★ Free online encyclopedia. Did you know? page 367                                               

Plavuník Issleruv

Plavuník Issleruv patří mezi chráněné ohrožené druhy. Je to víceletá plavuňovitá rostlina s plazivými lodyhami a nadzemními oddenky.

                                               

Chirita

Chirita je bývalý rod rostlin z čeledi podpětovité. V klasickém pojetí zahrnoval asi 150 druhu s rozšířením od Indie po jihovýchodní Asii. Zástupci řazení do tohoto rodu jsou většinou vytrvalé byliny s olistěnými stonky nebo s přízemní ružicí lis ...

                                               

Drchnička

Drchnička je rod drobných, planě rostoucích rostlin s asi 25 druhy, které se vyskytují v mírném pásmu Evropy, Asie, Afriky i Ameriky. V přírodě České republiky se vyskytují tři nepuvodní druhy, které jsou v současnosti obvykle považované za plevel.

                                               

Primula × polyantha

Primula × polyantha je přirozený kříženec prvosenky jarní a prvosenky bezlodyžné. Často se objevuje ve smíšených populacích. Tento kříženec není stejně jako prvosenka bezlodyžná v České republice puvodní. Puvodní jsou pouze v západní, střední a j ...

                                               

Prvosenka prostřední

Prvosenka prostřední je kříženec prvosenky jarní a prvosenky vyšší. Morfologicky je přibližně intermediární mezi rodiči. Kříženec v přírodě vzniká obtížně a to jen tehdy, když mateřskou rostlinou je prvosenka jarní. Prvosenka jarní preferuje sušš ...

                                               

Čemeřicovité

Čemeřicovité je bývalá čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu pryskyřníkotvarých. Podle nového taxonomického systému APG III je tato čeleď zrušena a její rody jsou přesunuty do čeledi pryskyřníkovitých.

                                               

Lakušník

Lakušník je rod rostlin z čeledi pryskyřníkovité. Mnohými autory však není tento rod uznáván a zástupce pak řadí do rodu pryskyřník v širším pojetí.

                                               

Myší ocásek

Myší ocásek, někdy též myšinka je rod rostlin z čeledi pryskyřníkovité. V Evropě je zastoupený pouze druhem myší ocásek nejmenší.

                                               

Oměj zahradní

Jedná se asi o 60–200 cm vysokou vytrvalou rostlinu s podzemním vícehlavým oddenkem a řepovitými bulvami. Lodyha je lysá, nejvýše s ojedinělými chlupy v květenství, většinou přímá, v květenství větvená. Listy jsou střídavé, dolní dlouze řapíkaté, ...

                                               

Orsej

Orsej je rod rostlin z čeledi pryskyřníkovité. Mnozí autoři rod neuznávají a druhy pak řadí do rodu pryskyřník. Jedovatý.

                                               

Ploštičník

Ploštičník je rod rostlin z čeledi pryskyřníkovité. V posledních letech však rod není většinou autoru uznáván a druhy jsou řazeny do rodu samorostlík, viz Compton 1998, popř.

                                               

Pryskyřník hajní

Jedná se o vytrvalou rostlinu dorustající nejčastěji výšky 20–60 cm s krátkým oddenkem. Lodyha je hlavně v dolní třetině odstále chlupatá, v horní části pak přitiskle chlupatá, vzpřímená. Listy jsou střídavé, přízemní jsou dlouze řapíkaté, lodyžn ...

                                               

Pryskyřník zlatožlutý

Pryskyřník zlatožlutý je druh rostliny z čeledi pryskyřníkovité. Přesněji řečeno se jedná o soubor drobných druhu, které se rozmnožují pohlavně nebo nepohlavně.

                                               

Rohohlavec

Jedná se o jednoleté drobné rostliny dorustající nejčastěji výšky do 10 cm. Lodyha i listy jsou často pavučinatě vlnaté. Listy jsou jen v přízemní ružici, čepel je 1–2x hluboce vidličnatě či dlanitě členěná v čárkovité úkrojky. Květy jsou jednotl ...

                                               

Přeslička jižní

Přeslička jižní neboli cídivka jižní Holub) je rostlina z čeledi přesličkovitých, což je jediná recentní čeleď oddělení přesličky. Je to kříženec mezi přesličkou větevnatou a přesličkou ruznobarvou. Někteří autoři zastávají pojetí 1 recentního ro ...

                                               

Přeslička Mooreova

Přeslička Mooreova neboli cídivka Mooreova H.P. Fuchs) je rostlina z čeledi přesličkovitých, což je jediná recentní čeleď oddělení přesličky. Je to kříženec mezi přesličkou zimní a přesličkou větevnatou. Někteří autoři zastávají pojetí 1 recentní ...

                                               

Přeslička pobřežní

Přeslička pobřežní je rostlina z oddělení přesličky, jehož jediným recentním rodem je rod přeslička v širším pojetí. Je to kříženec mezi přesličkou rolní a přesličkou poříční.

                                               

Přeslička ruznobarvá

Přeslička ruznobarvá neboli cídivka ruznobarvá Bruhin) je rostlina z čeledi přesličkovitých, což je jediná recentní čeleď oddělení přesličky. Někteří autoři zastávají pojetí 1 recentního rodu přeslička, dělícího se do podrodu Equisetum a Hippocha ...

                                               

Vrbovka Lamyova

Jedná se o vytrvalou rostlinu dosahující výšky nejčastěji 20–100 cm. Oddenky jsou poměrně krátké, po odkvětu se vytváří nadzemní přisedlé ružice listu. Lodyha je většinou v horní části prutovitě větvená, zřídka jednoduchá, dole lysá, v horní část ...

                                               

Vrbovka třezalkolistá

Vrbovka třezalkolistá je druh rostliny z čeledi pupalkovité, rostoucí ve střední a severní Evropě. V České republice je řazen mezi vyhynulé druhy. V současné taxonomii je vrbovka třezalkolistá slučována s druhem vrbovka horská.

                                               

Rapateaceae

Rapateaceae Dum. je čeleď jednoděložných rostlin z řádu lipnicotvaré. Starší taxonomické systémy ji často řadily do řádu křížatkotvaré nebo do samostatného řádu Rapateales.

                                               

Rdest ostrolistý

Jedná se o jednoletou vodní rostlinu bez oddenku, přezimuje pomocí turionu. Patří mezi tzv. úzkolisté rdesty. Lodyha je asi 70 vzácněji až 130 cm dlouhá, dvouřízně smáčklá s trochu křídlatými hranami. Listy jsou jednoduché, jen ponořené, přisedlé ...

                                               

Šejdračkovité

Šejdračkovité je bývalá čeleď jednoděložných rostlin podle starších taxonomických systému. Nový Systém APG II ji včleňuje do čeledi rdestovitých.

                                               

Jahodka

Jahodka je útlý rod nízkých poléhavých trvalek jenž je tvořen pouhými dvěma druhy pocházejícími z Asie. Rostliny jsou na prvý pohled vzhledově podobné jahodám a proto byly v minulosti řazeny do rodu jahodník nebo mochna.

                                               

Mandloňovité

Mandloňovité je nepoužívaná čeleď se používá čeleď ružovité. Čeleď je zastoupena 450 druhy a to především na severní polokouli. Stromy nebo keře mají střídavé jednoduché listy. Květy vyrustají jednotlivě nebo ve svazečcích nebo v hroznech. Plodem ...

                                               

Mochna jarní

Lodyhy jsou vystoupavé nebo přímé, tenké, chlupaté, s 1 až 2, 3 až 5četnými listy. Přízemní listy dlanitě 5 až 7četné, lístky na líci lysé až přitiskle krátce chlupaté, na rubu hlavně na okrajích a žilnatině chlupaté, bez hvězdovitých chlupu. Sto ...

                                               

Lněnka rolní

Je jedním z druhu rodu lněnka s velkým areálem výskytu. Vyrustá od Střední Evropy především v panonské oblasti Uherské nížiny přes Ukrajinu, Rusko, Malou Asii, Blízký východ až do Střední Asie, na jižní Sibiř a západ Číny. Na našem území dosahuje ...

                                               

Simarubovité

Simarubovité rostou v tropech, méně už v subtropech a mírném pásu na severní i jižní polokouli. Hlavní centra výskytu jsou v tropických oblastech Ameriky, Karibiku a západní Afriky. V České republice i v celé Evropě roste jediný nepuvodní druh pa ...

                                               

Cejbovité

Cejbovité je bývalá čeleď rostlin z řádu slézotvaré. Odborné jméno čeledi je založeno na rodu Bombax. Nejvyšším z cejbovitých je vlnovec pětimužný, zvaný kapok, který dosahuje až výšky 70 m. Někdy je čeleď nesprávně nazývána bavlníkovité, rod bav ...

                                               

Stangeriovité

Stangeriovité jsou čeleď rostlin ve třídě cykasy. Stangeriovité rostliny jsou tvořeny dvěma rody s pouze třemi druhy: Stangerie: stangerie plstnatá - Afrika. Bowenie: bowenie obdivuhodná a bowenie pilovitá - Austrálie.

                                               

Stemonuraceae

Zástupci čeledi Stemonuraceae jsou stálezelené stromy a keře s jednoduchými střídavými listy bez palistu. Listy jsou obvykle kožovité a celokrajné, se zpeřenou nebo výjimečně od báze trojžilnou žilnatinou. Květy jsou oboupohlavné nebo funkčně jed ...

                                               

Carex scandinavica

Carex scandinavica je druh jednoděložné rostliny z čeledi šáchorovité. Druh je součástí složitého taxonomického komplexu Carex flava agg. Někteří autoři považovali druh Carex scandinavica za poddruh ostřice pozdní a pak je udávána pod jmény Carex ...

                                               

Ostřice časná

Jedná se o rostlinu dosahující výšky asi 5-40 cm. Je vytrvalá, netrsnatá, vytváří dlouhé plazivé oddenky, ze kterých vyrustají jednotlivé lodyhy, je často trochu sivozelená. Listy jsou střídavé, přisedlé, s listovými pochvami. Lodyha je tupě troj ...

                                               

Ostřice dvoudomá

Jedná se o celkem drobnou rostlinu, dosahuje výšky pouze 10-30 cm. Je vytrvalá a vytváří výběžky, ze kterých vyrustají jednotlivé lodyhy, na rozdíl od druhu ostřice Davallova je netrsnatá. Lodyha je zaobleně trojhranná, víceméně hladká. Listy jso ...

                                               

Ostřice Hartmanova

Jedná se o rostlinu dosahující výšky nejčastěji 30-70 cm. Je vytrvalá, volně trsnatá s plazivými oddenky. Listy jsou střídavé, přisedlé, s listovými pochvami. Lodyha je trojhranná, nahoře drsná, delší než listy. Čepele jsou asi 2-4 mm široké, plo ...

                                               

Ostřice Chabertova

Ostřice Chabertova je druh jednoděložné rostliny z čeledi šáchorovité. Někdy je udávána také pod jménem tuřice Chabertova. Druh je součástí taxonomicky složitého komplexu Carex muricata agg.

                                               

Ostřice křivoklasá

Vignea praecox subsp. intermedia Čelak Dost. Carex brizoides subsp. intermedia Čelak. Carex praecox subsp. curvata Knaf Kük. Carex praecox subsp. intermedia Čelak. Schultze-Motel. Vignea curvata Knaf Soják.

                                               

Šamanichovité

Šamanichovité je čeleď rostlin z řádu mýdelníkotvaré. Jsou to byliny až keře s jednoduchými, celistvými až hluboce členěnými listy a čtyř nebo pětičetnými, bílými nebo žlutými až žlutozelenými květy. Plodem je tobolka, bobule nebo peckovice. Čele ...

                                               

Tetrachondraceae

Tetrachondraceae je malá čeleď vyšších dvouděložných rostlin z řádu hluchavkotvaré. Jsou to byliny se vstřícnými listy a pravidelnými čtyřčetnými květy. Čeleď zahrnuje jen 3 druhy a je rozšířena v Americe na Novém Zélandu.

                                               

Themidaceae

Themidaceae je čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvaré. Starší taxonomické systémy řadily zástupce této čeledi do čeledi liliovité s.l. nebo česnekovité. Podle systému APG III už není čeleď uznávána a zástupci jsou řazeni do čeledi chřes ...

                                               

Glosonema

Glosonema je bývalý rod rostlin z čeledi toješťovité. Jsou to jednoleté nebo vytrvalé byliny s jednoduchými vstřícnými listy a květy s krátkou korunní trubkou. Rod zahrnuje 4 druhy a je rozšířen v suchých oblastech tropické Afriky, v Arábii a Asi ...

                                               

Lysolístek

Lysolístek je bývalý rod rostlin z čeledi vřesovcovité. V současné taxonomii je součástí rodu mamota. Jsou to vápnostřežné keře s lesklými listy a načervenalým nádechem květních pupenu.

                                               

Menziesie

Menziesie je rod kvetoucích rostlin náležících do čeledi vřesovcovité. V současné taxonomii není rod uznáván a byl vřazen do rodu Rhododendron.

                                               

Systém orchidejí

Čeleď vstavačovité je v platné taxonomii členěna na 5 podčeledí, které jsou dále členěny na triby a podtriby. Bazální skupinou je podčeleď Apostasioideae, nejodvozenější jsou silně diverzifikované podčeledi Epidendroideae a Orchidoideae.

                                               

Bradáček

Tento rod je rozšířen převážně v mírném pásmu Kanady a Spojených státu amerických a hlavně v Eurasii, kde roste od Islandu až po Malou Asii, dále na Kavkaze, Urale a v pohoří Střední Asie, nachází se také na úbočích Himálají na severu indického s ...

                                               

Cypripedioideae

Cypripedioideae je podčeleď orchidejí. Jsou to pozemní, litofytické nebo řidčeji epifytické byliny. Květy mají charakteristický tvar s nápadným bačkurkovitým pyskem a dvěma kališními lístky. Podčeleď zahrnuje asi 150 až 170 druhu v 5 rodech a je ...

                                               

Kruštík

Kruštík je rozsáhlý rod jednoděložných rostlin z čeledi vstavačovitých. Do rodu kruštík se řadí asi 70 druhu rostoucích v mírném pásu nebo v subtropech. 17 zástupcu z rodu Epipactis je zastoupeno v České republice. Rostliny obvykle rostou na svět ...

                                               

Kruštík širolistý pravý

Kruštík širolistý pravý, poddruh kruštíku širolistého, je vytrvalá bylina z rodu kruštík. Tato orchidej není v České republice významně ohrožená. Jde o poměrně přizpusobivý druh, který se poměrně dobře šíří i na druhotná stanoviště

                                               

Černýš český

Černýš český je jednoletá, často lesní, řídce se vyskytující rostlina, která je poloparazitická stejně jako všechny ostatní druhy rodu černýš.

                                               

Všivec statný

Druh pocházející z jihovýchodních Karpat roste na od sebe vzdálených lokalitách na Ukrajině, v Bělorusku, Rumunsku, na východě Polska a v Československu. Jeho nezápadnější, zcela odloučená lokalita je na jihovýchodní Moravě v Bílých Karpatech, na ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →