★ Free online encyclopedia. Did you know? page 401                                               

Ráj (usedlost)

Usedlost Ráj je zaniklá viniční usedlost v Praze 5-Smíchově v Holečkově ulici, která stála západně od Kinského zahrady v místech Speciální školy pro sluchově postižené.

                                               

Šubertka

Usedlost tvořily tři menší budovy – jedna obytná a dvě hospodářské. Roku 1704 ji měl v držení malostranský chirurg Ferdinand Schober von Hohenfurt. Koncem 19. století vlastnil usedlost Adolf Popelka. Po roce 1911 byla zbořena. Vila Blaženka Od 70 ...

                                               

Tři kameny

Josef Holeček 1853-1929, český novinář a spisovatel, bydlel v usedlosti od roku 1895. Ještě za jeho života byla 5. března 1923 po něm pojmenována ulice, ve které usedlost stála. Puvodní hospodářský dvur byl zbořen roku 1924 na jeho místě postavil ...

                                               

Václavka (usedlost na Smíchově)

Vinice v místech usedlosti patřila roku 1681 klášteru bosých augustiniánu u kostela svatého Václava na Zderaze. Po svatém Václavovi také získala jméno. V 19. století získal pozemky s usedlostí rytíř Doubek, kterému patřily také další vinice a dvo ...

                                               

Večkerka

Vinice se v místech usedlosti rozkládaly již ve středověku. Nazývaly se Kanclířka a Pařezka a během třicetileté války v 17. století byly obě poničeny. Roku 1687 je od dědicu Maggauera z Greisenau koupil Martin Antonín Wetzker, po kterém již jako ...

                                               

Voskářka

Hospodářská usedlost stála proti Koulce. Roku 1720 ji držel Gottfried Minichdorfer, který v ní měl manufakturu na bělení vosku. Kolem roku 1840 patřila Františku Hirschovi. Dvě budovy na čtvercovém pudorysu a jednu na pudorysu obdélném získala po ...

                                               

Vyšínka

Usedlost koupil roku 1758 mlynář Václav Michal Vyšín, po kterém získala jméno. V majetku rodiny Vyšínu byla až do roku 1803, později ji vlastnila Františka Klečková. K usedlosti patřila ovocná zahrada s ohradní zdí porostlou šeříkem. Od roku 1883 ...

                                               

Zahrádka (usedlost na Smíchově)

Zahrádka je zaniklá usedlost v Praze 5, která stála při Plzeňské ulici jihozápadně od Klamovky. Puvodně se nacházela v katastru obce Smíchov, později pozemky přešly do katastru obce Košíře.

                                               

Zatlanka

Zatlanka je zaniklá viniční usedlost v Praze na Smíchově, která stála v ulici Na Zatlance přibližně v místech Gymnázia Na Zatlance.

                                               

Závěrka (usedlost na Smíchově)

Závěrka je zaniklá usedlost v Praze 5-Smíchově, která stála v severní čísti Dívčích hradu mezi ulicemi K Závěrce a Nad Kesnerkou poblíž mustku přes železniční trať, v sedle mezi Dívčími hrady a Brabencem.

                                               

Direktorka

Direktorka je zaniklá usedlost v Praze 10-Strašnicích, která se nacházela v jižní části Nákladového nádraží Žižkov při ulici U Nákladového nádraží. Je po ní pojmenována ulice K Červenému dvoru.

                                               

Vápenka (usedlost)

Hospodářský dvur je připomínán v 18. století. Patřily k němu rozsáhlé pozemky, které se rozkládaly severním a západním směrem přes Židovské pece k vozovnám elektrické dráhy. Na jihu usedlost sousedila s Direktorkou na východě s Viktorkou. Ke dvor ...

                                               

Viktorka (usedlost)

Viktorka je zaniklá usedlost v Praze ve východní části Žižkova na východním konci Nákladového nádraží Žižkov. Je po ní pojmenována ulice Na Viktorce a hostinec.

                                               

Hubálka

Usedlost Hubálka vznikla již ve středověku na vinici u potoka Brusnice. Dvorec patřil pod jurisdikci kláštera na Strahově a roku 1750 byl jeho držitelem Petr Antonín Pögel. Po něm se místo nazývalo Pöglova zahrada. Stavení leželo na Břevnovském ú ...

                                               

Havránka (usedlost)

Puvodně zde býval poddanský grunt, jehož držitelem byl Martin Havránek. Roku 1605 grunt od Havránka koupil na císařský rozkaz prezident královské komory Štěpán Jiří ze Šternberka 1570–1625, postoupil jej darem Alžbětě z Lobkovic a zároveň byli Ha ...

                                               

Kynclovka

Kynclovka je zaniklá usedlost v Praze, která se nacházela ve východní části Troje v údolí při Trojské ulici. Vedla od ní pěšina vzhuru zahrákářskou osadou až k ulici Pod Písečnou.

                                               

Šutka

Usedlost byla prázdná od 60. let 20. století. Zpustla a vysoká zeď spojující její části se rozpadla. Vše bylo zbořeno v polovině 70. let 20. století a nejpozději roku 1978 zde stála nová budova Základní školy Na Šutce.

                                               

Klíčov (usedlost)

Klíčov je zaniklá usedlost č.p. 81 v Praze 9 – Vysočanech v ulici Nad Klíčovem, východně od křižovatky s ulicí Ke Klíčovu. Podle usedlosti se jmenují autobusové garáže DPP Klíčov.

                                               

Bayrová

Bayrová je zaniklá usedlost v Praze 3-Žižkově, která se nacházela mezi ulicemi U Rajské zahrady a Italská v místech Vysoké školy ekonomické a parku Rajská zahrada.

                                               

Boudečka

Boudečka je zaniklá usedlost v Praze 3-Žižkově. Nacházela v místech parku mezi ulicí Seifertova a fotbalový stadionem Viktorie Žižkov včetně plochy stadionu.

                                               

Čapková (usedlost)

Vinice se zde rozkládala již v 16. století. Usedlost je doložena k roku 1785 a ještě v 19. století u ní vinohrad existoval. Nacházela se mezi Smetankou a Rožmitálkou a byla poměrně rozlehlá. Tvořily ji tři stavebně spojené budovy na pudorysu písm ...

                                               

Dirixka

Usedlost bývala nazývána též Dyryrka nebo Dyryrová a údajně byla spojena s usedlostí Kavková. Stála při silnici do Olšan naproti Šubrtce. Na Huberově plánu Prahy z roku 1769 je v místě, kde stála, zakresleno pobořené stavení, obnovena byla před r ...

                                               

Komotovka

Komotovka je bývalá usedlost a hostinec v Praze 3-Žižkově. Stála na stejnojmenném návrší puvodně zvaném Šibeniční vrch, které se nachází mezi ulicemi Husitská a Seifertova v jejich dolní, západní části.

                                               

Lidmonka

Velmi malá zemědělská usedlost stála severovýchodně od Smetanky na jižní stráni Vítkova. Na své západní straně sousedila s usedlostí Čapková. Jednalo se o pouze jednu prostou budovu na obdélném pudorysu. Usedlost zanikla kolem roku 1872 při stavb ...

                                               

Ohrada (usedlost)

Ohrada je zaniklá usedlost v Praze 3-Žižkově. Stála téměř uprostřed ulice Koněvova v západní části křižovatky Ohrada. Kromě této křižovatky jsou po ní pojmenovány ulice Na Ohradě a Nad Ohradou.

                                               

Rožmitálka

Usedlost stála v sousedství Čapkové a Ohrady. Jednalo se o tři větší budovy na obdélném pudorysu a dvě menší čtvercové. V 1. polovině 19. století byla upravena na továrnu na stroje a přestala tak být hospodářskou usedlostí. Zanikla na přelomu 19. ...

                                               

Sklenářka (dolní usedlost)

Nejpozději k roku 1785 je uvedena existence usedlosti, která se rozkládala na jižní straně silnice do Olšan Seifertova. Pravděpodobně vznikla později než sousední usedlost Horní Sklenářka. Roku 1843 zde býval výletní hostinec. Na konci 19. stolet ...

                                               

Sklenářka (horní usedlost)

Z usedlosti se dochovala pouze socha svatého Jana Nepomuckého. Puvodně stála na vysoké podezdívce před západním pručelím zámečku po levé straně, později byla umístěna na jeho nádvoří. Údajně tuto sochu měli ve velké úctě huláni a pruští vojíni, k ...

                                               

Smetanka (usedlost na Žižkově)

Smetanka byla v roce 1874 zaniklá usedlost na území dnešní Prahy 3-Žižkova. Stála na jižním úpatí vrchu Vítkov v místech nynější Koněvovy ulice nad žižkovskou sokolovnou.

                                               

Ševčíková (usedlost)

Ševčíková jsou dvě zaniklé spojené usedlosti v Praze 3-Žižkově, které se nacházely pod jižním svahem vrchu Vítkov. Dvur čp. 5 stál na východním rohu ulic Husitská a U Božích bojovníku, dvur čp. 6 mezi Tachovským náměstím a ulicí Lukášova.

                                               

Šubrtka (usedlost na Žižkově)

Šubrtka je zaniklá usedlost v Praze 3-Žižkově, která se nacházela v místech dnešní ulice Seifertova východně od náměstí Winstona Churchila.

                                               

Velká Proutková

Velká Proutková je zaniklá usedlost v Praze 3-Žižkově v ulici Husitská 11, která se nacházela pod jihozápadním svahem vrchu Vítkova v klínu mezi ulicí Husitská a železniční tratí Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy vedoucí do železničního tunelu.

                                               

Vendelínka

Rozsáhlá usedlost sousedící na severovýchodě s Výšinkou na západě s Kuchynkou byla pojmenována po svém majiteli Vendelínu Vořechovi. Na konci 18. století se u ní udává malá stáj, špejchar, stodola a další stáje. Ještě počátkem 20. století se při ...

                                               

Výšinka (usedlost)

Vinice je v místech Výšinky doložena v 16. století. V tereziánském katastru je jejím držitelem uveden Jan Březina z Birkenwaldu. Na východní straně sousedila s Horní Sklenářkou, na západní s Vendelínkou. Do 80. let 18. století byly na vinici post ...

                                               

Vila (Milady Horákové 102, Praha)

Vila čp. 179 / XIX je dum na ulici Milady Horákové č. 102 v Praze v Bubenči. Byla postavena podle plánu Karla Hübschmanna po roce 1900. V letech 1927–1928 byla ale výrazně přestavěna v puristickém stylu podle plánu Kamila Roškota, který zde v té ...

                                               

Vojenský zeměpisný ústav (budova)

Budova bývalého Vojenského zeměpisného ústavu v Praze byla projektována českým architektem, malířem a scénografem Bedřichem Feuersteinem v pruběhu let 1921 až 1923. Realizace stavby proběhla v letech 1923 až 1925. První zaměstnanci Vojenské zeměp ...

                                               

Loretánské náměstí

Loretánské náměstí je veřejné prostranství, které se nalézá na pražských Hradčanech v městské části Praha 1. Svuj název dostalo od Pražské Lorety, která se nachází na jeho východní straně.

                                               

Karlínské náměstí

Karlínské náměstí je veřejné prostranství obdélníkového tvaru, které tvoří pomyslné centrum pražské čtvrti Karlín v městské části Praha 8. Po jeho severní straně prochází hlavní městská komunikace Sokolovská ulice s tramvajovou dopravou, prostřed ...

                                               

River City Praha

River City Praha v pražském Karlíně je projekt, který začal v 90. letech 20. století. Jde o komplex několika budov administrativních, residenčních a hotelu. Budovy se vyznačují mimo jiné složitě strukturovanými fasádami se širokou škálou barev a ...

                                               

Balabenka

Balabenka je místní název křižovatky ulic Sokolovská, Českomoravská, Čuprova a Spojovací, v Praze Libni. Název Balabenka nesla zaniklá usedlost, je takto pojmenována tramvajová zastávka a nedaleké veřejné prostranství "Náměstí na Balabence". Obla ...

                                               

Aueršperský palác

Aueršperský palác nebo také Clary-Aldringenský palác je barokní palác, který se nachází na Valdštejnském náměstí č.p. 16 / č.o. 1 na Malé Straně v Praze. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

                                               

Bretfeldovský palác

Bretfeldský palác nebo také měšťanský dum U léta a zimy je barokní palác, který se nachází v Praze na Malé Straně. Je chráněn jako kulturní památka České republiky a jeho adresa je Nerudova 240 / 33.

                                               

Černínský palác (Sněmovní)

Černínský palác ve Sněmovní ulici, jehož pručelí vystupuje do ulice výrazně víc než sousední domy, se nachází proti vchodu do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Od roku 1964 je památkově chráněn.

                                               

Hartigovský palác

Hartigovský palác nebo také Senftenberský palác, Zemský dum či Glauchovský dum je barokní palác, který se nachází na Malostranském náměstí 259 / 12 v městské části Praha 1 na Malé Straně. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Zadní pruče ...

                                               

Kaiserštejnský palác

Kaiserštejnský palác je barokní budova na Malostranském náměstí čp. 37. Vznikl roku 1714 přestavbou dvou renesančních domu. V roce 1964 byl vyhlášen chráněnou památkou. V současné době slouží jako prostor pro pořádání společenských akcí.

                                               

Kounický palác

Kounický nebo také Kaunický palác, nazývaný také U zlaté ostruhy, U stříbrné lišky nebo U stříbrné štiky, je barokní palác, který se nachází v Praze na Malé Straně v ulici Mostecké 277 / 15. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

                                               

Ledebourský palác

Ledebourský palác je barokní palác, který se nachází na Valdštejnském náměstí 162 / 3 v Praze na Malé Straně. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Na palác navazuje terasová Ledebourská zahrada stoupající až ke zdi zahrad Pražského h ...

                                               

Morzinský palác

Morzinský palác, zvaný též u Mouřenínu, je jedna z nejvýznamnějších staveb pražského vrcholného baroka stojící v ulici Nerudova 256 / 5, na Malé Straně v Praze 1. Od roku 1925 v něm sídlí velvyslanectví Rumunska. Od roku 1964 je palác kulturní pa ...

                                               

Palác Schützenu

Palác Schützenu nebo také Schützu, palác Harbuval-Chamaré či Bylandt-Rheidtovský palác je objekt nacházející se v Praze na Malé Straně v ulici Sněmovní 171 / 13. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Jde o raně barokní stavbu nepravid ...

                                               

Palác Straku z Nedabylic

Palác Straku z Nedabylic nebo také U sedmi čertu či U bílého koníčka je památka nacházející se v Praze na Malé Straně. Je chráněn jako kulturní památka České republiky, adresa je Maltézské náměstí 476 / 14 a Lázeňská 476 / 1. Sídlí v něm Konzerva ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →