★ Free online encyclopedia. Did you know? page 308                                               

Zahrada na terase Jízdárny

Zahrada na terase Jízdárny patří mezi severní zahrady Pražského hradu. Je nejmladší hradní zahradou. Vstup je z ulice U Prašného mostu u Jízdárny Pražského hradu. Výměra terasy je 3452 m² a rozkládá se ve výšce 260 m n. m.

                                               

Zahrada Na Valech

Zahrada Na Valech patří do komplexu jižních zahrad Pražského hradu. Na západní straně navazuje na Rajskou zahradu a končí na východní straně na Opyši u dělostřelecké bašty vedle Černé věže. Severní strana je lemována areálem Pražského hradu, jižn ...

                                               

ZŠ Jižní (Praha)

Základní škola Praha 4, Jižní IV. 10, zkráceně označovaná jako ZŠ Jižní, je první ze dvou nynějších velkých základních škol na Spořilově na území městské části Praha 4, do konce padesátých let jediná, silně spojená se spořilovským patriotismem. L ...

                                               

Základní škola pro slabozraké Koperníkova

Základní škola pro slabozraké, Koperníkova, Praha 2 je speciální základní škola prioritně pro slabozraké děti, která existovala ve svém sídle přibližně 50 let. Dodnes existuje Základní škola pro žáky s poruchami zraku, která navazuje na tradici t ...

                                               

Strašnický zámeček

Strašnický zámeček, někdy též stará strašnická škola, je novorenesanční budova s věžičkou z roku 1877. Stojí na adrese V zátočce 42 / 1, Praha 10-Strašnice.

                                               

Základní škola Praha 4, Křesomyslova

Základní škola Praha 4, Křesomyslova je základní škola v Praze-Nuslích. Pusobil zde prvorepublikový učitel Ladislav Hanus, jehož jméno stojí na fasádě budovy.

                                               

Frýdlant (hrad, okres Česká Lípa)

Frýdlant je zaniklý hrad v okrese Česká Lípa. Je známý z písemných pramenu, ale jeho poloha nebyla s jistotou lokalizována. Ve starší literatuře bývá zaměňován s Hradem u Kvítkova, na jehož místě bývá zakreslován v turistických mapách. Tomáš Durd ...

                                               

Zbyny (hrad)

Hrad Zbyny byl středověký hrad na Českolipsku. Jeho terénní pozustatky se nacházejí nad Divokým údolím a poustevnou Zbinsko v oboře Židlov, na katastrálním území Svébořice, asi 3.5 km na východ od vsi Hvězdov, v bývalém vojenském prostoru Ralsko.

                                               

Jezírko (Hlubočepy)

Jezírko také nazývané Prokopské jezírko nebo Hlubočepské jezírko je jezírko, které vzniklo v roce 1905 ve vytěženém lomu na vápenec v Hlubočepích. Má rozlohu 0.25 ha. Je 107 m dlouhé a 26 m široké. Maximální hloubka bývá uváděna 10 m, ale podle p ...

                                               

Místodržitelský letohrádek

Místodržitelský letohrádek je puvodně pozdně gotická stavba z konce 15. století nacházející se v pražské Královské oboře – Stromovce v Praze–Bubenči v jihozápadní části obory na okraji území bývalé osady Ovenec. V současné době budova slouží jako ...

                                               

Klášter svaté Doroty

Puvodní úmysl zřídit při kostele sv. Doroty ve Vídni klášter pochází od Albrechta IV., avšak z duvodu jeho předčasné smrti založení proběhlo teprve roku 1414 za panování jeho syna Albrechta V. Vedle Skotského kláštera Schottenstift patřila sv. Do ...

                                               

Reese Court

Reese Court je multifunkční aréna s kapacitou 6 000 diváku v Cheney v americkém státě Washington. Aréna je pusobištěm basketbalového týmu Eastern Washington Eagles a v roce 2004 se zde odehrálo basketbalové finále Big Sky Conference. Stadion byl ...

                                               

Roos Field

Roos Field je venkovní univerzitní fotbalový stadion na kampusu Eastern Washington University v Cheney v americkém státě Washington. Své domácí zápasy zde hraje fotbalový tým Eastern Washington Eagles, který reprezentuje univerzitu v konferenci B ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/01

Tento článek popisuje školství Slovinska. Začátek výuky ve slovinském jazyce spadá do období revolučního hnutí, do doby, kdy byla vydána první kniha ve slovinském jazyce. Následně poté byla založena první dvě slovinská gymnázia v Celovci roku 155 ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/02

Kraňsko je historická země ve Slovinsku, rozkládající se v okolí Lublaně kolem řeky Sávy na rozloze necelých 10 000 km 2. Leží mezi Korutanskem, Goricí a Gradiškou, Istrií, Chorvatskem a Dolním Štýrskem. Tradičně se dělí na Horní, Dolní a Vnitřní ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/03

Monte Canin je hora na hranicích Slovinska a Itálie v pohoří Julské Alpy. Jako jediná na území pohoří se muže pyšnit přítomností byť malého, ale skutečného ledovce. Na sever do Itálie spadá strmými stěnami, na slovinskou stranu se svažuje mírněji ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/04

Hrastovlje je obec ve slovinském Krasu, kterou návštěvníci Slovinska mohou snadno minout cestou k nedlouhému slovinskému pobřeží Jaderského moře. Nad vesnicí stojí obklopen vinicemi již z dálky viditelný trojlodní kostelík obehnaný obrannou zdí. ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/05

Slovinsko je unitární demokratická, právní a sociální republika. Slovinská ústava kombinuje přímou a zastupitelskou demokracii. Zdrojem moci je lid, který svou moc vykonává bezprostředně a ve volbách na základě dělby moci na exekutivu, legislativ ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/06

Matija Murko byl slovinský literární historik, etnolog, slavista a redaktor. Matija Murko, syn nevýznamného farmáře ze severovýchodního Slovinska, navštěvoval základní školu v Drstniku a v Ptuji, kde navštěvoval také nižší stupeň klasického gymná ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/07

Státní znak Republiky Slovinsko byl přijat v předvečer vyhlášení nezávislosti státu na Jugoslávii – 24. června 1991 – prostřednictvím stého dodatku tehdejší slovinské ústavy. Slovinsko jako státní útvar vzniklo v rámci Jugoslávie po druhé světové ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/08

Jezerska Kočna je skalnatý vápencový vrchol tyčící se 2 000 m nad údolím řeky Kokra v Savinjských Alpách na severu Slovinska. Při pohledu z obce Jezersko se vrchol Jezerska Kočna prezentuje jako strmá, skalnatá a divoce rozeklaná hora s třemi tém ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/09

Zákonodárné sbory ve Slovinsku vznikly po druhé světové válce. Do roku 1953 byl slovinský parlament jednokomorový, v letech 1953 až 1963 dvoukomorový, poté do roku 1974 pětikomorový a v letech 1974 až 1991 tříkomorový. Dnes se pod pojmem parlamen ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/10

Viadukt Črni Kal je nejvyšší a nejdelší most ve Slovinsku. Je součástí dálnice A1. Most je zároveň i druhou nejvyšší stavbou ve Slovinsku. Most překlenuje údolí Osapska dolina nad vesnicí Gabrovica, poblíž vesnice Črni Kal, přibližně 20 km od Kop ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/11

Ve Slovinsku existuje vícestranický systém. Jeho vývoj je rozdělován do čtyř fází. V současné fázi po roce 1992 nezískala žádná politická strana nadpoloviční většinu mandátu ve Státním shromáždění, a tak je nutné, aby se na koaliční vládě podílel ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/12

Svaz komunistu Slovinska byla v letech 1945 až 1989 jediná politická strana ve Slovinsku. Strana vznikla v roce 1919, v roce 1920 byla začleněna do Komunistické strany Jugoslávie. Obnovena byla v roce 1937. Do roku 1952 nesla označení Komunistick ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/14

Boris Kidrič byl slovinský komunistický politik a jeden z představitelu slovinského odbojového hnutí z období druhé světové války. Kidrič se narodil ve Vídni v rodině prominentního slovinského literárního kritika France Kidriće. Gymnázium absolvo ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/15

Josip Vidmar byl slovinský literární kritik a esejista, který se podílel na slovinském odbojovém v pruběhu druhé světové války. Sehrával také významnou roli v kulturní politice titovské Jugoslávie od poloviny padesátých do poloviny sedmdesátých l ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/18

Lublaňská provincie byla – v zásadě autonomní – správní, finanční a kulturní jednotka pod italskou okupační správou zřízená královským dekretem 3. května 1941 na území Notranjska a Dolenjska. Jakmile v září 1943 Itálie kapitulovala, byly italské ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/21

Kraňské vévodství nebo také krajinské vévodství je země, jež existovala v letech 1364–1918 na území současného Slovinska. V letech 1815–1918 bylo korunní zemí Rakouského císařství resp. Rakouska-Uherska. Jeho hlavním městem byla Lublaň, současné ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/22

Májová deklarace byla prohlášením poslancu jugoslávského klubu v Říšské radě, které pronesl poslanec Anton Korošec 30. května 1917. Iniciativa vzniku prohlášení patrně vzešla od Janeze Kreka. Poslanci s odkazem na národnostní princip a chorvatské ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/25

Teritoriální obrana Republiky Slovinsko byla vedle Jugoslávské lidové armády složkou ozbrojených sil Socialistické federativní republiky Jugoslávie ústavně vymezená jako nejširší forma organizovaného ozbrojeného obecného lidového odporu. TO vznik ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/27

Kmetijske in rokodelske novice byly druhé slovinsky psané noviny, které v roce 1843 začal vydávat Janez Bleiweis. Po roce 1849 byl změněn název na Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči a v roce 1855 pak na Novice gospodarske, obertnijsk ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/28

Gornja Radgona je označení nejen pro město, ale také pro územně-správní jednotku na severu Slovinska. Oblast byla osídlena již v období kultury popelnicových polí a také v období římském. Počátky dějin sahají do dvanáctého století, kdy vznikla po ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/29

Janko Kersnik byl slovinský prozaik, literární kritik a politik. Narodil se na hradu Brdo u Lukovce v šlechtické rodině, jeho otec byl okresním soudcem a matka Berta Höffern šlechtičnou. Vyrustal v dvoujazyčném německo-slovinském prostředí. Navšt ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/31

Portorož je slovinské sídlo městského typu na pobřeží Jaderského moře. Je administrativní součástí Piranu. Název místa doslovně znamená "Přístav ruží". Podle oficiálních údaju z roku 2002 žilo v místě 2849 obyvatel. Sídlo je oficiálně dvojjazyčné ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/32

Prof. Dr. Rajko Nahtigal byl slovinský filolog, slavista, rektor Univerzity v Lublani a první ředitel Slovinské akademie věd a umění. Narodil se v Novom mestě, kde absolvoval základní školu a dvě léta na gymnáziu. Gymnázium dokončil v Lublani, po ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/39

Fran Levstik byl slovinský spisovatel, básník, literární kritik a žurnalista. Fran Levstik se narodil v rolnické rodiny v obci Dolnje Retje, která se nachází asi kilometr od Velikih Laščah. Již od dětství se Levstik jevil jako bystrý a všestranně ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/40

Sociální demokraté je slovinská středolevá politická strana. Do roku 2005 nesla strana název Sjednocená kandidátka sociálních demokratu. Současným předsedou je Borut Pahor. Počátky současné strany sahají do roku 1989, kdy se Svaz komunistu Slovin ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/41

Rakouské přímoří nebo Přímoří je historický správní útvar v Chorvatsku, Slovinsku a Itálii rozkládající se mezi Alpami a Jaderským mořem. Do r. 1918 se jednalo o součást Rakouského císařství, resp. Rakousko-Uherska. Habsburská monarchie získala s ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/42

Dr. Ferdo Kozak, rodným jménem Ferdinand Kozak byl slovinský spisovatel, dramatik a politik. Narodil se jako v Lublani. Jeho starší bratr Juš Kozak byl proslulý spisovatel a literární kritik, zatímco jeho mladší bratr Vlado Kozak komunistický pol ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/43

Dr. Pavel Gantar je slovinský sociolog a politik. Gantar se narodil v malé vesnici Gorenja vas v Kraňsku. Po vyučení se tesařem se rozhodl zapsat na univerzitu. Po přijímacím řízení byl přijat na fakultu politických věd Univerzity v Lublani, kde ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/45

Franc Rozman – Stane byl účastník občanské války ve Španělsku za druhé světové války slovinský partyzánský velitel. Narodil se v osadě Spodnje Pirniče nedaleko od Lublaně. V roce 1914 zmizel na ruské frontě jeho otec, a rodina tak zustala opuštěn ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/46

Dr. Gregorij Rožman byl lublaňský biskup, významná postava válečného Slovinska, antikomunista, jenž byl po druhé světové válce v nepřítomnosti odsouzen za kolaboraci. Narodil se v Dolinčicích nedaleko Bleiburgu v dnešním Rakousku jako nejmladší z ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/47

Bl. Anton Martin Slomšek byl slovinský římskokatolický kněz a biskup, spisovatel, autor duchovních písní, pedagog a vlastenecký pracovník. 19. září 1999 ho papež Jan Pavel II. během návštěvy Slovinska prohlásil za blahoslaveného. Narodil se jako ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/49

Oton Berkopec, byl slovinský akademik, spisovatel, literární historik, lektor, publicista a významná osoba sdružující Čechy a Slovince. Slavistiku studoval v Lublani a v Praze, kde roku 1936 získal titul doktor. Zde skoro 50 let dělal ruzná zaměs ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/50

Anton Foerster byl český skladatel, dirigent, varhaník a hudební pedagog pusobící ve Slovinsku. Pocházel z muzikantské rodiny. Základy hudební výchovy mu dal jeho otec Josef Foerster. Ve dvanácti letech začal studovat gymnázium v Mladé Boleslavi, ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/51

Ústava Republiky Slovinsko je nejvyšší právní předpis Slovinska přijatý 23. prosince 1991. Slovinská ústava má deset hlav a 174 článku. S postupným uvolňováním poměru v socialistickém Slovinsku začaly diskuse o nové ústavě. Stávající republiková ...

                                               

Portál: Slovinsko/Článek/2011/52

Škocjanské jeskyně je jeskynní systém vápencových jeskynní v oblasti Kras na jihovýchodě Slovinska, zahrnující propadlé závrty, více než 5 km podzemních prostor, jeskyně více než 200 metru hluboké s mnoha vodopády. Jedná se o jedno z nejvýznamněj ...

                                               

Empoli

Empoli je město v Toskánsku ve střední Itálii, zhruba 30 km na jihozápad od Florencie. Protéká jím řeka Arno. Empoli je významným zemědělským centrem regionu.

                                               

Mascali

Mascali je italská obec na Sicílii v provincii metropolitního města Katánie. Obec byla v minulosti zničena erupcí sopky Etny, poté byla znovu vybudována.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →