★ Free online encyclopedia. Did you know? page 356

                                               

Přepnutí kontextu

Přepnutí neboli změna kontextu je operace, při níž víceúlohový operační systém přepíná řízení mezi procesy. Při tom je potřeba uložit aktuální stav CPU odpovídající doposud běžícímu procesu a obnovit stav CPU pro pokračování druhého procesu. K to ...

                                               

Rodičovský proces

Rodičovský proces je v informatice označení pro proces, který v operačním systému vytvořil jeden nebo více potomku. Rodiče a potomci vytvářejí v systému stromovou strukturu. Potomek po svém ukončení předává rodiči návratový kód. Potomek muže od r ...

                                               

Wait (systémové volání)

V moderních operačních systémech muže proces využít systémové volání wait za účelem vyčkání na dokončení běhu jiného procesu. Ve většině systému muže rodičovský proces vytvořit nezávisle se provádějící potomek. Rodičovský proces následně muže pou ...

                                               

Zombie proces

Zombie proces je na Unixových systémech takový proces, který se ukončil, ale i nadále se vyskytuje v tabulce procesu. Jedná se o proces se statusem terminated. Tato situace nastává u procesu založených jako potomky jiného, již existujícího, proce ...

                                               

Sleep (systémové volání)

Systémové volání sleep umožňuje přepnout počítačový program do stavu spánku. To znamená, že program je po určitou dobu neaktivní. Po vypršení časového intervalu nebo po přijetí signálu či po přerušení se obnoví normální provádění programu. Typick ...

                                               

Návrhový antivzor

Návrhový antivzor v softwarovém inženýrství představuje obecný postup při řešení opakujících se problému při návrhu počítačových programu, který je všeobecně vnímán jako nesprávný nebo neefektivní. Tento pojem byl poprvé použit v roce 1995 a byl ...

                                               

DLL peklo

DLL peklo je označení pro komplikace, které v operačním systému Microsoft Windows zpusobuje používání dynamických knihoven – nemožnost spuštění některých programu kvuli chybějícím knihovnám, chybné fungování programu kvuli nekompatibilním verzím ...

                                               

Nepřetržité zastarávání

Nepřetržité zastarávání je označení pro jev, při kterém se prumyslové trendy nebo věci, jež bezprostředně nepodléhají technickým požadavkum, neustále znovu přizpusobují aktuální technické úrovni či standardum v té které oblasti. Tato přizpusobení ...

                                               

Velká hrouda bahna

Velká hrouda bahna je softwarový systém, který postrádá promyšlenou architekturu. Přestože z inženýrského hlediska je tento přístup nevhodný, takové systémy se běžně v praxi vyskytují kvuli obchodním tlakum a obměnám vývojářu. Proto bývá tento př ...

                                               

Data Display Debugger

Data Display Debugger je v informatice grafické uživatelské rozhraní, které je nadstavbou ladících nástroju využívajících příkazový řádek, jako jsou GDB, DBX, JDB, HP Wildebeest Debugger, XDB, Perl debugger, Bash debugger, Python debugger a GNU M ...

                                               

Electric Fence

Electric Fence je ladicí software zaměřený na hledání chyb ve správě paměti. Napsal jej Bruce Perens a jeho podstatou je náhrada funkcí správy paměti obsažených v standardní knihovně jazyka C. Electric Fence se zaměřuje na dvě velmi časté chyby: ...

                                               

Valgrind

Valgrind je v informatice program pro unixové systémy, který pomáhá při ladění a profilování programu. Lze ho použít například při hledání úniku paměti, hledání souběhu, nebo také při snaze monitorovat a zlepšit využití cache. Valgrind je open so ...

                                               

Objdump

objdump je v informatice název počítačového programu, který slouží pro zobrazování ruzných informací o objektových souborech. Například muže být použit k zobrazení programu ve formě jazyka symbolických adres. Objdump je součást skupiny programu p ...

                                               

Nekonečný cyklus

Nekonečný cyklus je cyklus počítačového programu, který se neustále opakuje. Nejčastěji následkem programátorské chyby, kdy programátor zapomene napsat ukončovací podmínku cyklu nebo napíše v podmínce chybu, kvuli které nebude nikdy splněna. Čast ...

                                               

Přetečení zásobníku

Přetečení zásobníku je situace v programování, kdy dojde k pokusu uložit na zásobník volání více dat, než kolik se tam vejde. Velikost tohoto zásobníku je obvykle předem dána při startu programu v závislosti na architektuře systému, překladači, m ...

                                               

Shellshock

Shellshock je bezpečnostní chyba v široce využívaném Unixovém Bash shellu. První takováto chyba byla zveřejněna 24. září 2014. Bash užívá pro zpracování určitých příkazu mnoho internetových démonu, zejména ty, které jsou součástí webových serveru ...

                                               

Allison V-1710

Allison V-1710 byl dvanáctiválcový vidlicový letecký motor vyráběný společností Allison před a v pruběhu druhé světové války. Poháněl řadu letounu používaných během druhé světové války USAAF, řada z nich byla dodávána i spojencum. Mužeme uvést na ...

                                               

Packard V-1650

Packard V-1650 byla verze dvanáctiválcového, kapalinou chlazeného pístového leteckého motoru o objemu 27 litru Rolls-Royce Merlin, vyráběné během druhé světové války firmou Packard Motor Car Company na základě licence ve Spojených státech americk ...

                                               

Walter A

Walter A byl vzduchem chlazený dvouválcový, dvoudobý řadový invertní letecký motor. Vznikl v roce 1946 po II. světové válce v pražské firmě Akciová společnost Walter, továrna na automobily a letecké motory, Praha XVII - Jinonice, tehdy v národní ...

                                               

Walter Atom

Walter Atom byl vzduchem chlazený horizontální dvouválcový motor používaný na lehkých letadlech a větroních. Atom byl vyráběn Akciovou společností Walter, továrnou na automobily a letecké motory od roku 1935. Počty vyrobených motoru se v oficiáln ...

                                               

Walter Junior (motor)

Walter Junior byl československý vzduchem chlazený čtyřválcový řadový letecký motor zkonstruovaný začátkem 30. let 20. století. Byl to první invertní motor vyvinutý Akciovou společností Walter, továrnou na automobily a letecké motory. Jeho licenč ...

                                               

Walter M-208

Walter M-208 je spíše znám pod obchodní značkou Praga Doris. Byl to vzduchem chlazený, plochý šestiválcový motor s reduktorem. Byl vyvíjen koncem 40. let a do sériové výroby se dostal v polovině 50. let. Vývoj proběhl v Leteckých závodech n.p., P ...

                                               

Walter M-431

Walter M-431 též označovaný jako Walter Mc byl invertní čtyřválcový řadový vzduchem chlazený letecký motor vyvinutý v roce 1947 konstrukčním oddělením pod vedením ing. Bohuslava Šimunka v národním podniku Letecké závody n.p., závod 1 Jinonice. Wa ...

                                               

Walter Major 6

Walter Major 6 byl vzduchem chlazený letecký motor, určený k pohonu sportovních a turistických letounu, vyráběný československou firmou Walter mezi lety 1936 až 1940.

                                               

Walter Major 4

Walter Major 4 byl vzduchem chlazený čtyřválcový invertní letecký motor, určený k pohonu sportovních a turistických letounu, vyráběný československou firmou Walter mezi lety 1934 až 1940. Motory Walter Major 4 poháněly mj. letouny československé ...

                                               

Walter Mikron

Walter Mikron je vzduchem chlazený čtyřválcový řadový invertní letecký motor s rozvodem OHV. Vznikl ve 30. letech v pražské firmě Akciová společnost Walter, továrna na automobily a letecké motory, Praha XVII - Jinonice. Tento motor neměl mezi inv ...

                                               

Walter Minor 6

Walter Minor 6 jsou šestiválcové invertní řadové vzduchem chlazené letecké motory, vyvinuté pod vedením ing. Františka Adolfa Barvitia v roce 1936. Motor navázal na předchozí, základní typ čtyřválcových motoru Walter Junior z roku 1932 na svého m ...

                                               

Walter Minor 4

Walter Minor 4-I a Walter Minor 4-II byly invertní řadové vzduchem chlazené letecké motory, vyvinuté konstrukčním oddělením pod vedením Ing. Františka Adolfa Barvitia v Akciové společnosti Walter, továrně na automobily a letecké motory v Praze - ...

                                               

Walter Minor 12

Walter Minor 12 I-MR byl československý vzduchem chlazený invertní dvanáctiválcový vidlicový motor, který byl poprvé představen světové veřejnosti v Paříži v roce 1938. Byl nabízen od roku 1938 pražskou firmou Akciová společnost Walter, továrna n ...

                                               

Walter Mira-R

Motor Walter Mira-R byl vyráběn od roku 1933 jinonickou továrnou Akciová společnost Walter, továrna na automobily a letecké motory. Jednalo se o licenci britského motoru Pobjoy R, který vyráběla společnost Pobjoy Airmotors Ltd. Byl to hvězdicový ...

                                               

Walter Sagitta

Walter Sagitta byly československé vzduchem chlazené invertní dvanáctiválcové vidlicové motory, které byly poprvé vyrobeny v roce 1936 a homologovány v roce 1937. Byly vyráběny v několika variantách pražskou firmou Akciová společnost Walter, tová ...

                                               

Walter W-III

Walter W-III byl letecký motor vyráběný československou automobilkou Walter v letech 1923 až 1924. Jednalo se o licenci německého motoru BMW IIIa, který byl ve značných počtech vyráběn na samém sklonku 1. světové války firmou Bayerische Motorenwe ...

                                               

Walter W-IV

Walter W-IV byl letecký motor vyráběný československou automobilkou Walter v letech 1923 až 1928. Jednalo se o licenci německého motoru BMW IV, který byl vyvinut na samém sklonku 1. světové války firmou Bayerische Motorenwerke GmbH sídlící v Mnic ...

                                               

Walter W-V

Walter W-V byl dvanáctiválcový vidlicový motor vyráběný společností Akciová továrna automobilu Josef Walter a spol., která v roce 1929 zakoupila licenci na vodou chlazené dvanáctiválcové vidlicové letecké motory značky FIAT s ruznými variantami z ...

                                               

Walter Jumo IV C

Walter Jumo IV C byl kapalinou chlazený, letadlový dvoudobý vznětový, řadový šestiválec s protiběžnými písty. Byl vyroben podle německé licence Junkers Akciovou společností Walter, továrnou na automobily a letecké motory v Praze XVII - Jinonicích.

                                               

Clerget 9B

Clerget 9B byl francouzský letecký vzduchem chlazený rotační motor, vyráběný během 1. světové války. Vyráběl se v licenci i ve Velké Británii. Používal se u mnoha letadel státu Trojdohody, například u letounu Sopwith Camel. Motor Clerget 9B trpěl ...

                                               

Clerget 9Z

Clerget 9Z byl francouzský letecký vzduchem chlazený rotační motor, vyráběný během 1. světové války. Vyráběl se v licenci i ve Velké Británii. Používal se u mnoha letadel státu Trojdohody. Jeho konstrukce umožňovala montáž motoru v konfiguraci s ...

                                               

Le Rhône 9C

Le Rhône 9C byl letecký, vzduchem chlazený, 9válcový, rotační motor o výkonu 80 k, francouzské firmy Société des Moteurs Gnome et Rhône vyráběný během první světové války. V prvních letech války byl stěžejním leteckým motorem, který byl montován ...

                                               

Le Rhône 9J

Le Rhône 9J byl letecký motor – rotační vzduchem chlazený devítiválec o výkonu 110 k. Poháněl mj. letouny Nieuport 17, Nieuport 27, Hanriot HD.1, Avro 504, Sopwith Camel, s motory Oberursel Ur.II Fokker Dr.I, Fokker D.VIII, atd. Později byly zave ...

                                               

Gnome Monosoupape

Gnome Monosoupape byl francouzský vzduchem chlazený devítiválcový rotační motor z éry první světové války o výkonu cca 100 - 160 koní. Motor vyvinul Laurent Seguin, podílející se v předchozích pěti letech i na vývoji předchozích motoru Gnome. Byl ...

                                               

Hispano-Suiza 8

Označení Hispano-Suiza 8 zahrnuje několik typových řad čtyřdobých zážehových vodou chlazených vidlicových osmiválcu, leteckých motoru vyráběných firmou Hispano-Suiza od roku 1914 a používaný v mnoha typech letadel Dohody během první světové války ...

                                               

Hispano-Suiza 12X

Hispano-Suiza 12X byl letecký dvanáctiválcový vidlicový motor francouzské firmy Hispano-Suiza, vyvinutý na základě předchozí konstrukce motoru Hispano-Suiza 12N. Motor byl rozšířený v 30. letech 20. století, kdy kupříkladu poháněl stíhací letouny ...

                                               

Hispano-Suiza 12Y

Hispano-Suiza 12Y byl pístový letecký motor vyráběný společností Hispano-Suiza před druhou světovou válkou. Byl vyvinut z předchozího typu Hispano-Suiza 12X, stal se jedním z nejduležitějších francouzských motoru s výkonem kolem 1000 koňských sil ...

                                               

Potez 4D

Potez 4D byl francouzský čtyřválcový invertní řadový letecký motor. Byl zkonstruován krátce před vypuknutím druhé světové války, ale jeho sériová výroba započala až v roce 1949. Stejně jako další motory řady "D" měly jeho válce vrtání 125 mm a zd ...

                                               

Isotta Fraschini V.4

Isotta Fraschini V.4 byl italský šestiválcový vodou chlazený řadový pístový letecký motor vyráběný od roku 1916, který byl používán ve vojenských letadlech v 1. světové válce. Jeho konstrukce byla typická pro soudobé letecké motory. Motor měl šes ...

                                               

Argus As 10

Argus As 10 byl německý pístový letecký motor používaný v menších německých letounech během a krátce po druhé světové válce. Mezi typy letounu, které jím byly poháněny, patřily např. cvičné Arado Ar 66 a Focke-Wulf Fw 56 Stösser, pozorovací a spo ...

                                               

Argus As 410

Argus As 410 byl německý vzduchem chlazený letecký invertní dvanáctiválcový vidlicový motor vyráběný firmou Argus Motoren od roku 1938. Vývoj byl zahájen v roce 1936 a dokončen v 1938. Později z něj byl vyvinut motor Argus As 411, který patřil sp ...

                                               

Argus As 411

Argus As 411 byl německý vzduchem chlazený letecký invertní dvanáctiválcový vidlicový motor vyráběný firmou Argus Motoren. Šlo o vylepšenou a výkonnější verzi motoru Argus As 410. Výkon byl zvýšen asi 25%. Většina výroby probíhala v Renaultu v ob ...

                                               

Junkers Jumo 205

Junkers Jumo 205 byl nejslavnější ze série leteckých dieselových motoru. Šlo o první a ještě po více než pul století jediné úspěšné letecké dieselové motory. Puvodní verze Jumo 204 se do služby dostala v roce 1932. Pozdější motory tohoto typu zah ...

                                               

Junkers Jumo 210

Jumo 210 byl přeplňovaný zážehový invertní vidlicový vodou chlazený letecký motor, vyvinutý a vyráběný firmou Junkers Flugzeug und Motorenwerke A.G. Typ Jumo 210 byl vyvíjen od roku 1931, puvodně pod označením L10. Prototyp se poprvé na brzdě roz ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →