★ Free online encyclopedia. Did you know? page 395                                               

Palác Věžníku (Thunovská)

Palác Věžníku nebo také Věžníkovský, Hartigovský či Salmovský palác se nachází se v ulici Thunovská čp. 184 / 20 v Praze na Malé Straně. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

                                               

Sterneggovský palác

Sterneggovský palác, zvaný též Thunský, nebo dum U Zlaté husy, je budova na Malé Straně, která vznikla na gotických základech, byla přestavěna pozdně goticky, renesančně a raně barokně. Budova zapsaná na seznam kulturních památek, stojí na adrese ...

                                               

Šporkuv palác

Šporkuv palác nebo také Piccolominiovský palác, Martinický dum či U dvou zlatých lvu je palácový objekt nacházející se v Praze na Malé Straně v ulici Šporkova 321 / 12. Je chráněn jako kulturní památka.

                                               

Velkopřevorský palác

Velkopřevorský palác je barokní budova stojící na Velkopřevorském náměstí č. 485 / 4, na Malé Straně v prvním pražském obvodu. Palác je součástí areálu Řádu maltézských rytířu, jenž je chráněn jako kulturní památka.

                                               

Windischgrätzovský palác

Windischgrätzovský nebo Windischgrätzuv, či jen Windischgrätzský palác, puvodně palác Kageru ze Štampachu, je pozdně barokní objekt v ulici Letenská č. 119 / 3, na Malé Straně na Praze 1, zasahující svou zadní částí do Vojanových sadu v ulici U l ...

                                               

Obchodní dum Prior (Modřany)

V roce 1987 se z duvodu nízkého počtu prostoru pro obchod a služby v Modřanech, radní rozhodli pro výstavbu obchodního domu v novém modřanském centru - dnešní Sofijské náměstí. V roce 1988 výstavba započala, z duvodu nízkých financí se stavba táh ...

                                               

Obchodní náměstí

Obchodní náměstí v Modřanech na Praze 12 se nachází asi 100 metru od břehu Vltavy, od které ji odděluje silnice na ulici Generála Šišky, součást Modřanské pravoběžné radiály. Dominantní stavba náměstí je Obchodní dum Vltava, kde je supermarket a ...

                                               

Vondračka

Vondračka je bývalá hospodářská a viniční usedlost na území Prahy 2, puvodně zvaná Beptovka. Je jedinou zachovanou usedlostí a zároveň i nejstarším dochovaným domem na pražských Vinohradech. Nachází se na adrese Perucká 13, čp. 61. Je chráněna ja ...

                                               

Zvonařka (Vinohrady)

Zvonařka je místní název části Vinohrad v Praze 2 pojmenované po zaniklé vinici a usedlosti, která se nacházela na Královských Vinohradech, na ostrohu nad Nuslemi s potokem Botičem a zářezem ulice Bělehradské a svahu přilehlém k supermarketu Bill ...

                                               

Dýmová hora

Dýmová hora je projekt umělce Epose 257 z roku 2019, jehož ústředním tématem jsou fenomény bezdomovectví a vyloučených lokalit. Ke zmíněným problematikám se projekt vztahuje nejruznějšími prostředky. Kromě pomníku, jenž se od předloňského roku ty ...

                                               

Bečvářuv dvur

Bečvářuv statek či Bečvářuv dvur je trojkřídlá usedlost postavená společně s již neexistující Bečvářovou vilou v klasicistním slohu. Bečvářuv dvur stojící na adrese Starostrašnická 16 / 25 v Praze 10-Strašnicích je jedinou dochovanou hospodářskou ...

                                               

Kostel svatého Vojtěcha (Vysočany)

Kostel svatého Vojtěcha v Praze Na Balkáně vznikl z bývalé orlovny a nachází se ve Vysočanech v ulici Na Balkáně v místě zvaném Balkán, u hranice Žižkova. Farním kostelem kvazifarnosti Praha – Na Balkáně je od 1. ledna 2008.

                                               

Fresky v kostele svatého Jiljí (Praha)

Smlouva na vymalování kostela Reinerem se nedochovala, jeho práce je dokumentována v souvislosti se štukatérem kostela Bernardem Spinettim, který vytvořil štukovou výzdobu kostela a štukové rámce, do nichž mohl Reiner fresky vmalovat. Tyto fresky ...

                                               

Hotel Miramare (Strašnice)

Hotel Miramare je pseudozámeček v pražské čtvrti Strašnice, který byl postaven jako hotel s výletní restaurací. Hotel nechal ve Strašnicích podle vzoru zámku Miramare v Terstu ve stylu tudorovské novogotiky postavit majitel kadeřnictví Jan Švec n ...

                                               

Piracetam

Piracetam je nootropikum známé pod řadou obchodních značek. Chemicky se jedná o 2-oxo-1-pyrrolidinacetamid, sdílí stejnou základní strukturu 2-pyrrolidonu s pyroglutamátem. Piracetam je cyklickým derivátem GABA a je jedním z členu skupiny racetam ...

                                               

XXTEA

XXTEA, nazývaná také Corrected Block TEA je bloková šifra navržená jako oprava slabosti šifry XTEA. Jejími autory jsou opět David Wheeler a Roger Needham z Cambridgeské univerzity a byla zveřejněna v říjnu 1998. Sama je ošem již považována za pro ...

                                               

Hnutí Světlo-Život

Hnutí Světlo-Život je katolické hnutí, které založil v 50. letech 20. století v Polsku služebník Boží, kněz Franciszek Blachnicki. Dnešní jméno získalo hnutí v roce 1976, předtím se pro ně používalo několik jiných jmen, např. Hnutí oáz. Hnutí Svě ...

                                               

Opus Dei

Opus Dei, plným názvem Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei je osobní prelaturou katolické církve. Jejím posláním je šířit poselství o tom, že všichni lidé, i laici, jsou povoláni ke svatosti, a poskytovat jim k tomu nezbytnou pomoc spočívajíc ...

                                               

Maďarská řeckokatolická církev

Maďarská řeckokatolická církev je jedna z východních katolických církví byzantského ritu. Puvod řeckokatolíku v Maďarsku je ruznorodý. Část pochází z puvodně pravoslavných obyvatelu, kteří se sem přistěhovali zejména v 15. a 16. století. Byli to ...

                                               

Makedonská řeckokatolická církev

Makedonská řeckokatolická církev je jednou z východních katolických církví byzantského ritu. Někteří Makedonci se stali katolíky na přelomu 19. a 20. století. Po vzniku Jugoslávie 1918 podléhali križevackému řeckokatolickému biskupovi eparchovi v ...

                                               

Patriarchální církev

Patriarchální církev je církev, kde v jejím čele stojí patriarcha. Pusobnost patriarchálních východních katolických církví je vymezená v kánonech 55–150 Kodexu kánonu východních církví. Synoda biskupu patriarchální církve volí patriarchu, který p ...

                                               

Řecká katolická církev

Řecká katolická církev je jednou z řeckokatolických, tj. východních katolických církví byzantského ritu. Vznikla činností katolických misionářu v 19. a 20. století mezi duchovenstvem a věřícími řeckých pravoslavných církví, zejména konstantinopol ...

                                               

Řeckokatolická církev

Řeckokatolická církev je společné, souhrnné označení autokefálních východních katolických církví, které mají liturgií byzantského obřadu. Římskokatolická církev s nimi úzce spolupracuje a považuje je za součást jediné katolické církve ve smyslu r ...

                                               

Kapucínští terciáři Panny Marie Bolestné

Kapucínští terciáři Panny Marie Bolestné je mužská katolická řeholní kongregace: členové jsou kongregací klerikální, populárně zvaní Amigoniani. Její zkratkou je T.C.

                                               

Kongregace sester baziliánek dcer sv. Makríny

Kongregace byla založena Nilem Borgiou, jeromonachem baziliánem z Piana degli Albanesi v Grottaferratě, spolu se sestrami Macrinou a Agnese Raparelliovými. Roku 1920 Borgia byl odeslán do Mezzojusa, kde se nacházela kolonie albáncu, znovu otevřít ...

                                               

Kongregace sester premonstrátek

Kongregace sester premonstrátek byla založena 27. dubna 1902 strahovským premonstrátem Vojtěchem Frejkou na Svatém Kopečku. Stejně jako premonstrátské kanovnice, jejichž kláštery v českých zemích byly zrušeny v rámci reforem Josefa II., se řídí ř ...

                                               

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje je ženská řeholní kongregace, věnující se především výchovné, vzdělávací a charitativní činnosti. Oděvem cyrilek jsou černé šaty s bílou vestou a černý závoj s bílým okrajem. V USA pusobí stejnojmenná kongr ...

                                               

Sestry Panny Marie z Loreta

Byla založena 31. července 1920 ve Varšavě a to Ignacy Kłopotowskim: první sestry byly zapojeny do práce ve dvou azylech ve Varšavě a do práce v tiskárně ve vlastnictví kněze Kłopotowskiho. Roku 1940 sestry přijaly řeholi svatého Benedikta, jejic ...

                                               

Sestry adorátorky od Nejsvětější svátosti

Kongregace byla založena roku 1882 knězem Francescem Spinellim a Geltrudou Comensoli. Souhlas od Svatého stolce získala 11. prosince 1926 a definitivní schválení získala 27. února 1932. Oba zakladatelé jsou svatořečeni.

                                               

Sestry augustiniánky misionářky

Španělští augustiniáni potřebovali misionáře na Filipínách a proto se rozhodli z terciárního společenství vytvořit novou řeholní kongregaci avšak většina terciářek odmítla. Později se tři ženy z rohovou uskupení, Querubina Samarra, Mónica Mujal a ...

                                               

Sestry augustiniánky od Panny Marie Utěšitelky

Sestry augustiniánky od Panny Marie Utěšitelky je ženská řeholní kongregace, jejíž zkratkou je O.S.A.

                                               

Sestry augustiniánky z Meaux

Kongregace byla založena v 8. století v Meaux. První zmínka o tomto sboru sester, který se řídí řeholí sv. Augustina, pochází z roku 1244. Kongregace pusobila i za Velké francouzské revoluce. Dne 14. prosince 1810 schválil tuto kongregaci císař N ...

                                               

Společnost sester Ježíšových

Společnost sester Ježíšových má poměrně krátkou historii. Vznikla v roce 1981 v Klagenfurtu v Rakousku a u jejího zrodu stál český jesuita P. Robert Kunert SJ, tou dobou v exilu. V roce 1984 společnost schválil klagenfurtský biskup Msgre. Egon Ka ...

                                               

Humiliáti

Humiliáti jsou středověký křesťanský žebravý řád, který vznikl ve 12. století. Byl obviněn z hereze, avšak papež Inocenc III. toto hnutí částečně rehabilitoval a uznal jako řeholní řád. Humiliáti pusobili především v Itálii. Humiliáti se rozdělov ...

                                               

Řád augustiniánu

Řád augustiniánu je řeholní společenství, které vzniklo spojením několika poustevnických skupin, řídících se řeholí sv. Augustina. Takto vznikl řád tzv. Obutých augustiniánu, zvaných též Augustiniáni poustevníci. Z tohoto řádu se později oddělili ...

                                               

Dominikáni

Řád bratří kazatelu Praedicatorum, odtud zkratka O.P. nebo OP uváděná za jménem, či jen dominikáni, ve Francii též jakobíni) je katolický řeholní řád.

                                               

Řád karmelitánu

Řád bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel, zkráceně též řád karmelitánu, či jen karmelitáni je katolický řád založený ve 12. století poustevníky žijícími v ústraní v pohoří Karmel v dnešním Izraeli. Od názvu tohoto pohoří následně řád zí ...

                                               

Řád klarisek-kapucínek

Řád klarisek-kapucínek je římskokatolický ženský řád, jedna z větví řádu františkánu a řádu klarisek. Jeptišky žijí podle regulí sv. Kláry a mají stejný řádový oděv jako řád kapucínu. Žijí v přísné klauzuře a kontemplaci v naprostém mlčení a osob ...

                                               

Řád menších bratří

Řád menších bratří, jehož členové jsou nazýváni františkáni v užším smyslu, bosí františkáni, spirituálové nebo observanti je jednou z větví františkánu, žebravého řeholního řádu založeného sv. Františkem z Assisi v roce 1209 a později rozdělenéh ...

                                               

Kongregace bratří těšitelu z Gethseman

Kongregace bratří těšitelu z Gethseman, zkráceně známá jako "těšitelé", byla založena v roce 1922 českým knězem Josefem Janem Litomiským, který v první světové válce sloužil pacientum v nemocnici ve Vídni. Na základě této zkušenosti se hlavním po ...

                                               

Kongregace školských bratří

Kongregace školských bratří byla založena sv. Janem Křtitelem de la Salle byla ve francouzské Remeši roku 1680. Kongregace má od roku 1691 jednoduché věčné sliby. Byla církevně schválena roku 1725 a konstituci má od roku 1694. Tato kongregace má ...

                                               

Marianisté

Marianisté je řeholní společnost papežského práva, kterou založil roku 1817 kanovník Guillaume-Joseph Chaminade.

                                               

Misionáři Matky Boží z La Saletty

Kongregace Misionáři Matky Boží z La Saletty byla puvodně komunitou, ze které později vznikla misijní kongregace papežského práva. Její založení bylo zpusobeno díky zjevení Panny Marie v La Salettě, které se odehrálo v 15 hodin 19. září 1846 před ...

                                               

Misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je katolická řeholní kongregace byla založena roku 1878 dr. Leonem Dehonem v Saint-Quentin ve Francii k uctívání Nejsvětějšího Srdce Ježíšova "z lásky a dostiučinění".

                                               

Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie

Sestry karmelitky sv. Terezie z Florencie jsou katolické řádové sestry. Patří mezi kontemplativně-činné kongregace tereziánského Karmelu. Oficiální zkratka názvu řádu užívaná za jménem je CSTF. V Čechách sídlí v Karmelu Edith Steinové v Praze - K ...

                                               

Kongregace dcer Božské lásky

Kongregace dcer Božské lásky je ženský římsko-katolický řeholní řád založený Matkou Františkou Lechnerovou 21. listopadu 1868 ve Vídni. Kongregace dcer Božské lásky se zprvu starala o dívky, které přišly za prací do města, poté o opuštěné děti a ...

                                               

Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul

Kongregace Milosrdných sester svatého Vincence de Paul je ženská katolická kongregace apoštolského života, jejímž posláním je péče o seniory, děti, dlouhodobě nemocné, tělesně a duševně trpící. Sestry pusobí v řadě zemí světa. Od 20. dubna 2020 j ...

                                               

Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova

Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova je řeholní kongregace založená boromejkou Matkou Rosou Vujtěchovou roku 1915 v Brně. Odtud kongregace svuj mateřinec ale záhy přesunula do nedalekého Rajhradu, kde se mateřinec kongregace nacház ...

                                               

Milosrdné sestry služebnice

Kongregace milosrdných sester služebnic, či jen Milosrdné sestry služebnice je ženská katolická náboženská kongregace papežského práva. Účelem společenství je poskytování zdravotní a vzdělávací pomoci.

                                               

Řeholní augustiniánky od Nejsvětějšího Srdce Mariina

Řeholní augustiniánky od Nejsvětějšího Srdce Mariina je ženská řeholní kongregace, jejíž zkratkou je S.C.M.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →