★ Free online encyclopedia. Did you know? page 58                                               

Tetranitroglykoluril

Tetranitroglykoluril je krystalická látka o hustotě 2.02 g / cm 3. Jde o relativně termostabilní, ale snadno hydrolyzující, výbušninu bez známého prumyslového uplatnění, patří mezi 5 až 15 nejsilnějších syntetizovaných výbušnin a svým výkonem výr ...

                                               

Tetrazen (výbušnina)

Tetrazen je kvalitní třaskavinou, označovanou někdy též zkratkou GNGT. Je to bezbarvá až slabě nažloutlá krystalická látka.

                                               

Tetryl

Tetryl je obecně používaný název pro 2.4.6-trinitrofenylmethylnitramin, sumárním vzorcem. Jde o výbušninu s lehce vyšší citlivostí a silou než je TNT. Dříve se používal především v počinových náložkách na iniciaci méně citlivých výbušnin, kde byl ...

                                               

TKX-50

TKX-50 -5.5-bistetrazol-1.1-diolát) je heterocyklická sloučenina. Jedná se o další výbušninu na bázi heterocyklu tetrazolu, s velmi vysokým obsahem dusíku. Patří mezi přibližně 5 až 15 nejsilnějších syntetizovaných výbušnin. Svojí silou se velmi ...

                                               

TNTC

TNTC je silná, ale bezpečná trhavina. Chemicky je podobný hexogenu neboli RDX a bývá proto nazýván i keto-RDX nebo oxo-RDX. Má registrační číslo CAS 115029-35-1.

                                               

Torpex

Torpex je druhotná výbušnina, která je o 50 % silnější než TNT co se týče hmotnosti. Torpex se skládá ze 42 % RDX, 40 % TNT a 18 % práškového hliníku. Torpex se používal v druhé světové válce a jeho název je zkratkou pro Torp edo Ex plosive. Puvo ...

                                               

Trijodamin

Trijodamin je černo-zelená krystalická chemická sloučenina kovového lesku, řadí se mezi třaskaviny. Podle suchosti je velice citlivý a exploduje i při velmi slabém mechanickém podnětu, ale kvuli své slabé trhací síle je poměrně bezpečný. Chemický ...

                                               

Trinitrotoluen

Poprvé jej připravil roku 1863 německý chemik Julius Wilbrand a puvodně se používal jako žluté barvivo. Jeho výbušný potenciál nebyl řadu let doceněn, zejména proto, že bylo tak obtížné jej odpálit a že byl o zlomek méně účinný než jiné výbušniny ...

                                               

Trinitrotriazin

Trinitrotriazin je teoretická a nepřipravená heterocyklická látka. Jde o teoretickou látku, která nebyla přes svoji jednoduchost připravena. Cesta nukleofilní substitucí z trichlortriazinu není realizovatelná, podobně jako přímá nitrace triazinu. ...

                                               

Výbušnina s kombinovaným účinkem

Výbušnina s kombinovaným účinkem je výbušninou s kombinací termobarického účinku a klasického tříštivého účinku. V praxi se jedná o směs oktogenu, 15 % jemného práškového hliníku mezi 5 až 30 mikrony a 5-9 % vhodně vybraného inertního pojiva. Vli ...

                                               

Methylvinylketon

Methylvinylketon, je reaktivní organická sloučenina a nejjednodušší enon. Je užitečným meziproduktem při syntéze dalších sloučenin.

                                               

Triethyloxoniumtetrafluoroborát

Triethyloxoniumtetrafluoroborát je organická sloučenina se vzorcem BF 4. Objevil ji německý chemik Hans Meerwein. Podobnou látkou je trimethyloxoniumtetrafluoroborát, který je rovněž bílou pevnou látkou rozpustnou v polárních organických rozpoušt ...

                                               

Tetraethylolovo

Tetraethylolovo je organokovová sloučenina, která se používala jako antidetonační přísada do motorových benzínu. V dnešní době je nahrazováno ferrocenem.

                                               

Chlorid železitý

Chlorid železitý je světle hnědá hygroskopická anorganická sloučenina, která se za pusobení vzdušné vlhkosti samovolně roztéká. Její roztoky se používají v elektrotechnice při výrobě plošných spoju jako leptadlo, rozpouštějící nechráněnou vrstvu ...

                                               

N,N-dicyklohexylkarbodiimid

N ′-Dicyklohexylkarbodiimid zkráceně DCC nebo DCCD je organická sloučenina se vzorcem C 6 H 11 N 2 C, používaná na spojování aminokyselin při umělé syntéze peptidu. Díky nízké teplotě tání lze tuto látku roztavit a tím usnadnit nakládání s ní. Ro ...

                                               

Acetylaceton

Acetylaceton je organická sloučenina, která vytváří dva tautomery. Ketoforma má vzorec CH 3 COCH 2 COCH 3. Přestože je sloučenina nazvána podle diketonové formy, enolová forma je významnou složkou látky a v mnoha rozpouštědlech převažuje. Tato lá ...

                                               

1.5-diazacyklooktan

1.5-Diazacyklooktan se připravuje alkylací hydrazinu pomocí 1.3-dibrompropanu. N-H centra mohou být nahrazena mnoha jinými skupinami. Jako i jiné bis sekundární aminy kondenzuje DACH s aldehydy za vzniku bicyklických produktu. S ionty přechodných ...

                                               

Difenylethylendiamin

Difenylethylendiamin, přesněji 1.2-difenylethylendiamin, je organická sloučenina patřící mezi deriváty ethylendiaminu. Vytváří tři stereoizomery: meso, S - a R -. Chirální izomery se využívají při asymetrické hydrogenaci. Oba chirální diastereome ...

                                               

1.2-dimethylethylendiamin

1.2-Dimethylethylendiamin je organická sloučenina se vzorcem 2 CH 2 CH 2. V její molekule se nacházejí dvě sekundární aminové skupiny.

                                               

O-fenylendiamin

o -Fenylendiamin ortho -fenylendiamin systematický název benzen-1.2-diamin, je organická sloučenina se vzorcem C 6 H 4 NH 2 která patří mezi aromatické diaminy. Je strukturním izomerem m -fenylendiaminu a p -fenylendiaminu.

                                               

Kyselina 2.3-dihydroxybenzoová

Kyselina 2.3-dihydroxybenzoová je organická sloučenina, která se přirozeně vyskytuje v několika rostlinách, konkrétně ve smutni kyselé a v nepukalce obtížné a rovněž v plodech rostliny Flacourtia inermis. V přírodě tato látka vzniká během šikimát ...

                                               

Kyselina glukonová

Kyselina glukonová je organická sloučenina, karboxylová kyselina odvozená od glukózy oxidací aldehydové skupiny na karboxylovou. Kyselina glukonová v neutrálních vodných roztocích vytváří glukonátový anion. Soli a estery této kyseliny se označují ...

                                               

Kyselina thioglykolová

Kyselina thioglykolová je organická sloučenina, která obsahuje thiolovou i karboxylovou funkční skupinu. Jedná se o bezbarvou kapalinu s nepříjemným zápachem, která je mísitelná s polárními organickými rozpouštědly.

                                               

Nitrilotrioctová kyselina

Roztoky jejích solí páchnou mírně po amoniaku, NTA se neprojevuje zápachem. Je to látka jedovatá, LD50 pro krysu činí přibližně 1 470 mg / kg živé váhy. Ve vysokých koncentracích je toxická pro ledviny, v ještě vyšších množstvích u pokusných zvíř ...

                                               

Trans-1.2-diaminocyklohexan

trans -1.2-Diaminocyklohexan je organická sloučenina se vzorcem C 6 H 10 NH 2 2. Používá se na přípravu chirálních ligandu používaných jako katalyzátory v asymetrické syntéze. Získává se hydrogenací o -fenylendiaminu, při které vzniká společně s ...

                                               

Dichroman amonný

Dichroman amonný je anorganická sloučenina se vzorcem 2 Cr 2 O 7. Podobně jako u jiných chromanu a dichromanu má zde chrom oxidační číslo +6. Jedná se o iontovou sul složenou z chromanových aniontu a amonných kationtu. Dichroman amonný se někdy o ...

                                               

Dichroman draselný

Dichroman draselný K 2 Cr 2 O 7 je toxická, oranžovočervená krystalická látka, která se používá v analytické chemii jako primární oxidimetrický standard pro titrace, protože jej lze připravit ve velmi vysoké čistotě a je prakticky neomezeně stálý ...

                                               

Dichroman sodný

Dichroman sodný je anorganická sloučenina se vzorcem Na 2 Cr 2 O 7. Obvykle se tato sul používá v podobě dihydrátu Na 2 Cr 2 O 7 2H 2 O. Prakticky všechna chromová ruda se zpracovává konverzí na dichroman sodný. Takto se ročně vyprodukuje mnoho t ...

                                               

Dusičnan berylnatý

Dusičnan berylnatý je anorganická sloučenina se vzorcem Be 2. Je to sul kyseliny dusičné a beryllia, obsahující jeden kationt Be 2+ a dva anionty NO 3 −.

                                               

Dusičnan ceritý

Dusičnan ceritý lze připravit rozpuštěním ceru v kyselině dusičné, Ce + 4 HNO 3 ⟶ Ce NO 3 + NO + 2 H 2 O {\displaystyle {\{Ce + 4HNO3 -&gt, CeNO33 + NO + 2H2O}}} rozpuštěním oxidu nebo hydroxidu ceritého v kyselině dusičné: Ce 2 O 3 + 6 HNO 3 ⟶ 2 ...

                                               

Dusičnan draselný

Dusičnan draselný, archaicky ledek draselný, nebo také salnytr nitr) draselný, je draselná sul kyseliny dusičné. Používá se jako dusíkaté hnojivo, stejně jako další dusičnany. Vzhledem k jeho povaze silného oxidačního činidla, je součástí mnoha p ...

                                               

Dusičnan gadolinitý

Dusičnan gadolinitý lze získat reakcí oxidu gadolinitého s oxidem dusičitým: 2 Gd 2 O 3 + 9 N 2 O 4 ⟶ 4 Gd NO 3 + 6 NO {\displaystyle {\ce {2Gd2O3 + 9N2O4 -&gt, 4GdNO33 + 6NO}}}

                                               

Dusičnan gallitý

Dusičnan gallitý je anorganická sul gallia a kyseliny dusičné s chemickým vzorcem Ga 3. Používá se k léčbě symptomatické hyperkalcémie. Účinkuje tak, že brání odbourávání kostí inhibicí aktivity osteoklastu, čímž snižuje množství volného vápníku ...

                                               

Dusičnan hlinitý

Dusičnan hlinitý nelze připravit reakcí hliníku s koncentrovanou kyselinou dusičnou. Místo toho se využívá reakce kyseliny dusičné s chloridem hlinitým, vedlejším produktem je chlorid nitrosylu, jež se z roztoku uvolňuje jako plyn. Výhodnější pří ...

                                               

Dusičnan hydrazinu

Dusičnan hydrazinu je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem N 2 H 4 HNO 3. Byl poprvé syntetizován Němci v roce 1989. Využívá se v kapalných výbušninách jako oxidační činidlo. Existuje ve dvou krystalových formách, stabilním typu a nestabiln ...

                                               

Dusičnan chlorný

Dusičnan chlorný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem ClNO 3. Dusičnan chlorný je duležitým atmosférickým plynem přítomným ve stratosféře. Je to silné oxidační činidlo, prudce reagující s vodou.

                                               

Dusičnan chromitý

Dusičnan chromitý je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Cr 3. Nejběžnější formou je tmavě fialový nonahydrát s chemickým vzorcem Cr 3 ⋅ 9 H 2 O {\displaystyle {\ce {Cr3 *9H2O}}}. Je však známá i zelená bezvodá forma.

                                               

Dusičnan kademnatý

Dusičnan kademnatý je název pro všechny členy skupiny anorganické sloučeniny s obecným vzorcem Cd 2.xH 2 O. Všechny jsou bezbarvé krystalické pevné látky, které pohlcují vlhkost ze vzduchu, jedná se tedy o látku hygroskopickou. Sloučeniny kadmia ...

                                               

Dusičnan kobaltnatý

Dusičnan kobaltnatý je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Co 2. Je to sul kyseliny dusičné a kobaltu. Jeho nejběžnější formou je hexahydrát Co 2 6H 2 O, což je červeno-hnědá sul rozpustná ve vodě a jiných nepolárních rozpouštědlech.

                                               

Dusičnan nikelnatý

Dusičnan nikelnatý je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Ni 2. Bezvodá forma dusičnanu nikelnatého se běžně nevyskytuje, běžnější je hexahydrát.

                                               

Dusičnan palladnatý

Dusičnan palladnatý je anorganická sloučenina se vzorcem Pd 2. Jedná se o červenohnědou pevnou látku. Jako roztok v kyselině dusičné katalyzuje přeměnu alkenu na dinitrátové estery.

                                               

Dusičnan rtuťnatý

Roztoky dusičnanu rtuťnatého lze připravit reakcí elementární rtuti s horkou koncentrovanou kyselinou dusičnou. Aby se zabránilo vysrážení produktu hydrolýzy, musí být roztok udržován kyselý. 3 Hg + 8 HNO 3 ⟶ 3 Hg NO 3 2 + 2 NO + 4 H 2 O {\displa ...

                                               

Dusičnan rubidný

Dusičnan rubidný lze připravit buď rozpuštěním kovového rubidia, jeho hydroxidu nebo uhličitanu v kyselině dusičné. RbOH + HNO 3 ⟶ RbNO 3 + H 2 {\displaystyle {\ce {RbOH + HNO3 -&gt, RbNO3 + H2}}} 2 Rb + 2 HNO 3 ⟶ 2 RbNO 3 + H 2 ↑ {\displaystyle ...

                                               

Dusičnan skanditý

Dusičnan skanditý lze připravit reakcí skandia s oxidem dusičitým. Sc + 3 N 2 O 4 ⟶ Sc NO 3 + 3 NO {\displaystyle {\ce {Sc + 3N2O4 -&gt, ScNO33 + 3NO}}} Bezvodou sul lze také získat reakcí chloridu skanditého s oxidem dusičitým. Bezbarvý tetrahyd ...

                                               

Dusičnan thallitý

Dusičnan thallitý je anorganická sloučenina thallia s chemickým vzorcem Tl 3.Obvykle se vyskytuje jako trihydrát. Je to bezbarvá a vysoce toxická pevná látka. Jedná se o silné oxidační činidlo používané v organické syntéze.

                                               

Dusičnan zinečnatý

Dusičnan zinečnatý je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem Zn 2. Tato bílá krystalická látka se obvykle vyskytuje jako hexahydrát Zn 2 ⋅ 6 H 2 O {\displaystyle {\ce {Zn2 * 6 H2O}}}. Je rozpustná ve vodě i alkoholu.

                                               

Dusičnany alkalických kovu

Dusičnany alkalických kovu jsou anorganické chemické sloučeniny obsahující alkalický kov a dusičnanový iont. Pouze dva z nich mají komerční význam, dusičnan sodný a draselný. Jsou to bílé, ve vodě rozpustné soli s relativně podobnými body tání.

                                               

Hydrogenperoxosíran draselný

Hydrogenperoxosíran draselný se sumárním vzorcem KHSO 5 je chemická sloučenina široce používaná jako oxidační činidlo. Jde o draselnou hydrogensul kyseliny peroxosírové. Draselnou sul dodávají dva výrobci: Evonik dříve Degussa pod značkou Caroat ...

                                               

Hydroxid měďnatý

Hydroxid měďnatý je sloučenina mědi, která je zde přítomna v oxidačním čísle II. Jeho vzorec je Cu 2. Hydroxid měďnatý je bledě modrá rosolovitá látka. Některé formy hydroxidu měďnatého jsou prodávány jako stabilizovaný hydroxid měďnatý, ale prav ...

                                               

Chloristan draselný

Jde o za běžných podmínek bezbarvou krystalickou látku a silné oxidační činidlo. Má nejmenší rozpustnost ve vodě ze všech chloristanu, jen 1.5 g na 100 g ve vodě při teplotě 25 °C). Na základě toho lze využít vznik KClO 4 jako dukazové reakce pro ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →