★ Free online encyclopedia. Did you know? page 373                                               

Březulovité

Březulovité rostou převážně v tropických a subtropických oblastech celé Ameriky, Afriky včetně Madagaskaru, jižní a jihovýchodní Asie, Austrálie a také Melanésie. Některé rody rostou i v sušších oblastech severní Afriky a Blízkého východu, ty mno ...

                                               

Devaterník velkokvětý

Devaterník velkokvětý je vytrvalá, nízká, žlutě kvetoucí bylina, druh rodu devaterník. Roste na velkém území, vzhledově je variabilní a vytváří více morfotypu. Vyskytuje se v západoevropských, středoevropských a jihoevropských pohořích jako jsou ...

                                               

Corsiaceae

Corsiaceae Becc. je čeleď jednoděložných rostlin z řádu liliotvaré. Starší taxonomické systémy řadily zástupce většinou zcela jinam, např. do čeledí Burmanniaceae nebo Orchidaceae, nebo čeleď uznávaly, ale dávaly ji např. do řádu Orchidales jako ...

                                               

Čajovníkovité

Čajovníkovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu vřesovcotvaré. Jsou to dřeviny s jednoduchými listy a pravidelnými květy, rozšířené v počtu asi 200 druhu v Asii a Americe. Nejvýznamnější rostlinou této čeledi je čajovník. Jako okrasné ...

                                               

Mahóniodřišťál Neubertuv

Mahóniodřišťál Neubertuv je stálezelená nebo opadavá okrasná dřevina podobná dřišťálum. Pěstitelské nároky jsou jako u druhu mahónie Mahonia a., pěstitelský význam okrajový, je pěstován jako zajímavost.

                                               

Ebenovité

Ebenovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu vřesovcotvaré. Zahrnuje asi 756 druhu ve 3 rodech a je rozšířena v tropech a subtropech celého světa s přesahy do oblastí mírného pásu. Největší rod je tomel.

                                               

Ecdeiocoleaceae

Ecdeiocoleaceae Cutler & Airy Shaw je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré. Starší taxonomické systémy řadily zástupce často do čeledi Restionaceae.

                                               

Marulka

Marulka je rod rostlin z čeledi hluchavkovitých. Zahrnuje přibližně 8 druhu. Většina je rozšířena v Evropě a Asii, dva druhy rostou v USA. Latinské jméno znamená krásná máta a vzniklo v starořeckém období.

                                               

Nepetoideae

Nepetoideae jsou co do počtu rodu i druhu nejrozsáhlejší podčeledí čeledi hluchavkovité. Zahrnují 105–130 rodu a 3600–3700 druhu rostlin. Jsou to převážně byliny, polokeře a keře, zřídka i stromy, kosmopolitně rozšířené, s těžištěm v teplých obla ...

                                               

Pitulník

Pitulník je rod vytrvalých, žlutě kvetoucích bylin z čeledi hluchavkovitých. Areál rodu zahrnuje Evropu, Malou Asií a podhuří Kavkazu. Rod vznikl poměrně nedávno vyčleněním z rodu hluchavka, od kterého se mj. odlišuje těmito morfologickými znaky: ...

                                               

Hrnečníkovité

Hrnečníkovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu vřesovcotvaré. Jsou to převážně stromy s jednoduchými střídavými listy a nápadnými květy, rozšířené v tropech téměř celého světa. Nejvýznamnějším druhem je juvie ztepilá, poskytující par ...

                                               

Bodlákové

Bodlákové jsou podčeleď rostlin z čeledi hvězdnicovitých. S počtem 83 rodu a 2500–2800 druhu jsou její třetí největší podčeledí, zahrnují něco přes 10 % druhového bohatství hvězdnicovitých. V české květeně se z této skupiny rostlin vyskytují zást ...

                                               

Hvězdnicové

Hvězdnicové jsou podčeleď cévnatých rostlin v čeledi hvězdnicovité. S přibližně 16–17 000 druhy v 1135 rodech jsou její nejrozsáhlejší podčeledí, zahrnují asi 65 % všech hvězdnicovitých. Patří sem jednoleté i vytrvalé rostliny, byliny, sukulenty ...

                                               

Hvozdíkovité

Zástupci jsou většinou hmyzosnubné jednoleté až vytrvalé byliny nebo polokeře s lodyhami vidličnatě rozvětvenými. Listy jsou celistvé, vstřícné až křižmostojné, jejich tvar je podlouhlý až čárkovitý. Občas mají listy i palisty. Květy jsou většino ...

                                               

Hvozdík písečný

Ryze evropský druh, je rozšířen v severní a střední Evropě s přesahem do Běloruska na Ukrajinu. Vyhovují mu slunná stanoviště se suchou, propustnou hrubozrnnou štěrkopísčitou pudou s minimem humusu, kulovitý kořen mu pomáhá snášet dlouhodobé such ...

                                               

Kohoutek (Lychnis)

Kohoutek je rod asi 30 druhu květin z čeledi hvozdíkovitých. Pocházejí a jsou rozšířeny hlavně v mírném pásmu severní polokoule. Pro své výrazné květy byly šířeny na nová území. Jejich obliba plyne také z malých nároku na prostředí i na péči.

                                               

Kuřinka solná

Roste na písčinách mořských pobřeží na severu, západě a jihu Evropy a severu Afriky. Vyrustá řídce i ve vnitrozemí Střední Evropy, v Mongolsku, na východní Sibiři a Dálném východě ve vnitrozemských slaniscích, poblíž minerálních pramenu na zasole ...

                                               

Agávové

Agávové je podle nejnovějšího taxonomického systému APG III podčeleď jednoděložných rostlin náležející do čeledi chřestovitých, puvodní čeleď agávovité byla zrušena. Podčeleď zahrnuje mimo jiné celou řadu známých pouštních a suchomilných botanick ...

                                               

Bohyškovité

Bohyškovité byla čeleď jednoděložných rostlin z řádu liliotvarých. Podle nejnovějšího taxonomického systému APG III byla bohyšky přeřazeny do podčeledi agávových v čeledi chřestovitých, která přísluší do řádu chřestotvarých.

                                               

Hyacintovité

Hyacintovité je bývalá čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvaré. Některé starší taxonomické systémy ji řadily do řádu liliotvaré, popř. její zástupce do čeledi liliovité v širším pojetí. Podle systému APG III už není čeleď uznávána a zást ...

                                               

Javorovité

Javorovité je bývalá čeleď vyšších dvouděložných rostlin, která zahrnovala asi 120 druhu stromu a keřu ve dvou rodech, javor a Dipteronia. Dnes náleží oba rody do čeledi mýdelníkovité.

                                               

Tolijovité

Tolijovité je bývalá čeleď náležející k řádu jesencotvarých která zahrnovala 2 rody. V nejnovějším taxonomickém systému APG III byla tato čeleď vřazena do čeledi jesencovitých. Rod tolije byl tradičně spojován s čeledí lomikamenovitých a nezřídka ...

                                               

Jitrocel přímořský brvitý

Jitrocel přímořský brvitý je rostlinný poddruh který jako jediný z variabilního druhu jitrocel přímořský roste v přírodě České republiky.

                                               

Jochovcovité

Jochovcovité jsou opadavé nebo stálezelené keře a stromy s jednoduchými střídavými listy bez palistu. Větévky, listy i květenství jsou často řídce až hustě chlupaté hvězdovitými chlupy, někdy promísenými i chlupy jednoduchými. Listy jsou často na ...

                                               

Kapary

Kapary jsou nerozvinutá poupata květu keře kapary trnité, naložená v soli nebo solném nálevu, případně v solném nálevu s vinným octem. Nejlepší kapary pocházejí z francouzského Provence a jsou nazývány "nonpareilles". Používají se tedy hodně ve s ...

                                               

Krvenkovité

Jsou to vytrvalé byliny s bazálními ružicemi listu a oddenky, hlízami či cibulemi. V oddencích a kořenech je častý červený pigment. Listy jsou jednoduché, střídavé, dvouřadě uspořádané. Listy jsou jednoduché, střídavé, dvouřadě uspořádané, přised ...

                                               

Triliovité

Triliovité je bývalá čeleď jednoděložných rostlin z řádu liliotvaré. Systém APG II však už čeleď neuznává a zástupce řadí v rámci podčeledi Paridae do čeledi kýchavicovité.

                                               

Kalužník

Kalužník je rod rostlin z čeledi kyprejovité. Je blízce příbuzný s rodem Lythrum a v současné taxonomii je do něj vřazován. Kalužníky jsou drobné byliny s jednoduchými, většinou vstřícnými listy a nenápadnými, drobnými květy. Vyskytují se v počtu ...

                                               

Centrolepidaceae

Cetrolepidaceae je bývalá čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré. Některé starší taxonomické systémy ji řadily do řádu Restionales nebo Centrolepidales. V systému APG IV byla vřazena do čeledi lanovcovité.

                                               

Anarthriaceae

Pojetí čeledi se měnilo, ve starších taxonomických systémech byly zástupci včleněni v rámci čeledi Restionaceae, později byl čeleď uznávána, ale byl do ni zahrnován pouze rod Anarthria. Podle systému APG II sem patří ještě 2 další rody, dříve z č ...

                                               

Merlíkovité

Merlíkovité je bývalá čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hvozdíkotvaré. V současném taxonomickém systému byla vřazena do čeledi laskavcovité. Jsou to často ruderální byliny. Plodem bývá nažka. Do této čeledi jsou řazeny například tyto ros ...

                                               

Laxmanniaceae

Laxmanniaceae je bývalá čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvaré. Některé starší taxonomické systémy ji řadily do řádu liliotvaré, často čeleď neuznávaly a řadily její zástupce do čeledi bělozářkovité aj. Podle systému APG III už není čel ...

                                               

Lazucha

Lazucha dorustá délky až jednoho metru, přesto se jedná o jednobuněčný organismus. Tím se její buňka řadí mezi největší známé buňky, asi 10 000× větší než je obvyklá buňka. Poměr povrchu a objemu snižuje tím, že má mnohé výběžky zvyšující povrch, ...

                                               

Ledviník

Ledviník je rod kapradin a jediný rod čeledi ledviníkovité. Jsou to středně velké kapradiny s dlouhými, jednoduše zpeřenými listy, rostoucí na zemi, skalách nebo stromech. Rod zahrnuje asi 19 až 29 druhu. Je rozšířen v tropech celého světa s přes ...

                                               

Pepř ružový

Pepř ružový jsou sušené červené plody pepřovce obecného neboli pirulu. Používají se jako koření a v tradiční medicíně. Pepřovec obecný je strom z čeledi ledvinovníkovité, vysoký až 15 m. Pochází z Peruánských And odkud se rozšířil do suchých subt ...

                                               

Limnocharitaceae

Limnocharitaceae je bývalá čeleď jednoděložných rostlin z řádu žabníkotvaré. V novějších aktualizacích systému APG není čeleď uznávána a je včleněna do čeledi žabníkovité. V některých starších taxonomických systémech byla řazena do řádu Hydrochar ...

                                               

Andropogon

Andropogon je široce rozšířený rod lipnicovitých rostlin, puvodních v Asii, Africe, Americe, jižní Evropě a také na ruzných oceánských ostrovech. Existuje více než 100 druhu.

                                               

Bambus

Bambus je souhrnný název pro množství rodu trav z čeledi lipnicovitých vyznačujících se dřevnatými stébly. Jsou vesměs řazeny do podčeledi bambusové. Největší druhy dorustají do výšky až přes 40 metru. Bambus slouží jako mnohostranný materiál pro ...

                                               

Kamýš

Je 60–100 cm vysoký, má úzké, tuhé, špičaté, šedozelené listy které jsou žebrovité a takřka vždy zatočené. Velmi husté, bělavé vrchní klasy se skládají z asi 1 cm dlouhých klásku. Kvete v červnu až srpnu. Tyto rostliny nacházíme téměř výlučně na ...

                                               

Mrvka

Mrvka je rod trav, tedy z čeledi lipnicovitých. Jedná se zpravidla o jednoleté, vzácně dvouleté byliny. Jsou trsnaté, vytváří jen vnitropochevní výběžky. Listy jsou ploché, úzké za sucha svinuté, na vnější straně listu se při bázi nachází jazýček ...

                                               

Pýr

Pýr je rod trav, tedy z čeledi lipnicovitých. Jedná se o vytrvalé byliny. Jsou trsnaté, často s oddenky. Stébla dorustají výšek zpravidla 20–150 cm. Listy jsou ploché nebo svinuté, dosahují šířky 1.2–10 mm, na vnější straně listu se při bázi nach ...

                                               

Tomkovice

Tomkovice je rod trav, tedy rostlin z čeledi lipnicovitých. Jedná se o vytrvalé byliny. Jsou trsnaté nebo s oddenky. Rostliny často silně voní kumarinem. Stébla dorustají výšek zpravidla 7–120 cm. Čepele listu jsou ploché, skládané nebo svinuté, ...

                                               

Třtina nachová

Jedná se o vytrvalou výběžkatou trávu, dosahující výšky nejčastěji 80−120 cm. Oddenky jsou plazivé s dlouhými výběžky. Stébla mají nejčastěji 5−8 kolének, jsou dole hladká, pod latou slabě drsná. Na středních kolénkách se stébla často větví, což ...

                                               

Martyniovité

Martyniovité je čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hluchavkotvaré. Rostliny jsou lepkavé a byly podezírány z masožravosti. Vyskytují se v mírných až tropických oblastech Ameriky. Některé druhy mají zajímavé plody se 2 dlouhými výrustky v ...

                                               

Žebřice pyrenejská

Žebřice pyrenejská je statná, bílé rozkvétající planě rostoucí rostlina. Je to druh rodu žebřice, který je svým vzhledem typický pro čeleď miříkovitých.

                                               

Hvězdnatkovité

Hvězdnatkovité je bývalá čeleď jednoděložných rostlin z řádu smldincotvaré. V současné taxonomii není čeleď jako samostatná uznávána a její zástupci jsou řazeni do čeledi olachanovité.

                                               

Oleandra

Oleandra je rod kapradin a jediný rod čeledi Oleandraceae. Jsou to kapradiny s plazivým nebo přímým stonkem a jednoduchými, celokrajnými, protáhlými listy. Rod zahrnuje asi 15 až 40 druhu a je rozšířen v tropech celého světa s nehojnými přesahy d ...

                                               

Orobincovité

Orobincovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré. Ve starších taxonomických systémech byla čeleď řazena do řádu pandánotvaré nebo do samostatného řádu orobincotvaré a obsahovala pouze jediný rod orobinec. Podle nejmodernějšího sys ...

                                               

Osladič

Osladič je rod kapradin z čeledi osladičovité. Jsou to vytrvalé oddenkaté kapradiny se zpeřeně členěnými listy, rostoucí nejčastěji jako epifyty na stromech nebo na skalách. Rod zahrnuje asi 59 druhu a je rozšířen v Eurasii a Severní i Jižní Amer ...

                                               

Philydraceae

Jsou to vytrvalé byliny s bazálními ružicemi listu a oddenky či hlízami. Listy jsou jednoduché, střídavé, dvouřadě až spirálně uspořádané, přisedlé, s listovými pochvami. Čepel je čárkovitá až kopinatá, někdy isobifaciální jezdivý list, celokrajn ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →