★ Free online encyclopedia. Did you know? page 35                                               

Dolní Tunguzka

Dolní Tunguska je řeka v Krasnojarském kraji a v Irkutské oblasti v Rusku. Je dlouhá 2 989 km. Povodí řeky má rozlohu 473 000 km².

                                               

Chemčik

Pramení na Šapšalském hřbetu a teče v široké dolině západní částí Tuvinské kotliny. Ústí zleva do Jeniseje.

                                               

Kan (řeka)

Pramení na severních svazích Východních Sajan v části zvané Kanské Belogorje. Až k soutoku s řekou Tichý Kan se jmenuje Divoký Kan. Na horním toku teče v úzké dolině na středním v široké dolině po Kanské lesostepi. Na dolním toku pak protíná výbě ...

                                               

Kas

Kas je řeka v Krasnojarském kraji v Rusku. Je dlouhá 464 km. Nad soutokem s řekou Malý Kas se nazývá Velký Kas. Povodí řeky má rozlohu 11 200 km².

                                               

Kurejka

Kurejka, nazývaná také Ljuma nebo Numa je řeka v Krasnojarském kraji v Rusku. Je dlouhá 888 km. Povodí řeky je 44 700 km².

                                               

Mana (přítok Jeniseje)

Mana, na horním toku Pravá Mana, je řeka v Krasnojarském kraji v Rusku. Je 475 km dlouhá. Povodí má rozlohu 9 320 km².

                                               

Podkamenná Tunguska

Podkamenná Tunguska je řeka v Krasnojarském kraji a v Irkutské oblasti v Rusku. Je známá také pod jmény Čulakan a Prostřední Tunguska. Je dlouhá 1 865 km. Povodí řeky má rozlohu 240 000 km².

                                               

Tuba (přítok Jeniseje)

Vzniká soutokem Kazyru a Amylu a teče skrze Minusinskou kotlinu, přičemž se člení na ramena. Ústí do Tubinského zálivu Krasnojarské přehradní nádrže jako pravý přítok Jeniseje.

                                               

Debrnský potok (přítok Labe)

Debrnský potok je menší vodní tok v Krkonošském podhuří, pravostranný přítok Labe v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji. Délka toku měří 2 km, plocha povodí činí 4.94 km².

                                               

Homolský potok

Homolský potok je 8.5 km dlouhý vodní tok v Českém středohoří, východně od Ústí nad Labem. Pramení v malé osadě Haslice ve výšce cca 480 m n. m. Jeho vody směřují z prvních 3 / 4 délky toku přibližně severozápadním směrem. Protéká Homolí u Panny, ...

                                               

Hořínský potok

Hořínský potok je levostranný přítok Labe v katastru obce Dolní Beřkovice nedaleko Mělníka. Začíná v Chramosteckém rybníce nedaleko vsi Chramostek. Je pojmenován po vsi Hořín, kterou protéká.

                                               

Chrochvický potok

Chrochvický potok je levostranný přítok Labe v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Délka toku činí 3.18 km a plocha povodí zhruba 4 km².

                                               

Kalenský potok

Kalenský potok je vodní tok v Podkrkonoší, který pramení v okrese Semily, ale většina toku se nachází v okrese Trutnov. Délka potoka je 18.2 km a plocha povodí je 64.438 km². Pruměrný prutok v Dolní Olešnici je 0.633 m 3 /s.

                                               

Kamenný potok (přítok Labe)

Kamenný potok je menší vodní tok v Českém středohoří, levostranný přítok Labe v okrese Ústí nad Labem v Ústeckém kraji. Délka toku měří jeden kilometry.

                                               

Košátecký potok

Košátecký potok je pravostranný přítok řeky Labe v okresech Mladá Boleslav a Mělník ve Středočeském kraji. Délka toku činí 43 km. Plocha povodí měří 219.16 km². Jelikož se ale horní tok změnil, jsou uvedené údaje pouze relativní.

                                               

Liduška

Liduška je potok ve Středočeském kraji, pravostranný přítok Labe. Na povodí o ploše 15.34 km² odvodňuje část okresu Nymburk. Její tok je 6.8 km dlouhý.

                                               

Ludvíkovický potok

Ludvíkovický potok je potok v Ústeckém kraji v Česku. Je dlouhý 4.9 km, plocha povodí činí přibližně 8 km² a vlévá se do Labe jako pravostranný přítok v Děčíně. V Centrální evidenci vodních toku je veden pod názvem Ludvíkovický potok.

                                               

Mlynařice

Mlynařice je pravostranný přítok Labe, nížinný potok ve Středočeském kraji odvodňující západní okraj okresu Nymburk. Celková délka toku Mlynařice činí 17.8 km a převýšení pouhých 14 metru. Plocha povodí měří 52.47 km², pruměrný prutok u ústí 0.12 ...

                                               

Morašický potok

Pramení ve Chvaletické pahorkatině, podcelku Železných hor, v lesích jižně od obce Morašice u silnice na Svobodnou Ves v malém jezírku. Teče lesem nejprve severovýchodním a posléze severozápadním směrem a napájí několik lesních rybníku. Protéká m ...

                                               

Němčický potok (přítok Labe)

Němčický potok, někdy též Němečský potok, je potok v okrese Ústí nad Labem v Ústeckém kraji v České republice. Pramení asi kilometr severozápadně od vesnice Čeřeniště v Českém středohoří a v Sebuzíně se z pravé strany vlévá do řeky Labe. Na svém ...

                                               

Sovinka

Sovinka je menší vodní tok v Krkonoších a jejich podhuří, pravostranný přítok Labe v okresech Semily a Trutnov v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Délka toku měří 9 km, plocha povodí činí 16.14 km².

                                               

Spytovický potok

Spytovický potok pramení v malém mokřadu jihozápadně od stejnojmenné vsi. I když se často stáčí teče stále přibližně severním směrem. Z počátku protéká poli a západně od Vsi přijímá svuj největší přítok Krasnický potok. Protéká pod silnicí II / 3 ...

                                               

Studený potok (přítok Labe)

Studený potok je menší vodní tok v Děčínské vrchovině na území NPR Kaňon Labe, pravostranný přítok Labe v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Délka toku měří 1 km.

                                               

Suchá Kamenice

Suchá Kamenice je malý potok nedaleko Hřenska v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Jde o pravostranný přítok řeky Labe. Délka jejího toku činí 6.9 km. Plocha povodí měří 17.0 km².

                                               

Tlučeňský potok

Tlučeňský potok je malý potok v Českém středohoří odvodňující okolí obce Hlinná a její části Kundratice a Tlučeň. Pramení nad návsí obce Hlinná v nadmořské výšce cca 430 m n. m. V Tlučni přibírá zprava rovnocenný bezejmenný přítok, jenž přitéká z ...

                                               

Aldan (řeka)

Aldan je sibiřská řeka v Jakutsku v Ruské federaci. Aldan je nejvodnějším a druhým nejdelším přítokem Leny. Ze všech jejích přítoku má největší povodí. Jeho délka je 2273 kilometru. Povodí má rozlohu 729 000 km².

                                               

Kirenga

Kirenga je řeka v Irkutské oblasti v Rusku. Je dlouhá 746 km. Plocha povodí měří 46 600 km². Horní tok na soutokem s Pravou Kirengou se nazývá Levá Kirenga.

                                               

Lungcha

Lungcha nebo Luncha je řeka v Jakutské republice v Rusku. Je 508 km dlouhá. Povodí má rozlohu 10 300 km².

                                               

Marcha (přítok Leny)

Teče po Přilenské planině. Na horním toku protéká přes šest mělkých jezer. Na dolním toku je značně členitá. Ústí zleva do Leny.

                                               

Muna (přítok Leny)

Vzniká soutokem zdrojnic Orto Muny a Ulachan Muny a teče v hlubokém údolí po severovýchodním okraji Středosibiřské pahorkatiny. Na dolním toku je značně členitá. Vlévá se zleva do Leny.

                                               

Ňuja

Zleva – Tympyčan, Chamaky, Ulachan-Murbajy, Oččuguj-Murbajy, Betinče.

                                               

Oljokma

Oljokma, též Olekma, je řeka v Amurské oblasti, v Zabajkalském kraji a v Jakutské republice v Rusku. Je 1 436 km dlouhá. Povodí má rozlohu 210 000 km².

                                               

Unďuljung

Unďuljung, nebo také Junďuljun, je řeka v Jakutské republice v Rusku. Je 414 km dlouhá. Povodí má rozlohu 12 800 km².

                                               

Viljuj

Viljuj je řeka v Krasnojarském kraji a v Jakutské republice v Rusku a zároveň největší levostranný přítok sibiřského veletoku, řeky Leny. Řeka je 2 650 km dlouhá a její povodí má rozlohu 454 000 km².

                                               

Vitim

Vitim je řeka v Burjatské republice na její hranici se Zabajkalským krajem, v Irkutské oblasti a v Jakutské republice v Rusku. Je dlouhá od soutoku zdrojnic 1 837 km a od pramene Vitimkanu 1 978 km. Povodí řeky je 225 000 km².

                                               

Rusava (přítok Moravy)

Rusava je levostranný přítok řeky Moravy v České republice, má délku 29.8 km a povodí o rozloze 148.4 km². Rusava pramení v Hostýnských vrších, přibližně ve výšce 600 m n. m. na jižním úbočí vrchu Bukovina, protéká stejnojmennou obcí Rusava, něko ...

                                               

Cilma

Cilma je řeka v Archangelské oblasti a v Republice Komi v Rusku. Je to levý přítok Pečory. Je 374 km dlouhá. Povodí má rozlohu 21 500 km².

                                               

Ilyč

Pramení na západních výběžcích Severního Uralu. Na horním toku má nízké břehy, zatímco na středním toku je říční údolí značně zaříznuto do okolního terénu. Na dolním toku teče přes Pečorskou nížinu v širokém úvalu mezi zplavovanýmy luhy. Ústí zpr ...

                                               

Ižma

Ižma nebo Izva je řeka v Komijské republice na severovýchodě evropské části Ruska. Je dlouhá 531 km. Plocha povodí zasahuje 31 000 km².

                                               

Lemju

Lemju, Lemja nebo Lema je řeka v Komiské republice na severovýchodě evropské části Ruska. Je dlouhá 197 km. Plocha povodí zasahuje 4310 km².

                                               

Pižma (přítok Pečory)

Odtéká z jezera Jamozero na vysočině Timanský krjaž. Až k ústí svého největšího pravého přítoku Svetlaja se nazývá Pečorská Pižma. Ústí zleva do Pečory.

                                               

Sula (přítok Pečory)

Sula je řeka v Něneckém autonomním okruhu v Archangelské oblasti a částečně také na hranicích s Republikou Komi v Rusku. Je dlouhá 353 km. Plocha povodí měří 10 400 km².

                                               

Šapkina

Šapkina nebo také Pilvorjaga je řeka v Republice Komi a v Archangelské oblasti v Rusku. Je 499 km dlouhá. Povodí má rozlohu 6570 km².

                                               

Usa (přítok Pečory)

Vzniká soutokem Velké a Malé Usy, které pramení na svazích Polárního Uralu. Teče především bažinatou nížinou a protíná Černyšjovuv val. Ústí zprava do Pečory.

                                               

Łęg (řeka)

Łęg je řeka v Polsku, pravostranný přítok řeky Visly. Její délka je 82.65 km a plocha povodí je 960.2 km². Pramen řeky se nacházejí v jižní části Kolbuszovské náhorní planiny v nadmořské výšce 235 m. Horní tok řeky je nazýván Zyzoga po vústění po ...

                                               

Sanna (přítok Visly)

Řeka vychází ze dvou zdrojnic v nadmořské výšce 225 m v obci Wierchowiska Drugie, které od sebe dělí pouhých 200 m. Tato oblast se nachází v meziregionu Urzendowských kopcu v jihozápadní části Lublinské vrchoviny. Sanna protéká údolím širokým 150 ...

                                               

Brzina (řeka)

Brzina je říčka tekoucí převážně ve Středočeském kraji. Délka toku činí 27.3 km. Plocha povodí měří 141.0 km². Název je pravděpodobně odvozen od staročeského slovesa "brziti", tj. spěchati.

                                               

Hrejkovický potok

Hrejkovický potok pramení zhruba 1 km severovýchodně od vesnice Vepice v nadmořské výšce 537.6 m nad rybníkem Ždír. Dále potok protéká dále rybníkem Kojovka, za Kojovkou přibírá z levého břehu vody potučku tekoucí od rybníku Žebráček a Nový a dál ...

                                               

Jickovický potok

Jickovický potok protéká územím obcí Kovářov, Kostelec nad Vltavou a Jickovice v okrese Písek v Jihočeském kraji. Délka toku činí 17 km. Plocha povodí měří 40.23 km².

                                               

Jílecký potok

Jílecký potok je potok v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji, pravostranný přítok řeky Vltavy. Jeho celková délka činí 12.1 km. V horní části Jíleckého potoka je převážně štěrkovité dno. Dno je převážně písčité a jsou zde i hlubší tuně. Tok p ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →