★ Free online encyclopedia. Did you know? page 261                                               

Synagoga v Městě Touškově

Synagoga v Městě Touškově je bývalá židovská modlitebna založená roku 1874, jež stojí na rohu ulic Čeminská a Květná na severovýchod od Dolního náměstí. Byla zbudována namísto vyhořelé synagogy, jež byla před rokem 1702 stržena. Na konci 20. let ...

                                               

Centrum Walzel

Centrum Walzel je víceúčelové centrum, které vzniklo revitalizací bývalé mechanické tkalcovny Josefa Walzela, nacházející se uvnitř urbanizovaného území Meziměstí. Proměna prázdné, zchátralé mechanické tkalcovny naplnila tuto budovu novým obsahem ...

                                               

Mimoň I

Mimoň I je jedna z osmi částí města Mimoň v okrese Česká Lípa. Je ve východní části města na levém břehu Ploučnice, v okolí starého nádraží, směrem k Ralsku.

                                               

Mimoň II

Tvoří ji základní sídelní jednotky: U nádraží díl 3 nepatrné území v jižní části centra poblíž ulice Příkop. Prumyslový obvod prumyslová zóna v jižní části města na pravém břehu Ploučnice. Mimoň-střed díl 3.

                                               

Mimoň III

Mimoň III je jedna z osmi částí města Mimoň v okrese Česká Lípa. Je tvořena hlavní částí centra města na pravém břehu řeky Ploučnice a přesahuje do zámeckého parku na levém břehu řeky.

                                               

Mimoň IV

Tvoří ji základní sídelní jednotky Mimoň-střed díl 2 severně od centra, zahrnuje např. autobusové nádraží a Kozinovo náměstí. Letná. Bohatická strana převážně neobydlené území na severní a západní straně města, západně od Panenského potoka a seve ...

                                               

Mimoň V

Tvoří ji základní sídelní jednotky U nádraží díl 1 okolí nádraží a Slovany osada podél železniční trati západně od nádraží, zahrnuje dostihové závodiště.

                                               

Bondy centrum

Bondy centrum je obchodní centrum v Mladé Boleslavi, ve kterém se nachází více než 70 prodejních jednotek. Majitelem je Marissa Ypsilon a.s. Centrum se nachází vedle autobusového stanoviště. Nachází se zde 186 venkovních parkovacích míst a 334 vn ...

                                               

Křížová cesta (Moravský Beroun)

Křížová cesta měla puvodně čtrnáct dřevěných zastavení a byla vysvěcena dne 1. června 1751 olomouckými františkány. Roku 1819 byla dřevěná zastavení nahrazena novými a roku 1842 byla postavena zastavení zděná v podobě výklenkových kapliček. Roku ...

                                               

Náměšť na Hané (nádraží)

V roce 1882 započala mezi Náměští a Drahanovicemi stavba tratě Olomouc–Čelechovice, v Náměšti byla během roku 1882 a 1883 vybudována patrová budova se sklepem a skladem. Součástí stanice byly i 3 koleje. Provoz na dráze byl zahájen 1. června 1883 ...

                                               

Netolice (hrad)

Netolice jsou zaniklý hrad, který stával na jižním okraji stejnojmenného města v okrese Prachatice. Drobné zbytky hradu se dochovaly ve zdech usedlostí, které byly postaveny na jeho místě pod hrází rybníka Mnich.

                                               

Dvorek (hradiště)

Dvorek je zaniklé pravěké výšinné sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou poblíž Oslavan v okrese Brno-venkov. Lokalita se nachází v nadmořské výšce okolo 280 metru na vrcholu ostrohu s příkrými svahy, asi kilometr severozápadním směrem ...

                                               

Náporky

Náporky jsou pravěké hradiště na návrší o nadmořské výšce 250 m, uprostřed zástavby města Oslavany v okrese Brno-venkov, vzdálené přibližně pul kilometru severozápadně od středu města. Nachází se u řeky Oslavy, sevřené jejími přítoky Ketkovickým ...

                                               

Myslíkovské Lurdy

Kaple byla v Mankově skále postavena roku 1946 nákladem Jana Bělunka, který takto vyjádřil svuj vděk za přežití bombardování Ostravy během druhé světové války. Práci mu pomohl realizovat farář Stanislav Dubina. Kaple byla vysvěcena 12. září 1946. ...

                                               

Židovský hřbitov u Hřivčic

Židovský hřbitov u Hřivčic se nachází asi jeden kilometr jižně od vesnice Hřivčice v katastru obce Peruc. Lze se k němu dostat od obecního hřbitova v Hřivčicích cestou přes železniční trať a pak asi 400 metru jihozápadním směrem po polní cestě. Ž ...

                                               

Stradonka

Rozhledna Stradonka byla otevřena v roce 2009 Klubem žen Stradonice za podpory Městyse Peruc. Rozhledna stojí na pozustatku valu Hradiště Stradonice a nabízí nádherný výhled na České středohoří za příznivého počasí i na Krušné hory. Uvnitř rozhle ...

                                               

Bukovec (hradiště)

Bukovec je pravěké a raně středověké hradiště u stejnojmenné městské části na východním okraji Plzně. Vzniklo během pozdní doby halštatské na konci osmého století bylo obnoveno Slovany. Jeho areál s částečně dochovaným opevněním je chráněn jako k ...

                                               

Pod Homolkou

Pod Homolkou je pravěké hradiště na území městské části Hradiště v Plzni. Nachází se na úzké šíji meandru obtékaného řekou Úhlavou. Jeho areál je chráněn jako kulturní památka ČR.

                                               

Rozhledna Sylván

Stavba ocelové věže společnosti telekomunikačního operátora T-Mobile Czech Republic byla zahájena v roce 2000, ale vyhlídková plošina ve výšce 23 metru je přístupná až od roku 2003. Věž má mohutný železobetonový základ a ocelovou pětidílnou konst ...

                                               

Židovský hřbitov v Poběžovicích

Židovský hřbitov v Poběžovicích leží severozápadně od obce Poběžovice v remízku v polích po pravé straně silnice na Drahotín. Nově k němu byla vybudována zpevněná cesta z Poběžovic. Během okupace došlo k jeho devastaci a dodnes v areálu zustalo j ...

                                               

Podivín (nádraží)

Podivín je železniční stanice na trati Břeclav–Brno v km 94.207, puvodně odbočné trati z c. k. privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda.

                                               

Bašta Helvít

Bašta Helvít je jednou ze sedmi dochovaných bašt městského opevnění v Prachaticích. Nachází se v severní části opevnění, v blízkosti Dolní brány, u ulice Zahradní. Dochovala se jako součást obytného domu č. p. 75. Baštu obklopuje městský park, kt ...

                                               

Křížová cesta svatého Petra a Pavla (Prachatice)

Křížová cesta svatého Petra a Pavla je křížová cesta v Prachaticích. Začíná u krajinné památky křemenný val Žižkova skalka a dále se ubírá členitým terénem s výhledem na město ke stejnojmennému hřbitovnímu kostelu. Na cestě se dochovalo deset zas ...

                                               

Spolek za staré Vrahovice

Byl založen v roce 2003, od roku 2005 sídlí v budově železniční zastávky Vrahovice. Mezi jeho hlavní činnosti patří historicko-vlastivědná práce, ochrana přírody a propagace Vrahovic. Spolek uspořádal čtyři výstavy o místní historii a vydal pohle ...

                                               

Židovský hřbitov v Hoješíně

Zbytky židovského hřbitova v Hoješíně se nacházejí v těsném sousedství silnice, která se u rozcestníku Na Předělu odpojuje ze silnice II / 345 a vede přes Horní Ves do Hoješína. Hřbitov současně leží na jihozápadním břehu vodní nádrže Seč, pokud ...

                                               

Krchleby (hradiště)

Krchleby jsou pravěké hradiště u stejnojmenné vesnice u Staňkova v okrese Domažlice. Nachází se na vrchu Holubí hlava jeden kilometr severovýchodně od vesnice.

                                               

Židovský hřbitov ve Stodě

Židovský hřbitov ve Stodě se nachází v jižní části města Stod za křesťanským hřbitovem v Domažlické ulici a parkovištěm u něj. Byl založen v roce 1906) předtím byli zdejší Židé pohřbíváni na židovském hřbitově v Pňovanech. V dubnu 1945 zde bylo v ...

                                               

Strakonice I

Strakonice I je severní část okresního města Strakonice. Je zde evidováno 1308 adres. Žije zde trvale přibližně 14 tisíc obyvatel. Strakonice I leží v katastrálním území Strakonice o rozloze 8.76 km 2. Do této části Strakonic spadá levobřežní čás ...

                                               

Stráž (hradiště)

Stráž je archeologická lokalita u stejnojmenné obce v okrese Tachov. Nachází se u malého rybníku 2.5 kilometru západně od vesnice a 1.2 kilometru severně od vesnice Jadruž. Podle nejednoznačných výsledku archeologického výzkumu se jedná o raně st ...

                                               

Otročín (hradiště)

Otročín je pravěké hradiště u stejnojmenné vesnice u Stříbra v okrese Tachov. Nachází se na ostrožně Hrádek nad levým břehem Otročínského potoka asi 1.7 kilometru jižně od vesnice.

                                               

Synagoga ve Svojšíně

Synagoga ve Svojšíně je bývalá židovská modlitebna, jež se nachází při západní straně jižní části návsi ve Svojšíně, dnes jako č.p. 49. Roku 1895 byla židovskou obcí prodána do křesťanských rukou a přestavěna pro obytné účely. Druhá, starší synag ...

                                               

Šenov (železniční zastávka)

Šenov je železniční zastávka ve stejnojmenném městě v okrese Ostrava-město. Leží na elektrizované dvoukolejné železniční trati Ostrava-Svinov – Český Těšín.

                                               

Šťáhlavy (hradiště)

Šťáhlavy jsou pravěké hradiště u stejnojmenné obce v okrese Plzeň-město. Nachází se na vrcholové plošině vrchu Sedlecká skála asi 1.7 kilometru severně od obce. Jeho zbytky jsou chráněné jako kulturní památka ČR.

                                               

Lhovice (hradiště)

Lhovice jsou pravěké hradiště u stejnojmenné vesnice nedaleko Švihova. Nachází se na vrchu Tuhošť asi 1.5 kilometru jihozápadně od vesnice. Jeho pozustatky jsou chráněny jako kulturní památka ČR.

                                               

Nový židovský hřbitov ve Švihově

Nový židovský hřbitov ve Švihově, založený roku 1878, se nachází asi 200 m na východ od švihovského Starého židovského hřbitova za železničním viaduktem po levé straně silnice vedoucí ze Švihova na Kamýk. Vstup se nalézá na západě areálu, pro hro ...

                                               

Hrad na Zámeckém vrchu u Trutnova

Hrad na Zámeckém vrchu u Trutnova je zaniklý hrad, který stával v severní části Zámeckého kopce u soutoku Úpy, Ličné a Petříkovického potoka, nedaleko Poříčí, místní části Trutnova. Dějiny a podoba hradu jsou neznámé, ale díky své poloze umožňova ...

                                               

Nejstarší dějiny Třebíče

Osídlení Třebíče a jejího okolí mělo započít již v dobách pravěku, další vývoj je nicméně zmapován lépe. Podle Bartuška byla krajina Třebíčska vyhledávána již zvířaty v době starších čtvrtohor, o tom mají svědčit některé kosterní nálezy, přímo v ...

                                               

Třebíč v 16. a 17. století

Třebíč se rozvíjela i v novověku, během něj se ve vládě města vystřídaly rody Osovských z Doubravice, Valdštejnu a Žerotínu. Třebíč byla i součástí válek a proběhla jí protireformace.

                                               

Třebíč v 18. a 19. století

V druhé polovině 18. století se v Třebíči začínají rozšiřovat cechy a manufakturní výroba, v konsignaci z roku 1753 je uváděno, že největšími cechy byli cechy soukenický, tkalcovský, ševcovský a krejčovský, celkem je uváděno 482 křesťanských a 10 ...

                                               

Třebíč ve 20. století

V roce 1901 byla založena Veřejná obchodní škola dvoutřídní, později byl otevřen i zpočátku jednotřídní a následně dvoutřídní kurz pro dívky. Do budovy obchodní školy byla umístěna kupecká pokračovací škola s tehdy večerní výukou. V roce 1904 vzn ...

                                               

Třebíč ve středověku

První zmínky o Třebíči sahají až do roku 1101, kdy zde moravská údělná knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský založila benediktinský klášter. První stavbou tohoto kláštera byl kostel sv. Benedikta vysvěcený roku 1104, posléze byl v roce 1109 ...

                                               

Hněvkovice (zámek)

Zámek Hněvkovice je kulturní památka, která se nachází v součásti města Týn nad Vltavou, která se nazývá Hněvkovice na pravém řeky Vltavy – na rozdíl od místní části města s názvem Hněvkovice na levém břehu Vltavy. Zámek je 3 km jihovýchodně od c ...

                                               

Petrovice nad Orlicí (železniční zastávka)

Petrovice nad Orlicí je železniční zastávka a zároveň hláska, která se nachází u vesnice Petrovice nad Orlicí, v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Zastávka leží na jednokolejné elektrizované celostátní dráze č. 021 Velký Osek - ...

                                               

Židovský hřbitov ve Vamberku

Židovský hřbitov se nachází ve městě Vamberk, v okrese Rychnov nad Kněžnou a patřil Židovské náboženské obci v Doudlebech nad Orlicí. Pochováváni zde byli Židé z kosteleckého a rychnovského okresu.

                                               

Židovský hřbitov ve Velkých Karlovicích

Židovský hřbitov ve Velkých Karlovicích se nachází nedaleko obce v údolí Jezerné. Na hřbitově, založeném v roce 1887, se dochovalo několik desítek náhrobku. Je mezi nimi i hrob Salomona Reicha, majitele místních skláren a někdejšího starosty obce ...

                                               

Žatec (hradiště)

Žatec je pravěké a raně středověké hradiště, které stávalo na území stejnojmenného města v okrese Louny v Ústeckém kraji. Místo bylo opevněno už na přelomu pozdní doby halštatské a časné době laténské. Podruhé zde opevnění vzniklo v desátém stole ...

                                               

Žďár nad Sázavou 1

Žďár nad Sázavou 1 - město je místní část města Žďár nad Sázavou, která nemá svoji vlastní samosprávu. Nejstarší část tvoří náměstí dnes drasticky přestavěné, Tvrz a tři puvodní předměstí: Horní, Dolní a Hamrmýlské Veselské, z nichž dodnes zbyly ...

                                               

Žďár nad Sázavou 2

Žďár nad Sázavou 2 je částí Žďáru nad Sázavou územně shodnou s katastrálním územím Zámek Žďár. Zástavba jakož i většina katastru leží na Moravě, ale severní část vodní nádrže Pilská puvodně náležela k sousedním českým vsím Stržanovu a Polničce. K ...

                                               

Žďár nad Sázavou 3

Žďár nad Sázavou 3 - Stalingrad je místní část města Žďáru nad Sázavou bez vlastní samosprávy. Čtvrť vznikla jako obytné zázemí pro zaměstnance nově vzniklých Žďárských strojíren a sléváren ŽĎAS – založených v roce 1952. Byla zvolena lokalita s p ...

                                               

Žďár nad Sázavou 4

Žďár nad Sázavou 4 – U prumyslové školy je místní část bez vlastní samosprávy města Žďár nad Sázavou. Jedná se o poměrně novou výstavbu panelových a cihlových vícepodlažních domu vystavěných v letech 1970-1980. Na území této části se nachází poli ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →