★ Free online encyclopedia. Did you know? page 371                                               

Thylacoleo carnifex

Thylacoleo carnifex, zvaný "vačnatý lev", je vyhynulý druh dravého vačnatce, představitel australské megafauny. Většina nálezu pochází z oblasti Nullarboru, kde byly fosilie dobře konzervovány suchým podnebím: nejstarší jsou z doby před 1 600 000 ...

                                               

Toxodon

Toxodon je rod vyhynulého savce, který žil v období pliocénu až pleistocénu na území Jižní Ameriky. Byl asi 2.7 metru dlouhý, v kohoutku byl vysoký 1.5 metru a vážil okolo 1.5 tuny. Jedním z prvních přírodovědcu, kteří našli jeho zkameněliny, byl ...

                                               

Trigonias

Trigonias je vyhynulý savec, jeden z nejstarších druhu nosorožcu. Žil na přelomu eocénu a oligocénu ve vnitrozemí Severní Ameriky, byl býložravým obyvatelem lesostepí, pravděpodobně trávil část života i ve vodě. Dosahoval délky přes dva metry, v ...

                                               

Ursus deningeri

Medvěd Ursus deningeri má kombinaci primitivních a odvozených znaku, čímž se odlišuje od všech pleistocenních druhu medvědu. Spodní čelist má štíhlou jako současný medvěd hnědý a již vyhynulý Ursus etruscus. Tento znak byl pravděpodobně odvozen o ...

                                               

Vlk beringský

Vlk beringský je vyhynulá forma vlka, který žil v době ledové. Obýval oblasti dnešní Aljašky, Yukonu a severního Wyomingu. Někteří z těchto vlku přežili až do holocénu. Vlk beringský je ekomorfem vlka obecného a byl komplexně studován s využitím ...

                                               

Elektronová ionizace

Elektronová ionizace je zpusob ionizace, který spočívá v srážkách elektronu s vysokými energiemi s atomy nebo molekulami vedoucími k tvorbě iontu. Jde o jeden z prvních zpusobu ionizace používaný v hmotnostní spektrometrii, stále však patří k čas ...

                                               

Elektrosprejová ionizace

Elektrosprejová ionizace je ionizační technika v hmotnostní spektrometrii, která k tvorbě iontu využívá elektrosprej, ve kterém je na kapalinu aplikováno vysoké elektrické napětí, čímž se utvoří aerosol. Tato metoda je vhodná k ionizaci makromole ...

                                               

Chemická ionizace

Chemická ionizace je technika ionizace používaná v hmotnostní spektrometrii. Popsali ji Burnaby Munson a Frank H. Field v roce 1966. Molekuly plynu jsou zde ionizovány elektronovou ionizací a následně regují s molekulami analytu v plynném skupens ...

                                               

Chemická ionizace za atmosférického tlaku

Chemická ionizace za atmosférického tlaku je metoda ionizace v hmotnostní spektrometrii, při kterých reagují molekuly v plynné fázi za atmosférického tlaku, nejčastěji používaná u vysokoúčinné kapalinové chromatografie. APCI patří k měkkým ioniza ...

                                               

Ionizace záchytem elektronu

Ionizace záchytem elektronu je ionizace atomu nebo molekuly v plynné fázi nastávající v dusledku zachycení elektronu v atomovém obalu za vzniku iontu s obecným vzorcem A −. Reakce probíhá podle tohoto schématu: A + e − → M A − {\displaystyle A+e^ ...

                                               

Krovky (botanika)

Krovky jsou obal plodu vytvořený po opylení květu, jsou tvarově variabilní a u jednotlivých druhu se odlišují. Vznikají dvěma zpusoby: U květu typu rodu lebeda Atriplex jsou krovky vytvořeny dvěma zvětšenými blanitými listenci. Ty po opylení část ...

                                               

Květenství

Sdružení květu v květenství je běžným jevem. Více květu pohromadě zvyšuje možnost, že bude některý z květu opylen, navíc jsou většinou květenství pro opylovače mnohem nápadnější. Květenství se podle uspořádání květu dělí na dvě skupiny – hroznovi ...

                                               

Květní lužko

Květní lužko je plošné rozšíření květní stopky u krytosemenných rostlin, na němž se vytváří květ, případně stažené květenství. Jedná se o jednu z typických metamorfóz stonku. Termín květní lužko bývá v českojazyčné botanické literatuře zaměňován ...

                                               

Nitka

Nitka je neplodná část tyčinky, samčího pohlavního orgánu semenných rostlin. Nitka společně s prašníkem a spojidlem vytváří tyčinku.

                                               

Placentace

Placentace je v botanice zpusob umístění semenice s vajíčky na plodolistech květu rostlin. Semenice zajišťuje výživu vajíčka při jeho vývoji, je s ním spojena poutkem. V zoologii "placentace" znamená "vytvoření pevného pojení plodové a mateřské č ...

                                               

Prašník

Obvykle je prašník tvořen dvěma prašnými váčky, mezi nimiž je spojidlo tvořené parenchymem. V každém ze dvou prašných váčku jsou dvě prašná pouzdra, zvaná též obecněji mikrosporangia. Právě v prašných pouzdrech je pylotvorné pletivo, v němž probí ...

                                               

Pysk (květ)

Řídký případ, kdy i horní korunní lístky jsou srostlé se spodními a vytvářejí společně spodní pysk např. ožanka. Dalším případem je, že horní korunní lístky zakrněly do nepatrných výběžku např. zběhovec a horní pysk nevytvářejí.

                                               

Semeník

Semeník je část samičího květu rostlin. Je to zduřelá část pestíku, kde je na semenici umístěno jedno nebo více vajíček. Na semeník navazuje čnělka zakončena bliznou. Někdy přisedá semeník přímo na bliznu např. u máku. Semeník mají pouze rostliny ...

                                               

Tyčinka (botanika)

Tyčinka je samčí pohlavní orgán semenných rostlin, slouží k produkci pylu. Má dvě části – nitku a prašník. Někdy je za další část tyčinky považováno i spojidlo, tj. tkáň, která je vlastně pokračování nitky a propojuje dva pylové váčky prašníku.

                                               

Cyathium

Cyathium je drobné, pohárkovité, složené vrcholičnaté květenství, které se vyskytuje u rostlin čeledi pryšcovitých. Je tvořeno jedním samičím květem na stopce, kolem něhož roste obvykle pět samčích květu. Je obklopeno listenci.

                                               

Hrozen

Hrozen je typ nevětveného jednoduchého květenství, které nese na hlavní ose krátce stopkaté květy. Často květy rostou z úžlabí listenu. Nejstarší květy v rámci jednoho květenství leží vždy uvnitř celého útvaru, nové vznikají výše s tím, jak stone ...

                                               

Klas

Klas je jednoduché květenství s přímým vřetenem, na němž v úžlabí listenu přisedají květy. Typologicky je vlastně obdobné hroznovitým květenstvím, rozdíl je ve zkrácených či chybějících květních stopkách, čímž květy přisedají přímo na vřeteno. To ...

                                               

Kružel

Kružel je jednoduché květenství patřící do skupiny vrcholičnatých. Vrcholičnatá květenství se vyznačují tím, že vřeteno vyrustá tak zkráceno, že ho boční větve přerustají. Kružel je typem mnohoramenného vrcholíku, u kterého postranní větve vyrust ...

                                               

Lichoklas

Lichoklas je typ složeného, obvykle heterotaktického květenství, které je natolik staženo, že nabývá podoby klasu. Jde o charakteristické květenství mnoha rodu i čeledí rostlin, muže nabývat ruzných tvaru. Typické je například pro některé druhy l ...

                                               

Lichopřeslen

Lichopřeslen je jednoduché květenství patřící do skupiny vrcholičnatých, tedy sympodiálně větvených květenství a nacházející se typicky u čeledi hluchavkovitých. Vrcholičnatá květenství se vyznačují tím, že vřeteno vyrustá tak zkráceno, že ho boč ...

                                               

Okolík

Okolík je hroznovité květenství, kdy květy s dlouhými stopkami vyrustají paprskovitě z jednoho bodu na konci silně zkráceného vřetene. Variantou okolíku je složený okolík, kdy se květní stopky, které vyrustají jednotlivě pod vrcholem stonku nesou ...

                                               

Palice (květenství)

Palice je druh květenství, v němž drobné květy spočívají na dužnatém hlavním vřeteni květenství. Palice je typickým květenstvím některých jednoděložných rostlin, zejména z čeledí árónovité a orobincovité. U většiny zástupcu árónovitých je toto kv ...

                                               

Šroubel

Šroubel je jednoduché květenství patřící do skupiny vrcholičnatých. Vrcholičnatá květenství se vyznačují tím, že vřeteno vyrustá tak zkráceno, že ho boční větve přerustají. Šroubel je druh jednoramenného vrcholíku, kterému z úžlabí dvou vstřícnýc ...

                                               

Vidlan

Vidlan je jednoduché květenství, patřící do skupiny vrcholičnatých. Vrcholičnatá květenství se vyznačují tím, že vřeteno vyrustá tak zkráceno, že ho boční větve přerustají. Vidlan je základním typem dvouramenného vrcholíku, u kterého obě postrann ...

                                               

Vijan

Vijan je jednoduché květenství patřící do skupiny vrcholičnatých. Vrcholičnatá květenství se vyznačují tím, že vřeteno vyrustá tak zkráceno, že ho boční větve přerustají. Vijan je druh jednoramenného vrcholíku, u kterého se z obou větví se vyvíjí ...

                                               

Vrcholík

Vrcholík je jednoduché květenství patřící do skupiny vrcholičnatých. Vrcholičnatá květenství se vyznačují tím, že vřeteno vyrustá tak zkráceno, že ho boční větve přerustají. Vrcholík je základní typ vrcholičnatého květenství. Je to květenství s v ...

                                               

Dvounažka

Dvounažka patří mezi pravé suché poltivé vícesemenné plody vzniklé z cenokarpického gynecea. Je to dvouplodolistový plod, který se skládá ze dvou jednosemenných merikarpií spojených karpoforem a obalených blanitým oplodím. Po dozrání oplodí prask ...

                                               

Endosperm

Endosperm neboli vnitřní živné pletivo je vnitřní část semene většiny krytosemenných rostlin, která se rozvíjí po oplození vajíčka. Obklopuje embryo a vyživuje ho především sacharidem škrobem, méně už rostlinným olejem a proteiny. Kromě endosperm ...

                                               

Lusk

Lusk je suchý pukavý jednoplodolistový plod, řazený mezi plody apokarpní. Vzniká totiž z apokarpického gynecea, které je monomerické. Obvykle puká dvěma švy, které se běžně označují jako břišní a hřbetní. Po puknutí lusku dochází k vláhojevným po ...

                                               

Malvice

Malvice je druh nepravého dužnatého nepukavého plodu. Malvice vzniká ze spodního nebo výjimečně z polospodního gynecea tvořeného několika do ruzné míry srostlými plodolisty. Z morfologického hlediska se jednotlivé části jádřince vyvíjejí z pouzde ...

                                               

Měchýřek

Měchýřek je suchý pukavý plod tvořený jedním plodolistem. V období zralosti obsahuje převážně větší množství semen, puká jedním podélným břišním švem v místě srustu plodolistu. Jde o vývojově nejpuvodnější typ plodu, vzniká z apokarpního gynecea. ...

                                               

Míšek

Vzniká zbytněním vaječného poutka lat. funicullus. Je to jedno nebo vícepouzdrá dužnatá tobolka, ve které jsou semena obalena obvykle nápadně zbarveným pletivem želatinové konzistence. V české přírodě je nejznámější u rodu brslen a jesenec zimoke ...

                                               

Mošnička

Mošnička je zvláštní typ plodu vyskytující se u rostlin z rodu ostřice. Jedná se vlastně o nažku zcela zabalenou v plevě. Někdy je tato pleva nazývána obecnějším termínem listen. Mošničky jsou uspořádány vždy v plodenstvích, kláscích, každá mošni ...

                                               

Oříšek

Oříšek je v botanickém názvosloví typ pravého plodu. Jako oříšek se plod klasifikuje, pokud jsou splněny tyto podmínky: Jednosemenný někdy se připouští i dvousemenný, tvořený jedním nebo dvěma plodolisty. Suchý s tvrdým oplodím zdřevnatělý semení ...

                                               

Ruznoplodost

Ruznoplodost je výskyt plodu nebo semen odlišných tvaru nebo velikostí na jedné rostlině. Mohou se odlišovat nejen vzhledem, ale i zpusobem rozšiřování nebo ruzným pruběhem klíčení.

                                               

Struk

Struk patří mezi pravé suché pukavé vícesemenné plody vzniklé z cenokarpického gynecea. Je protáhlého tvaru se zřetelným zúžením mezi jednotlivými semeny.

                                               

Šešule

Je to bikarpelový vzniklý srustem dvou plodolistu plod štíhlého tvaru, je rozdělen na dvě podélná pouzdra nepravou blanitou přepážkou diafragma uchycenou v rámečku replum, který je vytvořen ze zesílené placenty. Na rámečku jsou při obou okrajích ...

                                               

Šešulka

Šešulka patří mezi pravé suché pukavé plody s více semeny. Vznikla z cenokarpického gynecea. Má izodiametrický tvar.

                                               

Tobolka (plod)

Tobolka je častý a ruznorodý druh plodu vyskytující se u mnoha rodu krytosemenných rostlin. Skládá se z jednoho nebo více pouzder obsahujících obvykle větší počet, řidčeji pouze jediné semeno rody čajovník, jírovec. Většina tobolek má v době zral ...

                                               

Tvrdka

Tvrdka je název pro speciální druh rozpadavého plodu, tvořeného několika suchými pludky. Tvrdky se formují z pestíku srostlého puvodně pouze ze dvou plodolistu. Každý z plodolistu je v pruběhu vývoje rozdělen nepravou přepážkou na dva díly, čímž ...

                                               

Předžaludek

Soustava předžaludku je typickým znakem podřádu přežvýkavcu. Je to evoluční přizpusobení k trávení velkého množství málo stravitelné potravy, zejména pak celulózy a hemicelulózy, která je mikrobiálně trávena na jednodušší sacharidy. Velmi podstat ...

                                               

Akaniaceae

Oba rody rostou roztroušeně a jen na malých teritoriích. Akania roste pouze v severní a západní Austrálii a Bretschneidera jen v Číně, na ostrově Tchaj-wanu, v severním Thajsku a severním Vietnamu. Vyskytují se v subtropických a tropických deštný ...

                                               

Aktinidiovité

Rostliny z této čeledi jsou keře a stromy, méně často popínavé liány. Listy jsou střídavé, jednoduché, krátce nebo dlouze řapíkaté a bez palistu. Okraj čepele je často pilovitý. Listy a mladé stonky jsou často pýřité. Květenství jsou úžlabní, chu ...

                                               

Luzuriagaceae

Luzuriagaceae je bývalá čeleď jednoděložných rostlin z řádu liliotvaré. Podle systému APG III není čeleď uznávána a je řazena v rámci podčeledi Luzuriageae pod Alstroemeriaceae v širším pojetí.

                                               

Česnekovité

Česnekovité je bývalá čeleď jednoděložných, podle systému APG II řazená do řádu chřestotvaré. Starší taxonomické systémy tuto čeleď řadily někdy do jiných řádu, např. Liliales, Amaryllidales, nebo čeleď česnekovité neuznávaly a její zástupce řadi ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →