★ Free online encyclopedia. Did you know? page 7                                               

Olwë

Olwe je elfem z fiktivního světa J. R. R. Tolkiena. Olwe je mladším bratrem Elweho a díky tomu se stal jedním z pánu Teleri. Olwe byl přítelem Osseho. Olwe a Elwe se stali pány velkého zástupu Teleri na Velké cestě Eldar do Amanu. Teleri však byl ...

                                               

Oropher

Oropher je postava z děl J. R. R. Tolkiena. Pocházel z Doriathu a zřejmě byl Thingolovým vzdáleným příbuzným. Oropher přežil jak válku Doriathu a Nogrodu, tak Druhé zabíjení elfu elfy. Po Válce hněvu se odebral za Modré hory.

                                               

Příběhy včelích medvídku

Příběhy včelích medvídku je československý a český loutkový televizní seriál z dětského cyklu Večerníčku, natočený podle stejnojmenné knihy Jiřího Kahouna. Jeho hlavními postavami jsou občas poněkud neposlušní čmeláčí kluci Čmelda a Brumda, krom ...

                                               

Rychlá rota

Rychlá rota je americký animovaný televizní seriál z produkce studia Walt Disney. Autory jsou Tad Stones a Alan Zaslove. Představuje dvojici postav Chip a Dale v novém zpracování. Seriál měl premiéru na Disney Channel 4. března 1989. Puvodně seri ...

                                               

Cönfüsiön

"Cönfüsiön" je první a jediný singl britské synthpopové skupiny Zee. Pochází z jejich jediného alba Identity. Byl vydán na jaře 1984. Na singlu "Cönfüsiön" se kromě této skladby nachází na B straně píseň "Eyes öf Gÿpsy". Ta byla vydána mimo singl ...

                                               

Jižní Slované

Jižní Slované je jižní větev Slovanu hovořící jihoslovanskými jazyky. Obývají souvislý region na Balkánském poloostrově, jižní část Panonské nížiny a východní Alpy. V moderní době jsou od západních a východních skupin geograficky odděleny Rumuny, ...

                                               

Východní Slované

Východní Slované tvoří východní etnickou skupinu Slovanu, která používá Východoslovanské jazyky. Historicky se z ní vyvinuli dnešní Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Rusíni a další menší národy, z nichž každý má vlastní bohatou historii.

                                               

Západní Slované

Západní Slované je západní větev Slovanu, hovořící západoslovanskými jazyky, která zahrnuje Poláky, Čechy, Slováky, Lužické Srby a historicky také kmeny Polabských Slovanu. Tyto národy tvoří většinu populace a historicky utvářeli kulturu u součas ...

                                               

Guaraníové

Guaraní je etnická skupina jihoamerických indiánu, žijících v oblasti Gran Chaco na rozhraní Argentiny, Paraguaye, Brazílie a Uruguaye. Jazykově i kulturně jsou blízcí kmenum Tupí a Tupinambá, žijícím severněji v oblasti Amazonie. Hovoří jazykem ...

                                               

Algonkinské kmeny

Algonkinské kmeny jsou rozsáhlá skupina indiánských kmenu v Severní Americe složená z mnoha menších podskupin mluvících ruznými algonkinskými jazyky. Obývaly puvodně především oblast Velkých jezer a řeky Svatého Vavřince, oblast Nové Anglie i vět ...

                                               

Apačové

Apačové je společný název pro několik kulturně spřízněných národností puvodních indiánských obyvatel Severní Ameriky, kteří hovoří jihoathabaskými jazyky. Apačská skupina se člení na: Západní Apače, Navahy, Čirikávy, Meskalery, Jikarilly, Lipany ...

                                               

Arikarové

Arikarové, severoamerický kmen prérijních Indiánu blízce spřízněný se Skidi Póníi. Náleží ke kaddoské jazykové rodině, jejich jazykem je arikarština. Žili polousedle, živili se zemědělstvím a lovem bizonu. Největšího významu dosáhli ve druhé pol. ...

                                               

Černonožci

Černonožci je označení pro konfederaci příbuzných indiánských kmenu Siksika, Kainah a Piegan, obývajících severní část Velkých planin a podhuří Skalnatých hor. Černonožci jsou nejzápadněji žijícím algonkinským etnikem: puvodně žili v lesích okolo ...

                                               

Čerokíové

Jako Čerokíové či Čerokézové jsou označováni příslušníci indiánského kmene Severní Ameriky, kterým se podařilo vybudovat rozvinutou společnost s bohatými tradicemi, vlastním písmem a jedinečnou kulturou. Vývoj společnosti, která je charakteristic ...

                                               

Činukové

Jako Činukové jsou označovaní příslušníci indiánského kmene, kteří žijí na severozápadě Spojených státu. Činukové žijí na relativně malém území podél řeky Columbia v místech, kde se nachází dnešní státy Oregon a Washington. V roce 1805 se s nimi ...

                                               

Čipevajané

Čipevajané též Čipevajové jsou indiáni Dené, domorodí obyvatelé Kanady, jejichž předci byli Taltheilei. V Kanadě žije přibližně 11 000 Čipevajanu, převážně v arktických regionech kolem západního břehu Hudsonova zálivu, včetně Manitoby a Severozáp ...

                                               

Duwamišové

Duwamišové jsou lašútšídský kmen puvodních obyvatel na západě amerického státu Washington a domorodí lidé obývající metropolitní oblast Seattlu, kde žijí od poslední doby ledové. Před prvním kontaktem s bělochy se kmen dělil na dvě skupiny – Lidé ...

                                               

Haidové

Haidové, vlastním jménem Haida Gwaii, jsou etnická skupina puvodních obyvatel Severní Ameriky, žijících především na Ostrovech královny Charlotty u pobřeží Britské Kolumbie. V roce 2008 jich byli asi 2 300, avšak jazykem haida, který je přes urči ...

                                               

Hopiové

Hopi jsou puvodní obyvatelé jihozápadu USA, řazení mezi Pueblany. Podle sčítání z roku 2011 se k etniku hlásí 18 327 osob. Jejich rezervace se nachází v severní části státu Arizona na stolových pískovcových horách zvaných mesa, obklopená ze všech ...

                                               

Jakiové

Jakiové nebo též Yaquiové jsou etnická skupina severoamerických indiánu, obývající jihozápad Spojených státu a sever mexického státu Sonora. Do obecného povědomí se dostali hlavně prostřednictvím série knih Carlose Castanedy o jakijském šamanovi ...

                                               

Jurokové

Jurokové jsou kmen puvodních indiánských obyvatel Severní Ameriky, žijící v severozápadní Kalifornii poblíž řeky Klamath a pobřeží Tichého oceánu, jejichž jméno znamená v překladu z jazyka jejich sousedu Karuku "lid z dolního toku řeky". V součas ...

                                               

Karukové

Karukové jsou kmen puvodních indiánských obyvatel Kalifornie a jeden z největších indiánských kmenu v Kalifornii vubec. Příslušníci této skupiny jsou mimo jiné zapsáni na seznamu federálně uznaných indiánských kmenu ještě ve dvou dalších kmenech ...

                                               

Komančové

Komančové jsou indiánský kmen, puvodní obyvatelé z oblasti severoamerických Velkých plání. Kdysi obývali velké území zvané Comancherie, zahrnující severozápadní Texas a přilehlé části Nového Mexika, Oklahomy a Kansasu. Dnes žije asi 14 700 Komanč ...

                                               

Kríkové

Kríkové jsou etnická skupina severoamerických indiánu, společně s Čerokíji a Seminoly nejpočetnější etnikum kulturní oblasti jihovýchodu USA. Kríkové hovoří jazykem z maskogijské jazykové rodiny. Do češtiny z tohoto jazyka pronikl název stromu ka ...

                                               

Kríové

Kríové jsou indiánský kmen, který obýval území od západního Labradoru k Winnipežskému jezeru. Počet Kríu dosahuje počtu až 200.000 osob včetně míšencu. Většina populace žije v Kanadě a jen zlomek v USA. Puvodně kočovný kmen lovcu a sběraču se zač ...

                                               

Kvakiutlové

Kvakiutlové je etnická skupina severoamerických indiánu, představitelu usedlých rybářských kmenu severozápadního pobřeží. Prosluli především jako vynikající umělečtí řezbáři, známé jsou také jejich tance a šamanské rituály, zahrnující v minulosti ...

                                               

Lenapové

Lenapové jsou příslušníci etnické skupiny puvodních obyvatel Severní Ameriky. Jejich počet se odhaduje na 16 000, žijí převážně v indiánských rezervacích ve státě Oklahoma. Hovoří algickými jazyky Munsee a Unami, název Lenni Lenape znamená v jeji ...

                                               

Makahové

Makahové jsou severoamerický indiánský kmen z nejzazšího výběžku severozápadu Spojených státu. Kmen Makahu žije okolo městečka Neah Bay, malé rybářské osady situované tam, kde se úžina Juan de Fuca spojuje s Tichým oceánem. Jejich rezervace se na ...

                                               

Miwokiové

Miwokiové je název indiánského kmene puvodem pocházejícího z oblasti severní Kalifornie. Nejbližšími příbuznými jsou jim Penutiové.

                                               

Načezové

Načezové jsou severoamerický indiánský kmen, hovořící jazykem, patřícím k maskogijské jazykové rodině. Žil tradičně především na jihovýchodě Spojených státu, na území dnešních státu Mississippi a Louisiana.

                                               

Navahové

Navahové je název indiánského kmene žijícího v jihozápadní části USA. Se zhruba třemi sty tisíci příslušníky jsou druhou nejpočetnější etnickou skupinou mezi puvodními obyvateli Spojených státu. Většina jich žije ve vlastní rezervaci nazvané Nava ...

                                               

Odžibvejové

Odžibvejové jsou indiánský kmen představující puvodní obyvatelstvo oblasti okolo Velkých jezer. Patří k nejpočetnějším skupinám severoamerických domorodcu, v USA jich žije okolo 130 000 a v Kanadě více než 60 000. Hovoří odžibvejštinou, která pat ...

                                               

Omahové

Omahové jsou příslušníci federálně uznané etnické skupiny domorodých obyvatel Spojených státu amerických. Žijí v rezervaci na rozhraní státu Iowa a Nebraska, která má rozlohu 796 km² a jejím správním střediskem je Macy. Počet Omahu podle sčítání ...

                                               

Ottawové

Ottawové jsou indiánská etnická skupina. Puvodně žili v oblasti Velkých jezer. Jejich jméno v překladu znamená "obchodníci" či "obchodovat", takto je označovala okolní indiánská etnika. Řadí se mezi algonkinské kmeny, konkrétně mezi tzv. Anišináb ...

                                               

Pět civilizovaných kmenu

Pět civilizovaných kmenu je společné označení pro pět etnických skupin severoamerických indiánu – Čerokíe, Čokty, Kríky, Čikasavy a Seminoly. Jedná se o kmeny obývající oblast jihovýchodu dnešních Spojených státu, odkud byli mezi lety 1828–1838 j ...

                                               

Pobřežní Sališové

Pobřežní Sališové nebo Pobřežní Salishové je kulturní a etnografické označení skupiny indiánských kmenu žijících v kanadské provincii Britská Kolumbie a amerických státech Washington a Oregon, kteří hovoří jedním z jazyku této skupiny. Ačkoliv in ...

                                               

Seminolové

Seminolové jsou indiánský kmen žijící v USA. V současnosti má asi 12 000 příslušníku, kteří jsou rozděleni do dvou skupin: jedna žije v Oklahomě, druhá na Floridě.

                                               

Siouxové

Siouxové jsou severoamerický indiánský národ, jehož příslušníci se sami nazývají Dakotové či Lakotové, což znamená přátelé nebo spojenci. V dřívějších dobách tvořili jejich kmeny konfederaci Očéthi Šakówiŋ, Sedm ohnišť. Sioux je francouzskou zkom ...

                                               

Squamish (kmen)

Squamish je indiánský kmen patřící do kulturní a etnografické podskupiny Pobřežních Sališu na jihozápadě Britské Kolumbie. Squamish v překladu znamená "lid posvátné vody", což je narážka na jejich víru ve vodu na území, které obývají, a v její na ...

                                               

Šajeni

Šajeni, česky také Čejeni, anglicky Cheyenne, jsou severoamerický indiánský národ patřící k algonkinské jazykové skupině. Jméno, pod nímž jsou dnes známi, pochází z dakotského výrazu šahíyena, "malí Kríové". Sami se označují tsétsėhéstȧhese, přib ...

                                               

Šošoni

Šošoni, anglicky Shoshone, jsou severoamerický, indiánský, puvodně kočovnický národ patřící do juto-aztécké jazykové rodiny. Dělí se na tři hlavní skupiny. Severní Šošony, kteří obývali východ dnešního státu Idaho, západ Wyomingu a severovýchod U ...

                                               

Tolovové

Tolovové nebo také Taa-laa-wa Dee-ni’ jsou kmen puvodních indiánských obyvatel Severní Ameriky, příslušníci athabaské etnolingvistické skupiny, kteří stále žijí ve svých puvodních teritoriích v severozápadní Kalifornii a v jižním Oregonu. Na fede ...

                                               

Tongva

Tongva je název indiánského kmene, který žil v okolí Los Angeles, nyní je usazen v jižní Kalifornii. Tongva znamená v jazyku kmene lidé žijící na zemi. Tento kmen byl také nazýván Gabrielinos po misii San Gabriel, která zde byla založena v roce 1 ...

                                               

Tonkawové

Tonkawové jsou málo známý kmen severoamerických indiánu obývající jižní okraj oblasti prérií v dnešním Texasu. V současné době žijí v počtu asi 600 osob, hovořících anglicky, v rezervaci v Oklahomě.

                                               

Romové v Turecku

Romové v Turecku jsou sunnitští muslimové kteří převzali jako jeden ze svých jazyku turečtinu a přisvojili si tureckou kulturu. Majoritní skupinou jsou Soparlar žijící ve Východní Thrákii. Ostatní Romové žijí v Istanbulu a provincii Izmir. Tureck ...

                                               

Live from Bunkr – Prague

Live from Bunkr – Prague je jediné koncertní album americké rockové superskupiny Noel Redding and Friends. Bylo nahrané v roce 1995 a vydané až po smrti Noel Reddinga v roce 2003. První vydání vyšlo v roce 1996 a teprve po smrti Noel Reddinga vyš ...

                                               

Znám tolik písní…

Znám tolik písní… je album Jiřího Suchého. Obsahuje 10 písniček a tři bonusové skladby, u kterých složil hudbu i slova a které v nových verzích nazpíval Jiří Suchý. Výjimkou jsou písně č. 4 Proč je ten dum tak šedivej a č. 8 Kolik očí má den, kte ...

                                               

Triptykon

Triptykon je hudební projekt Thomase Gabriela Fischera, zakladatele metalových kapel Hellhammer, Celtic Frost a Apollyon Sun. Fischer oznámil svuj odchod od Celtic Frost v květnu 2008 a krátce poté odhalil svuj nový projekt s názvem Triptykon. Ná ...

                                               

Abde & Sharlota

Abde & Sharlota je český hiphopový projekt, kombinující ve své tvorbě taneční hudbu a rap. Jeho členy jsou rappeři Jakub Abdeslam, Šarlota Frantinová a Denis Neubauer. Skupina tvoří především jako duo prvních dvou jmenovaných, přičemž nejvýrazněj ...

                                               

DeFuckTo

DeFuckTo byla zlínská hip-hopová kapela. Její členi byli rappeři Headdy a Late, součástí koncertní sestavy je navíc DJ Lowa. Kořeny DFT sahají až do roku 1996, kdy budoucí členové Headdy a Late zakládají kapelu X-Kult. V roce 1997 se zrodila dalš ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →