★ Free online encyclopedia. Did you know? page 245                                               

Malachovské predhorie

Nachází se ve východním výběžku pohoří, v blízkosti Banské Bystrice. Navzdory tomu, že je plošně nejmenším podcelkem pohoří, jeho hranice jsou poměrně těžko identifikovatelné. Obklopuje ho z východu Bystrické podolie, podcelek Zvolenské kotliny, ...

                                               

Nitrianská niva

Nitrianska niva leží v střední části Podunajské pahorkatiny a tvoří pás území v povodí řeky Nitra a jejích přítoku. Vede od Bánovcu nad Bebravou a Partizánskeho přes Topolčany a Nitru po severní okraj Nových Zámku. V severní polovině na jihozápad ...

                                               

Oslianská kotlina

Oslianska kotlina je geomorfologický podcelek Hornonitrianské kotliny na středním Slovensku. Nachází se v povodí řeky Nitry v jižní části okresu Prievidza na severním okraji okresu Partizánske.

                                               

Prievidzská kotlina

Nachází se v její centrální části, v povodí řeky Nitra a Handlovka v okrese Prievidza. Sousedí s Lúčanskou Fatrou na severu, na severovýchodě s pohořím Žiar a jeho podcelky Vyšehrad a Horeňovo, východně navazuje Handlovská kotlina a jižněji polož ...

                                               

Rázdiel

Podcelek zabírá celou severovýchodní část pohoří. Na západě s ním sousedí Nitrianska pahorkatina, o něco severněji Nitrianská niva oba podcelky Podunajské pahorkatiny, na severu leží rovinatá Oslianská kotlina, nejjižnější část Hornonitrianské ko ...

                                               

Rovne (podcelek)

Rovne jsou geomorfologický podcelek pohoří Žiar, asi 10 km severozápadně od Kremnice. Má podobu horských luk s horským hřbetem s nevýraznými výškovými rozdíly.

                                               

Sitnianska vrchovina

Podcelek zabírá centrální a jižní část Štiavnických vrchu a v rámci pohoří sousedí na východě se Skalkou na severozápadě s Hodrušskou hornatinou. Jižním směrem leží Ipelská pahorkatina, patřící do Podunajské pahorkatiny, jihovýchodním směrem nava ...

                                               

Skalka (podcelek)

Podcelek zabírá východní část Štiavnických vrchu a v rámci pohoří sousedí na západě s Hodrušskou hornatinou a Sitnianskou vrchovinou. Jižním směrem leží Krupinská planina s podcelky Bzovícka pahorkatina a Závozská vrchovina, na východě je Pliešov ...

                                               

Sliačska kotlina

Podcelek zabírá západní, nejrovinatější část Zvolenské kotliny, mezi městy Banská Bystrica a Zvolen. Na západě sousedí Turovské predhorie podcelek Kremnických vrchu, jižní okraj vymezuje Lomnianska vrchovina, patřící pohoří Javorie. Východním smě ...

                                               

Turovské předhuří

Nachází se v jihovýchodní části pohoří a poměrně plynule se svažuje do údolí Hronu. Zvolenská kotlina a její podcelky Bystrické podolie a Sliačska kotlina sousedí na východě, Javorie svojí Lomnianskou vrchovinou a Pliešovská kotlina na jihovýchod ...

                                               

Vysoký Vtáčnik

Podcelek zabírá nejvyšší, severozápadní část Vtáčnika a v rámci pohoří sousedí na jihovýchodě s Nízkym Vtáčnikem. Severní a západní hranici vymezuje Hornonitrianska kotlina s podcelky Handlovská, Prievidzská a Oslianska kotlina. Jihozápadním směr ...

                                               

Závozská vrchovina

Podcelek zabírá severní, nejvyšší část Krupinské planiny. Severovýchodním směrem leží Javorie s podcelky Javorianska hornatina a Lomnianska vrchovina, ze severozápadu území ohraničuje Pliešovská kotlina. Na západě se Závozské vrchoviny krátkým ús ...

                                               

Zobor (geomorfologický podcelek)

Zobor je geomorfologický podcelek pohoří Tribeč. Leží v jeho jižní části a zasahuje na území města Nitra. Nejvyšší vrchol Žibrica dosahuje 617 m n. m.

                                               

Zvolenská pahorkatina

Podcelek zabírá centrální část Zvolenské kotliny a z velké části ho obklopují právě podcelky vlastní geomorfologické jednotky. Na západě leží Sliačska kotlina, severně a severovýchodně navazuje Bystrická a Ponická vrchovina, východním směrem na k ...

                                               

Župkovská brázda

Podcelek zabírá jižní část Vtáčnika, především v povodí Novobanského potoka a říčky Klak. Západně leží Tribeč s podcelkem Rázdiel a Pohronský Inovec s podcelky Vojšín a Velký Inovec. Jižně je údolí Hronu, které odděluje Štiavnické vrchy a podcele ...

                                               

Rajeckolesnianska dolina

Rajeckolesnianska dolina je údolí v Lúčanské Malé Fatře, nedaleko od obce Rajecká Lesná, přibližně 6 km jižně od Rajce. Protéká jí potok Lesnianka. Údolí se táhne od obce Rajecká Lesná jihovýchodním směrem v délce asi 6 km až po hřeben Lúčanské M ...

                                               

Višňovská dolina

Višňovská dolina je údolí v Lúčanské Malé Fatře, nedaleko obce Višňové, asi 10 km jihovýchodně od města Žilina. Protéká jí potok Rosinka. Údolí je tvořeno především dolomity, a v minulosti zde byly pokusy o těžbu zlata. Údolí je známé především s ...

                                               

Stráňavská dolina

Stráňavská dolina je údolí v Lúčanské Malé Fatře, nedaleko od obce Stráňavy, přibližně 13 km východně až jihovýchodně od města Žilina. Protéká jí Stráňavský potok a je dlouhá asi 4 km. Údolí je tvořeno především dolomity, jejichž těžba poznamenal ...

                                               

Štefanová (Vrátna dolina)

Štefanová je osada ve Vrátné dolině v Malé Fatře. Tato bývalá pastýřská osada spadá administrativně do obce Terchová. Rozprostírá se pod masivem Boboty a Velkým Rozsutcem v samém závěru Vrátné doliny v části Nová dolina. Je vyhledávaným turistick ...

                                               

Americké náměstí

Americké náměstí je náměstí a dopravní křižovatka v Bratislavě. Nachází se ve Starém Městě a spojuje ulice Špitálská, Mickiewiczova, Májkova, Odborářské náměstí a nedaleko se nachází Floriánske náměstí. Mezi nejvýznamnější objekty patří rohová bu ...

                                               

Františkánské náměstí (Bratislava)

Na náměstí se nachází významné památky: Jezuitský kostel Nejsvětějšího Spasitele. Maxmiliánova fontána. Františkánský klášter s kostelem Zvěstování Páně, postavený na konci 13. století. V budově č. p. 7 sídlí divadlo GUnaGU. Mariánský sloup na Fr ...

                                               

Hlavní náměstí (Bratislava)

Hlavní náměstí v Bratislavě je veřejné prostranství, které vytváří centrální náměstí na Starém Městě v hlavním městě Slovenska v Bratislavě, jde o jedno z nejznámějších zdejších náměstí. Nachází se v centru města vedle Františkánského náměstí, me ...

                                               

Hodžovo náměstí (Bratislava)

Hodžovo náměstí v Bratislavě je jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství ve slovenské metropoli. Náměstí se nachází na Starém Městě, na jeho severním okraji, kde se v dobách středověku nacházely hradby města. Pojmenováno bylo podle slovens ...

                                               

Hviezdoslavovo náměstí (Bratislava)

Hviezdoslavovo náměstí je v Bratislavě jedno z nejznámějších náměstí. Nachází se v centru města, má podlouhlý tvar – vlastně tak střed města dělí na dvě části. Spojuje tzv. Nový most a Slovenské národní divadlo. Na náměstí se nachází pěší zóna s ...

                                               

Náměstí Ľudovíta Štúra

Náměstí Ľudovíta Štúra je náměstí v Bratislavě v městské části Staré Mesto v blízkosti dunajského nábřeží. Nachází se mezi ulicemi Mostová, Rázusovo nábřeží a Vajanského nábřeží. Mezi významné objekty patří sídlo Slovenské filharmonie Reduta, Est ...

                                               

Primaciální náměstí

Primaciální náměstí v Bratislavě je jedním z nejznámějších bratislavských náměstí. Nachází se zhruba mezi Náměstím SNP a Hlavním náměstím.

                                               

Trnavské mýto

Trnavské mýto, v minulosti Námestie Františka Zupku, je duležitý dopravní uzel a křižovatka v Bratislavě v městské čtvrti Nové Mesto. Kdysi se tu nacházelo tržiště, které bylo v 60. letech 20. století v dusledku plánované výstavby přesunuto na Mi ...

                                               

Župní náměstí

Župní náměstí je náměstí ve Starém Městě v Bratislavě. Nachází se v blízkosti Kapucínské ulice, Náměstí SNP a Obchodní ulice. V roce 2006 bylo kompletně zrekonstruované spolu s ostatními ulicemi v historickém centru a při této příležitosti zde by ...

                                               

Ulička (přítok Uhu)

Ulička je říčka v severovýchodní části Slovenska, na území okresu Snina. Je to pravostranný přítok Uhu s délkou 28km. Je tokem VII. řádu.

                                               

Hrabství Durham

Hrabství Durham je ceremoniální hrabství v regionu severovýchodní Anglie. Sídelním městem je Durham, zatímco největším je Darlington, který je na samotném hrabství administrativně nezávislý, stejně jako města Hartlepool a Stockton-on-Tees. Region ...

                                               

Surrey

Surrey je hrabství rozkládající se v jihovýchodní Anglii. Sousedí s hrabstvími Sussex, Kent, Hampshire, Berkshire a regionem Velký Londýn. Patří do spolku tzv. Home Counties, což jsou hrabství, která leží okolo Londýna.

                                               

West Midlands (hrabství)

West Midlands je anglické metropolitní hrabství v středozápadní Anglii. Žije zde přibližně 2.92 milionu obyvatel, největší městem je Birmingham, další velká města jsou Wolverhampton a Coventry. Celé hrabství má vysoký stupeň urbanizace a je do zn ...

                                               

Durham

Durham je malé město a hlavní centrum City of Durham, metropolitního distriktu v anglickém hrabství Durham. Je známé svou normanskou katedrálou a hradem. Město je sídlem Durhamské univerzity a jejích kolejí. Nedaleko centra města se nachází vězení.

                                               

Cumberland

Cumberland je historická oblast na severozápadě Anglie, do roku 1974 byl jedním z tradičních hrabství. Měl rozlohu 3938 km² a zhruba 300 000 obyvatel, hlavním městem bylo Carlisle.

                                               

East Midlands

East Midlands je jeden z 9 regionu, nejvyšších správních celku Anglie, a zahrnuje východní část oblasti Midlands. Skládá se z hrabství Derbyshire, Leicestershire, Rutland, Northamptonshire, Nottinghamshire a větší části Lincolnshire. Nejvyšším bo ...

                                               

Jihovýchodní Anglie

Jihovýchodní Anglie je jedním z 9 regionu, nejvyšších správních celku Anglie. Tento region byl vytvořen roku 1994. Zahrnuje hrabství Berkshire, Buckinghamshire, East Sussex, Hampshire, Isle of Wight, Kent, Oxfordshire, Surrey a West Sussex. Nejvy ...

                                               

Jihozápadní Anglie

Jihozápadní Anglie je jeden z 9 regionu, nejvyšších správních celku Anglie. Rozlohou jde o největší z regionu, který se rozkládá od Gloucestershire a Wiltshire až po Cornwall a Isles of Scilly. Velikost oblasti demonstruje například fakt, že seve ...

                                               

Severovýchodní Anglie

Severovýchodní Anglie je jeden z 9 regionu, nejvyšších správních celku Anglie. Zahrnuje oblasti hrabství Northumberland, Durham, Tyne a Wear a část North Yorkshire. Nejvyšším bodem regionu je Cheviot, v Northumberlandu s výškou 815 m. Region má n ...

                                               

Severozápadní Anglie

Severozápadní Anglie je jedním z 9 regionu, nejvyšších správních celku Anglie. Počet obyvatel regionu je 6 853 200 a zahrnuje hrabství Cumbria, Lancashire, Velký Manchester, Merseyside a Cheshire. Nejvyšším bodem regionu je Scafell Pike v Cumbrii ...

                                               

Východní Anglie

Východní Anglie je jeden z 9 regionu, nejvyšších správních celku Anglie. Zahrnuje oblasti hrabství Essex, Hertfordshire, Bedfordshire, Cambridgeshire, Norfolk a Suffolk. Počet obyvatel regionu, podle výsledku sčítání obyvatel z roku 2001, byl 5 3 ...

                                               

West Midlands (anglický region)

Region West Midlands je jeden z 9 regionu, nejvyšších správních celku Anglie. Zahrnuje západní polovinu oblasti tradičně nazývané Midlands. Region je geograficky ruznorodý od městských aglomerací v centru oblasti až po venkovská hrabství Shropshi ...

                                               

Yorkshire a Humber

Yorkshire a Humber je jeden z 9 regionu, nejvyšších správních celku Anglie. Zahrnuje většinu historického hrabství Yorkshire a severní část Lincolnshire, která byla v letech 1974 až 1996 částí Humberside. Počet obyvatel regionu byl v roce 2006 5 ...

                                               

Birmingham

Birmingham je město a distrikt v metropolitním hrabství West Midlands. Svým významem je všeobecně považován za druhé hlavní město Velké Británie. Město získalo vážnost jako hnací síla prumyslové revoluce ve Velké Británii. Tento fakt se odrazil v ...

                                               

Bradford

Bradford je centrem metropolitního distriktu City of Bradford v hrabství West Yorkshire. Město má 293 717 obyvatel a celý distrikt 485 000 obyvatel. Spolu s předměstími se jedná o v pořadí 11. největší obvod Anglie.

                                               

Carlisle (Anglie)

Carlisle je město na severozápadě Anglie, jde o největší sídlo na území hrabství Cumbria. Nachází se 16 kilometru od hranic se Skotskem. Je součástí nemetropolitního obvodu City of Carlisle a je administrativním centrem tohoto celku i Cumbrie. Je ...

                                               

Coventry

Coventry je město a metropolitní distrikt v anglickém hrabství West Midlands. V roce 2013 mělo Coventry 329 810 obyvatel a je tak desátým největším městem Anglie, třináctým městem Velké Británie a po Birminghamu druhé v Midlands. Nachází se 153 k ...

                                               

Derby

Derby je město v anglickém regionu East Midlands. Rozkládá se na březích řeky Derwent a je obklopeno hrabstvím Derbyshire. Podle výsledku sčítání z roku 2001 byl počet obyvatel města 233 700.

                                               

Ely

Ely je město nacházející se na východě hrabství Cambridgeshire v regionu Východní Anglie 103 kilometru severovýchodně od londýnského Charing Cross. Město je atraktivní pro velké množství zachovalých historických budov lemujících křivolaké, obchod ...

                                               

Exeter

Exeter byl terčem útoku německého letectva v době druhé světové války, kdy 18 náletu v období mezi lety 1940 až 1942 poškodilo část centra města. V roce 1942 bylo město terčem náletu zápalnými pumami, který byl podniknut jako odveta za nálet RAF ...

                                               

Hereford

Hereford je samostatná obec se statusem města, nacházející se v anglickém regionu West Midlands, poblíž hranice s Walesem na řece Wye. Je hlavním městem hrabství Herefordshire a s počtem obyvatel 50 154 je nejlidnatějším sídlem tohoto hrabství.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →