★ Free online encyclopedia. Did you know? page 342                                               

Bromid barnatý

Bromid barnatý je anorganická sloučenina bromu a barya se vzorcem BaBr 2. Podobně jako chlorid barnatý, také bromid se snadno rozpouští ve vodě a je toxický.

                                               

Fluorid barnatý

Fluorid barnatý je anorganická sloučenina. Jedná se o pevnou látku tvořenou bílými až bezbarvými krystaly. V přírodě se vyskytuje v podobě minerálu frankdicksonitu. Stejně jako další rozpustné sloučeniny barya je toxický.

                                               

Hydroxid barnatý

Hydroxid barnatý je sloučeninou barya, které je v něm v oxidačním čísle II+. Jeho vzorec je Ba 2. Vzhledem je to bílá zrnitá či prášková látka. Jeho obvyklou obchodní formou je monohydrát, vyskytuje se ale také v bezvodé formě nebo jako oktahydrá ...

                                               

Sulfid barnatý

Sulfid barnatý je anorganická sloučenina se vzorcem BaS. Chalkogenidy kovu alkalických zemin jsou nyní intenzivně studovány jako kandidáti na krátkovlnné emitery pro elektronické displeje. BaS se považuje za nejduležitější syntetickou sloučeninu ...

                                               

Bromid hořečnatý

Bromid hořečnatý je anorganická sloučenina, hořečnatá sul kyseliny bromovodíkové. Často se používá jako mírné sedativum a antikonvulzivum k léčbě nervových poruch. Je velmi dobře rozpustný ve vodě a v přírodě se vyskytuje v malých množstvích v ně ...

                                               

Dusičnan hořečnatý

Dusičnan hořečnatý je bílá krystalická hygroskopická látka tvořící nejčastěji hexahydrát Mg 2 6H 2 O, mezistupněm jeho vzniku je dihydrát Mg 2 2H 2 O. Tato látka se využívá v pyrotechnice a zřídka i jako hnojivo. Také je to jedna z látek zpusobuj ...

                                               

Chlorid hořečnatý

Chlorid hořečnatý je bílá, hygroskopická látka, která tvoří několik hydrátu s obecným vzorcem MgCl 2 x. Tato sloučenina je typický iontový halogenid, který se velmi dobře rozpouští ve vodě. Chlorid hořečnatý se získává z mořské vody. Bezvodý chlo ...

                                               

Sulfid hořečnatý

Sulfid hořečnatý je anorganická sloučenina krystalizující ve čtverečné soustavě halitové struktury, v čistém stavu bílé barvy, avšak většinou je znečištěn ruznými nečistotami, kterému dodávají hnědou barvu. Prumyslově vzniká při výrobě kovového ž ...

                                               

Uhličitan hořečnatý

Uhličitan hořečnatý je bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě a v hydroxidech, a rozpustná v kyselinách. Při rozpouštění uhličitanu hořečnatého v kyselinách vznikají hořečnaté soli, oxid uhličitý a voda.

                                               

Hexahydrát chloridu kobaltnatého

Hexahydrát chloridu kobaltnatého je anorganická sloučenina kobaltu, která tvoří červené krystalky, které se velmi dobře rozpouštějí ve vodě a v alkoholech. Na vzduchu je hexahydrát chloridu kobaltnatého stálý. Tuto sul bychom měli správně formulo ...

                                               

Sulfid kobaltnatý

Sulfid kobaltnatý je černá práškovitá látka s načervenalým nádechem, která je nerozpustná ve vodě, rozpustná ve zředěných roztocích kyselin na soli kobaltnaté, ale silnými a koncentrovanými kyselinami se rozkládá. Má polovodičové vlastnosti. Využ ...

                                               

Chlorid manganatý

Chlorid manganatý je naružovělá práškovitá látka, dobře rozpustná ve vodě, která ze studených vodných roztoku krystaluje jako ružový tetrahydrát MnCl 2 4 H 2 O. Dále se rozpouští v methanolu, ethanolu, glycerolu a amonných solích. V přírodě se vy ...

                                               

Síran manganatý

Síran manganatý je anorganická, manganatá sul kyseliny sírové se vzorcem MnSO 4. Tato látka, podobně jako mnoho síranu, vytváří ruzné hydráty, jenž mají ruzné barvy. Vytváří monohydrát, tetrahydrát, pentahydrát a hexahydrát, z čehož jsou nejběžně ...

                                               

Sulfid manganatý

Sulfid manganatý je nejčastěji červenoružová nebo ružová práškovitá látka, nerozpustná ve vodě,ovšem rozpustná v roztocích kyselin na soli manganaté.

                                               

Uhličitan manganatý

Tato látka se vyrábí reakcí manganatých sloučenin kupř. chlorid manganatý či síran manganatý s uhličitanem, nejčastěji díky nízké ceně uhličitanem sodným, dle rovnice: Na 2 CO 3 aq + Mn +II aq → MnCO 3 s + 2Na +I aq MnCO 3 také vzniká při nespráv ...

                                               

Bromid měďnatý

Bromid měďnatý je chemická sloučenina s vzorcem CuBr 2, využívá se při vyvolávání fotografií a jako bromační činidlo v organické syntéze. Také se využívá při konstrukci měděného laseru, kde jsou páry bromidu měďnatého vytvářeny in-situ reakcí bro ...

                                               

Dusičnan měďnatý

Dusičnan měďnatý je měďnatá sul kyseliny dusičné se vzorcem Cu 2. Tato modrá hygroskopická látka je velice rozpustná ve vodě, podobně jako ostatní dusičnany.

                                               

Dusičnan tetraamminměďnatý

Dusičnan tetraamminměďnatý lze připravit reakcí dusičnanu měďnatého a amoniaku: Cu NO 3 2 + 4 NH 3 ⟶ NO32}}}

                                               

Fluorid měďnatý

Fluorid měďnatý je v bezvodém stavu bílý prášek a v podobě dihydrátu tvoří světlemodré krystalky. Je nerozpustný v roztoku amoniaku, poměrně málo ve vodě, lépe však v roztocích kyselin, kde dochází ke vzniku komplexních sloučenin, dihydrát je nav ...

                                               

Octan měďnatý

Octan měďnatý je měďnatá sul kyseliny octové. Jedná se o relativně rozpustnou tmavě modrou látku, které se využívá na výrobu organických sloučenin mědi. Je obsažena i v některých nerostech a je i hlavní látkou jednoho z nich.

                                               

Sulfid měďnatý

Sulfid měďnatý je černá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě, rozpouští se však v běžných kyselinách. Je to středně dobrý vodič elektřiny. Využití sulfidu měďnatého je předmětem zájmu a poslední výzkumy ukazují, že by mohl najít uplatnění jako k ...

                                               

Uhličitan měďnatý

Uhličitan měďnatý je modrozelená, anorganická, krystalická látka se vzorcem CuCO 3, bez zápachu, ale s nepříjemnou chutí. V přírodě se vyskytují dva nerosty, které jsou založeny na uhličitanu měďnatém, avšak mají navíc hydroxidové skupiny. Jsou t ...

                                               

Uhličitan nikelnatý

Uhličitan nikelnatý označuje jednu nebo více anorganických sloučenin obsahujících nikl a uhličitanový anion. Z prumyslového hlediska je nejduležitější zásaditý uhličitan nikelnatý se vzorcem Ni 4 CO 3 6 4. V laboratoři je možné se setkat s NiCO 3 ...

                                               

Dusitan olovnatý

Dusitan olovnatý je olovnatá sul kyseliny dusité. Má vzorec Pb 2. Vodivost koncentrovaného roztoku dusitanu olovnatého je menší než třeba u chloridu olovnatého nebo dusičnanu olovnatého.

                                               

Fluorid olovnatý

Fluorid olovnatý je bílá práškovitá nebo krystalická látka, velmi omezeně rozpustná ve vodě. Je dobře rozpustný v roztoku kyseliny fluorovodíkové za vzniku fluorokomplexu olova, rozpustnější, ovšem stále málo, v roztoku kyseliny chlorovodíkové, s ...

                                               

Hydroxid olovnatý

Hydroxid olovnatý je anorganická sloučenina se vzorcem Pb 2, patřící mezi hydroxidy. Jako ostatní rozpustné sloučeniny olova je toxický. Ačkoli se vyskytuje jako v podstatě jednoduchá sloučenina, není jisté, jestli je v pevném skupenství stabilní ...

                                               

Síran olovnatý

Síran olovnatý je bílý krystalický síran dvoumocného olova. Triviálně se označuje jako olověná běloba. Síran olovnatý se přírodě vyskytuje jako minerál anglesit.

                                               

Sulfid olovnatý

Sulfid olovnatý je hnědočerná práškovitá látka, nerozpustná ve vodě, rozpustná pouze v roztocích silných koncentrovaných kyselin. V přírodě se vyskytuje v podobě minerálu galenitu, který patří k významným rudám olova.

                                               

Chlorid rtuťnatý

Chlorid rtuťnatý, triviální název sublimát, je bezbarvá krystalická nebo práškovitá látka, sloučenina chloru a rtuti, ve které je oxidační číslo rtuti II. Připravuje se zahříváním síranu rtuťnatého s chloridem sodným, přičemž vzniklý chlorid rtuť ...

                                               

Sulfid rtuťnatý

HgS existuje ve dvou krystalických modifikacích: Β modifikace – v přírodě se vyskytuje mnohem méně. Α modifikace šesterečná – je nejběžnější formou rtuti v přírodě, vyskytuje se jako minerál cinabarit rumělka.

                                               

Jodid samarnatý

Jodid samarnatý je anorganická sloučenina se vzorcem SmI 2. Bývá také nazýván Kaganovo činidlo. Je komerčně dostupný jako tmavomodrý roztok v tetrahydrofuranu.

                                               

Fluorid sirnatý

Fluorid sirnatý, též difluorid síry je anorganická sloučenina patřící mezi fluoridy. Úhel vazby F–S–F má velikost 98.3 ° a délka vazby S–F je 159 pm.

                                               

Chlorid sirnatý

Chlorid sirnatý je anorganická sloučenina se vzorcem SCl 2. Tato třešňově červená kapalina je nejjednodušším a jedním z nejobvyklejších chloridu síry.

                                               

Dusičnan strontnatý

Tato látka se vyrábí obvykle reakcí kyseliny dusičné a uhličitanu strontnatého. Při reakci je krom kyseliny dusičné dusičnan strontnatý rozpustný ve vodě, tak se dá oddělit filtrací. Reakce probíhá takto: S r C O 3 + 2 H N O 3 → C O 2 + H 2 O + S ...

                                               

Chlorid strontnatý

Chlorid strontnatý je bílá práškovitá látka, která z chladných vodných roztoku krystalizuje jako hexahydrát v podobě bílých krystalku. Je dobře rozpustný ve vodě a dále v methanolu, ethanolu a glycerolu. Při ionizaci v plameni emituje červené svě ...

                                               

Síran strontnatý

Síran strontnatý je bílá, krystalická, anorganická sloučenina bez zápachu se vzorcem SrSO 4. Je velice špatně rozpustná ve vodě a v dalších rozpouštědlech. Vyskytuje se v přírodě jako nerost celestin.

                                               

Uhličitan strontnatý

Tuto látku je možno vyrábět reakcí hydroxidu strontnatého s oxidem uhličitým: SrOH 2 + CO2 → SrCO 3 + H 2 O Tuto látku je možno vyrábět podvojnou záměnou, zejména reakcí dusičnanu strontnatého s uhličitanem sodným, reakce probíhá takto: SrNO 3 2 ...

                                               

Bromid vápenatý

Bromid vápenatý je vápenatá sul kyseliny bromovodíkové, chemický vzorec má CaBr 2. V tuhém stavu se jedná o bílé, silně hygroskopické krystalky. Je velmi dobře rozpustná ve vodě a o hodně lépe je rozpustný její hexahydrát. Dobře rozpustná je také ...

                                               

Citrát vápenatý

Citrát vápenatý je bílá, organická, krystalická látka, vápenatá sul kyseliny citronové se vzorcem Ca 3 2. Tato látka se v potravinářství označuje jako E333, podobně jako citronan sodný se užívá jako regulátor kyselosti. Je bez zápachu, ale má kys ...

                                               

Fluorid vápenatý

Fluorid vápenatý je iontová sloučenina vápníku a fluoru. Je téměř nerozpustná ve vodě. V přírodě se vyskytuje nejčastěji jako fialový nebo zelenomodrý nerost fluorit a je zdrojem většiny světového fluoru. Tato pevná látka má plošně centrovanou kr ...

                                               

Karbid vápenatý

Karbid vápenatý, nebo též dikarbid vápenatý, karbid vápníku, či acetylid vápenatý, se v přírodě vyskytuje jen zřídka, protože velmi snadno reaguje s vodou za vzniku ethynu a hydroxidu vápenatého 2): CaC 2 + 2 H 2 O → C 2 H 2 + CaOH 2. Jeho barva ...

                                               

Šťavelan vápenatý

Velké množství šťavelanu vápenatého se nachází v jedovaté rostlině diffenbachii. Je obsažen také v listech rebarbory, ruzných druzích šťavelu Oxalis, v árónovitých, kolokázii jedlé a v agáve, v malých množstvích také ve špenátu a červené řepě. Ne ...

                                               

Bromid zinečnatý

Bromid zinečnatý muže být připraven reakcí bromidu barnatého se síranem zinečnatým za vzniku nerozpustného síranu barnatého a bromidu zinečnatého nebo reakcí kovového zinku s kyselinou bromovodíkovou: BaBr 2 + ZnSO 4 → BaSO 4 + ZnBr 2 Zn + 2 HBr ...

                                               

Fluorid zinečnatý

Fluorid zinečnatý je anorganická sloučenina se vzorcem ZnF 2 je sloučenina kyseliny fluorovodíkové a zinku. Na rozdíl od sloučenin zinku s jinými halogeny – ZnCl 2, ZnBr 2 a ZnI 2 – je poměrně málo rozpustný ve vodě.

                                               

Glukonát zinečnatý

Glukonát zinečnatý je organická sloučenina, zinečnatá sul kyseliny glukonové. Používá se jako doplněk stravy a také, pod názvem zincum gluconicum, jako homeopatikum. Kyselina glukonová se vyskytuje v přírodě a vyrábí se kvašením glukózy, obvykle ...

                                               

Hydroxid zinečnatý

Hydroxid zinečnatý je bílá, práškovitá, anorganická chemická látka se vzorcem Zn 2. Tato látka je obsažena v několika vzácných minerálech, proto se pro prumyslové využití netěží, ale vyrábí.

                                               

Jodid zinečnatý

Jodid zinečnatý je zinečnatá sul kyseliny jodovodíkové, se vzorcem ZnI 2. Tato látka je dobře rozpustná ve vodě. Délka vazby Zn-I je 238 pm. Má poměrně neobvyklou strukturu krystalu, trojúhelníkový čtyřstěn.

                                               

Octan zinečnatý

Octan zinečnatý 2 Zn, systematický název ethanoát zinečnatý je organická sloučenina, zinečnatá sul kyseliny octové, která vytváří tetraedrické molekuly. Je mírně toxický.

                                               

Síran zinečnatý

Síran zinečnatý ZnSO 4 je chemická sloučenina, která krystaluje ze svých roztoku nejčastěji jako heptahydrát, který je znám také pod triviálním názvem bílá skalice, dříve i jako bílý vitriol. Je to bezbarvá krystalická látka, která na vzduchu zvě ...

                                               

Sulfid zinečnatý

Sulfid zinečnatý je anorganická sul sulfanu a hydroxidu zinečnatého se vzorcem ZnS. Jedná se o bílou, krystalickou látku, která není rozpustná ve vodě, podobně jako většina sulfidu.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →