★ Free online encyclopedia. Did you know? page 3                                               

Trauttmansdorffský palác

Trauttmansdorffský palác nebo také Trčkuv palác je klasicistní palác, který se nachází v ulici Loretánská č.180 / 6 na Hradčanech v městské části Praha 1. Je pojmenován po rakouském rodu Trauttmansdorffu. Palác je chráněn jako kulturní památka Če ...

                                               

Trčkovský palác

Trčkovský palác, dříve zvaný také Trauttmansdorffský dum, je měšťanský dum v Praze 1 na Hradčanech. Tvoří spodní stranu Pohořelce u ústí Loretánské ulice a Úvozu. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.

                                               

Věžníkové z Věžník

Vesnici Věžníky držel rod od konce 14. století do poloviny 16. století, poté se rozdělili na dvě větve, z nichž jedna se usadila na Moravě, kde získala statky na jihu markrabství. Adam Věžník tu povýšil do panského stavu a získal panství Trnávka ...

                                               

Žejdlicové ze Šenfeldu

Žejdlicové ze Šenfeldu byli starý rytířský rod, puvodem ze Slezska, který má pravděpodobně společné předky s Bechyni z Lažan, jeho příslušníci se uplatnili hlavně ve státní správě země.

                                               

Colonnové

Colonnové je významný italský šlechtický rod, patřili také mezi papežskou šlechtu a zároveň mezi nejvýznamnější rody evropské vysoké šlechty.

                                               

Gonzagové

Gonzaga je jméno italské šlechtické rodiny pochazející z blízkosti Mantovy, která založila a stála v čele mantovského markrabství, později povýšeného na vévodství.

                                               

Vok ze Sovince

Vokovým otcem byl Pavlík ze Sovince a matkou Kateřina z Kunštátu. První písemná zmínka o Vokovi pochází z roku 1409, kdy se jeho bratr Ješek zřekl práv na hrad Sovinec a ostatní bratři se zřekli práv na Pňovice, které získal právě Ješek. V roce 1 ...

                                               

Matyáš Žalkovský ze Žalkovic

Matyáš Žalkovský ze Žalkovic byl zakladatelem rodu Žalkovských ze Žalkovic. Matyáš nebyl puvodem šlechtického rodu, ale jednalo se o úředníka moravského zemského hejtmana Václava z Ludanic. Matyáš se tehdy psal jako Matyáš Tišnovský a zdá se, že ...

                                               

Bádenští

Bádenští je německá panovnická dynastie patřící mezi německou vysokou šlechtu. Puvod tohoto rodu je v regionech Breisgau, Ortenau, Baar, Hegau a Thurgau.

                                               

Hirschové z Gereuthu

Hirschové auf Gereuth je jméno franckého dvorského židovského a šlechtického rodu, jehož rodokmen začíná u Mosese Hirsche, kupce v Königshofenu u Ochsenfurtu. Rod byl židovského puvodu. Puvodní rodová linie v Gereuthu vymřela roku 1896, planeggsk ...

                                               

Billungové

Billungové byl saský šlechtický rod, zprvu hrabata, od 10. století vévodové saští. Prvním známým příslušníkem rodu Billungu byl hrabě Wichmann, zmiňovaný k roku 811. Oda, z rodu Billungu, byla manželka hraběte Liudolfa, prvního příslušníka Liudol ...

                                               

Lichnovští z Voštic

Lichnovští z Voštic jsou puvodně slezský šlechtický rod pocházející z Horního Slezska. V roce 1702 byli povýšeni do panského stavu, v roce 1727 do říšského hraběcího stavu a 30. ledna 1773 do pruského knížecího stavu. Platnost pruského knížecího ...

                                               

Oettingenský palác

Oettingenský palác je památka nacházející se v ulici Josefská 34 / 6, na Malé Straně v Praze. Renesanční stavba s gotickým jádrem, přestavěná na barokní palác a později ještě klasicistně upravená, je chráněna jako kulturní památka České republiky.

                                               

Reussové

Za zakladatele rodu je považován hrabě Egbert I. z Weidy †1122, hrabě z Gleisbergu. Jeho synové Egbert II. a Jindřich I. již vládli také jako hrabata z Reussu. Vnuky Jindřicha I. se rod poprvé rozdělil do jednotlivých větví: Weida vymřela 1535, G ...

                                               

Reuss

Reuss má několik významu: Reussové starší linie – starší linie rodu, v roce 1927 vymřela. Reussové mladší linie – dříve mladší linie rodu, v současnosti jediná linie rodu. Reussové – stará německá panovnická dynastie vládnoucí stejnojmennému stát ...

                                               

Salmové (rozcestník)

Salmové je jméno několika šlechtických rodu První hrabata ze Salmu z rodu Wigerichovcu, v českých zemích známí jako hrabata Salm-Neuburg, založili hrabství Dolní Salm, později též Horní Salm, vymřeli r. 1784, viz heslo Salmové Wigerichovci. Dědic ...

                                               

Schwarzburgové

Schwarzburgové nebo Schwarzburkové byl starobylý německý šlechtický rod, puvodem z Durynska. První zmínky o rodu jsou z 11. století z roku Za zakladatele rodu je považován hrabě Sizzo I., první hrabě ze Schwarzburgu. Své jméno nese rod podle hrad ...

                                               

Württemberkové

Dynastie Württemberku nebo jen Württemberkové či Württemberští je bývalá württemberská panovnická dynastie. Ve Württembersku vládla od roku 1081 do roku 1918, kdy byly svrženy všechny německé monarchie. V letech 1089-1495 vládli jako hraběcí dyna ...

                                               

Zähringové

Zähringové, také Zähringerové nebo Bádenští je puvodní bádenská panovnická dynastie. V Bádensku vládla až do roku 1918, kdy byly svrženy všechny německé monarchie. Dynastie odvozuje své jméno od sídla hradu Zähringen, nedaleko města Freiburg im B ...

                                               

Zámojští

Zámojští, Zamojští, nebo Zamoyští je někdejší polský velmožský rod z řad polské šlechty, který patřil mezi nejvýznamnější v Polsko-litevské unii.

                                               

Ogilvy

Jan Ogilvie – katolický světec. James Ogilvy lord Findlater – krajinářský architekt a filantrop, v ČR znám svoji dobročinností především v Karlových Varech. Jiří Ogilvy – rakouský císařský podplukovník, mj. obránce Brna před Švédy. Karel Josef Og ...

                                               

Celestové z Celestinu

Celestové z Celestinu jsou šlechtický rod pocházející z Toskánska, který se ve 14. století usídlil ve Svaté říši římské a od 17. století byl přítomen na Těšínsku. Mezi jeho známé členy patřil: Jan Kazimír Celesta z Celestinu, dlouholetý přísedící ...

                                               

Apponyiové

Aponiové nebo Apponyiové, často s doplňkem de Nagy-Appony je někdejší uherský šlechtický rod puvodem z vedlejší linie rodu Péczovcu. Jejich hlavním sídlem byla obec Oponice nedaleko Topolčan. Členové rodu se uplatňovali zejména ve státní diplomac ...

                                               

Príleská linie

Príleská linie je hlavní větví rodiny Príleských, příslušníci této větve používali predikát z Prílesa. Prvním známým členem této větve a rodiny Príleských byl Ladislav I., který byl v roce 1438 svědkem při uvádění šlechtických rodin do majetku. J ...

                                               

Abovci

Abovci je jeden z nejstarších a nejvýznamnějších uherských šlechtických rodu. Pojmenován byl po svém nejvýznamnějším členovi Samuelu Abovi, který byl třetím uherským králem. Abovci postavili Slanecký hrad a hrad Branč.

                                               

Andrássyové

Andrássyové je starobylý uherský šlechtický rod, který patřil mezi nejvýznamnější v dějinách Uherska. Úplný název rodu zní Andrássy de Csíkszentkirály et Krasznahorka, přičemž Csíkszentkirály je maďarský název města Sâncrăieni v dnenšním Rumunsku ...

                                               

Jakub Cseszneky

Jakub Cseszneky byl uherský šlechtic, pán hradu Csesznek a hlavní župan Trenčínské župy ve 13. století. Pocházel ze šlechtické rodiny Csesznekyu.

                                               

Drugethové

Drugethové je šlechtický rod francouzsko-neapolského puvodu ze Salerna u Neapole. Jeho členové Filip a Jan přišli počátkem 14. stol. do Uherska spolu s králem Karlem Robertem z Anjou. Rod vymřel po meči roku 1684.

                                               

Zichy z Vaszonykeö

Zichyové z Vásonykeő je starý rozvětvený katolický panský rod v Uhrách, uváděný již počátkem 13. století, jehož četní členové vynikali ve válečnictví, diplomacii, politice, literatuře i umění.

                                               

Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí je náměstí pojmenované po Tomáši Garriguovi Masarykovi a nachází se ve více městech a obcích: Masarykovo náměstí Náchod. Masarykovo náměstí Přeštice. Masarykovo náměstí Benešov. Masarykovo náměstí Velká Bíteš. Masarykovo náměst ...

                                               

Masarykuv salonní vuz

Salonní vuz Aza 80 je osobní železniční vuz vyrobený v roce 1930 pro československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka. Tento celokovový, tmavomodrý salonní vuz se státním znakem na boku a s pensylvánskými podvozky byl vyroben pro prezidenta ...

                                               

Náměstí T. G. Masaryka

Náměstí T. G. Masaryka je náměstí pojmenované po Tomáši Garriguovi Masarykovi a nachází se ve více městech a obcích: Náměstí T. G. Masaryka Chomutov. Náměstí T. G. Masaryka Sedlice. Náměstí T. G. Masaryka Česká Lípa. Náměstí T. G. Masaryka Sloup ...

                                               

Vila Berty Petschkové

Vila Berty Petschkové se nachází v Praze-Bubenči v ulici Pelléova. Jejím vlastníkem je Česká republika a užívá ji Správa služeb diplomatického sboru. Vila je v areálu velvyslanectví Čínské lidové republiky.

                                               

Vila Isidora Petschka

Vilu v novorenesančním stylu navrhl roku 1895 architekt Alois Potuček a její výstavba probíhala v letech 1896-1897. Již v roce dokončení stavby ji prodal Elišce Schiffnerové. Isidor Petschek 1854-1919 koupil vilu roku 1899. Drobnými stavebními úp ...

                                               

Vlečné vozy Ringhoffer série 805–1219 (Praha)

Vlečné vozy Ringhoffer série 805–1219 jsou typ dvounápravového obousměrného tramvajového vlečného vozu lehké konstrukce, které byly vyráběny Ringhofferovými závody pro Elektrické podniky hlavního města Prahy. Šlo o první pražské vozy s celokovovo ...

                                               

Above & Beyond

Above & Beyond je britská trancová hudební skupina založená v roce 2000, skládající se ze tří členu: Jono Grant, Paavo Siljamäki a Tony McGuinness. Trio je na trancové scéně známo kvuli svým uplifting trance nahrávkám a spolupráci s ruznými zpěvá ...

                                               

Ajn al-Asad

Ajn al-Asad nebo Ejn al-Asad je vesnice v Izraeli, v Severním distriktu, v oblastní radě Merom ha-Galil, kterou obývají izraelští Drúzové.

                                               

České malířky v Itálii

České malířky, podobně jako malíři např. Jakub Obrovský, Jan Preisler, František Hudeček a jiní, jezdily také do Itálie a to nejen za poznáním, ale i za novými tématy svých obrazu. Tři malířky /a jedna sochařka / tu zustaly a už se do vlasti nevr ...

                                               

Vedoucí Úřadu vlády České republiky

Vedoucí Úřadu vlády České republiky řídí Úřad vlády České republiky a zastupuje jej navenek. Jmenuje jej vláda České republiky, které je také ze své funkce odpovědný. Odpovědný je také předsedovi vlády. Téměř bez omezení se muže zúčastnit schuzí ...

                                               

Jeff Beck with the Jan Hammer Group Live

Jeff Beck with the Jan Hammer Group Live je společné koncertní album kytaristy Jeffa Becka a klávesisty českého puvodu Jana Hammera. Album vyšlo v březnu roku 1977 u Epic Records.

                                               

Maršál Francie

Maršál Francie, je v moderní francouzské armádě spíše čestným titulem udělovaným generálum za výjimečné úspěchy než vojenskou hodností. Svého času býval maršál Francie jedním z nejvyšších dustojníku v království, a to jak za starého režimu, tak z ...

                                               

Seznam moravských markraběnek

Markéta Babenberská, 1. manželka Přemysla Otakara II., od roku 1252 markraběnka, od roku 1253 také česká královna. Heilwida, manželka Vladislava Jindřicha. Hellicha z Wittelsbachu, manželka prvního markraběte Konráda II. Oty, také česká kněžna. M ...

                                               

Automatický mlýn NUPOD

Automatický mlýn NUPOD je funkcionalistická prumyslová stavba dokončená roku 1938 na Suchovské silnici 3 v Trnavě. Patří mezi vrcholná díla slovenského architekta Emila Belluše. Projekt tohoto mlýna objednalo Nákupní ústředí potravinářských družs ...

                                               

Budova Fakulty architektury Slovenské technické univerzity

Budova Fakulty architektury Slovenské technické univerzity je objekt Fakulty architektury STU a národní kulturní památka Slovenské republiky vedena pod identifikačním číslem 101-829 / 0, která se nachází na Náměstí svobody č. 19 v Bratislavě. Svý ...

                                               

Budova Národní banky Československé v Bratislavě

Budova bývalé Národní banky Československé se nachází na Štúrově 2 v Bratislavě a byla postavena v letech 1936–1938. V současnosti v ní sídlí Generální prokuratura. Patří k dílum slovenského architekta 20. století Emila Belluše a řadí se mezi díl ...

                                               

Družstevní domy na Námestí SNP v Bratislavě

Družstevní domy Náměstí SNP 13, 14, 15, Bratislava jsou tři stavby pro ústředí zemědělských družstev na Slovensku s kinem, obchody a bankou. Vyprojektoval je mladý slovenský architekt Emil Belluš. Zabírají významné místo na náměstí. Architekt apl ...

                                               

Poštovní a telegrafní úřad v Piešťanech

Poštovní a telegrafní úřad je budova v Piešťanech na Kukučínově ulici č. 15. Jejím autorem je Emil Belluš. V roce 1928 byla projektována a v letech 1929 – 1931 realizována. Dílo Emila Belluše, které postavil v letech 1929–1931 na křižovatce ulic ...

                                               

Slovenský veslársky klub

Slovenský veslársky klub je budova v Bratislavě, jejímž autorem je slovenský architekt Emil Belluš. Nachází se na pravém břehu Dunaje. Budova Slovenského veslařského klubu přibyla ke stávající budově Maďarskému klubu a vedle těchto dvou staveb by ...

                                               

Martín Bernat

Martín Bernat byl španělský malíř z období pozdní gotiky, pusobící v Zaragoze, kde spolupracoval s Bartolomé Bermejem. Data narození a úmrtí nejsou známa.

                                               

Seznam představitelu městské části Brno-Bystrc

1923 – 1927. 1934 – 1938, Jan Možný. 1939 – 1945?, Jan Minář. 3. 3. 1907 – 1910, Jan Barták. 1851 – 1857, Šimon Havlíček. 1876 – 1882, Antonín Novotný. 1882 – 1885, Jan Obrovský. 30. 10. 1927 – 1931, Ferdinand Pospíšil. 1918 – 1919, Leopold Jelín ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →