★ Free online encyclopedia. Did you know? page 398                                               

Stroncium-89

Stroncium-89 je radioizotop stroncia, přeměňuje se s poločasem přibližně 50.563 dne beta minus přeměnou na stabilní 89 Y., vzniká při štěpení jader uranu a plutonia. Využívá se v medicíně.

                                               

Malonát

Malonát nebo propandioát, též malonan, je označení pro aniont kyseliny malonové 2- 2. K malonátum patří soli tohoto aniontu, ale rovněž estery kyseliny malonové, například: Diethylmalonát C 2 H 5 2 C 3 H 2 O 4. Dimethylmalonát CH 3 2 C 3 H 2 O 4. ...

                                               

Dusičnany

Dusičnany jsou soli kyseliny dusičné, často využívané v zemědělství na výrobu hnojiv a v pyrotechnice např. pro výrobu střelného prachu. Základem dusičnanu je aniont NO 3 − o molární hmotnosti 62.01 g / mol. Dusičnany se vyskytují i v přírodě v p ...

                                               

Dusitany

Dusitany jsou solemi kyseliny dusité, dusitanové ionty mají vzorec NO 2 −. Příkladem dusitanu je dusitan sodný či dusitan amylnatý. Dusitany mohou být oxidovány na dusičnany či redukovány na amoniak.

                                               

Peroxynitrit

Peroxynitrit je anion se vzorcem ONOO −. Je to nestabilní valenční izomer aniontu NO 3 −, který má stejný sumární vzorec, ale odlišnou strukturu. Ačkoliv je kyselina peroxynitridová vysoce reaktivní, její konjugovaná báze peroxynitrit je stabilní ...

                                               

Chlorečnany

Chlorečnany jsou sloučeniny obsahující chlorečnanový anion ClO 3 −, Chlor tu má oxidační číslo +5. Jsou to soli kyseliny chlorečné. Jde o silná oxidační činidla, která by neměla být v blízkosti organických nebo snadno oxidovatelných látek. Směsi ...

                                               

Síran praseodymitý

Síran praseodymitý 3) je krystalická látka lehce rozpustná ve vodě. Vznikne volnou krystalizací roztoku trojmocného praseodymu nebo jeho oxidu a kyseliny sírové. Běžně tvoří světle zelené monoklinické krystalky oktahydrátu nebo bílé monoklinické ...

                                               

Foidy

Foidy je skupina minerálu ze skupiny tektosilikátu, které vznikají krystalizací v tavenině namísto živcu při nedostatku SiO 2. Jedná se tedy o zástupce živcu, které se nikdy nemohou vyskytovat v hornině společně s křemenem. Oproti živcum mají ale ...

                                               

Vasjuganské bažiny

Vasjuganské bažiny jsou jedněmi z největších močálu na světě. Nacházejí se na území Západní Sibiře mezi řekami Ob a Irtyš, v oblasti Vasjuganské roviny. Leží převážně v Tomské oblasti, malá část se rozkládá také na území Novosibirské a Omské obla ...

                                               

Povodí Amuru

Povodí Amuru je povodí řeky 1. řádu a je součástí úmoří Ochotského moře. Tvoří je oblast, ze které do řeky Amuru přitéká voda buď přímo nebo prostřednictvím jejich přítoku. Jeho hranici tvoří rozvodí se sousedními povodími. Na západě je to povodí ...

                                               

Naurrakar

Kapela byla založena v roce 2007 Ego BMKriegerem. Od svého vzniku vydala dvě studiová alba, živé album, dvě EP a demo. Za svou existenci měla kapela společné turné například s izraelskou extrémně metalovou kapelou Arallu, či s ruskými Welicoruss. ...

                                               

Chronologie nahrávek skupiny Olympic 1966–1967

Článek Chronologie nahrávek skupiny Olympic 1966–1967 zpracovává dostupné informace o datu vzniku nahrávek Olympiku v období 1966–1967 a řadí je chronologicky. Nejde o diskografii – nahrávky jednak nejsou řazeny podle data jejich vydání na nosičí ...

                                               

Chronologie nahrávek skupiny Olympic 1968–1970

Článek Chronologie nahrávek skupiny Olympic 1968–1970 zpracovává dostupné informace o datu vzniku nahrávek Olympiku v období 1968–1970 a řadí je chronologicky. Nejde o diskografii – nahrávky jednak nejsou řazeny podle data jejich vydání na nosičí ...

                                               

Chronologie nahrávek skupiny Olympic 1971–1973

Článek Chronologie nahrávek skupiny Olympic 1971–1973 zpracovává dostupné informace o datu vzniku nahrávek Olympiku v období 1971–1973 a řadí je chronologicky. Nejde o diskografii – nahrávky jednak nejsou řazeny podle data jejich vydání na nosičí ...

                                               

Chronologie nahrávek skupiny Olympic 1974–1977

Článek Chronologie nahrávek skupiny Olympic 1974–1977 zpracovává dostupné informace o datu vzniku nahrávek Olympiku v období 1974–1977 a řadí je chronologicky. Nejde o diskografii – nahrávky jednak nejsou řazeny podle data jejich vydání na nosičí ...

                                               

Chronologie nahrávek skupiny Olympic 1978–1980

Článek Chronologie nahrávek skupiny Olympic 1978–1980 zpracovává dostupné informace o datu vzniku nahrávek Olympiku v období 1978–1980 a řadí je chronologicky. Nejde o diskografii – nahrávky jednak nejsou řazeny podle data jejich vydání na nosičí ...

                                               

Kvarteto Apollon

Kvarteto Apollon je české smyčcové kvarteto. Tradice, na kterou kvarteto navazuje, byla utvářena takovými ensembly, jakými bylo Vlachovo, Smetanovo, Dvořákovo nebo Janáčkovo kvarteto. Kvarteto Apollon se po studiu u členu věhlasných českých kvart ...

                                               

Graffovo kvarteto

Graffovo kvarteto bylo založeno v roce 1997. Soubor vzniknul ve třídě primária Janáčkova kvarteta Miloše Vacka na brněnské konzervatoři. Zakládající sestavu tvořili Štěpán Graffe a Lukáš Bednařík housle, Lukáš Cybulski viola a Jaroslav Havel viol ...

                                               

Janáčkovo kvarteto

První kvarteto s tímto názvem vzniklo roku 1934 v Brně z hráču Rozhlasového orchestru a Zemského divadla. Tvořili ho: J. Holub 1. housle, J. Kuchař 2. housle, J. Gotthard viola a J. Petzný violoncello. Po čtyřech letech kvarteto zaniklo. Další kv ...

                                               

Kocianovo kvarteto

Založili jej v roce 1972 členové Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. V listopadu 2005 převzalo kvarteto v Paříži cenu "Diapason d’or de l’année 2005" za nejlepší komorní nahrávku roku. Kocianovo kvarteto se svým názvem se hlásí ke slavnému č ...

                                               

Kvarteto Martinu

Kvarteto vzniklo pod názvem Havlákovo kvarteto v roce 1976 na Pražské konzervatoří ve třídě Viktora Moučky, violoncellisty Vlachova kvarteta. Po přechodu studentu na Akademii múzických umění v Praze pokračovalo kvarteto dále v činnosti pod odborn ...

                                               

Ondříčkovo kvarteto

Založeno bylo v roce 1921 žáky Františka Ondříčka na Pražské konzervatoři pod puvodním názvem Umělecké smyčcové kvarteto. Po Ondříčkově smrti roku 1922 neslo na jeho počest název Ondříčkovo kvarteto. V letech 1927 až 1955 pusobilo pod patronací Č ...

                                               

Panochovo kvarteto

Historie souboru se datuje od roku 1966, kdy bylo pod vedením pedagoga Josefa Micky založeno studenty Pražské konzervatoře trio hrající ve složení Jiří Panocha housle, Jaroslav Hluže viola a Jaroslav Kulhan violoncello. V roce 1968 přibyl houslis ...

                                               

Pavel Haas Quartet

Pavel Haas Quartet je české smyčcové kvarteto ve složení: Veronika Jarušková, Marek Zwiebel, Luosha Fang, Peter Jarušek. U pultu druhých houslí se již dříve vystřídaly Kateřina Gemrotová, Marie Fuxová a Eva Kárová. Na violu hrál do roku 2016 Pave ...

                                               

Pražské kvarteto

Pražské kvarteto bylo smyčcové kvarteto pusobící v Praze v období mezi léty 1920 až 1966. Pražské kvarteto patřilo vedle Ševčíkova-Lhotského kvarteta a Českého kvarteta mezi nejvýznamnější komorní soubory meziválečného období.

                                               

Smetanovo kvarteto

Smetanovo kvarteto bylo české smyčcové kvarteto, které vystupovalo v letech 1945 až 1989. Nahrávky Smetanova kvarteta vynikající a technicky již kvalitní snímky přinášejí jedny z prvních přesvědčivých dokladu o tom, jak kvalitní byla česká hudebn ...

                                               

Ševčíkovo–Lhotského kvarteto

Ševčíkovo-Lhotského kvarteto bylo známé hudební uskupení puvodně založené jako Ševčíkovo kvarteto ve Varšavě roku 1903. Kvarteto pusobilo do 30. let 20. století.

                                               

Talichovo kvarteto

Talichovo kvarteto je české smyčcové kvarteto, které vzniklo na pražské konzervatoři v roce 1962. Talichovo kvarteto začalo hrát ve školním roce 1962-63 jako studentský soubor pražské konzervatoře a to ve složení Jan Kvapil, Jan Talich, Jiří Najn ...

                                               

Vlachovo kvarteto

Vlachovo kvarteto je známo jako hudební soubor v klasickém obsazení dvoje housle, viola a violoncello. Přestože později soubor vystupoval pod jinými názvy a s úplně jinými hudebníky, je stále synonymem tradiční české interpretace komorní hudby na ...

                                               

Dvojné číslo

Dvojné číslo je mluvnická kategorie čísla vyjadřující dvojnost, párovost. Z dnešních jazyku má dvojné číslo např. slovinština, litevština, arabština, maltština, islandština, sámské jazyky nebo lužická srbština, částečně čeština a srbština. Vyskyt ...

                                               

Jednotné číslo

Jednotné číslo je gramatická kategorie, která označuje skutečnost, že se jedná o jeden kus. Používá se jak u jmen, tak u sloves. Kromě jednotného čísla existuje množné číslo a v některých jazycích i dvojné číslo pro označení dvou kusu.

                                               

Množné číslo

Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus. Používá se jak u jmen, tak u sloves. V některých jazycích včetně češtiny vedle množného čísla existuje nebo existovalo i dvojné čí ...

                                               

Mluvnický pád

Pád je morfologická kategorie, kterou flexivní jazyky obvykle vyjadřují vztah jmen ke slovesu či jiným větným členum. Čeština rozlišuje 7 pádu. V jiných jazycích některé z nich chybí nebo se naopak vyskytuje řada pádu, které nezná čeština. Tradič ...

                                               

Abessiv

Abessiv je mluvnický pád, vyjadřující nedostatek nebo nepřítomnost něčeho. Je negací komitativu. V češtině mu často odpovídá předložka "bez", v angličtině zase derivační sufix -less. Jménem abessiv se označují ruzné pády v uralských a kavkazských ...

                                               

Adessiv

Adessiv je mluvnický pád, používaný v některých ugrofinských jazycích, jako např. finština, estonština nebo maďarština. Jeho základní význam se vztahuje k umístění něčeho, v češtině mu odpovídá většinou předložka "na". Patří mezi lokální pády, v ...

                                               

Akuzativ

Akuzativ je jedním z mluvnických pádu, který se vyskytuje v mnoha jazycích. Označuje objekt, který se pojí se slovesem. V mnohých jazycích také pro objekty s některými nebo i všemi předložkami. Akuzativ existuje, nebo někdy existoval ve všech ind ...

                                               

Allativ

Allativ je lokální mluvnický pád. Vztahuje se k místu, přesněji směru. V češtině mu odpovídá předložka "k" nebo na. Vyskytuje se v litevštině a lotyštině a některých ugrofinských jazycích, jako např. maďarština, finština nebo estonština.

                                               

Dativ

Dativ je mluvnický pád, v češtině 3. v pořadí. Často vyjadřuje adresáta u sloves se dvěma předměty. Kromě samotného hlavního pádu existuje ještě několik druhu: Dativus modi - popisuje zpusob, jakým se co stalo. Dativus instrumenti - označuje nást ...

                                               

Elativ

Elativ je lokální mluvnický pád, jehož základním významem je "z místa pryč". Vyskytuje se v ugrofinských jazycích, např. finštině, maďarštině nebo estonštině. V estonštině se elativ tvoří přidáním koncovky -st ke genitivnímu tvaru slova. maja st ...

                                               

Ergativ

Ergativ zvaný též agenciál je mluvnický pád, který v některých jazycích označuje podmět přechodného slovesa. V takových jazycích bývá jeho protějškem pád zvaný absolutiv, který označuje podmět nepřechodného slovesa a předmět přechodného slovesa. ...

                                               

Essiv

Essiv je označení některých mluvnických pádu v uralských jazycích. Essiv vyjadřuje dočasný, přechodný nebo náhodný stav. V češtině mu často odpovídá vazba se spojkou jako. Finský pád nazývaný essiv se tvoří koncovkou -na / -nä. Používá se také v ...

                                               

Illativ

Illativ je lokální mluvnický pád, jehož základním významem je směr dovnitř něčeho. V češtině mu často odpovídá předložka "do". Vyskytuje se v litevštině a ugrofinských jazycích, např.: finštině, estonštině nebo maďarštině.

                                               

Inessiv

Inessiv je lokální mluvnický pád. Jeho základní význam se vztahuje k umístění něčeho, často mu v češtině odpovídá předložka "v". Ve finštině se inessiv tvoří pomocí koncovky -ssa / -ssä. Používá se nejen u příslovečného určení místa, ale i času, ...

                                               

Instruktiv

Instruktiv je mluvnický pád s významem zpusobu nebo prostředku. Tímto jménem se nazývají ruzné pády v turečtině a ugrofinských jazycích, např. v estonštině a finštině. Ve finštině jde o pád marginální, přetrvává hlavně v idiomatice: omin silmin – ...

                                               

Instrumentál

Instrumentál je mluvnický pád. Často vyjadřuje příslovečné určení zpusobu, jméno v instrumentálu vyjadřuje nástroj nebo zpusob, jakým probíhá slovesný děj.

                                               

Komitativ

Komitativ je příslovečný pád, který vyjadřuje společenství, skutečnost svazku, existenci doprovodu, užití nástroje apod. Do češtiny se překládá předložkovou vazbou se "s". Jménem komitativ se označují ruzné pády ve finštině, maďarštině, estonštin ...

                                               

Lokál

Lokál (také lokativ, zkratka LOC je mluvnický pád vyjadřující obvykle umístění v objektu, jehož pojmenování ohýbá. Navržený český název místník se neujal, v češtině se zpravidla označuje jako 6. pád, případně latinským názvem.

                                               

Nominativ

Nominativ je mluvnický pád vyjadřující základní, slovníkový tvar skloňovaného jména. V mnoha jazycích včetně češtiny se nominativ označuje jako 1. pád.

                                               

Nominativ jmenovací

Nominativ jmenovací je druh neshodného přívlastku, který zustává v nominativu i tehdy, jestliže řídící jméno skloňujeme. František Trávníček prosazoval výstižnější název nominativ nevazebný, protože nominativ má podle něj ve větě vždy jmenovací f ...

                                               

Objektiv (lingvistika)

Objektiv je mluvnický pád větného objektu v jazycích, které nerozlišují objekt přímý a objekt nepřímý formálními znaky. Jedná se o kombinaci funkce dativu a akuzativu do jednoho pádu. Příkladem jazyka, ve kterém se vyskytuje objektiv, je angličti ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →