★ Free online encyclopedia. Did you know? page 33

                                               

Hřib skvrnitý

Hřib skvrnitý Šutara 2008) je houba z čeledi hřibovitých. Ačkoli je tento druh jedlý, muže svým jodoformovým zápachem negativně ovlivnit kvalitu výsledného pokrmu. Hřib skvrnitý je zařazen v Červeném seznamu hub České republiky a neměl by se prot ...

                                               

Kukmák dřevní

Kukmák dřevní je vzácná saprotrofní houba z čeledi štítovkovitých. V České republice je zákonem chráněná. Jde o nejedlý druh.

                                               

Mozkovka rosolovitá

Mozkovka rosolovitá je vzácná vřeckovýtrusná houba. Roste na dřevě listnatých stromu. Mozkovka se vyskytuje velice vzácně a je chráněna zákonem.

                                               

Čertovka

Čertovka je strouha či krátký vltavský kanál, který se nachází v Praze na Malé Straně a odděluje ostrov nazývaný Kampa od zbytku Malé Strany. Napájena je několik set metru dlouhou štolou, která přivádí vodu z horní části Smíchovského zdymadla nad ...

                                               

Pramen Vojtěška

Pramen Vojtěška je pramenem potoka Brusnice a vyvěrá v Praze 6–Břevnově. Nachází se v Markétské zahradě při břevnovském klášteře severozápadně od kostela svaté Markéty. Je pojmenován podle biskupa Vojtěcha, který u něj roku 993 založil klášter. S ...

                                               

Rychlebské zatopené lomy

Rychlebské zatopené lomy jsou rozmístěny v okolí Žulové, Vápenné a Vidnavy v Rychlebských horách. Jedná se převážně o bývalé žulové a kaolinové lomy. Ve většině lomu je čistá voda a lze se zde koupat, ale pouze na vlastní nebezpečí.

                                               

Myší díra (Český Krumlov)

Myší díra je vodní kanál a souběžně vedoucí ulička v Českém Krumlově přetínající šíji meandru Vltavy obtékajícího centrum města. Je dlouhá asi 90 metru a překonává převýšení 4 metry.

                                               

Rybníkářství na Pardubicku

Rybníkářství na Pardubicku bylo praktikováno již ve 12. století opatovickým klášterem. Největšího rozmachu však zde rybníkářství dosáhlo za panství Pernštejnu v letech 1491 – 1560, kdy bylo větší a významnější než rybníkářství rožmberské v jižníc ...

                                               

Andromedidy

Andromedidy jsou meteorický roj asociovaný s kometou 3D / Biela. Roj se vyskytuje když Země prochází starými proudy nalevo od kometárního ohonu. Kometa byla pozorována při rozpadu v roce 1846, kusy se dále dělily roku 1852. Rozpad komety vedl k o ...

                                               

Arietidy

Arietidy jsou silný meteorický roj, který trvá každý rok od 22. května do 2. července a vrcholí 7. června. Arietidy jsou spolu se Zéta Perseidami, nejintenzivnějším denním meteorickým rojem roku. Zdroj roje je neznámý, ale vědci se domnívají, že ...

                                               

Aurigidy

Aurigidy jsou meteorický roj vyskytující se především v září. Zdrojem materiálu, který zpusobuje tento meteorický roj, je Kometa Kiess C / 1911 N1. Oběžná doba komety se uvádí přibližně 1800 až 2000 let, se sprchami pozorovanými v letech 1935, 19 ...

                                               

Beta Tauridy

Beta Tauridy jsou každoroční meteorický roj patřící do třídy denních roju, protože jsou aktivní po východu Slunce. Beta Tauridy jsou obvykle aktivní od 5. června do 18. července. Vylétají z radiantu RA=5 h 18 m Dec=+21.2 stupně a vykazují maximál ...

                                               

Červnové Bootidy

Červnové Bootidy jsou meteorický roj, který je aktivní zhruba mezi 26. červnem a 2. červencem každého roku. Ve většině let je jejich aktivita slabá, se zenitovou hodinovou frekvencí pouze 1 nebo 2. Nicméně bylo pozorováno občasné zesílení aktivit ...

                                               

Éta Aquaridy

Roj je viditelný každý rok asi od 21. dubna do 20. května s vrcholem aktivity kolem 6. května. Na rozdíl od většiny hlavních meteorických roju nemá tento roj žádnou ostrou špičku maxima. Jeho maximum se spíše podobá zvýšené plošině trvající přibl ...

                                               

Gama Normidy

Gama Normidy jsou slabý meteorický roj, aktivní od 7. března do 23. března s vrcholem 15. března. Radiant se nachází v blízkosti hvězdy Gamma2 Normae v souhvězdí Pravítka.

                                               

Jižní Delta Aquaridy

Jižní Delta Aquaridy jsou meteorický roj viditelný od poloviny července do poloviny srpna každého roku s vrcholem aktivity 28. července nebo 29. července. Roj vznikl z rozpadu Marsdenovy a Kracht Sungrazingovy komety. Delta Aquaridy dostaly své j ...

                                               

Orionidy

Orionidy jsou nejhojnější meteorický roj spojený s Halleyovou kometou. Název Orionidy má roj proto, že bod z nějž meteory zdánlivě vylétají nazývaný radiant, leží v souhvězdí Oriona, ale mohou být viděny na velké ploše oblohy. Orionidy jsou každo ...

                                               

Pegasidy

Meteorický roj Pegasidy se vyskytuje mezi 7. a 13. červencem. Jedná se o slabý meteorický roj, který má maximum kolem 9. července a v maximu dosahuje četnosti pouze 3 meteoru za hodinu. Meteory však vstupují do atmosféry rychlostí asi 70 km / s. ...

                                               

Phoenicidy

Phoenicidy jsou menší meteorický roj, který první zaznamenali pozorovatelé na Novém Zélandu, v Austrálii, Indickém oceánu a Jižní Africe během maxima kdy roj dosahoval četnosti zhruba 100 meteoru za hodinu, které nastalo v prosinci 1956. Stejně j ...

                                               

Pí Puppidy

Pí Puppidy jsou meteorický roj asociovaný s kometou 26P / Grigg-Skjellerup. Meteorický roj byl viditelný kolem 23. dubna, ale pouze v letech kolem data přísluní mateřské komety, naposledy v roce 2003. Jelikož planeta Jupiter nyní narušila perihél ...

                                               

Tauridy (meteorický roj)

Tauridy jsou pravidelný meteorický roj související s kometou Encke. Jsou pojmenovány podle radiantu v souhvězdí Býka, odkud zdánlivě vylétají. Protože se vyskytují na konci října a začátkem listopadu, nazývají se také Halloweenskými meteoroidy. P ...

                                               

Théta Kentauridy

Théta Kentauridy jsou nejsevernější z několika meteorických roju. Radiant se nachází západně od souhvězdí Vlka. Théta Kentauridy jsou nejlépe viditelné v pět hodin ráno nebo v jedenáct hodin v noci. Tento roj vrcholí den po roji Alfa Kentauridy v ...

                                               

Bioluminiscence

Bioluminiscence je chemiluminiscence využívaná živými organismy. Jedná se o emisi světla některými skupinami organismu. Celý proces je výsledkem oxidace luciferinu za přítomnosti enzymu luciferázy. Při této reakci se vyzařuje až 96 % světla a jen ...

                                               

Elektroluminiscence

Elektroluminiscence je luminiscence, při níž dochází k přeměně elektrické energie ve světlo při pruchodu proudu vhodným materiálem, na rozdíl od emise světla nebo od reakce ruzných chemikálií. Prochází-li elektrický náboj luminoforem, excitované ...

                                               

Fluorescence

Fluorescence je typ luminiscence, která se dále dělí na elektroluminiscenci, fotoluminiscenci, radioluminiscenci a chemiluminiscenci. Využívá se v chemii, fyzice i biologii. Fluorescence je zpusobena absorpcí fotonu systémem v základním stavu, kt ...

                                               

Hlinitan strontnatý

Čistý hlinitan strontnatý funguje jako luminofor, ovšem pokud obsahuje malé množství europia, začne fosforeskovat. Podobně jako směs sulfidu zinečnatého a mědi na světle získá energii, kterou následně vysvítí. Hlinitan strontnatý svítí asi 10krát ...

                                               

Chemiluminiscence

Chemiluminiscence je luminiscence, vyvolaná energií uvolněnou při chemické reakci. Elektromagnetické záření je vyzařováno v oblasti UV a viditelného světla. Pokud k luminiscenci dochází v infračerveném pásmu, používá se termín infračervená chemil ...

                                               

Luciferáza

Luciferáza je obecný název pro některé enzymy umožňující bioluminiscenci živočichu - jev, při kterém živé organismy produkují světlo. Známým příkladem je luciferáza typu Firefly, kterou využívají světlušky. Jako luciferáza a luciferin se však ozn ...

                                               

Clappuv oscilátor

Clappuv nebo Gourietuv oscilátor je LC elektronický oscilátor, jehož frekvence je určena cívkou a třemi kondenzátory. LC oscilátory používají tranzistor a obvod kladné zpětné vazby. Clappuv oscillátor má dobrou frekvenční stabilitu.

                                               

Colpittsuv oscilátor

Colpittsuv oscilátor je tříbodový oscilátor s obvodem LC, charakterizovaný zpětnou vazbou, která je zavedena kapacitním děličem. Oscilátor vynalezl Američan Edwin H. Colpitts roku 1918 a v roce 1927 mu byl udělen patent.

                                               

Hartleyuv oscilátor

Hartleyuv oscilátor je elektronický oscilační obvod, jehož frekvence oscilací je určena laděným obvodem sestávajícím z kondenzátoru a cívek, tj. LC oscilátor. Obvod vynalezl v roce 1915 americký inženýr Ralph Hartley. Význačnou vlastností Hartley ...

                                               

Vackářuv oscilátor

Vackářuv oscilátor je elektronický oscilátor LC, který v roce 1949 popsal a analyzoval český inženýr Jiří Vackář. Je variantou oscilátoru s rozdělenou kapacitou, podobně jako Collpittsuv nebo Clappuv oscilátor. Jeho významnou vlastností je, že úr ...

                                               

Pruběh signálu

Pruběh signálu nebo tvar signálu je vzhled grafu zachycujího závislost okamžité hodnoty signálu na čase. Okamžitá hodnota signálu je vynesena na osu y a čas na osu x. Ačkoli názornou představou tvaru vlny je spíše okamžitá hodnota výchylky v závi ...

                                               

Melodie s konstantním spektrem

Melodie s konstantním spektrem je příkladem sluchového klamu. Jedná se o zvuk s konstantním spektrem, který je vnímán jako melodie a ne jako neměnný zvuk, který by bylo možné očekávat na základě neměnnosti jeho zvukového spektra. Zkušenost je tak ...

                                               

Kohlhaukuppe

Kohlhaukuppe je 785.9 m vysoká hora ve Východních Krušných horách, ležící jižně od vesnice Geising v saském zemském okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušné hory, v bezprostřední blízkosti českých hranic. Na jejím vrcholu stojí horská bouda s rozhl ...

                                               

Ahuna Mons

Ahuna Mons je největší hora nacházející se na povrchu trpasličí planety Cerery. Hora se tyčí pruměrně 4 kilometry nad okolní relativně hladké pláně, maximální převýšení místy dosahuje 5 kilometru. Na povrchu Cerery se jedná o ojedinělou takto vys ...

                                               

Boösaule Montes

Boösaule Montes je nejvyšší hora Jupiterova měsíce Io a jedna z nejvyšších hor celé sluneční soustavy. Nachází se severozápadně od sopky Pele v pohoří Boösaule. Oficiální jméno oblast získala podle jeskyně, kde Íó porodila Diova syna Epafa, pozdě ...

                                               

Albor Tholus

Albor Tholus je vyhaslá sopka v oblasti Elysium Plantitia na Marsu. Sopka přiléhá jižně k vulkánu Elysium Mons a Hecates Tholus. Sopka Albor Tholus je 4.5 km vysoká se základnou okolo 160 km. Kaldera na vrcholku sopky má 30 kilometru a je přibliž ...

                                               

Ceraunius Tholus

Ceraunius Tholus je sopka na povrchu Marsu vzniklá explozivním vulkanismem, která se nachází jižním směrem poblíž sopky Uranius Tholus, západně od sopky Uranius Patera patřící společně do skupiny sopek v oblasti Uranius. Východně se nachází zlomo ...

                                               

Hecates Tholus

Hecates Tholus je kupovitá hora na povrchu Marsu, která se nachází na severní polokouli severovýchodním směrem od štítové sopky Elysium Mons v oblasti Elysium Planitia. Spadá do vulkanické skupiny Elysium, kde je nejsevernějším členem.

                                               

Jovis Tholus

Jovis Tholus je kupovitá hora vzniklá vulkanickou aktivitou na povrchu Marsu, která se nachází na severní polokouli východně od štítové sopky Olympus Mons, severozápadně od sopky Ascraeus Mons, jižně od sopky Alba Patera a severně od sopky Pavoni ...

                                               

Tharsis Tholus

Tharsis Tholus je kupovitá hora na povrchu Marsu vzniklá vulkanickou činností, která se nachází na severní polokouli v oblasti Tharsis. Sopka leží jižně od sopečné skupiny Uranius s hlavní sopkou Uranius Patera, východně od Ascraeus Mons, západně ...

                                               

Ulysses Patera

Ulysses Patera je sopka s nepravidelným kráterem na povrchu Marsu, která se nachází na severní polokouli nedaleko rovníku v oblasti Tharsis severozápadním směrem od skupiny sopek Tharsis Montes, přesněji na západ od Pavonis Mons. Na západ od ní s ...

                                               

Uranius Patera

Uranius Patera je hora na povrchu Marsu s nepravidelným kráterem na vrcholku vzniklá vulkanickou aktivitou nacházející se na severní polokouli v sopečné oblasti Uranius spadající do oblasti Tharsis. Sopka se nachází východním směrem od sopek Uran ...

                                               

Dračí hrebeň

Dračí hrebeň je boční hřeben ve slovenské části Vysokých Tater. Od hlavního tatranského hřebene se odděluje ve Vysoké a směřuje přímo na jih, kde klesá do Zlomiskové doliny. Hřeben odděluje Dračiu dolinku na západě a Kotlinku pod Dračím sedlom na ...

                                               

Hlavná os hrebeňa Kriváňa

Hlavná os hrebeňa Kriváňa je dlouhý boční hřeben ve Vysokých Tatrách. Od hlavního hřebene se odděluje v Čubrině a směřuje na jihozápad. Hřeben má klikatý pruběh a v celé délce leží na území Slovenska. Na severozápadě jej od Liptovských kop oddělu ...

                                               

Hlavná os juhozápadného hrebeňa Ťažkého štítu

Hlavná os juhozápadného hrebeňa Ťažkého štítu je boční hřeben ve slovenské části Vysokých Tater. Od hlavního tatranského hřebene se odděluje v Ťažkém štítu a směřuje k jihozápadu, kde klesá do Mengusovské doliny. Hřeben odděluje Dolinu Žabích pli ...

                                               

Hrubé

Hrubé je boční hřeben ve slovenské části Vysokých Tater. Od rozsochy Kriváně se odděluje v Hrubém vrchu a směřuje na severozápad, kde po 2 km klesá do závěru Kôprové doliny. Hřeben od sebe odděluje dolinu Nefcerka na jihozápadě a Hlinskou dolinu ...

                                               

Jihovýchodní vedlejší hřeben Vysoké

Jihovýchodní vedlejší hřeben Vysoké je boční hřeben ve slovenské části Vysokých Tater. Od hlavního tatranského hřebene se odděluje ve Vysoké a směřuje na jihovýchod, kde klesá do Zlomiskové doliny. Hřeben odděluje Kotlinku pod Dračím sedlom na ji ...

                                               

Južné rameno Ostrej

Južné rameno Ostrej je boční hřeben ve slovenské části Vysokých Tater. Od rozsochy Kriváně se odděluje v Ostré a směřuje přímo na jih. Hřeben odděluje Furkotskou dolinu na východě a Dolinu Suchej vody na západě. Horní část hřebene mezi Liptovskou ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →