★ Free online encyclopedia. Did you know? page 285                                               

Lokomotiva 125.8

Lokomotiva řady 125.8 je dvojdílná elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud určená pro těžké nákladní vlaky na širokorozchodné trati Užhorod – Haniska při Košiciach, pro kterou byly speciálně navrženy. Vyrobil je podnik Škoda Plzeň jako jednor ...

                                               

Lokomotiva 131

Lokomotiva řady 131 je dvojdílná lokomotiva na stejnosměrný proud určená pro těžkou nákladní dopravu na sklonově náročných tratích mezi slezsko-moravsko-slovenským pomezím a východním Slovenskem. Byla vyrobena plzeňskou firmou Škoda v letech 1980 ...

                                               

Lokomotiva 169

Lokomotiva řady 169 byla prototypová elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud vyrobená v jediném kuse plzeňskou firmou Škoda v roce 1987. Měla se stát základem nové, tzv. III. generace elektrických lokomotiv, jejichž dodávky měly pokračovat pl ...

                                               

Lokomotiva 180

Lokomotiva řady 180 je elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud určená především pro nákladní dopravu. V počtu dvou kusu ji vyrobila plzeňská firma Škoda v letech 1958 a 1959 pod továrním označením Škoda 23E. Jednalo se o prototypové stroje, n ...

                                               

Lokomotiva 181

Lokomotiva řady 181 je elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud určená pro těžkou nákladní dopravu. Vyráběla ji plzeňská firma Škoda ve dvou sériích v letech 1961 a 1962 pod typovým označením Škoda 31E. Patří k československým lokomotivám tzv. ...

                                               

Lokomotiva 182

Lokomotiva řady 182 je jednosystémová elektrická lokomotiva určená pro těžkou nákladní dopravu. Tato řada vychází z lokomotiv řady 181, oproti kterým jsou provedeny jen drobné úpravy, vyplývající z poznatku s provozem výchozího typu. Lokomotivy ř ...

                                               

Lokomotiva 183

Lokomotiva řady 183 je stejnosměrná elektrická lokomotiva určená pro těžkou nákladní vozbu. Tato řada vychází z lokomotiv řady 182, oproti kterým jsou provedeny jen drobné úpravy. Stroje řady 183 byly vyrobeny podnikem Škoda Plzeň jako jednorázov ...

                                               

Lokomotiva 184

Lokomotiva řady 184 je jednosystémová elektrická lokomotiva určená pro těžkou nákladní vozbu. Řada vychází z lokomotiv řady 163, ze které převzala většinu komponentu. Tovární označení je Škoda 93E. Lokomotivy se měly stát plánovanou náhradou star ...

                                               

Lokomotiva 209

Lokomotiva řady 209 byla elektrická lokomotiva na střídavý proud určená pro posun. Vznikla modernizací jednoho stroje řady 210 plzeňskou firmou Škoda v roce 1990.

                                               

Lokomotiva 210

Lokomotiva řady 210 je elektrická lokomotiva určená pro posun a lehkou traťovou službu, která byla vyráběna ve Škodě Plzeň mezi lety 1972 a 1983. Celkem bylo vyrobeno 74 kusu, jež provozovaly ČSD a v současnosti jsou ve stavu jejich nástupnických ...

                                               

Lokomotiva 218

Lokomotiva řady 218 je dvouzdrojová lokomotiva, vzniklá rekonstrukcí starší elektrické lokomotivy řady 210. Vyroben byl pouze jeden exemplář, jehož úpravu provedlo SOKV České Budějovice ve spolupráci s firmou CZ LOKO.

                                               

Lokomotiva 230

Lokomotiva řady 230 je střídavá elektrická lokomotiva univerzálního určení, přezdívaná nejčastěji laminátka nebo lamino. Lokomotivy této řady byly vyráběny ve Škodě Plzeň mezi lety 1966–1967 jako tovární typ Škoda 47E. V počátcích provozu byla sp ...

                                               

Lokomotiva 240

Lokomotiva řady 240 je elektrická lokomotiva na střídavý proud určená pro osobní i nákladní dopravu. Konstrukčně navazuje na starší řadu 230, přičemž byla zvýšena maximální rychlost na 120 km / h a provedeny další úpravy. Vyráběla ji plzeňská fir ...

                                               

Lokomotiva 242

Lokomotiva řady 242 je jednosystémová elektrická lokomotiva, určená pro střídavou trakční soustavu 25 kV, 50 Hz. Vyráběla ji Škoda Plzeň mezi lety 1975 a 1981. Po vývojové stránce je konstrukčním pokračováním lokomotiv řady 240.

                                               

Lokomotiva 263

Lokomotiva 263 je jednosystémová lokomotiva určená pro provoz pod trakční soustavou se střídavým proudem o napětí 25 kV, 50 Hz. Lokomotiva je přezdívána princezna a dle starého systému značení jí náleží řada S 499.2.

                                               

Lokomotiva 340

Lokomotiva řady 340 je dvoufrekvenční elektrická lokomotiva na střídavý proud určená pro osobní i nákladní dopravu přes elektrizované hraniční přechody do Rakouska. Lokomotivy vznikly přestavbou starší řady 240, provedenou firmou Škoda Dopravní T ...

                                               

Lokomotiva 350

Lokomotiva řady 350 je dvousystémová elektrická lokomotiva, přezdívaná Gorila nebo Krysa, někdy také Potkan. Patří k nejrychlejším a nejvýkonnějším lokomotivám vyrobeným v Československu. Vyráběl ji podnik Škoda Plzeň pod typovým označením 55E.

                                               

Lokomotiva 361

Lokomotiva řady 361 je dvousystémová lokomotiva vyráběná pro Železničnou spoločnosť Slovensko. Jde o komplexní rekonstrukci stroju řad 162 a 163 ZSSK společností ŽOS Vrútky a.s. V listopadu 2009 se začalo pracovat na prototypové rekonstrukci – 36 ...

                                               

Lokomotiva 362

Lokomotiva řady 362 je dvousystémová elektrická lokomotiva provozovaná v Česku na Slovensku. Stroje jsou využívány ve vozbě rychlíku a vlaku vyšší kategorie. Lokomotivy řady 362 jsou přezdívány "eso" či "rychlé eso".

                                               

Lokomotiva 363

Lokomotiva řady 363 je nejrozšířenější československá dvousystémová elektrická lokomotiva, po rozdělení federace používaná v obou jejích nástupnických zemích. V obou zemích je pro ni používána přezdívka "eso". Rychlé tempo elektrifikace železničn ...

                                               

Lokomotiva 363.5

Vícesystémová elektrická lokomotiva řady 363.5 vznikla rekonstrukcí stejnosměrných lokomotiv řady 163 pro společnost ČD Cargo. Nákladní dopravce si ji objednal za účelem zvýšení počtu lokomotiv na oba napájecí systémy a také pro dopravu vlaku v z ...

                                               

Lokomotiva 371

Lokomotiva řady 371 je dvousystémová elektrická lokomotiva, vzniklá modernizací lokomotiv řady 372. Rekonstrukci provedla plzeňská firma Škoda, jež zároveň byla i puvodním výrobcem. Pro České dráhy bylo mezi lety 1996–2000 rekonstruováno 6 stroju ...

                                               

Lokomotiva 372

Lokomotiva řady 372 je dvousystémová elektrická lokomotiva, vyrobená firmou Škoda Plzeň v letech 1988 a 1991. Byla vyvinuta pro přeshraniční provoz mezi Československem a Německou demokratickou republikou. Vychází z předchozích stroju řad 163, 26 ...

                                               

Lokomotiva 380

Lokomotiva řady 380 je třísystémová univerzální elektrická lokomotiva společnosti České dráhy. 20 stroju této řady vyrobila Škoda Transportation, prototypy byly představeny v roce 2008. Lokomotivy mají přípravu pro zabudování ETCS.

                                               

Lokomotiva 381

Lokomotiva řady 381 je elektrická třísystémová lokomotiva vyráběná pro Železničnou spoločnosť Slovensko plzeňskou firmou Škoda Transportation. Jedná se o upravenou variantu stroju typu 109E, které byly vyvinuty pro České dráhy. ZSSK objednala za ...

                                               

Lokomotiva 387.0

Lokomotiva 387.0, přezdívaná "mikádo", je rychlíková lokomotiva, vyráběná v plzeňských Škodových závodech s přestávkami mezi lety 1926–1937. Nahradila staré rakouské lokomotivy a také zánovní řadu 365.0, která na dopravu rychlíku zejména na tratí ...

                                               

Lokomotiva 464.2

Lokomotivy řady 464.2 měly sloužit k vozbě rychlých osobních vlaku na tratích s lehčím svrškem v době, kdy již docházelo k útlumu parního provozu. V roce 1956 byly vyrobeny dva prototypy, k sériové výrobě z duvodu vytíženosti Škodových závodu i Č ...

                                               

Lokomotiva 475.1

Lokomotiva 475.1 je univerzální parní lokomotiva vyráběná v letech 1947–1950 Škodovými závody v Plzni pro Československé státní dráhy v celkovém počtu 172 kusu, z nichž však bylo posledních 25 dodáno do KLDR. Pro svuj elegantní vzhled dostala pře ...

                                               

Lokomotiva 476.0

Lokomotiva 476.0 byla vyrobena v roce 1950 ve Škodových závodech v celkovém počtu 4 kusu, z toho 3 pro ČSD a jedna jako dar J. V. Stalinovi k sedmdesátinám. V SSSR dostala označení 18-01. Lokomotivy měly červenohnědý nátěr, pro nějž se jim přezdí ...

                                               

Lokomotiva 486.0

Lokomotiva 486.0 je československá parní rychlíková lokomotiva. Jde o nejvýkonnější předválečnou rychlíkovou lokomotivu a přímého předchudce pozdější řady 498.0. Lokomotiva vychází z řady 387.0, jež byla úspěšně vyráběna a provozována již od polo ...

                                               

Lokomotiva 498.0

Lokomotiva 498.0 zvaná "albatros" je první poválečnou rychlíkovou lokomotivou v Československu. Konstrukčně navazuje na řadu 486.0 ze třicátých let a její výroba proběhla v letech 1946–47 ve Škodových závodech v Plzni. 40 vyrobených kusu bylo urč ...

                                               

Lokomotiva 498.1

Lokomotiva 498.1 přezdívaná Albatros jednička nebo jedničkový albatros je pokračováním úspěšných albatrosu řady 498.0. Pro potřeby vzrustající dopravy vyrobily Škodovy závody v Plzni pro Československé státní dráhy v roce 1954 15 kusu těchto loko ...

                                               

Lokomotiva 556.0

Lokomotivy řady 556.0 jsou typem parních lokomotiv pro těžkou nákladní dopravu, vyráběným v plzeňské Škodě v letech 1951–1958 v celkovém počtu 510 kusu. Díky tomu jde o nejdokonalejší nákladní lokomotivy československé provenience a také vubec ne ...

                                               

Lokomotiva 534.0

Lokomotivy řady 534.0 byly pětispřežní dvojčité nákladní parní lokomotivy s vlečným tendrem ČSD. Jednalo se o první samostatnou konstrukci firmy Škoda.

                                               

Lokomotiva E 424.0

Lokomotiva E 424.0 je elektrická lokomotiva ČSD pocházející z meziválečného období. Byla určena pro provoz na tratích elektrifikovaných stejnosměrnou soustavou 1.5 kV. První vyrobený a zároveň jediný dochovaný exemplář lokomotivy je součástí expo ...

                                               

Lokomotiva E 467.0

Lokomotiva E 467.0 je elektrická lokomotiva ČSD pocházející z meziválečného období. Byla určena pro provoz na tratích elektrifikovaných stejnosměrnou soustavou 1.5 kV. První tři lokomotivy byly vyrobeny v roce 1927 jako řada E 466.0. Kvuli potíží ...

                                               

Lokomotiva EP05

Lokomotivy řady EP05 jsou čtyřnápravové stejnosměrné elektrické lokomotivy, které pro polské železnice Polskie Koleje Państwowe vznikly v letech 1973-1977 v počtu 27 kusu přestavbou lokomotiv řady EU05, při které došlo zejména k úpravě převodovéh ...

                                               

Lokomotiva ET40

Lokomotivy řady ET40 jsou dvojdílné stejnosměrné elektrické lokomotivy, které pro polské železnice Polskie Koleje Państwowe dodala česká společnost Škoda v letech 1975–1978 v počtu 60 kusu. V roce 2009 byly všechny lokomotivy odstaveny pro nadbyt ...

                                               

KkStB řada 270

Parní lokomotivy řady 270 kkStB byly čtyřspřežní dvojválcové lokomotivy na přehřátou páru. Jejich konstrukce vycházela z úspěšné řady 170, se kterou měly shodný pojezd.

                                               

LG řada Gp

Řada Gp Litevských železnic byla rychlíková parní lokomotiva s vlečným tendrem vyrobená v počtu 6 kusu firmou Škoda. Její konstrukce vychází z německé řady 03.

                                               

Lokomotiva S 699.0

Lokomotiva řady S 699.0 byla vyrobena v roce 1963 v počtu jediného kusu. Stalo se tak v plzeňských Škodových závodech, tehdy zvaných Závody V. I. Lenina v Plzni. Jde o první lokomotivu na světě s laminátovou karosérií. Rovněž to bylo poprvé, co s ...

                                               

SB řada 629

Lokomotivy řady 629 SB byly dvouválcové tendrové lokomotivy určené pro vozbu osobních vlaku. Tyto stroje byly vyráběny v ruzných lokomotivkách v Rakousku-Uhersku a následně i v jeho nástupnických státech. V pruběhu výroby vzniklo několik navzájem ...

                                               

Trolejbusy Škoda

Trolejbusy vyrábí plzeňská firma Škoda Electric od roku 2003, přičemž sama navázala na výrobu trolejbusu podniku Škoda v Plzni v letech 1936–1960 a podniku Škoda Ostrov v letech 1960–2004. Nejstarší trolejbus značky Škoda, třínápravový prototyp z ...

                                               

Nerealizované trolejbusy Škoda

Společnost Škoda je tradičním českým výrobcem trolejbusu, jejichž výrobu zahájila v roce 1936, přičemž produkce pokračuje dodnes. V pruběhu let vzniklo také množství projektu trolejbusu, které byly rozpracovány pouze v rovině návrhu a nikdy nebyl ...

                                               

Škoda 1Tr

Škoda 1Tr byl první trolejbus vyrobený ve Škodových závodech. Zároveň se také jednalo o jeden ze tří trolejbusu, které byly určeny pro zahájení trolejbusové dopravy v Praze.

                                               

Škoda 2Tr

Škoda 2Tr je typ československého trolejbusu z konce 30. let 20. století, který konstrukčně vycházel z předchozího modelu Škoda 1Tr. Mechanickou část vyrobily Škodovy závody v Mladé Boleslavi, elektrickou výzbroj dodaly tytéž závody z Plzně.

                                               

Škoda 3Tr

Škoda 3Tr je model československého trolejbusu, který byl vyráběn ve 40. letech 20. století firmou Škoda v Plzni. Technicky vychází z předchozího typu Škoda 2Tr.

                                               

Škoda 6Tr

Trolejbus 6Tr se od svých předchudcu výrazně lišil. Jednalo se o dvounápravový trolejbus se samonosnou karoserií. Pohon zajišťoval jeden sériový trakční motor. Kostra vozové skříně byla svařena ze speciálních lisovaných ocelových profilu a tvořil ...

                                               

Škoda 7Tr

Škoda 7Tr je model československého trolejbusu vyráběného v první polovině 50. let 20. století v plzeňském podniku Škoda.

                                               

Škoda 8Tr

Škoda 8Tr je typ československého trolejbusu. Byl vyráběn od poloviny 50. do počátku 60. let 20. století podnikem ZVIL v Plzni a později od roku 1960 v Ostrově nad Ohří.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →