★ Free online encyclopedia. Did you know? page 347                                               

Malý sval hýžďový

Malý sval hýžďový je nejmenší z hýžďových svalu. Má vějířovitý tvar, odstupuje jako široký sval na kyčelní kosti, svalové snopce se sbíhají směrem k trochanter major stehenní kosti, kde se upíná. Úponová šlacha je podložena tihovým váčkem. Malý s ...

                                               

Velký sval hýžďový

Velký sval hýžďový je největším hýžďovým svalem, je to velký, masitý sval kosočtvercovitého tvaru, který podkládá hýžďovou krajinu. U lidí má velký význam při udržování vzpřímeného postoje, ovládá kyčelní kloub a při sezení je hlavním antigravita ...

                                               

Časovka mužských týmu na Mistrovství světa v silniční cyklistice 2013

Časovka mužských týmu na mistrovství světa v silniční cyklistice 2013 proběhla 22. září 2013. Trať byla dlouhá 57, 2 km a start proběhl ve městě Montecatini Terme a cíl byl ve Florencii. Mistrem se stal belgický tým OmegaPharma - Quick Step

                                               

Pulmaraton

Pulmaraton je běžecký závod na vzdálenost 21.0975 km, což je přesně polovina délky maratonského běhu. Běhá se mimo dráhu, po silnicích nebo cestách. Je to populární závod pro relativní amatéry - je sice dostatečně dlouhý, aby byl vážnou výzvou, a ...

                                               

Čelní kost

Čelní kost je nepárová kost, která tvoří část lebky člověka. Puvodně se zakládá jako párová kost oddělená švem sutura metopica, ale krátce po narození obě dvě části srustají do jedné kosti. Individuálně ruzně dlouho trvá uzavření čelního švu mezi ...

                                               

Čichová kost

Čichová kost je nepárová kost oddělující nosní dutinu od dutiny lebeční. Vzniká v chrupavčité capsula ethmoidea, která se nachází na bázi lebky. Skládá se ze tří hlavních částí: Labyrinth ethmoidale. Lamina cribrosa – do této části vstupuje I. hl ...

                                               

Dolní čelist

Dolní čelist, též spodní čelist, je část čelisti nacházející se obvykle kaudálně od horní čelisti. Ačkoliv muže být "dolní čelist" jako termín používána u jakýchkoliv živočichu s čelistmi, nejtypičtěji se termín používá u čelistnatých obratlovcu.

                                               

Foramen magnum

Foramen magnum je největší nepárový otvor do lebeční dutiny. Nachází se v týlní kosti na spodině lebeční. Slouží jako pruchod pro prodlouženou míchu, cévy a nervy, spojuje lebeční dutinu s páteřním kanálem. Foramen magnum tvoří anatomické centrum ...

                                               

Horní čelist

Horní čelist je jedna z kostí lebky. Je uložena pod očnicí bočně od dutiny nosní. Tvoří ji především tělo, výběžky a uvnitř obsahuje vedlejší nosní dutiny. Z těla maxily vybíhají výběžky: Dásňový processus alveolaris podkovitý výběžek, směrem dol ...

                                               

Klínová kost

Klínová kost patří mezi kosti lebky člověka, která tvoří střed baze lebeční. Nachází se před spánkovou kostí a v bazilární části týlní kosti. Osifikuje chrondrogenně. Tvarem připomíná motýla či netopýra. Klínová kost se podílí na ohraničení někte ...

                                               

Lebeční šev

Lebeční švy jsou pevná vazivová spojení kostí lebky. Nejvíce švu je pojmenováno po kosti, které svírají, ale některé švy mají jména vlastní. Novorozenci mají fontanely tzv. lupínky, které osifikují později. Umožňuje to snadnější prunik porodními ...

                                               

Patrová kost

Patrová kost je párová kost, která je součástí obličejové části lebky člověka. Společně s horní čelistí, kterou v zadní části doplňuje, tvoří tvrdé patro. Tvoří ji dvě tenké kostěné destičky spojené v pravém úhlu. Vodorovná destička vybíhá směrem ...

                                               

Radličná kost

Radličná kost je nepárová plochá lebeční kost umístěná u člověka v dorzokaudální části nosní přepážky. Vyskytuje se nicméně v určité podobě již u čelistnatých ryb.

                                               

Sagitální hřeben

Sagitální hřeben či šípový hřeben je výběžek kosti na vrcholu lebky mnoha savcu a plazu. Přítomnost hřebene ukazuje, že zvíře disponuje velkými žvýkacími svaly. Sagitální hřeben slouží především k upnutí spánkového svalu, jenž je jedním z hlavníc ...

                                               

Skalní kost

Skalní kost, též pyramida, je lebeční kost savcu, která uvnitř skrývá a chrání střední a vnitřní ucho. Je součástí chondrokrania, vznikla srustem prootické a opistotické kosti plazu, u mnoha savcu skalní kost dále srustá se šupinovou kostí ve spá ...

                                               

Slzní kost

Slzní kost je párová lebeční kost nacházející se na vnitřní straně očnic. Je doložena již u čelistnatých ryb a je tedy trvalou součástí tělního plánu v lebečním plánu obratlovcu.

                                               

Spánková kost

Spánková kost je párová kost složitého tvaru. Hlavní část kosti spánkové – kost skalní neboli pyramida – je klínovitě vsazená mezi kost klínovou a týlní. Obsahuje dutiny pro sluchové a rovnovážné ústrojí a kostěné kanálky pro cévy a hlavové nervy ...

                                               

Temenní kost

Temenní kost je párová kost, která tvoří střední část klenby lebky člověka. Z fylogenetického hlediska je nejvíce vyvinutá u člověka. Jedná se o plochou kost ohraničenou 5 suturae serratae a 1 sutura squamosa. Ve švu věncovém se temenní kosti spo ...

                                               

Týlní kost

Týlní kost tvoří základní část spodiny lebeční. Obklopuje velký nebo též týlní otvor. Dělí se na následující základní části: Boční části týlní kosti partes laterales, párová, po stranách od týlního otvoru. Šupina týlní kosti squama ossis occipita ...

                                               

Hlavové nervy

Mozkové či hlavové nervy, jinak též kraniální nervy jsou nervy periferní nervové soustavy, které, na rozdíl od spinálních nervu vystupujících z míchy, vystupují z mozkového kmene. Z mozkového kmene vystupuje třetí až dvanáctý hlavový nerv, první ...

                                               

Bloudivý nerv

Bloudivý nerv je 10. párový hlavový nerv, který inervuje krční, břišní a hrudní dutiny. Jedná se o nerv smíšený – obsahuje vlákna visceromotorická, somatomotorická, somatosenzitivní, viscerosenzitivní a vlákna chuťová.

                                               

Lícní nerv

Lícní nerv, jinak též VII. hlavový nerv, je smíšený hlavový nerv zahrnující velké množství ruzných senzitivních, motorických, senzorických i parasympatických drah. Někdy se rozlišují dva samostatné nervy, a to nervus facialis a nervus intermedius ...

                                               

Odtahovací nerv

Odtahovací nerv, jinak též VI. hlavový nerv, je hlavový nerv zodpovědný za některé oční pohyby. Inervuje pouze sval musculus rectus lateralis. Tento nerv vychází ze spodiny IV. mozkové komory a má tedy svuj puvod v mozkovém kmeni, z něhož vystupu ...

                                               

Okohybný nerv

Okohybný nerv, jinak též III. hlavový nerv, je jeden z hlavových nervu. Je to smíšený nerv, který obsahuje dva druhy nervových provazcu: somatomotorická vlákna ovládají okohybné svaly, zatímco visceromotorická vlákna jsou součástí parasympatické ...

                                               

Podjazykový nerv

Podjazykový nerv, jinak též XII. hlavový nerv, je hlavový nerv, který se evolučně vyvinul u některých pokročilejších obratlovcu splynutím několika týlních nervu. Je to poslední lidský hlavový nerv a jeho hlavní funkcí je motorická inervace jazyka.

                                               

Přídatný nerv

Přídatný nerv, jinak též XI. hlavový nerv, je hlavový nerv vyvinutý u amniotických obratlovcu. Jeho jméno je odvozeno od skutečnosti, že je "přídatný" k bloudivému nervu – vede totiž některé nervové dráhy, které u nižších obratlovcu prochází blou ...

                                               

Trojklaný nerv

Trojklaný nerv, je V. párový hlavový nerv, který zajišťuje citlivost obličeje a přilehlých částí hlavy a inervuje žvýkací svaly. Je to nejsilnější hlavový nerv. Neuralgie trojklaného nervu je velmi bolestivé chronické onemocnění. Trojklaný nerv v ...

                                               

Zrakový nerv

Zrakový nerv, jinak též II. hlavový nerv, je párový hlavový nerv, který přenáší zrakovou informaci z oční sítnice do zrakových center, především do Brodmannových okrsku 17, 18 a 19 týlního laloku mozkové kury. Jedná se o svazek axonu sítnice, kte ...

                                               

MAIT buňka

Mucosal associated invariant T buňky představují samostatnou populaci T-lymfocytu, nesoucí na svém povrchu invariantní αβ T buněčné receptory s omezenou diverzitou. MAIT buňky dokáží rozpoznat metabolity bakterií a hub prezentované na evolučně ko ...

                                               

NK T-lymfocyt

NK T-lymfocyty jsou T-lymfocyty, které mají některé vlastnosti NK buněk. Mají velmi duležitou úlohu v regulaci imunitních odpovědí přemostěním složek vrozeného a adaptivního imunitního systému a mohou též aktivovat či inhibovat imunitní reakce. R ...

                                               

Paměťová buňka

Paměťová buňka je označení pro bílé krvinky ze skupiny lymfocytu, které se v těle uchovávají po proběhnuté imunitní odpovědi. Zajišťují tím imunitní paměť: v praxi to znamená, že druhá infekce konkrétním patogenním organizmem vyvolá silnější a po ...

                                               

Paměťové T lymfocyty

Paměťové T lymfocyty jsou podskupinou T lymfocytu, které už v minulosti narazily a odpověděly na antigen specifický pro jejich TCR, často se také používá termín antigenně zkušený T lymfocyt. Takové buňky jsou schopny rozpoznat a reagovat na cizor ...

                                               

Pomocný T lymfocyt

Pomocné T lymfocyty, známé také jako CD4 buňky, jsou typem T lymfocytu, které mají duležitou roli v imunitním systému, konkrétně v adaptivním imunitním systému. T h lymfocyty uvolňují cytokiny, kterými aktivují ostatní imunitní buňky, a dále pomá ...

                                               

Regulační T-lymfocyt

Regulační T lymfocyty jsou lymfocyty, které jsou součástí imunitního systému a patří do skupiny CD4+ buněk. Bez těchto buněk by se fyziologická odpověď imunitního systému zvrhla v patologickou. Regulační T lymfocyty potlačují rozvinutí autoimunit ...

                                               

Th-2 odpověď

Th-2 odpověď je imunitní odpověď založená na Th2 pomocných lymfocytech. Tato odpověď je iniciována cytokinem IL-4 a blokovaná interferonem gama, který je Th-1 efektorovým cytokinem. Hlavními produkty Th2 buněk jsou potom cytokiny IL-4, IL-5, IL-6 ...

                                               

Th17 lymfocyt

Th17 lymfocyty jsou druhem pomocných T lymfocytu charakteristickým produkcí interleukinu 17. IL-17 byl poprvé popsán v roce 1995 / 96 jako prozánětlivý cytokin tvořený T lymfocyty. Buněčný zdroj IL-17 – Th17 lymfocyty – byl objeven o 10 let pozdě ...

                                               

Tkáňové paměťové T buňky

Tkáňové paměťové T buňky tvoří skupinu necirkulujících T buněk, které se vyskytují v tkáních. TRM buňky jsou transkripčně, fenotypově a funkčně odlišné od centrálních paměťových a efektorových paměťových T buněk, které cirkulují mezi krví, sekund ...

                                               

Virtuální paměťové T buňky

Virtuální paměťové T buňky jsou podtypem T lymfocytu. Jedná se o buňky, které mají paměťový fenotyp, avšak nebyly vystaveny cizímu antigenu. Řadí se mezi paměťové buňky, ale nemají zjevnou paměťovou funkci. Poprvé byly pozorovány a popsány v roce ...

                                               

Γδ T-lymfocyt

γδ T buňky představují malou populaci T buněk s odlišným typem T-buněčného antigenně specifického receptoru. Většina T lymfocytu má TCR skládající se ze dvou glykoproteinu řetězcu, tzv. α- a β-TCR řetězcu. Naproti tomu TCR na povrchu γδ T buněk s ...

                                               

Blecha kočičí

Blecha kočičí je druh parazitického hmyzu patřící do řádu blechy. Je parazitem zejména koček a psu, ale byla nalezena i na ovcích, telatech, kozách, hlodavcích, králících a také na člověku. Je rozšířena po celém světě čili kosmopolitně.

                                               

Blecha morová

Blecha morová je parazitem hlodavcu, sekundárně pak člověka, rozšířená zvláště v tropech a subtropech, odtud rozvlečená na lodních krysách a lidech do všech větších přístavu a měst ve světě. V Evropě i v severní části. Živí se krví hostitele. Pat ...

                                               

Blecha obecná

Blecha obecná neboli lidská byla v Českých zemích i v celé Evropě v období mezi 14.–19. stoletím nejrozšířenějším a nejtypičtějším lidským parazitem. Nyní je více rozšířeným druhem blecha psí či blecha kočičí, které ale také mohou napadat člověka ...

                                               

Blecha písečná

Blecha písečná je hematofág z čeledi Tungidae, řádu iphonaptera. Od ostatních blech se liší hlavně svým zpusobem života, při kterém se oplodněná samička penetruje do podkoží hostitele. Hostitelem blechy písečné muže být člověk, pes, kočka, hospod ...

                                               

Blecha psí

Blecha psí je druh blechy, který se vyskytuje u psu a koček, ale i dalších savcu. Dospělci žijí v srsti a živí se krví hostitele. Je blízce příbuzná bleše kočičí. Blecha psí je rovněž mezihostitelem tasemnici psí Dipylidium caninum. Ačkoliv blech ...

                                               

Komárovití

Komárovití je čeleď dvoukřídlého hmyzu, jejíž zástupci jsou běžně označováni jako komáři. Samičky většiny z asi 3000 druhu sají krev teplokrevných živočichu. Přitom často přenáší velmi nebezpečné nemoci, čímž každoročně nepřímo zahubí miliony lid ...

                                               

Anofeles

Anofeles je rod hmyzu z čeledi komárovitých. Název pochází ze starořeckého výrazu ἀνωφελής, který znamená "nepotřebný". Do tohoto rodu náleží více než čtyři sta druhu, které se vyskytují v teplých a vlhkých oblastech celého světa. Některé druhy j ...

                                               

Komár pisklavý

Komár pisklavý je patrně nejznámější druh komáru v České republice. Je řazen do řady Culex. Jeho samice sají mimo jiné i krev člověka, ale v našich šířkách jsou z tohoto hlediska významnější spíše komáři rodu Aedes: komár útočný nebo komár obecný ...

                                               

Komár tygrovaný

Komár tygrovaný je puvodem z Jihovýchodní Asie. Přenáší na člověka některé nebezpečné nemoci - horečku dengue, žlutou zimnici a další. Je schopen přenášet Zika virus. V 70. letech 20. století byl poprvé zaznamenán jeho výskyt v Evropě, konkrétně ...

                                               

Nástroje pro řízení kvality

Nástroje pro řízení kvality představují část problematiky managementu kvality. Jde o nástroje pro dosažení stanovených cílu kvality a pro specifikování nezbytných provozních procesu. Sedm základních nástroju zlepšování kvality určených k operativ ...

                                               

Refaktorování

Refaktorování je disciplinovaný proces provádění změn v softwarovém systému takovým zpusobem, že nemají vliv na vnější chování kódu, ale vylepšují jeho vnitřní strukturu s minimálním rizikem vnášení chyb. Při refaktorování se provádí malé až prim ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →