★ Free online encyclopedia. Did you know? page 376                                               

Interleukin 30

Interleukin 30 je součástí heterodimerního cytokinu interleukin 27, jiný název IL-30 je proto IL27-p28. IL-27 se skládá z α řetězce p28 a β řetězce EBI3. Podjednotka p28, neboli IL-30, má duležitou roli jako součást IL-27, ale muže být sekretován ...

                                               

Interleukin 33

Jedná se o cytokin patřící do rodiny Interleukinu-1, kde patří například také IL-1α, IL-1β, IL-1ra, Il-18, IL-36α, IL-36β, IL-36γ, IL-36ra, IL-37 a IL-38. IL-33 je receptorem pro ST2 receptor. Jeho navázáním dochází k aktivaci MAPK kinázy, p38, E ...

                                               

Interleukin 35

Interleukin 35 patří do cytokinové rodiny interleukinu 12. Do této rodiny cytokinu jsou řazeny ještě IL-23 a IL-27, které jsou známy svými prozánětlivými vlastnostmi. Z této rodiny cytokinu je IL-35 nově objevený a jako jediný vykazuje imunoregul ...

                                               

Rodina interleukin-1 receptoru

Proteiny ze široké rodiny interleukin-1 receptoru jsou charakterizovány extracelulární imunoglobulin-like doménou a intracelulární Toll / Interleukin-1R doménou. Je to skupina strukturálně homologních proteinu, evolučně konzervovaných. Byly ident ...

                                               

Rodina interleukinu-1

Rodina interleukinu-1 obsahuje 11 ruzných cytokinu, které hrají hlavní úlohu v regulaci zánětlivých reakcí v dusledku infekcí či sterilního zánětu.

                                               

CLEC7A

CLEC7A je protein, který je u lidí kódován genem CLEC7A. CLEC7A gen kóduje zástupce velké rodiny lektinu typu C C-type lectin,CTL. Tento glykoprotein patří mezi malé membránové receptory typu II s extracelulární lektinovou doménou typu C a cytopl ...

                                               

CLEC12A

C-type lectin domain family 12 member A je protein, který je u lidí kódován genem CLEC12A. Tento gen kóduje jednoho ze zástupcu proteinové superrodiny obsahující proteinové domény lektinu typu C. Členové této rodiny sdílí společnou proteinovou pr ...

                                               

Protein akutní fáze

Protein akutní fáze je označení pro jakýkoliv protein, jehož koncentrace stoupá o alespoň 25% během tzv. akutní fáze, tedy během zánětu, po vážném zranění nebo během nádorového bujení. Patří k nim zejména C-reaktivní protein, mannose-binding lect ...

                                               

B13R (protein)

B13R je protein exprimovaný virem vakcínie. Virus vakcínie je zástupce rodu orthopoxviridae. Tyto viry nesou ve svém genomu zhruba 200 genu, z nichž přibližně třetina není nutná pro samotnou replikaci viru. Tyto exprimované produkty slouží k modu ...

                                               

HBsAg

HBsAg je povrchový antigen HBV viru. Tento proteinový antigen tvoří obal HBV viru a jeho přítomnost v krvi značí právě probíhající hepatitidu typu B a aktivní replikaci viru. Zjišťuje se při seriologickém vyšetření. Lze jej odchytit i v případě, ...

                                               

Matrixový protein

Matrixový protein je strukturní protein mnohých viru, který se nachází pod virovým obalem a spojuje ho s kapsidou. Má ruznou strukturu a poměrně široké spektrum funkcí. Najdeme ho namátkou u rhabdoviru, filoviru, paramyxoviru, ortomyxoviru, arena ...

                                               

Neuraminidáza

Neuraminidáza, též exo-α-sialidáza, acetylneuraminidáza nebo sialidáza, systematickým názvem acetylneuraminyl hydrolasa, číselným označením EC 3.2.1.18, je enzym, který štěpí glykosidové vazby mezi terminální kyselinou sialovou a subterminální ga ...

                                               

Černorosol uťatý

Plodnice jsou polokulovité, 20-60 mm široké a 10-40 mm vysoké, ve stáří až převislé, na svrchní straně poseté malými štětinovitými bradavkami. Mají mírně lesklou hnědočernou až černou barvu. Mohou rust v početných skupinách, na rozdíl od jiných č ...

                                               

Lžičkovec šiškový

Hydnum atrotomentosum Schwalb 1891. Leptodon auriscalpium L. Quél. 1886. Scutiger auriscalpium L. Paulet 1812. Hydnum auriscalpium L. 1753. Auriscalpium L. Banker 1906. Pleurodon fechtneri Velen. Cejp 1928. Auriscalpium L. Kuntze 1898. Auriscalpi ...

                                               

Rezavec šikmý

V češtině je rezavec šikmý známý také pod označením sibiřská čaga. Toto označení, stejně jako anglické chaga, pochází z ruského "чага", tento název však není rozšířen ve všech jazycích. Například finština ho označuje slovem pakurikääpä, norština ...

                                               

Rosolovka mozkovitá

Má 2 až 4 cm široké plodnice, jsou zlatožluté až žlutooranžové, rosolovité, rozdělené v hojné, mozkovitě zprohýbané laloky. Roste běžně od podzimu do jara na suchých nebo opadavých větévkách listnáču, zvláště dubu.

                                               

Smolokorka buková

Ungulina fuliginosa Scop. Pat. Placodes resinosus Schrad. Quél. Polyporus resinosus Schrad. Fr. Boletus resinosus Schrad. Ochroporus resinosus Schrad. J. Schröt. Fomitopsis resinosa Schrad. Rauschert. Ischnoderma fuliginosum Scop. Murrill. Fomes ...

                                               

Kluyveromyces marxianus fragilis B03999

Kluyveromyces marxianus fragilis B03999 je mléčná kvasinka s aktivními probiotickými vlastnostmi, která se liší od laktobacilu, bifidobakterií i kvasinek Saccharomyces. Kmen je izolovaný ze syrovátky a sýřeniny kravského mléka a zařazen do seznam ...

                                               

Bedla vlnatá

Bedla vlnatá, nazývaná též bedla hávnatá Quél, 1871), je houba z čeledi pečárkovitých. V některé, zejména starší literatuře je uváděna jako jedlá, v literatuře novější je uváděna jako jedovatá či nejedlá. Z tohoto duvodu ji ke sběru a konzumaci n ...

                                               

Čechratice černohuňatá

Čechratice černohuňatá je stopkovýtrusá houba z čeledi Tapinellaceae. Roste od července do listopadu na trouchnivějícím nebo tlejícím dřevě jehličnatých stromu, zejména smrku.

                                               

Dřevnatka parohatá

Je to nejedlá houba. Roste v trsech s plodnicemi 3 až 8 cm vysokými, tuhými, smáčklými a parohovitě rozvětvenými, naspodu dřevnatými a černě štětinatými. Pařezy jí bývají někdy krásně věnčeny.

                                               

Ďubkatec pohárkovitý

Dužnina je tenká, vláknitě kožovitá, za sucha tvrdá a křehká, bez výrazné chuti a vuně.

                                               

Dubovnice střevovitá

Dubovnice střevovitá neboli outkovka střevovitá Kotl. et Pouzar 1963) je vzácná teplomilná chorošovitá houba vytvářející plodnice na borce dubu.

                                               

Hlíva fialová

Klobouk hlívy fialové je v mládí fialový, poté fialovo-hnědý a nakonec okrově hnědý. Tvar klobouku je nepravidelný, nálevkovitý až šklebovitý, hladký, suchý a ve stáří je lehce šupinkatý. Velikost klobouku je 3 – 15 cm v pruměru. Okraje klobouku ...

                                               

Holubinka brunátná

Klobouk velikost 5-12 cm, masitý, v mládí polokulovitý, později vyklenutý, ploše rozložený, široce prohloubený, s hladkým okrajem, v dospělosti s okrajem krátce rýhovaným. Barva klobouku je hnědá, červenohnědá, krvavě červená, někdy bývá nafialov ...

                                               

Holubinka křehká

Holubinka křehká je nejedlou houbou z čeledi holubinkovitých. Jedná se o běžný druh holubinky vyskytující se ve středoevropských klimatických podmínkách.

                                               

Holubinka nádherná

Holubinka nádherná roste v sušších listnatých lesích na písčitých pudách. V bukových lesích vytváří mykorhizu. Vyskytuje se po celém mírném pásmu severní polokoule.

                                               

Holubinka sličná

Holubinka ružová. Holubinka jitřenková. Holubinka sličná var. žlutá.

                                               

Hřib Kluzákuv

Hřib Kluzákuv Vizzini 2014) je velmi vzácná nejedlá houba z čeledi hřibovitých, která byla pojmenována na počest českého mykologa Zdeňka Kluzáka.

                                               

Hřib kříšť

Hřib kříšť Vizzini 2014) je nejedlá houba z čeledi hřibovitých. Řadí se do sekce Calopodes a mezi modrající a barevné hřiby.

                                               

Hřib malinový

Hřib malinový neboli ružopórý Pilát et Dermek 1974 resp. Chalciporus amarellus Bataille 1908) je vzácná houba z čeledi hřibovitých.

                                               

Hřib medotrpký

Hřib medotrpký Vizzini 2014) je nepříliš hojná nejedlá houba z čeledi hřibovitých. Patří do skupiny barevných a modrajících hřibu dříve řazené do sekce Calopodes rodu Boletus. Vyskytuje se pouze v teplých listnatých lesích nebo na hrázích rybníku ...

                                               

Hřib měďový

Hřib měďový neboli žlutoměďový Assyov, G. Koller et al. 2015) je vzácná teplomilná hřibovitá houba. Vyskytuje se v listnatých porostech jižní Evropy a vzácně i na teplých středoevropských lokalitách. V České republice byl nedávno nalezen poprvé.

                                               

Hřib modračka

Hřib modračka Gelardi, Vizzini et Simonini 2014), také známý jako hřib lipový, je nepříliš hojná nejedlá houba z čeledi hřibovitých. Dříve byla řazena do sekce Subpruinosi rodu Boletus.

                                               

Hřib nádherný

Hřib nádherný je nejedlá hřibovitá houba ze sekce Fragrantes. Vyskytuje se v teplých oblastech, především v jihoevropském Středomoří a také v Poltáru na Slovensku. Tvoří mykorhizu s duby a kaštanovníkem setým, roste na alkalických až neutrálních ...

                                               

Hřib olivovožlutý

Hřib olivovožlutý je nejedlá houba z čeledi hřibovitých. Řadí se do sekce Calopodes a je blízce příbuzný hřibu kříšti. Klasifikace tohoto druhu není jednotná, pokud není uvedeno jinak, je v rámci tohoto článku prezentována podle pojetí mykologa A ...

                                               

Hřib vonný

Hřib vonný Vizzini, Gelardi et Simonini 2015) je vzácná teplomilná houba z čeledi hřibovitých. Puvodně byl řazen do sekce Fragrantes rodu Boletus. Pro nechutnost je považován za nejedlý.

                                               

Hřib zavalitý

Hřib zavalitý Assyov et al. 2015, syn. Boletus torosus Fr. 1835) je vzácná houba z čeledi hřibovitých, která patří mezi barevné modrající hřiby. V rámci České republiky se vyskytuje ojediněle. Na případnou jedlost, nejedlost či jedovatost panují ...

                                               

Hřib žlučník

Hřib žlučník P. Karst. 1881), též zvaný podhřib žlučový či hřib hořký, lidově také hořčák, žlučák nebo štípák, je evropský druh hřibu, pro palčivě hořkou chuť nejedlý. Roste v jehličnatých i listnatých lesích a hlavně mladé plodnice jsou snadno z ...

                                               

Hvězdovka brvitá

Hvězdovka brvitá je nejedlá houba z čeledi hvězdovkovitých. Vyskytuje se v teplých stepních oblastech, listnatých i jehličnatých lesích a její plodnice dosahuje zralosti od srpna do listopadu. V dospělosti houba puká a rozevírá se do hvězdicovité ...

                                               

Hvězdovka červenavá

Hvězdovka červenavá je nejedlá houba patřící do čeledi hvězdovkovité. Celkem nápadná houba, díky svému vzhledu, zralá plodnice se rozděluje do 5–6 cípu, jde o zemního saprofyta, občas rostoucího na rozkládajících se pařezech či spadlých a tlející ...

                                               

Hvězdovka smrková

Hvězdovka smrková je saprofytická houba z čeledi hvězdovkovitých. Vyskytuje se po celém světě, ve střední Evropě roste běžně v jehličnatých lesích s vápenitou pudou od července do října. Je nejedlá pro příliš tuhé plodnice. Plodnice jsou v mládí ...

                                               

Hvězdovka trojitá

Hvězdovka trojitá je saprotrofní břichatkovitá houba z čeledi hvězdovkovitých. Patří k nejmohutnějším českým hvězdovkám, které mohou dorustat až do rozměru přesahujících 10 centimetru. Vyskytuje se na zastíněných lokalitách bohatých humusem.

                                               

Jehnědka olšová

Vřecka nesou 8 výtrusu o rozměrech 7.5–11 × 4.5–6 μm.

                                               

Lošákovec rezavý

Lošákovec rezavý je stopkovýtrusná houba z čeledi bělozubovitých. Je velmi hustě rozšířena v severní Africe, Asii, Evropě či Severní Americe. Houba vyrustá ze země samostatně nebo v trsech, a to zejména ve smrkových lesích, většinou v písčitých p ...

                                               

Měcháč písečný

Plodnice je nepravidelně oválného, bramborovitého, nejčastěji hruškovitého až kyjovitého tvaru, velká 5-15 cm v pruměru. Vnější povrch pokožky okrovky je zbarven žlutookrově, špinavě hnědožlutě a u starších plodnic až hnědě, občas s tmavšími hněd ...

                                               

Muchomurka pošvatá

Muchomurka pošvatá, jiným názvem pošvatka obecná je hojně se vyskytující stopkovýtrusná houba. Roste ve všech typech lesu, převážně však na kyselých pudách.

                                               

Muchomurka šiškovitá

Muchomurka šiškovitá Bertill. 1866) je nehojně se vyskytující houba z čeledi muchomurkovitých sekce Lepidella. Roste v teplejších oblastech pod listnatými stromy. Dříve byla považována za jedlou, novější publikace ji uvádějí jako nejedlou za syro ...

                                               

Muchomurka vejčitá

Muchomurka vejčitá je velmi vzácná houba z čeledi muchomurkovitých. Roste v teplých oblastech, v České republice pod duby.

                                               

Ohnivec (Microstoma)

Ohnivec je rod vřeckovýtrusných hub. Většina zástupcu tohoto rodu se vyznačuje malými oranžově červenými plodnicemi posazenými na dlouhé stopce zanořené v substrátu. Dužnina obsahuje rosolovitou vrstvu, vřecka jsou neamyloidní a uzavírají osm hla ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →