním styku, pravděpodobně nejčastější. Žena při ní leží na zádech a muž leží na ní, přičemž svým penisem proniká do její vulvy. V této pozici má muž dobrou kontrolu nad pruběhem pohlavního styku, žena ...

                                               

ISO 9000

Řada norem ISO 9000 definuje systém managementu jakosti. Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktu v souladu se všemi nezbytnými předpisy a potřebam ...

                                               

Jastrzębska Spółka Kolejowa

Společnost Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. je polským majitelem železniční infrastruktury a provozovatelem dráhy na ní. Sídlem společnosti je Jastrzębie-Zdrój.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →