★ Free online encyclopedia. Did you know? page 382                                               

Lokomotiva 199

Ve snaze zlevnit posun s lokomotivami v areálech lokomotivních dep si České dráhy objednaly rekonstrukci starých lokomotiv řady 700, 701 a 702 na moderní dvouzdrojové nebo akumulátorové lokomotivy. K sériové výrobě nakonec nedošlo ve prospěch dvo ...

                                               

Osobní vuz (železnice)

Osobní vuz je železniční vuz, který je zkonstruován pro provoz v osobní dopravě. Pokud neslouží přímo k přepravě osob, má přesto znaky shodné s touto skupinou vozu. Typické znaky současných osobních vozu jsou: Podvozkové uspořádání. Samonosná, př ...

                                               

Vuz Bee246, 240, 238 ČD

Vozy řady Bee 246, číslované v intervalu 51 54 20-70, v 90. letech označené Beel, a Bee 240 a Bee 238, obě řady shodně číslované v intervalu 61 54 20-70, jsou řadami příbuzných osobních vozu z vozového parku Českých drah. Všechny vozy Bee 246 501 ...

                                               

Vuz Bpee247, 242, 239, 237 ČD

Vozy řady Bpee 247, číslované v intervalu 51 54 20-70, v 90. letech označené Bhee, a Bpee 242, Bpee 239 a Bpee 237, shodně číslované v intervalu 61 54 20-70), jsou řady příbuzných osobních vozu z vozového parku Českých drah. Všechny vozy Bpee 247 ...

                                               

Parametry lokomotiv

Druh brzdy, která ovládá brzdný systém v připřažených vagonech nebo soupravě.

                                               

Lokomotiva 310.1

Lokomotivy řady 310.1 jsou trojspřežní parní lokomotivy s tendrem. V letech 1888 až 1905 si je opatřila Severní dráha císaře Ferdinanda pro své místní dráhy na Moravě a ve Slezsku. Lokomotivy měly označení KFNB IX a stroje s čísly 921 až 942 a 94 ...

                                               

Lokomotiva 311.0

Lokomotivy řad 311.0 a 311.1 byly parní lokomotivy Československých státních drah pocházející z let 1866–1876. Stroje pozdější řady 311.0 byly vyrobeny v letech 1875 a 1876 pro Rakovnicko-protivínskou dráhu RPD v počtu 12 kusu čísla 201–212. Po p ...

                                               

Lokomotiva 311.2

Lokomotivy řady 311.2 byly parní lokomotivy Československých státních drah pocházející z let 1858–1876. Dvě lokomotivy řady 311.2 byly vyrobeny v roce 1858 pro Jihoseveroněmeckou spojovací dráhu v rámci série lokomotiv č. 13–44. Po vytvoření Rako ...

                                               

Lokomotiva 414.0

Lokomotiva 414.0 je čtyřspřežní nákladní lokomotiva bývalých Československých státních drah, nový typ lokomotivy vycházel z řady 403.0. Cílem bylo vylepšit konstrukci natolik, aby se hodila pro železniční trať přes Arlberg.

                                               

Lokomotiva 434.2

Řada 434.2 ČSD je čtyřspřežní nákladní lokomotiva bývalých Československých státních drah, která vznikla přestavbou sdružené lokomotivy řady 170 kkStB na dvojčitou s přehřívačem.

                                               

BD řada Va

Řada 524.1 ČSD je pětispřežní tendrová lokomotiva určená především pro nákladní dopravu. Její konstrukce vychází z řady Va Buštěhradské dráhy, jejíž šest puvodních stroju bylo po zestátnění BD přeznačeno na 524.101 – 06.

                                               

Lokomotiva 555.0153

Parní lokomotiva 555.0153 je jedna z dochovaných lokomotiv řady 555.0 v Česku. Jejím majitelem je Klub historie kolejové dopravy a v současné době je provozní.

                                               

Lokomotiva 555.3008

555.3008 je jedna z dochovaných parních lokomotiv řady 555.3, která vznikla v 60. letech přestavbou lokomotiv řady 555.0 na vytápění mazutem.

                                               

Lokomotiva 622.0

Pro provoz na štrbské rampě v podhuří Vysokých Tater potřebovala Košicko-bohumínská dráha již od počátku provozu výkonné parní lokomotivy. Po vzoru Maďarských státních drah, které na svých horských tratích používaly od roku 1909 Malletovy lokomot ...

                                               

Lokomotiva Duplex

Lokomotiva Duplex byla ojedinělá konstrukce čtyřválcového stroje s protiběžnými písty. Byla postavena v roce 1862 lokomotivkou Společnosti státní dráhy. Byla poslední z řady 12 lokomotiv, ale jako jediná byla vybavena čtyřmi válci. Konstrukce poh ...

                                               

Lokomotiva M 112.0

V roce 1880 dodala floridsdorfská lokomotivka soukromé rakouské Severozápadní železnici ÖNWB 9 kusu malých parních lokomotiv řady ÖNWB IXb pořadových čísel 402 až 410. Později přešly k rakouskouherským drahám jako KkStB 4.0. Lokomotivy byly zajím ...

                                               

Lokomotiva Smoschewer

Lokomotiva Smoschewer je úzkokolejná tendrová parní lokomotiva provozovaná na Čiernohronské železnici. Své jméno získala podle výrobního závodu. Tato malá lokomotiva byla puvodně stavěna lokomotivkou Smoschewer Breslau pro Rakouské polní dráhy 1. ...

                                               

MÁV řada TIVb

V roce 1896 dodala lokomotivka ve Floridsdorfu Maďarským státním drahám tři ozubnicové lokomotivy pro trať Zólyombrezó–Erdőköz–Tiszole dnes Podbrezová–Pohronská Polhora–Tisovec, která dosahovala sklonu až 50 ‰. V roce 1900 byla dodána čtvrtá loko ...

                                               

MÁV řada 242

Nastupující krize ve 30. letech 20. století nedovolovala velké investice do obnovy vozidlového parku maďarských železnic. Proto se vedení maďarských drah rozhodlo zavést lehké rychlíky složené ze 3 – 4 čtyřnápravových vozu, vedené parní lokomotiv ...

                                               

MÁV řada 601

Lokomotivy řady 601 MÁV byly nákladní parní lokomotivy s vlečným tendrem Malletova uspořádání. Jednalo se o nejtěžší parní lokomotivy s největší plochou roštu a výhřevnou plochou maďarských i československých železnic.

                                               

MÁV řada 651

V provozu na štrbské rampě v podhuří Vysokých Tater se Košicko-bohumínské dráze osvědčily výkonné Malletovy lokomotivy řady VIm z let 1912 – 1914. Jelikož KBD potřebovala k zajištění provozu další výkonné lokomotivy, objednala v pruběhu první svě ...

                                               

DB řada 52

Řada 52 je řada normálněrozchodných parních lokomotiv, která byla zkonstruovaná pro Německé dráhy, speciálně pro válečné nasazení. Konstrukčně vycházela z lokomotiv řady 50, avšak byla lehčí, a v mnohém zjednodušená, zejména s ohledem na snížení ...

                                               

DR řada 52.80

Lokomotivní řada 52.80 DR vznikla zásadní rekonstrukcí válečné lokomotivní řady 52 DRB. Tyto rekonstrukce prováděly v letech 1960–1967 východoněmecké železniční opravny Raw Stendal.

                                               

DR-řada 95

Řada 95 je označení pětispřežních tendrových parních lokomotiv s uspořádáním náprav 1E1, které byly u Německých říšských drah od začátku nasazovány na těžké nákladní vlaky na hlavních tratích s náročnějšími sklonovými poměry. Vzhledem k tomu, že ...

                                               

DR řada T 18.10

Lokomotivy řady T 18.10 DR byly německé rychlíkové parní lokomotivy poháněné parní turbínou. Dvě lokomotivy této řady byly vyrobeny v letech 1923 a 1926 za účelem vyzkoušení využitelnosti turbíny jako samostatné hnací jednotky. Přitom se očekával ...

                                               

DR řada 57.10-35

Čtyřspřežní lokomotivy pruské řady G 8 měly pro potřeby vozby těžkých nákladních vlaku v prumyslových oblastech zbytečně malou tažnou sílu danou nízkým nápravovým tlakem. Robert Garbe proto navrhl stavbu těžší a výkonnější verze G 8.1 s nápravový ...

                                               

DR řada 38.10-40

P 8 je řada parní lokomotivy pro osobní dopravu Pruských státních drah. Ačkoliv se jednalo o neúspěšnou konstrukci rychlíkové lokomotivy, stala se nejpočetnější řadou parních lokomotiv určených pro osobní dopravu v Evropě. Byla provozována v řadě ...

                                               

DR řada 55.16-22

G 8 byla čtyřspřežní nákladní lokomotiva Pruských státních drah na přehřátou páru. Byla vyráběna ve dvou variantách – od roku 1902 s nápravovým tlakem 14 t a od roku 1913 tzv, zesílená G 8, později označená jako G 8.1, s nápravovým tlakem 17 t. Z ...

                                               

DR řada 55.25-56

Pruská G 8.1 je dvouválcová parní lokomotiva na přehřátou páru. Lokomotivu zkonstruoval Robert Garbe jako vylepšenou variantu řady G 8, z počátku byla i označená jako "zesílené normální provedení" - "Verstärkte Normalbauart". Na rozdíl od puvodní ...

                                               

1U

1U je akumulační parní lokomotiva vyráběná v Polsku. V závodě Fablok v Chrzanowě bylo v letech 1954–1956 vyrobeno 36 kusu a v ZNTK Wroclaw dalších 7 stroju.

                                               

PKP řada Ok22

Řada Ok22 je řada polských parních lokomotiv pro osobní dopravu. Její pojezd odpovídá pruské řadě P 8, má však zejména výkonnější a výše uložený kotel. Prvních 5 lokomotiv dodala v roce 1923 německá firma Hanomag, dalších 185 dodávala od roku 192 ...

                                               

PKP řada Tx26

Lokomotivy řada Tx26 jsou polské parní lokomotivy určené pro úzkorozchodné dráhy o rozchodu kolejí 600 mm. Jedná se o dva ruzné typy W1A a W2A, které byly vyráběny v továrně Fablok v Chrzanově. Společnou řadou Tx26 jsou označeny od roku 1961. Str ...

                                               

PKP řada Ty2

Řada Ty2 je řada normálněrozchodných parních lokomotiv, které provozovaly polské dráhy PKP. Jedná se o část stroju, které byly vyráběny v letech 1942 až 1945 v třinácti evropských továrnách na územích okupovaných nacistickým Německem jako německá ...

                                               

PKP řada Ty42

Řada Ty42 je řada normálněrozchodných parních lokomotiv, které provozovaly polské dráhy PKP. Jedná se o část stroju, které byly vyráběny v letech 1945 až 1946 v továrně v Fablok, v Chrzanově. Vyrobeno bylo 150 kusu. Ty42-19 z depa v Zebrzydowicíc ...

                                               

PKP řada Ty43

Řada Ty43 je řada normálněrozchodných parních lokomotiv, které provozovaly polské dráhy PKP. Jedná se o část stroju, které byly vyráběny v letech 1946 až 1949 v továrně v HCP, v Poznani. Tažná síla lokomotivy Ty43 se vyvíjela během jejího zaváděn ...

                                               

TKb 1479

TKb 1479 je normálněrozchodná parní lokomotiva vyrobená v berlínském závodě Schwartzkopff v roce 1878 pro magdebursko-halberstadtskou železniční společnost v Prusku, u které nesla jméno "Königstein". Od roku 1883 byla v majetku pruských královský ...

                                               

BBÖ řada 214

Řada 214 BBÖ je rakouská rychlíková parní lokomotiva. Jsou to největší parní lokomotivy, které byly v Rakousku postaveny. V době jejich vzniku se jednalo o nejsilnější rychlíkové lokomotivy v Evropě.

                                               

KkStB řada 169

Řada 169 kkStB byly čtyřspřežní parní ozubnicové lokomotivy c.a k. Státních drah, které puvodně objednala společnost Reichenberg-Gablonz-Tannwalder Eisenbahn.

                                               

CFR řada 151

Řada 151 CFR je největší rumunská parní lokomotiva. Měla se stát jednotnou lokomotivou CFR pro vozbu nákladních vlaku, podobně jako řada 142 pro vozbu osobních vlaku. Nakonec byly vyrobeny pouze dva prototypy.

                                               

CFR řada 231

Řada 231 CFR je označení čtyřčité parní lokomotivy rumunských drah typu Pacific určené pro rychlíkovou dopravu. Lokomotivy byly v počtu 90 kusu vyrobeny v Německu v letech 1913 – 1922.

                                               

Parní lokomotiva Čerepanových

Parní lokomotiva Čerepanových byla první parní lokomotiva sestrojená v Rusku. Jefim a Miron Čerepanovi ji zkonstruovali v roce 1834. Tento model jezdíval z továrny v Nižním Tagilu do nedalekého dolu. Trať postavená jako pocta lokomotivě byla prvn ...

                                               

Lokomotivy 4-4-0 American

4-4-0 American je typ amerických parních lokomotiv s pojezdem typu 2B. Lokomotivy tohoto typu byly nejvíce používanými v celé Severní Americe v druhé polovině 19. století. Pro lokomotivy vytápěné dřevem byl charakteristický velký trychtýřovitý ko ...

                                               

Lokomotivy 4-6-2 Pacific

4-6-2 Pacific je typ amerických parních lokomotiv. Sériově se vyráběly od roku 1902. Byly vybaveny sacími injektory a tlakovou brzdou. Vnitřní Stephensonuv rozvod později nahradil vnější rozvod Walschaerts. Parní stroj byl dvojčitý. Pruměr hnacíc ...

                                               

Lokomotiva M-1

Řada M-1 byla série tří lokomotiv poháněných parní turbínou postavených v letech 1947 a 1948 společnostmi Westinghouse a Baldwin, měly být vubec největšími a nejtěžšími parními lokomotivami, které kdy kdo postavil.

                                               

Lokomotiva HG 2/3

Parní lokomotivy HG 2 / 3 jsou stroje pro smíšený adhezní a ozubnicový provoz na tratích úzkého rozchodu bývalé BVZ Zermatt-Bahn, v současnosti Matterhorn Gotthard Bahn dráhy ve Švýcarsku. Těchto lokomotiv bylo v továrně Schweizerische Lokomotiv- ...

                                               

Lokomotiva SBB E 3/3

Parní lokomotiva E 3 / 3 přezdívaná Tigerli byla vyráběna ve Švýcarku společností Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur v letech 1902–1915, kdy bylo vyrobeno celkem 83 kusu se sériovými čísly 8451-8533. Lokomotivy byly ve službě až do roku 19 ...

                                               

Lokomotiva SBB E 3/3 (hybridní)

Parní lokomotiva E 3 / 3, nazývaná Tauchsieder vznikla přestavbou klasické parní lokomotivy E 3 / 3 na lokomotivu hybridní, která pro vyvíjení páry používala hlavně elektrickou energii, tepelná energie získávaná z uhlí byla využívána pouze pro kr ...

                                               

JaTB-1

JaTB-1 byl sovětský vysokopodlažní trolejbus pro městskou hromadnou dopravu, vyráběný Jaroslavským automobilovým závodem v letech 1936 až 1937. Zkratka JaTB-1 znamená Jaroslavský trolejbus, první model.

                                               

JaTB-3

Začátkem třicátých let dvacátého století jezdily ulicemi některých evropských měst dvoupodlažní trolejbusy. Myšlenka vměstnat do jednoho vozidla více cestujících byla přitažlivá i pro organizátory moskevské dopravy. V létě 1937 byly do Sovětského ...

                                               

Jelcz 120MTE

Jelcz 120MTE je model polského trolejbusu, který byl vyráběn v letech 90. letech 20. století. Výroba probíhala v závodech Jelcz v Jelczu-Laskowicích a v KPNA ve Słupsku.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →