★ Free online encyclopedia. Did you know? page 378                                               

Soukromé životy

Tým léčí bloggerku pro náhlou koagulopatii, která píše na internetu deník a tvrdí, že je tam všechno, že nic neskrývá. Je obtížné ji léčit, protože chce na svém blogu zveřejňovat a konzultovat postup lékařu. House si všimne, že bloggerka nerespek ...

                                               

Statečné srdce (Dr. House)

Vedlejší dějová line zahrnuje House, jak slyší šeptání na zvláštních místech. Jde ale o to, že Wilson šeptá v noci své mrtvé přítelkyni Amber. Chase, který nemuže překonat smrt Dibaly, je neschopný vstoupit na JIP. Na Housuv pokyn Chase konečně p ...

                                               

Tah na branku

Muž přijde k Housovi na ambulanci a předstírá, že má oční problém. Když House zjistí, že lhal, muž mu řekne, že je voják, a že jeho smlouva o zařazení měla vypršet, takže on a jeho manželka plánovali mít dítě a ona otěhotněla. Protože armáda prod ...

                                               

Tyran (Dr. House)

Vedlejší dějová linie zahrnuje Wilsona, který se snaží napravit vztahy s těžkým sousedem. House bydlí s Wilsonem a jeho zvědavost a vměšování ho vedou k tomu, konfrontuje souseda a podívá se do jeho bytu. Zjistí, že soused je zraněný veterán, kte ...

                                               

Uzavření

Uzavření je sedmnáctá epizoda z šesté řady amerického lékařského dramatu Dr. House. Tato epizoda má 5 příběhových linek. Když je nemocnice uzavřena kvuli chybějícímu dítěti, musí všichni lékaři zustat tam, kde jsou. Foreman a Taubem zustanou ve s ...

                                               

Volba (Dr. House)

Volba je dvacátá epizoda z šesté řady amerického lékařského dramatu Dr. House. Byla první epizodou od prvních sedmi epizod první sezóny, kterou sledovalo méně než 10 miliónu diváku v premiérovém vysílání.

                                               

Výčitky svědomí (Dr. House)

Tým přebírá případ 27leté Valerie Beau Garrett, atraktivní obchodní konzultantky, která zažívá občasnou nesnesitelnou bolest ucha. House je fascinován skutečností, že je pacientka velmi atraktivní, zatímco její manžel není, a souhlasí s tím, že p ...

                                               

Zlomený (Dr. House)

House zahajuje svuj detoxikační program v Mayfieldské psychiatrické léčebně, aby se zbavil závislosti na Vicodinu a tím dostal pod kontrolu své halucinace. Plánuje také, že opustí léčebnu hned, jak bude úplně čistý, ale je nucen zustat kvuli vyše ...

                                               

Známí neznámí

Známí neznámí je sedmá epizoda z šesté řady amerického lékařského dramatu Dr. House. Tým se snaží diagnostikovat dospívající dívku, zatímco House je pryč na lékařské konferenci s Wilsonem a Cuddyovou. Na konferenci House zjistí něco o Cuddyové.

                                               

Přesčasy (Dr. House)

"Přesčasy" je předposlední díl sedmé série amerického seriálu Dr. House. Třináctka musí vyřešit případ přítelkyně, kterou poznala ve vězení a která má bodnou ránu v břiše. Přítelkyně žádá Třináctku o pomoc, ale bez pomoci nemocnice, protože se bo ...

                                               

Fenothiazin

Fenothiazin, je organická sloučenina se vzorcem S 2 NH, podobná heterocyklum ze skupiny thiazinu. Deriváty fenothiazinu jsou značně biologicky aktivní, například chlorpromazin se používá jako psychiatrické léčivo a promethazin slouží k léčbě aler ...

                                               

Amoeba

Amoeba je jeden z nejznámějších rodu měňavek, řazený do třídy Tubulinea a řádu Tubulinida. Popsal ji v roce 1822 Bory de St. Vincent, francouzský přírodovědec a přívrženec Napoleona. Ke známějším druhum tohoto rodu patří Amoeba proteus, ale jsou ...

                                               

Chaos (améba)

Chaos je rod velkých améb z třídy Tubulinea, řádu Tubulinida. Je blízce příbuzný rodu Amoeba. Měňavka rodu Chaos byla poprvé popsána Carlem Linném v roce 1767. Použitý název napovídá, že si s nimi nevěděl rady a také proto do rodu Chaos zařadil v ...

                                               

Měňavka velká

Měňavka velká patří do říše prvoci a jsou jednou z četných skupin jednobuněčných živočichu. Patří mezi heterotrofní jednobuněčné organismy, jejichž tvar se neustále mění.

                                               

Bičivka rybí

Bičivka rybí je prvok z čeledi bodovitých, který parazituje na kuži ryb. Zpusobuje u nich onemocnění ichtyobodózu, které patří mezi nejčastější a nejzávažnější protozoární onemocnění ryb v České republice. Napadá pludek a mladé ryby, které často ...

                                               

Cryptosporidium parvum

Cryptosporidium parvum je jedním z několika druhu organismu, které zpusobují kryptosporidiózu, tedy parazitární onemocnění střevního traktu savcu včetně člověka. Spolu s ním zpusobuje lidskou kryptosporidiózu i druh C. hominis, nicméně onemocnění ...

                                               

Cryptosporidium

Cryptosporidium je rod jednohostitelských kokcidií kmene Apicomplexa vyskytujících se u savcu, ptáku a plazu. Všechna vývojová stádia se vyvíjí intracelulárně, tj. uvnitř buňky, ale extracytoplazmaticky, tj. uvnitř vlastní parazitoforní vakuoly. ...

                                               

Cystoisospora

Cystoisospora je rod jednohostitelských kokcidií, které ale mohou tvořit spící stadia v jiném než definitivním hostiteli. Rod Cystoisospora vznikl vydělením z rodu Isospora na základě některých morfologických odlišností cystoisospory nemají Stied ...

                                               

Sarcocystidae

Čeleď Sarcocystidae je skupinou vícehostitelských kokcidií, které tvoří asexuální stadia uvnitř mezihostitelu a pohlavně se rozmnožují jen po pozření hostitelem definitivním. Vysporulované oocysty těchto kokcidií obsahují dvě sporocysty, každou s ...

                                               

Kadeřnatka

Kadeřnatky jsou zelené řasy s jednoduchou nevětvenou vícebuněčnou makroskopickou vláknitou stélkou dosahující rozměru do 10 cm. Pruměr vlákna stélky je 5 až 70 mikrometru. Rostlina je přichycena k podkladu jednou bazální buňkou. Vedle bazální buň ...

                                               

Žabí vlas

Žabí vlas je rod vláknitých zelených řas s sifonokladální stélkou, s vícejadernými buňkami, patřící do třídy žabovlasovité. Řasy tohoto rodu se vyskytují ve sladkých i slaných vodách.

                                               

Kapraďovka podhořankovitá

Kapraďovka podhořankovitá je drobnější, sytě zelený druh z oddělení játrovek, hojně rostoucí po celém území České republiky.

                                               

Bažinník kostrbatý

Bažinník kostrbatý je slatiništní mech patřící do čeledi Meesiaceae. P. squarrosa má typické kostrbatě zpět odehnuté lístky a plstnatě vlášenitou lodyžku, což tento mech činí lehce rozpoznatelným druhem. Listy z přímé, dlouze sbíhavé báze silně k ...

                                               

Čtyřzoubek pruzračný

Čtyřzoubek pruzračný patří do čeledi čtyřzoubkovité. Jde o drobný mech, který se poměrně často vyskytuje na tlejícím dřevě a pískovcových skalách. Typickým znakem je obústí tobolky tvořené čtyřmi jehlancovitými zuby.

                                               

Čtyřzoubkovité

Čtyřzoubkovité jediná čeleď mechu z řádu čtyřzoubkotvaré který je dále buď řazen do třídy pravé mechy, nebo vyčleňován do samostatné třídy Tetraphidopsida.

                                               

Děrkavka poduškovitá

Děrkavka poduškovitá je běžný mech antropogenních stanovišť, jako jsou zdi a střechy, přirozeně se vyskytuje na bazických skalách. Vytváří husté, bochánkovité polštáře, za sucha zbarvené do šeda díky přítomnosti dlouhých chlupu.

                                               

Pravé mechy

Zdroj: Wolfgang Frey, Eberhard Fischer, Michael Stech: Bryophytes and seedless Vascular Plants. In: Wolfgang Frey Hrsg.: Syllabus of Plant Families - A. Englers Syllabus der Pflanzenfamilien. 13. Auflage. Bd. 3, Borntraeger, Berlin / Stuttgart 20 ...

                                               

Rašeliníky

Rašeliníky je třída mechu, do níž se zařazuje několik málo rodu těchto vyšších necévnatých rostlin, zejména rod rašeliník. Prvoklíček je sice na počátku vláknitý, ale později lupenatí. Z něj posléze vyrustá gametofytní rostlinka typického vzrustu ...

                                               

Rourkatec obecný

Tortula ruralis Hedw. P. Gaertn, B. Mey. & Scherb. Barbula ruralis Hedw. Syntrichia ruralis Hedw. F. Weber et D. Mohr. Syntrichia densa Velen. J P. Frank. Tortula densa Velen. J P. Frank. České názvy: Souvlasec polní Opiz 1852. Rourkatec obecný S ...

                                               

Srpnatka fermežová

Srpnatka fermežová Hedenäs) je bokoplodý mech z čeledi Calliergonaceae. Roste v mokřadech a je typický srpovitě zahnutými lístky sčesanými na jednu stranu.

                                               

Štěrbovky

Štěrbovky je třída mechu s několika rody, které obvykle rostou na skalách s obsahem křemičitanu. Typickým zástupcem je štěrbovka, konkrétně v ČR např. štěrbovka skalní.

                                               

Štírovec dutolistý

Štírovec dutolistý Limpr., synonyma.: Hypnum scorpioides Hedw., Calliergon scorpioides Kindb., Drepanocladus scorpioides Warnst) je bokoplodý mech z čeledi Scorpidiaceae. Roste v mokřadech a je typický mohutnějším vzrustem a srpovitě zahnutými lí ...

                                               

Takakia

Takakia je rod mechu, pro něhož bývá vyhrazována samostatná třída Takakiopsida. Zahrnuje pouze dva druhy, T. ceratophylla a T. lepidozioides, rozšířené v ruzných částech Asie a Severní Ameriky.

                                               

Dvouděložné

Třída dvouděložné rostliny je zastaralá taxonomická kategorie krytosemenných rostlin. Klasické členění krytosemenných rostlin na jednoděložné a dvouděložné se ukázalo s nástupem molekulárních metod jako nesprávné. Moderní systém APG, zveřejněný v ...

                                               

Krevnička močová

Krevnička močová je parazitický helmint z čeledi Schistosomatidae, který je puvodcem tzv. egyptské nebo močové schistosomózy. Infekce S. haematobium je silným predispozičním faktorem pro vznik rakoviny močového měchýře. Definitivním hostitelem je ...

                                               

Schistosoma mansoni

Krevnička střevní je parazitický helmint z čeledi Schistosomatidae, který zpusobuje tzv. střevní schistosomózu. Při onemocnění jsou většinou zasažena játra a tlusté střevo. Mezi definitivní hostitele patří hlavně člověk, ale také další primáti a ...

                                               

Trichobilharzia

Rod Trichobilharzia zahrnuje ptačí motolice z čeledi krevničkovití parazitující především u kachnovitých ptáku. Jde o kosmopolitně se vyskytující motolice, jejichž dvouhostitelský vývojový cyklus je vázaný na sladkovodní plovatkovité či levatkovi ...

                                               

Mesocestoides

Mesocestoides je rod tasemnic z čeledi Mesocestoididae. Dospělé tasemnice Mesocestoides parazitují ve střevech psovitých, kočkovitých, vzácně i jiných savcu, včetně člověka. Tělo dospělé tasemnice se skládá až ze 400 proglotid a měří mezi 40-150 ...

                                               

Cenarchaeum symbiosum

Cenarchaeum symbiosum je archeon z kmene Crenarchaeota, objevený roku 1996. Žije v chladných mořích a nejlépe roste při teplotách kolem 10 °C. a obývá tkáň uvnitř těla houbovce, pravděpodobně rodu Axinella. Zde oxiduje amoniak. Podle studie z rok ...

                                               

Corynebacterium

Corynebacterium je rod grampozitivních tyčinkovitých bakterií z kmene Actinobacteria. Je to heterogenní skupina asi 60 druhu s poměrně typickou stavbou buněčné stěny. Jsou to aerobové či fakultativní anaerobové, nepohyblivé, a kataláza-pozitivní ...

                                               

Corynebacterium diphtheriae

Corynebacterium diphtheriae je grampozitivní nepohyblivá fakultativně anaerobní bakterie bez pouzdra. Zpusobuje onemocnění zvané záškrt, které se přenáší vzduchem. Nejčastěji vstupuje přes mandle a zpusobuje těžkou angínu s pseudomembránami a mož ...

                                               

Micrococcus

Micrococcus je rod grampozitivních bakterií z kmene Actinobacteria, které mají buňky asi 0.5–3 µm. Jejich kokovité buňky jsou zpravidla uspořádané v tetrádách. Je pro ně typický velký obsah GC, až 65–75 %. V buňce bývají často přítomné plazmidy.

                                               

Mycobacterium

Mycobacterium je rod nepohyblivých a nesporulujících bakterií ze samostatné čeledi Mycobacteriaceae, řazené k aktinobakteriím. Jsou většinou považovány za grampozitivní. Mají však komplexní buněčnou stěnu, předpona myko- odkazuje na fakt, že jeji ...

                                               

Propionibacterium

Propionibacterium je rod bakterií nazvaný podle svého unikátního metabolismu: tyto bakterie jsou schopny syntetizovat kyselinu propionovou pomocí neobvyklých transkarboxylázových enzymu. Druhy tohoto rodu jsou primárně fakultativními parazity a k ...

                                               

Propionibacterium acnes

Propionibacterium acnes je relativně pomalu rostoucí, typicky aerotolerantní anaerobní grampozitivní bakterie spjatá s výskytem akné. Muže zpusobovat také chronickou blefaritidu a endoftalmitidu. Genom bakterie byl sekvenován a studie ukázala něk ...

                                               

Alicyclobacillaceae

Alicyclobacillaceae jsou čeledí grampozitivních bakterií. Všechny rody spadající pod tuto čeleď jsou anaerobní a tvoří endospory. Čeleď obsahuje čtyři rody: Alicyclobacillus, Effusibacillus, Kyrpidia a Tumebacillus.

                                               

Bacillaceae

Bacillaceae jsou čeleď grampozitivních, heterotrofních, tyčinkovitých bakterií, které mohou produkovat endospory. Některé rody z této čeledi mohou mít gram-proměnnou buněčnou stěnu.

                                               

Lactobacillales

Lactobacillales je řád grampozitivních bakterií s nízkým obsahem guanin-cytosinu. Tyto bakterie nevytvářejí spory. Vyskytují se v rostlinách a mléčných výrobcích, produkují kyselinu mléčnou a fermentují sacharidy. Jsou kataláza negativní. Hojně s ...

                                               

Enterokok

Enterokok je rozsáhlý rod bakterií mléčného kvašení z kmene Firmicutes. Jsou to grampozitivní koky, které se často vyskytují v párech či krátkých řetězcích. Jsou fakultativně anaerobní organismy - mohou žít v prostředí na kyslík jak chudém, tak b ...

                                               

Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae, běžně zvaná enterobakterie, je rodově i druhově početná čeleď zahrnující gramnegativní, fakultativně anaerobní tyčinky, z nichž většina žije ve trávicím traktu obratlovcu jako přirozená součást mikroflóry střeva. Většina je ne ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →