★ Free online encyclopedia. Did you know? page 365                                               

Denivkovité

Starší taxonomické systémy řadily zástupce většinou do široce pojaté čeledi liliovité Liliaceae s.l. Další systémy pak čeleď uznávaly, ale řadily do něho pouze jediný rod, denivku Hemerocallis. V rámci systému APG II je do této čeledi řazeno asi ...

                                               

Blahočetovité

Předchudci dnešních blahočetovitých vznikli v geologickém období svrchní trias a v období jury a křídy byli rozšířeni po celé Zeměkouli. Se změnou klimatu a nástupem přizpusobivějších druhu zustalo pro blahočetovité většinou jen místo v rovníkové ...

                                               

Amorpheae

Amorpheae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje celkem 8 rodu a asi 250 druhu. Je rozšířen pouze v Americe od Kanady po Argentinu a zahrnuje byliny i dřeviny. V České republice je běžněji pěstován jediný zástupce - netvařec kř ...

                                               

Bossiaeeae

Bossiaeeae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje asi 72 druhu v 6 rodech a je rozšířen výhradně v Austrálii na Tasmánii. Zástupci mají nejčastěji žluté motýlovité květy s červenou nebo hnědou kresbou a jednolisté nebo složené ...

                                               

Caesalpinieae

Caesalpinieae je bývalý tribus čeledi bobovitých, náležející do podčeledi Caesalpinioideae. Jsou to dřeviny s jednoduše nebo častěji s dvakrát zpeřenými listy a nenápadnými až velmi nápadnými květy. Tribus zahrnuje 56 rodu a přes 400 druhu. Větši ...

                                               

Caesalpinioideae

Caesalpinioideae je podčeleď čeledi bobovité. V roce 2017 byla komplexně reorganizována a byla do ní vřazena celá bývalá podčeleď Mimosoideae, zatímco řada druhu byla naopak přeřazena do nových, samostatných podčeledí Cercidoideae, Detarioideae, ...

                                               

Cassieae

Cassieae je bývalý tribus čeledi bobovitých, který byl řazen do podčeledi Caesalpinioideae. Při reorganizaci této parafyletické podčeledi byly rody tohoto tribu rozčleněny do celkem 3 samostatných podčeledí. Tribus zahrnoval 21 rodu a přes 700 dr ...

                                               

Cercidoideae

Cercidoideae je podčeleď čeledi bobovitých. Byla ustavena v roce 2017 jako výsledek reorganizace parafyletické podčeledi Caesalpinioideae a představuje jednu z bazálních vývojových větví čeledi bobovité. Je souznačná s předchozím tribem Cercideae ...

                                               

Crotalarieae

Crotalarieae je tribus podčeledi Faboideae čeledi bobovité vyšších dvouděložných rostlin. Zahrnuje asi 1200 druhu ve 13 rodech a je rozšířen zejména v jižní Africe. Rod chřestnatec je rozšířen v teplých krajích celého světa. V jižní Evropě se vys ...

                                               

Dalbergieae

Dalbergieae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje více než 1300 druhu ve 49 rodech a je rozšířen v teplejších oblastech celého světa. V Evropě není zastoupen. Jsou to byliny, dřeviny i liány se zpeřenými listy a motýlovitými k ...

                                               

Desmodieae

Desmodieae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje asi 530 druhu ve 30 rodech a je rozšířen v teplejších oblastech téměř celého světa. Jsou to byliny i dřeviny se složenými listy a motýlovitými květy. Plody bývají charakteristic ...

                                               

Detarioideae

Detarioideae je podčeleď čeledi bobovitých, představující jednu z bazálních vývojových větví této čeledi. Zahrnuje dřeviny se zpeřenými listy a s drobnými i velkými a nápadnými květy. Podčeleď zahrnuje 84 rodu a asi 760 druhu a je rozšířena v tro ...

                                               

Dialioideae

Dialioideae je podčeleď čeledi bobovitých, která byla ustavena v roce 2017 jako výsledek reorganizace parafyletické podčeledi Caesalpinioideae a představuje jednu z bazálních vývojových větví čeledi bobovité. Její zástupci jsou keře a stromy s př ...

                                               

Dipterygeae

Dipterygeae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje pouze 3 rody, rozšířené výhradně v tropické Americe. Jsou to stromy nebo keře se zpeřenými listy a květy ve vrcholových latách. Květy mají jedinečně utvářený kalich se 2 laloky ...

                                               

Fabeae

Fabeae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje pouze 5 rodu a asi 330 druhu, rozšířených zejména v mírném pásu severní polokoule. Jsou to byliny povětšině se zpeřenými listy a s motýlovitými květy. Náležejí sem významné luštěnin ...

                                               

Galegeae

Galegeae je tribus podčeledi Faboideae čeledi bobovité vyšších dvouděložných rostlin. Zahrnuje 24 rodu a asi 3000 druhu, z nichž převážná většina náleží do rodu kozinec. Zástupci tribu jsou byliny nebo keře se zpeřenými listy a motýlovitými květy ...

                                               

Genisteae

Genisteae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje více než 550 druhu ve 25 rodech a je rozšířen zejména ve Středomoří a jižní Africe. Z české květeny sem patří čilimník, janovec metlatý, čilimníček, kručinka a zdomácnělá lupina ...

                                               

Hedysareae

Hedysareae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje přes 400 druhu ve 12 rodech a je rozšířen v Evropě, Asii, severní Africe a Severní Americe. Jsou to byliny i dřeviny se zpeřenými, dlanitě složenými nebo jednolistými listy a mo ...

                                               

Hrachor panonský pravý

Hrachor panonský pravý je vytrvalá vyšší dvouděložná bylina s bílými kvítky řádu bobotvarých čeledi bobovitých vysoká 25 až 45 cm.

                                               

Indigofereae

Indigofereae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje téměř 800 druhu v 7 rodech, z nichž největší je rod indigovník. Zástupci tribu jsou dřeviny převážně se zpeřenými listy a motýlovitými květy v hroznech. Jsou rozšířeny v trope ...

                                               

Ingeae

Ingeae je tribus náležející do podčeledi Caesalpinioideae čeledi bobovitých. Zahrnuje 36 rodu a je rozšířen v tropech a subtropech celého světa. Zástupci tohoto tribu jsou dřeviny s květy uspořádanými v hustých, často kulovitých květenstvích. Z k ...

                                               

Jehlice plazivá

Jehlice plazivá je vytrvalá bylina s vysokými, větvenými, žláznatými a roztroušeně chlupatými lodyhami obvykle bez trnu dosahující výšky až 70 cm. Listy jsou řapíkaté, většinou trojčetné, pokryté krátkými žláznatými chloupky.

                                               

Ledenec

Ledenec je rod rostlin z čeledi bobovité. Jsou to vytrvalé byliny se žlutými jednotlivými květy a trojčetnými listy, vyskytující se v počtu asi 7 druhu od Středomoří po Střední Asii. V České republice se vyskytuje jediný druh, ledenec přímořský. ...

                                               

Loteae

Loteae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje téměř 300 druhu ve 22 rodech a je rozšířen zejména v mírném pásu severní polokoule. Jsou to byliny až keře se složenými listy a motýlovitými květy v okolících nebo hlávkách. Některé ...

                                               

Millettieae

Millettieae je tribus podčeledi Faboideae čeledi bobovité vyšších dvouděložných rostlin. Zahrnuje přes 900 druhu ve 45 rodech. Jsou to vesměs dřeviny a dřevnaté liány se zpeřenými listy a motýlovitými květy, rozšířené v tropech a subtropech celéh ...

                                               

Mimoseae

Mimoseae je tribus náležející do podčeledi Caesalpinioideae čeledi bobovitých. Zahrnuje 40 rodu a je rozšířen v tropech a subtropech celého světa. Zástupci tohoto tribu jsou dřeviny a menší míře i byliny s dvakrát zpeřenými listy a drobnými květy ...

                                               

Mimosoideae

Mimosoideae je bývalá podčeleď čeledi bobovité, která byla v komplexní fylogenetické studii bobovitých, vydané v roce 2017, vřazena do reformované podčeledi Caesalpinioideae. Podčeleď Mimosoideae zahrnovala celkem 75 rodu a přes 3200 druhu. Její ...

                                               

Mirbelieae

Mirbelieae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje téměř 700 druhu ve 25 rodech. Vyskytuje se s výjimkou 1 rodu pouze v Austrálii. Zástupci tohoto tribu jsou nejčastěji keře, často s tuhými nebo redukovanými listy a motýlovitými ...

                                               

Phaseoleae

Phaseoleae je tribus podčeledi Faboideae čeledi bobovité vyšších dvouděložných rostlin. Je to největší tribus bobovitých, zahrnující přes 1500 druhu v 90 rodech. Náležejí sem významné plodiny, jako je fazol, sója a vigna. Některé druhy se pěstují ...

                                               

Psoraleeae

Psoraleeae je tribus podčeledi Faboideae čeledi bobovité vyšších dvouděložných rostlin. Zahrnuje téměř 200 druhu v 10 rodech a je rozšířen v jižní Evropě, Asii, Americe i Austrálii. Zástupci tohoto tribu jsou většinou dřeviny s motýlovitými květy ...

                                               

Robinieae

Robinieae je tribus podčeledi Faboideae čeledi bobovité vyšších dvouděložných rostlin. Zahrnuje asi 70 druhu v 11 rodech, rozšířených výhradně v Americe. Jsou to dřeviny i byliny se zpeřenými listy a motýlovitými květy v hroznovitých květenstvích ...

                                               

Sapan

Sapan je rod rostlin řazený do čeledi bobovité. Jsou to stromy, keře i liány se složenými listy a často s nápadnými květenstvími, pro která jsou některé druhy pěstovány v tropech, subtropech a sklenících jako okrasné rostliny. Některé druhy mají ...

                                               

Sophoreae

Sophoreae je tribus podčeledi Faboideae čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Jsou většinou to dřeviny a liány se zpeřenými listy a motýlovitými až téměř pravidelnými květy. Tribus zahrnuje asi 400 druhu ve 48 rodech a je rozšířen zejména v trop ...

                                               

Swartzieae

Swartzieae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje více než 250 druhu v 17 rodech a je rozšířen v tropické Americe a Africe. Zástupci tribu jsou dřeviny se zpeřenými nebo jednoduchými listy a květy se zvláštní stavbou. Mnohé dru ...

                                               

Thermopsideae

Thermopsideae je tribus podčeledi Faboideae čeledi bobovité vyšších dvouděložných rostlin. Zahrnuje asi 45 druhu v 6 rodech a je rozšířen ve Středomoří, Asii a Severní Americe. Zástupci tohoto tribu jsou keře a vytrvalé byliny s motýlovitými květ ...

                                               

Trifolieae

Trifolieae je tribus čeledi bobovité dvouděložných rostlin. Zahrnuje téměř 500 druhu v 6 rodech. Jsou to vesměs byliny s trojčetnými listy a motýlovitými květy v ruzných typech květenství. Vyskytují se zejména v mírném pásu severní polokoule. V Č ...

                                               

Boriovité

Boriovité je čeleď jednoděložných rostlin z řádu chřestotvaré. Čeleď poprvé uvádí systém APG II, starší taxonomické systémy většinou čeleď neuznávají a zástupce řadí do bělozářkovitých či liliovitých v širším pojetí.

                                               

Borovicovité

Borovicovité je čeleď řádu borovicotvarých z třídy jehličnanu. Nejčastěji se dělí na čtyři podčeledě, obsahuje 11 rodu a 232 druhu, což z ní dělá druhově nejpočetnější čeleď jehličnanu a ekologicky i ekonomicky nejvýznamnější skupinu nahosemennýc ...

                                               

Jedlové

Jedlové, někdy též jedlovité, je podčeleď jednodomých jehličnatých stromu z čeledi borovicovitých, vyskytujících se na severní polokouli. S výjimkou opadavého pamodřínu jsou to stálezelené, převážně mohutné dřeviny. Podčeleď byla poprvé navržena ...

                                               

Dvojštítek hladkoplodý proměnlivý

Dvojštítek hladkoplodý proměnlivý je středně vysoká, žlutě kvetoucí bylina z čeledi brukvovitých. Je to poddruh náležející do druhu dvojštítek hladkoplodý, který je pro svuj polymorfismus taxonomicky poměrně problematický.

                                               

Huseník douškolistý

Huseník douškolistý se vyskytuje ve dvou poddruzích: Huseník douškolistý pravý Arabis soyeri subsp. soyeri. Huseník douškolistý lesklý Arabis soyeri subsp. subcoriacea. Zatím co v Alpách a Západních Karpatech je rozšířen huseník douškolistý leskl ...

                                               

Kyčelnice

Kyčelnice je rod asi 20 druhu rostlin s květy žlutými, fialovými nebo ružovými. Je blízká příbuzná rodu řeřišnice za jehož součást je někdy považována. V České republice je kyčelnice přijímána jako samostatný rod.

                                               

Osívka

Osívka je drobná, efemérní bylina kvetoucí nejčastěji velmi brzy z jara drobnými bílými kvítky. Rostliny tohoto rodu, náležejícího do čeledě brukvovitých, pocházejí z Evropy, Střední Asie, západní Asie a severní Afriky, později byly zavlečeny do ...

                                               

Řeřišnice bahenní

Řeřišnice bahenní je vlhkomilná rostlina, druh rodu řeřišnice. Patří do složitého komplexu řeřišnice luční Cardamine pratensis agg. ze které byla z pozice poddruhu vydělena do samostatného druhu.

                                               

Řeřišnice hořká Opizova

Řeřišnice hořká Opizova je nevysoká, bíle kvetoucí, planě rostoucí a vyhubením ohrožená bylina, poddruh druhu řeřišnice hořká.

                                               

Řeřišničník

Řeřišničník je rod bylin rostoucích vesměs na osluněných kamenitých a písčitých stráních nebo druhotně na propustných náspech vzniklých lidskou činností. Rod obsahuje okolo 16 druhu vyskytujících se v mírném pásmu severní polokoule a z toho asi d ...

                                               

Tařinka horská

Tařinka horská, dříve též nazývaná tařice horská, je suchomilná rostlina tvořící polštářovité porosty se vzpřímenými rozvětvenými květenstvími se žlutými květy.

                                               

Večernička africká

Večernička africká je nízká, poléhavá, nenáročná, fialově kvetoucí bylina osídlující místa poměrně neúrodná nebo prošlá nedávnou disturbanci. Je jedním ze čtyř druhu rodu večernička které se v přírodě České republiky nepravidelně vyskytují.

                                               

Vranožka

Vranožka je rod nejčastěji poléhavých bylin rostoucích vesměs na silně narušených a často sešlapávaných jílovitých až písčitých pudách. Na základě analýzy DNA je rod vranožka často považován za součást rodu řeřicha. Vědecký i český název rodu je ...

                                               

Pomněnka bahenní

Pomněnka bahenní dorustá výšky 50–80 cm. Listy mají eliptický tvar a mohou být chlupaté, květy se vyskytují v mnohočetných vijanech bez listenu. Koruna je kolovitá a má světle modrou barvu. Kvete od května do září.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →