★ Free online encyclopedia. Did you know? page 253

                                               

Židovský hřbitov v Arnoltově

Židovský hřbitov v Arnoltově se nachází zhruba 500 metru jihozápadně od vsi Arnoltov, která je součástí města Březová, v remízku na kraji lesa. Pohřebiště se rozkládá na ploše 1888 m 2 a je ohraničeno žulovými sloupky, které v minulosti držely pl ...

                                               

Židovský hřbitov v Krásné Lípě

Židovský hřbitov v Krásné Lípě se nachází ve Slavkovském lese v zaniklé obci Krásná Lípa přibližně 9 km jižně od Sokolova, 5.5 km jižně od Březové v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. Leží ve svahu pod lesem mimo hlavní zástavbu zaniklé obce, v ...

                                               

Březová nad Svitavou-Dlouhá

Březová nad Svitavou-Dlouhá je železniční zastávka ve vesnici Česká Dlouhá, součást města Březová nad Svitavou na železniční trati Česká Třebová – Brno.

                                               

Modré loubí

Modré loubí bylo ocelová konstrukce zakrývající jednu část Pražské třídy v Českých Budějovicích. Vzniklo v souvislosti s výstavbou dnešního Pražského sídliště. Bylo postaveno v roce 1975 dle návrhu architektu Aloise Hlouška a Ladislava Konopky. J ...

                                               

Židovský hřbitov v Českém Dubu

Židovský hřbitov v Českém Dubu existoval od 18. století a zanikl po zabrání Českého Dubu roku 1938 Německem. Na puvodním místě na okraji města při ulici Řídícího učitele Škody zanikl beze zbytku. Materiál ze zničeného hřbitova byl užit na dlážděn ...

                                               

Křížová cesta (Deštné v Orlických horách)

Křížová cesta v Deštném v Orlických horách na Rychnovsku se nachází na jihozápad od obce v části Dříš, na úbočí vrchu Plasnický Špičák ve stráni nad říčkou Bělá.

                                               

Křížová cesta (Studánka)

Křížová cesta ve Studánce se nachází přibližně 800 metru východně od obce Chábory v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastru Domašína, který je administrativně částí města Dobrušky.

                                               

Dobřichovice (nádraží)

Dobřichovice je železniční stanice, která se nachází ve městě Dobřichovice v okresu Praha-západ ve Středočeském kraji. Stanice leží na dvoukolejné elektrizované celostátní dráze č. 171 Praha – Beroun – Plzeň, která je součástí 3. tranzitního žele ...

                                               

Křížová cesta (Cetviny)

Křížová cesta v Cetvinách na Českokrumlovsku vede od kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na jihovýchod přibližně 1.5 km podél státní hranice po úbočí vrchu Na Čepici ke kapli Panny Marie Lurdské.

                                               

Židovský hřbitov v Úbočí

Židovský hřbitov v Úbočí se nachází 150 m jihozápadně od okraje vesnice Úbočí, části obce Dolní Žandov. Je situován v lese vlevo od silnice III. třídy 21213 vedoucí na západ k Dolnímu Žandovu. Přístup je pěšinou podél Hradního rybníku. Hřbitov by ...

                                               

Křížová cesta (Dubá)

Zaniklá Křížová cesta v Dubé na Českolipsku se nacházela přibližně 2 kilometry severně od centra města, v lese ve skalách v Kopřivovém dole, poblíž odbočky ze Studeného dolu.

                                               

Frenštát pod Radhoštěm (nádraží)

Frenštát pod Radhoštěm je železniční stanice na východním okraji stejnojmenného města. Leží na neelektrizované jednokolejné trati Ostrava – Valašské Meziříčí.

                                               

Křížová cesta (Frýdek-Místek)

Křížová cesta byla postavena v letech 1876 – 1877. Tvoří ji 14 zděných výklenkových kapliček postavených do kruhu kolem baziliky. Výjevy jednotlivých zastavení křížové cesty z pálené hlíny jsou dílem mnichovské Mayerovy školy. Mezi VII. a VIII. z ...

                                               

Synagoga Heřmanuv Městec

Synagoga Heřmanuv Městec je bývalá synagoga, nacházející se v Havlíčkově ulici 809 v Heřmanově Městci v okresu Chrudim v Pardubickém kraji. Synagoga, spolu s areálem židovského ghetta je zapsána v seznamu kulturních památek České republiky.

                                               

Dobrotice (železniční zastávka)

Dobrotice je železniční zastávka na trati 303 otevřená v roce 1882. V zastávce se neprodávají jízdenky, odbavení probíhá ve vlaku. Nachází se v Dobroticích, což je část obce Holešov. Nachází se mezi zastávkou Jankovice a stanicí Holešov. V této z ...

                                               

Holýšov (hradiště)

Místo, kde se hradiště nachází, mívalo pomístní jméno U Zámku nebo Zámka a podle pověsti na něm stával středověký hrad. Dochované pozustatky opevnění jsou pravěkého puvodu. Do osmdesátých let dvacátého století z lokality pocházely pouze nálezy at ...

                                               

Podražnice (hradiště)

Podražnice je pravěké hradiště nad stejnojmennou vesnicí u Horšovského Týna v okrese Domažlice. Nachází se na kopci nad severovýchodním okrajem vesnice a jeho pozustatky jsou chráněny jako kulturní památka ČR.

                                               

Festivalpark

Festivalpark je multifunkční areál s plochou 40 hektaru ležící na ploše bývalého vojenského letiště v Hradci Králové. Základní část areálu pojme až 40 tisíc návštěvníku, 20 tisíc stanu a má více jak 10 tisíc parkovacích míst. V případě potřeby lz ...

                                               

Zichpil

Lidé, především Židé, se lokalitě začali poprvé usazovat na konci 17. století, ovšem označení Zichpil je starší. V této době se čtvrť nacházela za městem, resp. za částí zv. Starý Humpolec, a tak zde až do přelomu 17. a 18. století nebyla souvisl ...

                                               

Bürgles

Bürgles je označení pro zaniklý opevněný objekt, snad tvrz, který stával na nevýrazném pahorku v bažinách a slepých ramenech Ohře, asi pul kilometru od Skalky. Na nedaleké vyšší ostrožně byl později vybudován hrad Skalka, zřejmě nástupce tohoto o ...

                                               

Dřenice (hradiště)

Dřenice jsou pozustatky pravěkého hradiště nebo opevněného středověkého objektu u stejnojmenné vesnice v okrese Cheb. Nachází se na ostrožně nad levým břehem vodní nádrže Jesenice na západním okraji vesnice. Jeho pozustatky jsou chráněné jako kul ...

                                               

Podhrad (zámek)

Přesná vnitřní struktura tvrze není známá, nicméně se dá podle umístění arkýře předpokládat, že v patře se nacházeli pokoje majitelu. Před palácem a věží se nacházelo nádvoří a areál byl obehnán hradební zdí. V 17. století přibližně kolem roku 16 ...

                                               

Skalka (tvrz, okres Cheb)

Skalka je zaniklá tvrz, která stávala na levém břehu Ohře, na jih od Skalky, místní části Chebu. Patrně se jednalo o nástupce hradu Skalka. Dnes se místo nachází pod hladinou vodní nádrže Skalka.

                                               

Plchuvky (železniční zastávka)

Plchuvky je železniční zastávka, která se nachází u vesnice Plchuvky, v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Zastávka leží na jednokolejné elektrizované celostátní dráze č. 026 Velký Osek - Choceň.

                                               

Nový židovský hřbitov v Chodové Plané

Nový židovský hřbitov v Chodové Plané, založený roku 1890, leží v ulici vedoucí na jih od zámku a starého židovského hřbitova necelých 200 m jižně od komunálního hřbitova na pozemkové parcele číslo 296 / 1 na katastrálním území městysu Chodová Pl ...

                                               

Starý židovský hřbitov v Chodové Plané

Starý židovský hřbitov v Chodové Plané, založený nejspíše v poslední čtvrtině 17. století, ale doložený až v první polovině století osmnáctého, leží v bývalém zámeckém parku v Chodové Plané u cesty vedoucí z parkoviště od restaurace ve skále pod ...

                                               

Chotěbuz (železniční zastávka)

Chotěbuz je železniční zastávka a odbočka na severním okraji obce Chotěbuz v okrese Karviná. Leží na dvojkolejných elektrizovaných železničních tratích Bohumín - Čadca a Ostrava-Svinov - Český Těšín.

                                               

Chýnov (hradiště)

Chýnov je z písemných pramenu známé raně středověké hradiště, které v jedenáctém a dvanáctém století sloužilo jako jedno z center přemyslovské hradské soustavy.

                                               

Synagoga v Ivanovicích na Hané

Husuv sbor je puvodní klasicistní synagoga neznámého stáří v centru města Ivanovice na Hané, zbudovaná bývalou židovskou obcí. Prvním dokladem o existenci templu je na plánku městečka z roku 1727. Za druhé světové války, byla tato synagoga vydran ...

                                               

Horní Hoštice (tvrz)

Tvrz byla postavena v období kolonizace Jesenicka ve druhé polovině 13. století. První zmínka o ní pochází z roku 1376, kdy je jako majitel zmiňován Konrád z Hoštic. Kdy tvrz zanikla není známo. Roku 1536, kdy je statek převáděn k Pačkovu, se uvá ...

                                               

Jihlavské terasy

Jihlavské terasy je komplex budov v Jihlavě mezi ulicemi Havlíčkova a Srázná. V letech 1801–1811 zde stála továrna na výrobu sukna Johanna Tosta. V roce 1851 na jejím místě vznikla tabáková továrna, až do 30. let 20. století firma přistavovala no ...

                                               

Kaple Jména Panny Marie (Sněžník)

Kaple byla vystavěn v secesním slohu z nadace hraběte Františka Thuna a jeho manželky v roce 1910. Návrhy kaple, včetně jejího vybavení, vypracovala podmokelská stavební firma Putz&amp,Weber. Ve druhé dekádě 21. století o její obnovu usiluje obča ...

                                               

Jimramov (nádraží)

V 19. století docházelo na Vysočině k modernizaci silniční sítě, neboť v mnoha obcích byla přeprava závislá především na formanství. To se nevyhnulo ani Jimramovu, odkud zdejší formané jezdívali do Brna a Vídně. Díky formanství pak bohatl i městy ...

                                               

Křížová cesta (Jiříkov)

Křížová cesta v Jiříkově na Děčínsku se nachází v centru obce u kostela svatého Jiří. Byla vystavěna podél ohradní zdi bývalého hřbitova. Je v pořadí pátou křížovou cestou ze čtrnácti ve Šluknovském výběžku.

                                               

Kadaň-Prunéřov

Kadaň-Prunéřov je železniční stanice na území obce Prunéřov, místní části města Kadaně. Leží na dvoukolejné elektrizované trati 140. Nádražní budova není v současné době přístupná.

                                               

Kadaňské mosty

Město Kadaň je od počátku své historie neoddělitelně spjato s řekou Ohří, která jím protéká. Potřeba překračovat řeku z jednoho břehu na druhý vytváří samostatnou kapitolu městských dějin, totiž dějin kadaňských brodu a mostu.

                                               

Židovský hřbitov v Kasejovicích

Židovský hřbitov v Kasejovicích se nachází asi 200 m za severním okrajem města Kasejovice na mírném návrší s názvem Na stráži, odkud je výhled po kraji a kam vede polní cesta. První zmínka o hřbitově pochází již z roku 1669, během 18. století se ...

                                               

Kojetín (hrad)

Archeologický pruzkum zjistil osídlení lokality od mladší doby kamenné až do středověku. Předpokládá se, že sídlo podobné hradu zde nechal vystavět Havel Drastila z Kojetína, jenž je zmiňován roku 1429. Tento husita podnikal ve 20. letech 15. sto ...

                                               

Synagoga v Koryčanech

Synagoga v Koryčanech je bývalý židovský templ, jenž stojí v dnešní Masarykově ulici ve městě Koryčany jako č.p. 688, asi 100 m severovýchodně od náměstí. Synagoga byla postavena v druhé polovině 18. století na místě starší budovy. Po požáru v ro ...

                                               

Kostelec u Jihlavy (hrad)

O historii hradu nemáme mnohem písemných zpráv. Založen byl pravděpodobně někdy ve 13. století. V letech 1360-1366 se po něm píší Oldřich a Mikuláš Hamrové z Kostelce, takže v této době stál. Navíc roku 1364 je jako majitel uváděn Havel z Pacova, ...

                                               

Židovský hřbitov v Křinci

Židovský hřbitov v Křinci se nachází asi 1.5 km na západ od náměstí v městysu Křinec a asi 300 m jihozápadně od vrcholu kopce Chotuc, při pokračování Chotucké ulice vedoucí pod jižním svahem vrchu směrem na Mečíř, po níž je též přístupný.

                                               

Křížová cesta 21. století (Kuks)

Křížová cesta 21. století se nachází nedaleko obce Stanovice, dva kilometry západně od barokního areálu v Kuksu. Soubor soch je nazýván "Příběhem utrpení a nadějí člověka".

                                               

Kuks (zámek)

S výstavbou lázní se započalo v roce 1692, kdy Kuks vlastnil hrabě František Antonín Špork. V roce 1695 byly zprovozněny a v roce 1710 došlo k přestavbě jedné z dřevěných lázeňských budov na kamennou zámeckou budovu. V roce 1711 u něj bylo vystav ...

                                               

Mattoniho vila

Vila Mattoni je vila v severní části bývalého lázeňského města Lázně Kyselka, v Karlovarském kraji. Dum byl postaven v roce 1868 a stal se sídlem podnikatele s minerální vodou, Heinricha Mattoniho. Vila je památkově chráněna a patří mezi nejznámě ...

                                               

Křížová cesta (Lhenice)

Křížová cesta má čtrnáct zděných výklenkových kapliček. Spojuje obecní hřbitov s kaplí u studánky v Brabcích. První kapličku nechal v Brabcích zbudovat v letech 1865 - 1866 lhenický lékař František Nemastil na památku své zemřelé dcery. Rod Nemas ...

                                               

Staré Město (Liberec)

Liberec I-Staré Město je část města Liberec. Nejde jen o bezprostřední centrum města, ale i tzv. Zahradní město, vilovou čtvrť vystavěnou převážně Němci na přelomu 19. a 20. století hlavně v okolí ulic Husova, Masarykova a Horská.

                                               

Liteň (nádraží)

Liteň je úvraťová dopravna D3 na jednokolejné regionální železniční trati 172 Zadní Třebaň – Lochovice. Je situována v obvodu městyse Liteň na adrese Nádražní 105.

                                               

Areál Pode Zděmi Liteň

Areál Liteň je označení pro objekty zrušeného Odborného učiliště v Litni v okrese Beroun. Areál je situován na severním okraji městyse Liteň v ulici Pode Zděmi.

                                               

Židovský hřbitov v Lovosicích

Židovský hřbitov v Lovosicích se nachází v západní části města Lovosice, jakožto součást komunálního hřbitova v Teplické ulici. Jde o v pořadí druhý židovský hřbitov, který byl založen v letech 1871 až 1872. V roce 1938 byl poškozen nacisty a pos ...

                                               

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Horní Maxov)

Již na přelomu 19. a 20. století si obyvatelé Horního Maxova přáli mít v obci vlastní kostel, za tím účelem vytvořili spolek pro výstavbu kostela. Jejich touha mohla být naplněna až o deset let později. Stavbu svěřili staviteli Josefu Turnwaldovi ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →