★ Free online encyclopedia. Did you know? page 338                                               

Haptanthus hazlettii

Haptanthus hazlettii je druh rostliny z čeledi zimostrázovité a jediný druh rodu Haptanthus. Po dlouhou dobu byla rostlina známa pouze z jediného sběru v roce 1980 v Hondurasu a její zařazení v rámci taxonomie dvouděložných rostlin bylo nejasné. ...

                                               

Lateropora

Lateropora je rod rostlin z čeledi vřesovcovité. Zahrnuje 3 druhy, rozšířené výhradně ve Střední Americe. Zástupci rodu jsou epifytické nebo podrostové keře se střídavými, kožovitými listy. Květenství jsou úžlabní, kompaktní, stažená nebo hroznov ...

                                               

Utleya costaricensis

Utleya costaricensis je druh rostliny z čeledi vřesovcovité a jediný zástupce rodu Utleya. Je to epifytický keř se střídavými kožovitými listy se zpeřenou žilnatinou. Větve mají na sobě křídlovité korkové lišty. Kalich je článkovaný a křídlatý. K ...

                                               

Zea nicaraguensis

Zea nicaraguensis je druh jednoděložné rostliny z čeledi lipnicovité. Jedná se o jeden z planých druhu kukuřic, nazývané teosinte, počeštěně teosint, teosinty.

                                               

Dracula vampira

Dracula vampira, česky někdy nazývaná "upíří orchidej", je epifytická orchidej pocházející z Ekvádoru, kde je endemitem. Rodové jméno Dracula znamená "malý drak", nemá tedy souvislost s literárním hrabětem Drákulou.

                                               

Fialkovec

Fialkovec je rod rostlin z čeledi lilkovité. Jsou to keře s jednoduchými listy a dlouze trubkovitými, pestře zbarvenými květy. Vyskytují se v počtu asi 23 druhu v jihoamerických Andách, jeden druh roste na Galapágách. Některé druhy se pěstují jak ...

                                               

Isoëtes andicola

Šídlatka Isoetes andicola je druh výtrusné rostliny řazené mezi plavuně. Byla popsána v 50. letech 20. století pod názvem Stylites andicola. Tento rod byl později sloučen s rodem šídlatka.

                                               

Jakon

Jakon syn. Polymnia sonchifolia, je statná, vytrvalá rostlina pocházející z teplejších oblastí jihoamerických And. Byl znám již v dobách Incké říše a jako potravina je pro hlízy stále pěstován hlavně v Bolívii, Ekvádoru, Kolumbii a Peru.

                                               

Lichořeřišnice větší

Pochází ze severu Jižní Ameriky, jejím domovem jsou oblastí v Ekvádoru, Kolumbii a Peru. Do Evropy byla dovezena jako okrasná rostlina v roce 1864 a od té doby byly vyšlechtěny mnohé odrudy. Protože se dobře množí, rozšířila se i mimo Evropu a zp ...

                                               

Lilek quitský

Lilek quitský je lilkovitá rostlina nazývaná naranjilla v kolumbijské španělštině, nebo také toronja. Inkové ji nazývali lulum a Mexičané lulun. Ve střední Evropě se prodává jako Jurassica. Tato subtropická vytrvalá rostlina pochází ze severozápa ...

                                               

Sabinaria magnifica

Sabinaria magnifica je druh palmy a jediný druh rodu Sabinaria. Vyskytuje se na jediné lokalitě při hranici Kolumbie s Panamou a byla popsána až v roce 2013. Roste v podrostu tropického deštného lesa. Je to palma velmi zajímavého vzhledu. Listy j ...

                                               

Styloceras

Styloceras je rod vyšších dvouděložných rostlin z čeledi zimostrázovité. Zahrnuje 6 druhu, rozšířených povětšině v jihoamerických Andách. Jsou to stálezelené stromy s tuhými listy a nápadně tvarovanými plody.

                                               

Ceratiola ericoides

Ceratiola ericoides je keř řazený do čeledi vřesovcovité a jediný druh rodu Ceratiola. Roste na neúrodných, suchých písčitých místech na jihovýchodním pobřeží USA, v Alabamě, Floridě, Georgii, Mississippi a také ve státě Jižní Karolína. Běžně se ...

                                               

Dichelostemma ida-maia

Dichelostemma ida-maia je jednoděložná rostlina z čeledi chřestovitých. Je to vytrvalá hlíznatá bylina, pocházející z jihozápadu Spojených státu, nápadná barevnými trubkovitými květy, které jsou v přírodě opylovány ptáky. V Česku je někdy nabízen ...

                                               

Pleuricospora fimbriolata

Pleuricospora fimbriolata je druh rostliny z čeledi vřesovcovité a jediný druh rodu Pleuricospora. Je to mykoheterotrofní, nezelená bylina bez stonku a listu, s korálovitými kořeny. Květenství je žlutavé nebo smetanové, vzpřímené, hroznovité, s d ...

                                               

Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix je druh palmy a jediný druh rodu Rhapidophyllum. Je to nízká palma s dlanitými listy, stěsnanými květenstvími a nápadně srstnatými peckovicemi. Roste v podrostu vlhčích lesu na jihovýchodě USA. Je pěstována jako okrasná pal ...

                                               

Sedum debile

Sedum debile je druh rostliny z čeledi tlusticovité. Je to sukulentní vytrvalá bylina se žlutými pětičetnými květy. Vyskytuje se v západních oblastech USA, kde roste na výslunných skalnatých stanovištích ve vyšších, horských polohách.

                                               

Serenoa plazivá

Serenoa plazivá je druh palmy a jediný druh rodu serenoa. Je to nízce rostoucí palma s plazivým kmenem a vějířovitými listy. Vyskytuje se v jihovýchodních oblastech USA, zejména na Floridě, kde často tvoří rozsáhlé porosty. Květy jsou opylovány z ...

                                               

Sněhomilka

Sněhomilka je rod rostlin z čeledi jitrocelovité, rozšířený ve dvou druzích výhradně ve Skalistých horách. Jsou to drobné, vytrvalé byliny s přízemní ružicí listu a trubkovitými, dvoupyskými květy v hroznovitém květenství. Rostou v alpínské a sub ...

                                               

Zenobie poprášená

Zenobie poprášená je jediný druh rodu zenobie z čeledi vřesovcovité. Přirozeně roste na jihovýchodě USA, ve státech Severní Karolína, Jižní Karolína, a Virginie. Alternativním, méně používaným českým názvem je vřesenec

                                               

Baptisie

Baptisie je rod rostlin z čeledi bobovité. Jsou to vytrvalé byliny s trojčetnými listy a klasovitými květenstvími, které připomínají vlčí bob. Vyskytují se v počtu asi 35 druhu v Severní Americe. Některé druhy mají využití jako léčivé nebo okrasn ...

                                               

Boží květ zahradní

Boží květ zahradní či božskokvět zahradní je nízká vytrvalá trsnatá bylina kvetoucí v květnu a červnu nápadnými, světle fialovými květy. Tato jarní květina je puvodem z prérijních oblastí jižní Kanady a východních oblastí Spojených státu. V příro ...

                                               

Krásnoočko velkokvěté

Krásnoočko velkokvěté je vytrvalá, nevysoká, zlatožlutě kvetoucí květina pěstovaná jako okrasná rostlina. Pochází z travnatých plání východu a jihu Spojených státu amerických a jihovýchodu Kanady. Je rozšířena i po Evropě, v České republice byla ...

                                               

Ladoník

Ladoník neboli kamas je rod rostlin z čeledi chřestovitých. Patří mezi cibulnaté a hlíznaté květiny a roste hojně jako trvalka v prériích západní části Severní Ameriky. Muže dosáhnout výšky přes jeden metr na jaře kvete bílými až tmavě fialovými ...

                                               

Monotropsis

Monotropsis odorata je druh rostliny z čeledi vřesovcovité a jediný druh rodu Monotropsis. Vyskytuje se v borových lesích na jihovýchodě Spojené státu amerických. Puvodně rostla jen v Appalačském pohoří, rozšířila se ale od Atlantického pobřeží s ...

                                               

Ostřice palmová

Ostřice palmová, někdy nazývaná také ostřice americká, popř. ostřice muskingumská, je druh jednoděložné rostliny z čeledi šáchorovité.

                                               

Vodoklas vodní

Vodoklas vodní je rostlina z čeledi árónovité a jediný druh rodu vodoklas. Je to vytrvalá vodní bylina s květenstvím bez toulce. Vyskytuje se ve východních a jihovýchodních oblastech USA. Vařené oddenky a semena vodoklasu jsou jedlé a sloužily se ...

                                               

Záplevák podzimní

Záplevák podzimní je vysoká, hvězdnicovitá, trsnatá rostlina s četnými žlutými, často červeně prokreslenými květními úbory na větvených stoncích. Je to druh z rodu záplevák, který bývá často pěstován a používán v okrasném zahradnictví, hlavně jak ...

                                               

Darmera štítnatá

Darmera štítnatá je mohutná, až 1 m vysoká bylina s velkými listy na dlouhých řapících. V České republice doposud nejčastěji vyrustá jen v botanických zahradách. Je to jediný druh monotypického rodu darmera. Objevuje se pro ní také variantní česk ...

                                               

Libavka shalon

Libavka shalon je poléhavý až vzpřímený keř dorustající výšky 20 cm až 5 metru. Listy jsou stálezelené, tuhé, tlusté, vejčitého tvaru, na líci tmavě zelené a lesklé, na rubu drsné a světleji zelené. Listy jsou 5 až 10 cm dlouhé, s čepelí na okraj ...

                                               

Proměnka trojbarvá

Proměnka trojbarvá je jednoletá rostlina pěstována v okrasných zahradách. Pochází ze západního pobřeží Spojených státu a v České republice je považována na neofyt, který se jen ojediněle šíří ze zahrad do volné přírody.

                                               

Pseudoroegneria spicata

Pseudoroegneria spicata je druh trávy, který je ve Spojených státech znám pod triviálním jménem Bluebunch Wheatgrass. Vyskytuje se po celé západní polovině kontinentu od Aljašky až po Texas, kde je dominantní trávou v ruzných životních prostředíc ...

                                               

Puršovka trojzubá

Puršovka trojzubá je keřovitá xerofilní dřevina pocházející ze Severní Ameriky. Je jednou ze čtyř severoamerických druhu rodu puršovka.

                                               

Žebrolístek žebříčkový

Žebrolístek žebříčkový je opadavý keř, jediný druh monotypického rodu žebrolístek. Bývá pěstován pro dlouhá květenství bílých květu, odolnost vuči suchu a minimální potřebu péče. Keř pochází z xerofytních oblastí západní Severní Ameriky, kde je p ...

                                               

Oplopanax hrozivý

Oplopanax hrozivý je velký keř pocházející z chladných vlhkých lesu západu Severní Ameriky. Vyskytuje se též na některých ostrovech Hořejšího jezera. Je známý pro své velké dlanitě složené listy a dřevnaté stonky pokryté ostrými ostny. Oplopanax ...

                                               

LGBT na Středním východě

Práva a svobody leseb, gayu, bisexuálu a translidí na Středním východě jsou silně ovlivněná přetrvávajícími kulturními tradicemi a náboženskou morálkou tohoto regionu. Několik středovýchodních zemí se v poslední době stalo terčem mezinárodní krit ...

                                               

Pelomedúza africká

Pelomedúza africká nebo také tereka africká je skrytohlavá želva žijící v subsaharské Africe, Jemenu na ostrově Madagaskar. Vyskytuje se v mělkých pobřežních vodách, dokud dosáhne na dno. V období sucha se zahrabává do bahna, kde vydrží několik t ...

                                               

Želva obrovská

Tento druh je obecně označován jako Aldabrachelys gigantea, ale v nedávné době bylo prosazováno výrazně odlišné jméno Dipsochelys dussumieri nedochoval se holotyp a nebyla jasná precedence. Po více než dvouleté diskusi s mnoha komentáři se Meziná ...

                                               

Atheris

Atheris je rod zmijí, žijících v subsaharské Africe, včetně částí jihu Afriky. Jedná se především o stromové hady, kteří málokdy přesáhnou velikost 80 cm, většinou však méně. Jejich jed není příliš silný, ale uštknutí nelze podceňovat.

                                               

Bitis

Bitis je rod zmijí bez českého ekvivalentu, žijících v Africe na Arabském poloostrově. Tento rod hadu obsahuje nejmenší i největší zmije na světě a pro jeho zástupce je charakteristické, že v případě ohrožení se viditelně nafukují a hlasitě syčí. ...

                                               

Bojga africká

Bojga africká, neboli boomslang, je had z čeledi užovkovitých. Pojmenování boomslang znamená v afrikánštině "stromový had". Dorustá délky od 1.2 do 1.6 metru, výjimečně až ke 2 metrum. Zbarvení kolísá od žlutozelené po černou. Ve zbarvení vykazuj ...

                                               

Kalabárie hrabavá

Kalabárie hrabavá je nejedovatý had z čeledi hroznýšovitých, žijící v Africe, příslušník monotypického rodu kalabárie, pojmenovaného podle města Calabar. Říká se mu také kalabárie Reinhardtova na počest dánského herpetologa Johanna Theodora Reinh ...

                                               

Krajta písmenková

Krajta písmenková je největší had Afriky a jeden z největších hadu světa. Dorustá délky i přes 6 m a hmotnosti až kolem 100 kg. Běžní jedinci však měří pouze 3 až 4.5 metru a váží do 55 kg.

                                               

Mamba

Mamba je rod jedovatých afrických hadu z čeledi korálovcovití. Tento rod tvoří čtyři druhy, a sice mamba černá, mamba Jamesonova, mamba úzkohlavá a mamba zelená. Jsou to všechno rychlí, štíhlí a vysoce jedovatí hadi, kteří se často vyskytují na s ...

                                               

Mamba úzkohlavá

Mamba úzkohlavá je středně dlouhý, štíhlý a vysoce jedovatý stromový had z čeledi korálovcovitých, který žije ve východní Africe a v Jihoafrické republice.

                                               

Stonožkomilka pestrá

Stonožkomilka pestrá je druh hada, který se vyskytuje v savanách a kamenitém buši subsaharské Afriky. Muže dosáhnout maximálně pulmetrové délky. Základní zbarvení je olivově šedé až hnědé, na břiše světlejší, černé konce šupin vytvářejí na těle m ...

                                               

Vejcožrout

Vejcožrout je rod hadu z čeledi užovkovitých, vyskytující se v Africe. Jsou to úzcí potravní specialisté: živí se výhradně vejci plazu a ptáku. Vejcožrouti dorustají délky až jednoho metru, mají štíhlé tělo a poměrně malou hlavu. Bývají tmavě zba ...

                                               

Zmije Nitscheiova

Zmije Nitscheiova nebo také Ateris nitscheuv je druh zmije z rodu Atheris, žijící ve dvou izolovaných oblastech centrální Afriky. Prvním areálem je oblast od jihozápadu Ugandy, přes Demokratickou republiku Kongo, do Tanzanie. Druhým areálem je ar ...

                                               

Agama osadní

Agama osadní se hojně vyskytuje v suchých oblastech střední a jižní Afriky, hlavně kolem lidských obydlí. Žije na zemi na stěnách a soustřeďuje se v koloniích tvořených jedním dominantním samcem, několika samicemi a jejich mláďaty.

                                               

Gekončík východoafrický

Celková délka těla zpravidla nepřesahuje 11 cm. Zbarvení je světle šedohnědé s tmavě hnědými skvrnami, které tvoří nevýrazné příčné pruhování. Stejně jako ostatní zástupci čeledě gekončíkovitých mají krátký silný ocas sloužící jako zásobárna tuku ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →