★ Free online encyclopedia. Did you know? page 223                                               

Podklášterský most

Podklášterský most je most přes řeku Jihlavu v Třebíči, je spojnicí mezi Vnitřním městem a Podklášteřím a Zámostím, resp. mezi Žerotínovým náměstí a Komenského náměstím. Puvodní most byl postaven v roce 1930, v roce 2009 bylo rozhodnuto, že puvod ...

                                               

Červený mlýn

Ve mlýně se vystřídalo množství majitelu i nájemcu. Majitelé: Ferdinand Adam hrabě Kustoš ze Zubří a Lipky - 1727. V. Kubálek. Maxmilián Norbert Krakovský z Kolovrat - zdědil mlýn po svém otci Vilému Albrechtovi. Vilém Albrecht Krakovský z Kolovr ...

                                               

Dědkuv mlýn

Dědkuv mlýn také Dědek, Křížuv nebo Křížový mlýn se nachází na řece Loděnice na katastrálním území Unhoště u obce Malé Kyšice v okrese Kladno. V registru RÚIAN je název Dědkuv mlýn přidělen jakožto uliční název celé cestní síti v oblasti okrouhlé ...

                                               

Nový mlýn

Mlýn je nejstarším mlýnem na Černém potoce, první písemná zpráva o něm je z roku 1636 a jeho majitelkou byla tehdy Sybila Polyxena Elznicová, roz. Čejková z Olbramovic. V roce 1698 je jako vlastník evidována mlynářka Kateřina Feldekovská, v roce ...

                                               

Suchý mlýn

Mlýn patřil až do roku 1675 unhošťské obci. V roce 1800 je zde zmiňován mlynář Konvalinka, jehož pozustalost včetně mlýna šla do dražby roku 1838. V roce 1840 pak ve mlýně hospodařili Jan a Antonín Tyl. Od roku 1857 1870 mlýn vlastnila rodina Boz ...

                                               

Keblanský potok

Keblanský potok je levostranný přítok Svinenského potoka v okresech Český Krumlov a České Budějovice v Jihočeském kraji. Plocha jeho povodí měří 29.7 km².

                                               

Klenský potok

Klenský potok je vodní tok v Jihočeském kraji. Jedná se o levostranný a zároveň o největší přítok Svinenského potoka, ústí do něj za ČOV Trhové Sviny. Pramení cca 1 km jižně od vsi Valtéřov u Benešova nad Černou. Má délku 14.2 km. Je to výrazný a ...

                                               

Svinenský potok

Svinenský potok je potok v Jihočeském kraji, největší přítok řeky Stropnice. Délka Svinenského potoka je 30 km a plocha povodí měří 129.4 km².

                                               

Vrážský potok (přítok Stropnice)

Vrážský potok je menší vodní tok v Novohradském podhuří, levostranný přítok Stropnice v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. Délka toku měří jeden km.

                                               

Kalikovský most (Plzeň)

Kalikovský most je secesní most z roku 1906, překonávající řeku Mži v Plzni. Ve své době byl nejdelším železobetonovým trámovým mostem na území celého Rakouska-Uherska.

                                               

Bažný rybník

Bažný rybník je název vodní plochy, která se nachází na jihozápadním okraji jihočeských Purkartic, nedaleko prumyslové zóny Písek. Rybník má oválný charakter, který jde od severovýchodu po jihozápad. Je napájen nepravidelnou stružkou z jihozápadu ...

                                               

Kamenitý rybník

Kamenitý rybník je vodní plocha nacházející se severozápadně od Písku na bezejmenném levostranném přítoku Jiheru. Je jedním ze soustavy rybníku, které se na tomto potoce nachází. Kamenitému rybníku předchází Zálesný rybník a dále po toku je to To ...

                                               

Pěník

Pěník je rybník na potoce Jiher v Písku. Má protáhlý tvar orientovaný východo-západním směrem o délce asi 100 m a šířce 17 m. Napájí ho od západu potok Jiher, který přitéká od severozápadu. Hráz je umístěna na východní straně a její hranu tvoří b ...

                                               

Topělecký rybník

Topělecký rybník je název vodní plochy typu rybník nacházející se v katastru města Písku na bezejmenném levostranném přítoku Jiheru. Je napájen několika potoky: od západu jedním z Kamenitého rybníka, od východu od silnice Písek-Topělec, a od seve ...

                                               

Zálesný rybník

Zálesný rybník se nachází v katastrální území Písek na bezejmenném přítoku Jiheru. Jedná se o druhý rybník od pramene, tohoto potoka. Prvním je Krašovický rybník, druhým Zálesný a třetím Kamenitý. Rybník je trojúhelníkového tvaru. Hráz se nachází ...

                                               

Vladař (hradiště)

Hradiště Vladař v okrese Karlovy Vary je jedním z největších keltských hradišť na území Čech. Tato opevněná sídelní aglomerace zažívala rozkvět v 5.–4. stol. př. n. l. Kolem roku 200 př. n. l. byl vývoj násilně přerušen událostmi doprovázenými ni ...

                                               

Svatý Jan t. Krsovice

Svatý Jan nebo též Krsovice jsou malá vesnice, část obce Chlístovice v okrese Kutná Hora. Nacházejí se asi 4.5 km na jihozápad od Chlístovic. Je zde evidováno 21 adres. Trvale zde žije 26 obyvatel. Vesnice leží v katastrálním území Kralice o výmě ...

                                               

Bedrč

Bedrč je vesnice, část okresního města Benešov. Nachází se na severovýchodě Benešova. V roce 2009 zde bylo evidováno 47 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 89 obyvatel. Bedrč leží v katastrálním území Benešov u Prahy o výměře 40.24 km².

                                               

Boješice

Boješice je malá vesnice, část města Mirovice v okrese Písek. Nachází se asi 2.5 km na sever od Mirovic. Je zde evidováno 30 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 43 obyvatel. Boješice je také název katastrálního území o rozloze 2.42 km 2.

                                               

Boušice

Boušice je část okresního města Benešov. Nachází se na východě Benešova. V roce 2009 zde bylo evidováno 12 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 33 obyvatel. Boušice leží v katastrálním území Benešov u Prahy o výměře 40.24 km².

                                               

Červený Dvur (Benešov)

Červený Dvur je část okresního města Benešov. Nachází se na východě Benešova. V roce 2009 zde bylo evidováno 6 adres. Červený Dvur leží v katastrálním území Benešov u Prahy o výměře 40.24 km².

                                               

Dlouhé Pole

Dlouhé Pole je část okresního města Benešov. Nachází se na východě Benešova. V roce 2015 zde bylo evidováno 58 adres. Dlouhé Pole leží v katastrálním území Benešov u Prahy o výměře 40.24 km².

                                               

Doubravice (Sedlčany)

Doubravice je část města Sedlčany v okrese Příbram. Nachází se asi dva kilometry jižně od Sedlčan. V roce 2011 zde trvale žilo 46 obyvatel. Doubravice leží v katastrálním území Doubravice u Sedlčan o rozloze 3.77 km².

                                               

Dul (Sedlice)

Dul je místní část obce Sedlice a náleží do katastrálního území Mužetice. Nachází se pět kilometru severovýchodně od Sedlice mezi Mužeticemi a Lomem. Je rozložena na mírném jihovýchodním svahu kopce Chlum v nadmořské výšce 499 m. V roce 2011 zde ...

                                               

Kakovice (Mirovice)

Kakovice je malá vesnice, část města Mirovice v okrese Písek. Nachází se asi 2 km na jih od Mirovic. Je zde evidováno 14 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 26 obyvatel. Kakovice je také název katastrálního území o rozloze 1.59 km 2.

                                               

Kostelní Střimelice

Kostelní Střimelice je vesnice v okrese Praha-východ, je součástí obce Stříbrná Skalice. Nachází se asi 3.6 km na severozápad od Stříbrné Skalice. Na jihu leží kopec Chlum. Je zde evidováno 142 adres.

                                               

Libíň

Libíň je část města Sedlčany v okrese Příbram. Nachází se asi 3.5 km na jih od Sedlčan. Částí města protéká Libíňský potok. Prochází zde silnice II / 105. Je zde evidováno 36 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 109 obyvatel. Libíň je také název ka ...

                                               

Lučkovice

Lučkovice je vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nachází se asi 3 km na severozápad od Mirotic. Je zde evidováno 57 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 45 obyvatel. Lučkovice je také název katastrálního území o rozloze 4.9 km 2.

                                               

Mariánovice

Mariánovice je část okresního města Benešov. Nachází se na jihu Benešova. V roce 2009 zde bylo evidováno 15 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 26 obyvatel. Mariánovice leží v katastrálním území Benešov u Prahy o výměře 40.24 km². Zajíždí sem link ...

                                               

Mužetice

Mužetice jsou osada v blízkosti Sedlice v okrese Strakonice. Leží asi tři kilometry severovýchodně od Sedlice. V roce 2011 zde trvale žilo šedesát obyvatel.

                                               

Ohař (Mirovice)

Ohař je malá vesnice, část města Mirovice v okrese Písek. Nachází se asi 3.5 km na sever od Mirovic. Je zde evidováno 16 adres. V roce 2011 zde trvale žili dva obyvatelé. Ohař je také název katastrálního území o rozloze 4.01 km 2. V katastrálním ...

                                               

Oříkov

Oříkov je osada ležící ve Středočeském kraji, v okrese Příbram, a je částí města Sedlčany, od kterého leží asi 5 km západním směrem. Oříkov má vlastní stejnojmenné katastrální území o výměře 254.7 ha. Je rozložen v protáhlém údolí u Oříkovského p ...

                                               

Plíškovice

Plíškovice je malá vesnice, část města Mirovice v okrese Písek. Nachází se asi 1 km na západ od Mirovic. Prochází zde silnice I / 19. Je zde evidováno 31 adres. V roce 2011 zde trvale žilo osmdesát obyvatel. Plíškovice je také název katastrálního ...

                                               

Ráztely

Vesnice Ráztely je část města Mirovice v Jihočeském kraji, v okrese Písek, na hranici se Středočeským krajem, 3 km západně od Mirovic. Je zde evidováno 26 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 29 obyvatel.

                                               

Řeteč

Řeteč je malá vesnice, část města Mirovice v okrese Písek. Nachází se asi 4.5 km na sever od Mirovic. V roce 2011 zde trvale žilo 28 obyvatel. Řeteč leží v katastrálním území Ohař o výměře 4.01 km².

                                               

Sochovice

Sochovice je malá vesnice, část města Mirovice v okrese Písek. Nachází se asi 2.5 km na jihozápad od Mirovic. Je zde evidováno 10 adres. V roce 2011 zde trvale žilo osm obyvatel. Sochovice leží v katastrálním území Plíškovice o výměře 5.18 km 2.

                                               

Solopysky (Sedlčany)

Solopysky jsou osada ležící ve Středočeském kraji, v okrese Příbram a spadají pod město Sedlčany, od kterého leží asi 1 km západním směrem. V roce 2011 zde trvale žilo 210 obyvatel.

                                               

Strážovice (Mirotice)

Strážovice je malá vesnice, část města Mirotice v okrese Písek. Nachází se asi 2 km na jihozápad od Mirotic. V roce 2011 zde trvale žilo 49 obyvatel. Strážovice leží v katastrálním území Strážovice u Mirotic o rozloze 2.53 km².

                                               

Třebnice (Sedlčany)

Třebnice je část města Sedlčany v okrese Příbram. Nachází se asi 4.5 km na západ od Sedlčan. Je zde evidováno 78 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 137 obyvatel. Třebnice je také název katastrálního území o rozloze 4.96 km².

                                               

Drahenický Málkov

Drahenický Málkov je vesnice, část města Blatná v okrese Strakonice. Nachází se asi 5.5 km na sever od Blatné. Je zde evidováno 68 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 78 obyvatel. Drahenický Málkov je také název katastrálního území o rozloze 4.67 ...

                                               

Dražejov (Strakonice)

Dražejov je velká vesnice, část okresního města Strakonice, která se skládá ze Starého Dražejova v okolí puvodní návsi a z Nového Dražejova podél silnice Otavská. Nachází se asi 3 km na severozápad od Strakonic. Je zde evidováno 455 adres. V roce ...

                                               

Mlázovy

Mlázovy jsou malá vesnice, část městyse Kolinec v okrese Klatovy. Nachází se asi 2.5 km na severozápad od Kolince. Je zde evidováno 47 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 62 obyvatel. Mlázovy jsou název katastrálního území o rozloze 3.47 km 2.

                                               

Skaličany

Skaličany je malá vesnice, část města Blatná v okrese Strakonice. Nachází se asi 3 km na severovýchod od Blatné. Prochází zde silnice II / 175. Je zde evidováno 45 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 126 obyvatel. Předsedou osadního výboru je Václ ...

                                               

Virt

Virt je část okresního města Strakonice ve východním výběžku katastrálního území Střela. Urbanisticky propojuje Dražejov s Novým Dražejovem a místní část Střela rozděluje na dvě části. Virt se nachází se asi 2.5 km na západ od Strakonic. Prochází ...

                                               

Alexovice

O vzniku Alexovic neexistují žádné písemné zprávy, vesnice je však určitě mladší než sousední Němčice, z jejichž katastru byly vyčleněny. Zakladatelem Alexovic byl nejspíše zeman Alexa, ale ani o jeho puvodu nejsou v historických pramenech zprávy ...

                                               

Budkovice (Ivančice)

První osídlení na území této vesnice bylo patrně již mezi lety 1800–1500 př. n. l., což dokazují vykopávky únětické a věteřovské kultury. První písemná zmínka pochází z roku 1235. Od roku 1625 patřily Budkovice ke krumlovskému panství. Ve středov ...

                                               

Dolní Smržov

Dolní Smržov je vesnice, část města Letovice v okrese Blansko. Nachází se asi 5.5 km na sever od Letovic, na toku potoka Zavadilky. Je zde evidováno 61 adres. Trvale zde žije 114 obyvatel. Dolní Smržov leží v katastrálních územích Bahna o rozloze ...

                                               

Hájek (Tišnov)

Hájek je vesnice, část města Tišnov v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nachází se v Boskovické brázdě, asi 4.5 km na severovýchod od Tišnova. Žije zde 49 obyvatel. Roku 2009 zde bylo evidováno 29 adres. Hájek leží v katastrálním území Há ...

                                               

Hrubšice

Hrubšice jsou vesnice, část města Ivančice v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nacházejí se asi 5.5 km na západ od Ivančic, v Boskovické brázdě, na okraji přírodního parku Střední Pojihlaví. Žije zde 238 obyvatel. Roku 2009 zde bylo evido ...

                                               

Chlum (Letovice)

Chlum je malá vesnice, část města Letovice v okrese Blansko. Nachází se asi 6 km na sever od Letovic. Prochází zde silnice II / 368. Je zde evidováno 31 adres. Trvale zde žije 88 obyvatel. Chlum leží v katastrálním území Chlum u Letovic o rozloze ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →