★ Free online encyclopedia. Did you know? page 21                                               

DragonFly BSD

DragonFly BSD je svobodný UN*Xový operační systém vytvořený Mattem Dilonem v roce 2003 jako fork operačního systému FreeBSD 4.8., jako reakce na nově připravovanou podporu multiprocessingu ve FreeBSD 5. Dillon, v té době dlouholetý vývojář FreeBS ...

                                               

FreeDOS

FreeDOS je operační systém pro počítače kompatibilní s IBM. Z webových stránek FreeDOSu: FreeDOS je volný DOS-kompatibilní operační systém pro kompatibilní systémy IBM PC. FreeDOS je složen z mnoha ruzných, oddělených programu, které se chovají j ...

                                               

Haiku (operační systém)

Vývoj započal v roce 2001 poté, co BeOS koupil Palm, Inc a posléze ukončil vývoj. Systém byl zpočátku vyvíjen pod názvem OpenBeOS, v roce 2004 byl projekt přejmenován na Haiku, protože ochranné známky na BeOS má stále Palm. Projekt si rychle získ ...

                                               

KolibriOS

KolibriOS je freeware operační systém s monolitickým preemptivním, real-time jádrem, videoovladači pro 32bitové x86 architektury počítaču, vyvinutý a udržovaný KolibriOS projektovým týmem. KolibriOS je k dispozici v polštině, němčině a ruštině. J ...

                                               

OpenIndiana

OpenIndiana je operační systém unixového typu pro platformy x86 a SPARC. Vychází z operačních systému OpenSolaris a illumos, nástupcu Solarisu. Je zveřejněn především pod licencemi CDDL a GNU GPL. Jako přednastavené prostředí pracovní plochy použ ...

                                               

ReactOS

ReactOS je open-source operační systém, který má za cíl kompletní binární kompatibilitu s aplikacemi a ovladači pro Windows NT 5.x a novější, přičemž je postaven na designu Windows XP / 2003. V současné době je ReactOS ve stavu alfa verze. ReactO ...

                                               

Syllable (operační systém)

Syllable je svobodný operační systém pro platformu 5x86. Je založen na tehdy stagnujícím a dnes již mrtvém operačním systému AtheOS. Systém je sice napsán od základu, ale v určitých ohledech se podobá BeOS a AmigaOS. Cílem vývojářu je vytvořit je ...

                                               

Cwm (správce oken)

cwm je správce oken pro prostředí X Window System. Je vyvíjen primárně jako součást operačního systému OpenBSD, ve kterém nahradil v roli přednastaveného správce oken program wm2, ale existují jeho porty pro jiné unixovité operační systémy, mj. p ...

                                               

Ghidra

Ghidra je svobodný nástroj pro softwarové reverzní inženýrství vyvinutý puvodně v utajení americkou Národní bezpečnostní agenturou. Jeho grafické uživatelské rozhraní je naprogramováno v Javě s pomocí knihovny Swing, zatímco samotný dekompilátor ...

                                               

Munin (software)

Munin je software pro monitorování sítě, monitorování systému a monitorování aplikací. Je napsán v Perlu na tvorbu vizualizací dostupných přes webové rozhraní používá RRDTool. Je určený pro operační systémy unixového typu a uvolněný pod licencí G ...

                                               

The Open Group

The Open Group je prumyslové konsorcium sponzorované společnostmi IBM, Sun, HP, Hitachi, Fujitsu, NASA, NEC, Capgemini a dalšími. Jeho funkcí je zejména nastavení technologicky neutrálních otevřených standardu ve výpočetní technice. Vzniklo v dob ...

                                               

Open Software Foundation

Open Software Foundation je společnost, která byla založena roku 1988, aby vytvořila otevřený standard pro operační systém Unix. OSF vznikla na popud Armanda Stettnera z firmy DEC, který uspořádal setkání pro několik vybraných prodejcu unixových ...

                                               

Protokoly a architektura pro X Window System

X Window System je v informatice síťově transparentní grafické uživatelské rozhraní pro rastrové displeje. Vznikl jako součást projektu Athena na Massachusettském technologickém institutu v roce 1984.

                                               

Správce oken

Správce oken je v informatice označení pro specializovaný počítačový program, který se stará o umístění a vzhled oken programu běžících uvnitř grafického uživatelského rozhraní. Správce oken komunikuje s uživatelem, jeho spuštěnými aplikacemi a s ...

                                               

Wmctrl (program)

Wmctrl je unixový program umožňující interakci se správcem oken. Nemá grafické rozhraní, je ovládán pomocí příkazové řádky daného systému, a je proto vhodný pro psaní skriptu. Autorem je Tomáš Stýblo.

                                               

X display manager

X display manager je v grafickém systému X Window System proces, který umožňuje přihlášení uživatele z lokálního počítače nebo přes počítačovou síť. Zobrazí uživateli grafickou přihlašovací obrazovku, do které se vkládá uživatelské jméno a heslo. ...

                                               

X PixMap

XPM je počítačový formát souboru pro ukládaní rastrové grafiky. Formát XPM je grafický formát založený na ASCII textu, který je masivně využíván v grafickém prostředí X Window System. První verze XPM vznikla v lednu 1989. Má velmi jednoduchou tex ...

                                               

X Window System core protokol

X Window System core protokol je základním protokolem X Window System, který je síťovým okenním systémem užívaným k tvorbě grafického uživatelského rozhraní pro Unix a další operační systémy. X Window System je postaven na modelu klient-server: s ...

                                               

Xterm

xterm je standardní unixový emulátor terminálu pro X window system. Uživatel muže mít naráz spuštěno mnoho ruzných instancí xtermu na jedné obrazovce, některé z nich poskytují nezávislý vstup / výstup z procesu běžících v něm. xterm vznikl ještě ...

                                               

Nový královský palác

Nový královský palác je výraz, který se někdy používá pro soubor budov v západní části Pražského hradu, zvnějšku sjednocené za císařovny Marie Terezie pod jednotnou fasádu.

                                               

Korčula

Korčula je ostrov v Jaderském moři, spadající pod chorvatskou Dubrovnicko-neretvanskou župu. Ostrov má rozlohu 279 km 2 - je 46.8 km dlouhý a v pruměru 7.8 km široký. Leží blízko Dalmátského pobřeží. Se svými 16138 obyvateli je druhým nejlidnatěj ...

                                               

Lastovo

Lastovo je chorvatský ostrov v Jaderském moři, asi 14 km jižně od Korčuly. Na ostrově se nachází vesnice Lastovo s asi 450 obyvateli a menší sídla Uble, Pasadur, Zaklopatica, Skrivena Luka a Lučica. Od roku 2006 je Lastovo spolu s přilehlými ostr ...

                                               

Mljet

Mljet je ostrov v Jaderském moři, který administrativně patří k Dubrovnicko-neretvanské župě v Chorvatsku. Má rozlohu necelých 100 km². Ostrov je 37 km dlouhý a široký maximálně 3 km. Na ostrově žije 1089 obyvatel v několika osadách, z nichž nejv ...

                                               

Obchodní blok

Obchodní blok je typ mezivládní dohody, často součást regionální mezivládní organizace, kde jsou obchodní bariéry mezi členskými státy redukovány nebo zrušeny.

                                               

Komise Africké unie

Komise Africké unie, též nazývaná Africká komise, je výkonný orgán Africké unie. Plní funkci stálého sekretariátu a koordinuje přípravy zasedání AU. Má celkem 10 členu - každá z pěti oblastí Afriky jmenuje dva komisaře - ti mají čtyřletý obnovite ...

                                               

Mírová a bezpečnostní rada

Mírová a bezpečnostní rada je orgánem Africké unie. Institucionalizuje a nahrazuje dřívější Mechanismus prevence, usměrňování a řešení konfliktu založený na 29. zasedání hlav státu a vlád OAJ v Káhiře v roce 1993. Snad největší výzvou pro Africko ...

                                               

Shromáždění hlav státu Africké unie

Shromáždění hlav státu Africké unie je nejvyšším orgánem Africké unie. Sdružuje hlavy státu a vlád členských zemí a schází se jednou ročně. Usnesení se přijímají aspoň dvoutřetinovou většinu hlasu. Shromáždění má 9 základních úkolu: Monitoruje im ...

                                               

Infernum

"Capricornus" – bicí 1994–1996. Grzegorz Jurgielewicz "Anextiomarus" – komponista, vokály, kytara 1992–2004 ex-Graveland. "Charon" – bicí 2002–2009. "Rob Darken" – syntezátor 1993–1996. "Necromanticus" – kytara 2002–2009.

                                               

Čch’-lie-ťiao

Čch’-lie-ťiao je ostrov v Hongkongu, zvláštním správním území Čínské lidové republiky. Jedná se o poměrně malý ostrov o ploše necelých 14 čtverečních kilometru. Od roku 1998 je na něm mezinárodní letiště Hongkong, které jej skoro celý zabírá. Je ...

                                               

Hongkong (ostrov)

Hongkong je jeden z ostrovu Hongkongu, zvláštní oblasti Čínské lidové republiky. S rozlohou 80.4 kilometru čtverečního je druhým největším hongkongským ostrovem po ostrově Lantau. Je historickým, politickým i hospodářským jádrem Hongkongu. Žije z ...

                                               

Ja-li čou

Ja-li čou je jeden z ostrovu v Hongkongu, zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky. Má rozlohu 1.3 čtverečního kilometru a žije na něm přes 86 tisíc obyvatel, což z něj dělá s hustotou kolem 67 tisíc osob na kilometr čtvereční jeden z nej ...

                                               

Lantau

Lantau Island je největší ostrov Hongkongu. Má rozlohu 147 km² a žije na něm asi 45 000 obyvatel. Hustota obyvatel okolo 300 lidí na čtvereční kilometr je na hongkongské poměry nízká. Lantau bývá nazýván "plíce Hongkongu" pro zachovanou puvodní v ...

                                               

Vlajka Bonairu

Vlajka Bonairu je vlajkou jednoho ze tři ostrovu Karibského Nizozemska, které ale užívá jako celek nizozemskou vlajku. Ostrovy mají statut speciálních municipalit Nizozemska", Karibské Nizozemsko má postavení zvláštního správního obvodu Nizozemsk ...

                                               

Vlajka Saby

Vlajka Saby je vlajkou jednoho ze tři ostrovu Karibského Nizozemska, které ale užívá jako celek nizozemskou vlajku. Ostrovy mají statut speciálních municipalit Nizozemska", Karibské Nizozemsko má postavení zvláštního správního obvodu Nizozemska. ...

                                               

Vlajka Svatého Eustacha

Vlajka Svatého Eustacha je vlajkou jednoho ze tři ostrovu Karibského Nizozemska, které ale užívá jako celek nizozemskou vlajku. Vlajka je tvořena modrým listem, o poměru stran 2:3, s červeným lemem a středovým křížem. Uprostřed je bílý kosočtvere ...

                                               

Velmistři Řádu německých rytířu

Obdobně jako i u jiných rytířských řádu byl řád německých rytířu veden velmistry. Na rozdíl od jiných řádu zde však existoval malý rozdíl v názvu velmistra – zatímco velmistr byl titul většiny ostatních řádu, jmenovala se hlava řádu Německých ryt ...

                                               

Uhříněves (tvrz)

Roku 1233 patřila Uhříněves klášteru svatého Jiří. Ještě ve 13. století ji získali templáři, k roku 1292 je zde doložena jejich komenda. Řád zde vybudoval dvur s tvrzí, která je však poprvé písemně zmíněna až počátkem 15. století. Templářský řád ...

                                               

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 106/20 o protiústavnosti regulace pro maloobchodní prodejny

Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 106 / 20 o protiústavnosti regulace pro maloobchodní prodejny byl vydán 9. února 2021. Ústavní soud jím zrušil bod I. / 1. usnesení vlády ze dne 28. ledna 2021, kterým se do konce nouzového stavu zakazoval prodej a po ...

                                               

Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna je dolní komora parlamentu. Jde o zastupitelský legislativní orgán volený většinou přímo voliči, na rozdíl od horní komory, která je častěji utvářena i jinak. Jde většinou o orgán legislativně a mocensky i politicky rozhodujíc ...

                                               

Správní úřad

Správní úřad je organizační jednotka zřízená zákonem, jejíž pusobnost je stanovena zákonem, která vystupuje navenek prostřednictvím svých orgánu nebo zástupcu, kteří jednají jménem subjektu či za subjekt, jehož je správní úřad organizační součást ...

                                               

Úřad

Úřadem se v českém právu rozumí zpravidla správní úřad. V teorii však muže být obsah tohoto pojmu širší a zahrnovat i další orgány veřejné moci, jako např. policii nebo i soudy.

                                               

Živnostenský úřad

Krajské živnostenské úřady - jsou to odbory krajských úřadu je jich 13 na území hl. m. Prahy živnostenský odbor Magistrátu hl. m. Prahy. Obecní živnostenské úřady - jsou to odbory obecních úřadu obcí s rozšířenou pusobností je jich 205 na území h ...

                                               

Vláda

Vláda, kabinet nebo sbor ministru je nejvyšší ústřední orgán výkonné moci některých zemí, ve federaci to muže také být nejvyšší orgán státu. V moderních demokraciích je přesné vymezení její funkce definováno v ústavním uspořádání, liší se podle n ...

                                               

Kuchyňský kabinet

Jako kuchyňský kabinet se v hovorovém významu označuje jakákoliv skupina duvěrných přátel či společníku, zejména v souvislosti s prezidentem či premiérem dané země. Mimo Spojených státu, kde tento výraz zazněl poprvé již v prosinci 1831 se použív ...

                                               

Vláda národní jednoty

Vláda národní jednoty je široká koaliční vláda, sestávající ze všech či většiny politických stran zastoupených v zákonodárném sboru, ustavovaná obvykle v dusledku mimořádné události, jako je třeba období války či národní krize. V pruběhu válečnýc ...

                                               

Soudy v Praze

Soudy v Praze zahrnují všechny soudy v Česku, které sídlí na území hlavního města Prahy. V moderním slova smyslu vznikly po revolučních událostech 1848, a přestože prošly zajímavým vývojem vzhledem k rustu Prahy i vzhledem ke střídání ruzných rež ...

                                               

Podvracení republiky

Podvracení republiky byl v období komunistického režimu v Československu trestný čin podle § 98 trestního zákona. Podle tohoto paragrafu měl být potrestán ten kdo "z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky provád ...

                                               

Příživnictví

Příživnictví byl trestný čin, za který byli v období komunistického režimu v Československu od roku 1957 postihováni ti, kteří se soustavně vyhýbali "poctivé práci" a dávali se někým vydržovat, nebo si prostředky k obživě opatřovali jiným "nekalý ...

                                               

Rozkrádání

Rozkrádání, plným názvem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, byl trestný čin, který existoval v Československu v letech 1950–1990. Šlo o souhrnné označení jak krádeže, tak zpronevěry i podvodu, které byly spáchány vuči majetku v tzv. ...

                                               

Amanita abrupta

Amanita abrupta je severoamerický a východoasijský zástupce rodu muchomurka, a stejně jako známější zástupci tohoto rodu je jedovatá. Celá je zbarvena do bíla včetně jejího bradavičnatého klobouku a štíhlého třeně.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →