★ Free online encyclopedia. Did you know? page 372                                               

Sokoli

Sokoli jsou řád ptáku. Falconiformes byl donedávna název řádu dravcu, do něhož byla řazena jako jedna z čeledí čeleď sokolovití Falconidae. Na základě publikovaných fylogenetických analýz 2006, 2008 dokládajících, že sokolovití nejsou přímo příbu ...

                                               

Svišťouni

Svišťouni jsou řád ptáku se srpovitými křídly. Tito ptáci patří mezi nejrychlejší a nejpohyblivější letce. Někteří z nich létají rychlostí až 220 km / h. Jediným zástupcem řádu, který hnízdí v České republice, je rorýs obecný Apus apus. Na území ...

                                               

Zoborožci

Zoborožci je řád ptáku, který zahrnuje čtyři čeledě dříve řazené ke srostloprstým. K vyčlenění došlo, protože puvodní skupina srostloprstých by tak byla parafyletická, neboť příbuzní šplhavci patří dovnitř skupiny. Obývají velkou část západní a s ...

                                               

Wisdom (albatros)

Wisdom je samice albatrosa laysanského, která žije ve volné přírodě. Jedná se o nejstaršího okroužkovaného ptáka a potvrzeně nejstaršího známého ptáka žijícího ve volné přírodě.

                                               

Nohatky

Nohatky jsou mořští členovci s nápadně tenkým tělem, které se dělí na hlavu, hruď a malý zadeček. Jejich velikost se pohybuje od 1 mm do více než 70 cm, většina je v dolní polovině tohoto rozpětí. Je známo zhruba 1000 druhu této skupiny, jejich t ...

                                               

Lasturnatky

Lasturnatky jsou malí korýši. Na Zemi jsou už od kambria, hlavní rozvoj zažili před asi 500 miliony let. Jejich fosilie potvrdily například to, že v Antarktidě v dry valleys kdysi panovalo klima podobné tomu v dnešních tundrových oblastech. Nedáv ...

                                               

Lupenonožci

Lupenonožci či také žábronožci je rozmanitá třída korýšu, která z velké části zahrnuje sladkovodní druhy menších rozměru s množstvím opakujících se tělních článku a lupenitými končetinami. Bylo popsáno asi 900 druhu a zřejmě se jedná o monofyleti ...

                                               

Maxillopoda

Maxillopoda je navrhovaná skupina korýšu, která zahrnuje ty druhy, kteří mají naupliové oko složené ze tří oček, hruď ze sedmi článku a s plovacími končetinami a zadeček ze tří článku. Tyto znaky jsou ovšem velice proměnlivé a žádná fylogenetická ...

                                               

Rakovci

Rakovci, též "vyšší korýši", jsou druhově rozmanitá třída korýšu, dnes součást kladu Pancrustacea. Obecně známými zástupci jsou například svinky, stínky, rak říční, krevety nebo krabi. Podle Bruscy mezi rakovce patří 40 200 známých druhu. Fylogen ...

                                               

Stonožkovci

Stonožkovci jsou jeden z podkmenu členovcu. Mají dlouhé, převážně stejnoměrně článkované tělo, jsou kryti krunýřem. Vidí složenýma očima a dýchají vzdušnicemi. Dělí se na dvě hlavní skupiny, stonožky a mnohonožky.

                                               

Mnohonožka lesní

Mnohonožka lesní je mnohonožka patřící do čeledě mnohonožkovitých. Její tělo je stejně jako u dalších mnohonožek na pruřezu kruhovité a lehce zploštělé z břišní strany, což jí umožňuje se stáčet do kuličky. Od podobných se tento tmavohnědě zbarve ...

                                               

Vidličnatky

Vidličnatky jsou starobylá bazální skupina šestinohých. Mnoho autoru je považuje za sesterskou skupinu hmyzu v úzkém slova smyslu.

                                               

Anisakis simplex

Anisakis simplex, též sleďový červ, je parazitický červ trávicího traktu mořských savcu. Má složitý vývojový cyklus, v němž figurují korýši jako mezihostitelé a následně ryby či hlavonožci coby paratenický hostitel. V této podobě je Anisakis nebe ...

                                               

Ascaridoidea

Ascaridoidea je nadčeleď hlístic, jejíž zástupci parazitují u všech tříd obratlovcu. Dospělé hlístice této nadčeledi se obvykle lokalizují ve střevě nebo žaludku definitivního hostitele a jsou buďto primárně heteroxenní nebo sekundárně monoxenní ...

                                               

Toxocara malaysiensis

Toxocara malaysiensis je druh škrkavkovité hlístice z rodu Toxocara, parazitující u koček a kočkovitých šelem v Asii. Druh byl objeven a popsán poprvé v roce 2001 u koček v Malajsii. V roce 2006, byla T. malaysiensis na základě analýzy ribosomáln ...

                                               

Toxocara pteropodis

Toxocara pteropodis je škrkavkovitá hlístice z čeledi Toxocaridae parazitující u kaloňu z rodu Pteropodis. Vyskytuje v Austrálii, Oceánii a jihovýchodní Asii. Dospělí červi měří až 15 cm a lokalizují se ve střevě, přičemž larvy se mohou během mig ...

                                               

Capillaria hepatica

Dospělí nematodi jsou asi 20 mm dlouzí tencí červi a žijí v jaterním parenchymu. Samička klade vajíčka, která jsou deponována rovněž v jaterní tkáni, kde jsou časem, jako cizorodý materiál, obklopena vazivovým pouzdrem. K dalšímu vývoji je nutná ...

                                               

Háďátko pšeničné

Háďátko pšeničné bylo prvním háďátkem parazitujícím na rostlinách, které bylo popsáno ve vědecké literatuře, a to už v roce 1773. Jménem Anguina tritici háďátko poprvé pojmenoval Dr. J.G. Steinbuch v roce 1799.

                                               

Tenkohlavec

Tenkohlavec je rod hlístic parazitujících v tlustém a slepém střevě savcu. Rod čítá několik medicínsky a veterinárně významných druhu. Onemocnění těmito helminty se označuje jako trichurióza nebo trichocefalóza.

                                               

Tenkohlavec prasečí

Tenkohlavec prasečí je kosmopolitně rozšířená hlístice parazitující v tlustém a slepém střevě prasatovitých. Druh je odděleného pohlaví s přímým vývojem bez mezihostitele. Přední část dospělého jedince T. suis je tenká, nitkovitá, zatímco zadní j ...

                                               

Afroditka plstnatá

Afroditka plstnatá, latinsky: Aphrodita aculeata, díky svému vzhledu označována jako mořská housenka či přes němčinu mořská myš, je mnohoštětinatec z čeledi afroditkovitých. Žije u břehu evropských moří a dorustá velikosti 18-20 centimetru. Zahra ...

                                               

Hermodice carunculata

Hermodice carunculata je mořský mnohoštětinatec z čeledi Amphinomidae, jehož přirozenou oblastí výskytu jsou tropické oblasti Atlantského oceánu a Středozemní moře. Je jedovatý a setkání s ním muže vést k nepříjemným zdravotním komplikacím, v žur ...

                                               

Nereidka hnědá

Nereidka hnědá, také označovaná jako nereidka ruznobarvá, je druh mnohoštětinatých kroužkovcu žijících v mořích Evropy a Severní Ameriky. Dýchá celým tělem. Vývin je nepřímý.

                                               

Bochnatka americká

Bochnatka americká je druh mechovky z rodu bochnatky, která žije ve sladké čisté vodě. Jednotliví živočichové vytvářejí obrovské kolonie vypadající jako slizké gelové koule, které mohou dorustat přibližně velikosti až fotbalového míče a vážit až ...

                                               

Desetiramenatci

Desetiramenatci je nadřád hlavonožcu, jehož zástupci se vyznačují přítomností 10 končetin. Vedle 8 ramen disponují i 2 dlouhými chapadly. Tato 2 dlouhá chapadla u některých druhu několikanásobně přesahují délku těla a slouží jako jakési rybářské ...

                                               

Chroustnatky

Chroustnatky jsou třídou mořských měkkýšu, kteří žijí na skalách v příbojové zóně, ale i v hlubokých vodách. Vědecké pojmenování Polyplacophora se vztahuje ke stavbě schránky – je tvořena osmi skloubenými destičkami z chitinu a uhličitanu. Je zná ...

                                               

Hřebenatka kuchyňská

Hřebenatka kuchyňská, Pecten maximus, anglicky great scallop, king scallop, St James shell, francouzsky coquille Saint-Jacques, na českém trhu zpravidla jakubská mušle apod., je jedlý mořský mlž z čeledi Pectinidae. Je typovým druhem rodu Pecten. ...

                                               

Lastura

Lastura je dvojdílná schránka mlžu. Lastura se skládá nejčastěji především z uhličitanu vápenatého ve formě krystalku minerálu aragonitu spojeného bílkovinným tmelem conchiolinem. Lastury mohou mít ruznou barvu, zakulacení, velikost i tvar a jsou ...

                                               

Elysia chlorotica

Elysia chlorotica je druh plže, který prolomil hranici mezi rostlinami a živočichy tak, jak jsme ji dosud znali. Žije na pobřeží Atlantského oceánu. Malí plži jsou hnědí s červenými skvrnami. Postupně ale zezelenají díky chlorofylu získanému tzv. ...

                                               

Neritina zebra

Neritina zebra je sladkovodní plž z čeledi zubovcovití puvodem v Jižní Africe, který dorustá délky okolo 3 cm. Jedná se o známého býložravého plže často chovaného v akváriu při 5 - 20 °dGH. Je mírumilovný, ale muže se stát, že uteče z akvária, pr ...

                                               

Zadožábří

Zadožábří je velká skupina hlavně mořských plžu. Jméno skupiny je odvozené od žaber, které se u zadožábrých nacházejí za srdcem v zadní části útrobního vaku. Z většiny jsou hermafroditi. Obvykle nemají schránku nebo je redukovaná a vnitřní, vždy ...

                                               

Zej obrovský

Jednotlivci mohou dorust až do délky 40 cm a hmotnosti až 380 g. Jejich kuže je tmavě hnědá až červenohnědá, s bílými až světle hnědými skvrnami. Má žlutou vnitřní skořápku, která je tenčí, plošší a méně kalcifikovaná než ulita jiné mořských plžu ...

                                               

Přílipkovci

Přílipkovci jsou prastarou třídou měkkýšu, která byla až do roku 1952 známá jen z kambrických a devonských usazenin. Dnes jsou známy dva recentní druhy, které žijí v hlubinách u tichomořského pobřeží Mexika. Vědecké pojmenování Monoplacophora se ...

                                               

Hvězdice Linckova

Hvězdice Linckova má tělo zpevněné vápenitou kostrou ukrytou pod pokožkou. Pokud se její rameno odlomí, opět doroste. Schopnost regenerace je taková, že ze dvou oddělených částí jedné hvězdice dorostou dva noví jedinci. Zčásti je to umožněno i tí ...

                                               

Hvězdice ružová

Tato hvězdice je velká 12–40 cm a patří k nemnoha ostnokožcum, kteří snášejí nízký obsah soli v Baltském moři. Mimo toto moře se vyskytuje na východním pobřeží Atlantského oceánu. Žije na mělčinách i v hloubkách do 400 m. V hlubší vodě dorustá hv ...

                                               

Hvězdice síťovaná

Běžně známá jako západoindická mořská hvězda. Hvězdice síťovaná je druhem mořského bezobratlovce z čeledi Oreasteridae. Nejčastěji se nachází v mělké vodě v západním Atlantiku a v Karibském moři.

                                               

Hvězdice trnová koruna

Hvězdice trnová koruna je velká dravá mořská hvězdice. Žije v teplejších mořích prakticky po celém světě. Je velkým nebezpečím pro korálové útesy. Trnová koruna je po hvězdici Pycnopodia helianthoides druhou největší hvězdicí na světě – v rozpětí ...

                                               

Ježovka obecná

Ježovka obecná, též ježovka fialová, je hojná ježovka žijící ve východní části Atlantského oceánu od kanálu La Manche na severu po Kapverdy na jihu, obývá také Středozemní moře. Má pravidelné, spíš kratší ostny a dorustá velikosti až 15 cm. Ježov ...

                                               

Graptoliti

Graptoliti jsou vyhynulí mořští polostrunatci. Jsou děleni na dva řády Dendroidea a Graptoloidea. První z graptolitu se objevili už ve středním kambriu a poslední kolonie graptolitu žily v karbonu.

                                               

Obratlovci

Obratlovci jsou podkmen strunatcu, u kterých došlo k vytvoření vnitřní chrupavčité nebo kostěné kostry, s dobře odlišitelnou hlavovou částí. Podle současných poznatku se u tradičně pojímaných obratlovcu muže jednat o nepřirozenou skupinu. Nejbliž ...

                                               

Čelistnatci

Čelistnatci, též čelistnatí, je monofyletická skupina živočichu zahrnujících všechny obratlovce vyjma sliznatek, mihulí a dalších vyhynulých bezčelistnatcu. První zástupci tohoto rozsáhlého kladu se objevili na počátku prvohor. Do čelistnatcu ted ...

                                               

Savci

Savci, dříve ssavci, jsou třída obratlovcu, která se v současné době vyskytuje téměř po celém světě. Jejich hlavním spojovacím znakem je výživa mláďat produktem modifikovaných kožních žláz, tedy kojení mláďat. Dalším společným znakem celé skupiny ...

                                               

Štítnatci

Štítnatci jsou skupinou vyhynulých vodních obratlovcu s vnějším kostěným krunýřem. Taxonomie této skupiny je ale nejasná a pravděpodobně se nejedná o monofyletický taxon - někteří zástupci jsou příbuzní skupině Agnatha, jiní čelistnatým obratlovc ...

                                               

Pláštěnci

Pláštěnci je podkmen mořských strunatcu. Hlavní vývojové znaky strunatcu jsou vyvinuty pouze u larev. Tělo většiny dospělých obklopuje tuhý rosolovitý plášť, tvořený polysacharidem tunicinem. Pláštěnci žijí především přisedlým životem v koloniích.

                                               

Salpovci

Salpovci jsou jedním ze tří řádu salp. Salpovci zahrnují jedinou čeleď salpovití. Vyskytují se v mořích celého světa.

                                               

Salpy

Salpy je třída drobných prusvitných živočichu z podkmene pláštěnci. Žijí v koloniích, které se vznášejí ve volném moři a tvoří tak součást planktonu. Pohybují se reaktivním zpusobem pomocí stahu svalu, které jako obroučky obepínají jejich soudečk ...

                                               

Vršenky

Vršenky jsou skupina volně plovoucích pláštěncu. Na rozdíl od ostatních zástupcu tohoto podkmene jim chorda dorsalis zustává zachována po celý život. U vršenek je během celého života jedince v podstatě zachována morfologie odpovídající zhruba lar ...

                                               

Cerianthus filiformis

Cerianthus filiformis je druh červnatce, který patří do třídy korálnatcu. Mezi mořskými živočichy patří k nejkrásnějším. Podobá se květu a svým vzhledem připomíná příbuzný druh mořských sasanek. Cerianthus filiformis je rozšířený v Japonském moři ...

                                               

Rohovitky

Rohovitky je řád přisedlých koloniálních žahavcu žijících v mnoha oceánech světa, ale především v tropech a subtropech. Jsou podobní pérovníkum, tedy dalším žahavcum tvořícím korály. Rohovitky se totiž rovněž vyznačují drobnými polypy, kteří se s ...

                                               

Sasanka koňská

Sasanka koňská patří mezi žahavce, do skupiny sasanky. Sasanka udržuje symbiózu s rakem poustevníčkem. Je jednou z hojných sasanek ve skalnatých mořských jezírkách v hloubce kolem 20 m a s teplotou 18 - 23 °C. Válcovité tělo dosahuje délky asi 2. ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →