★ Free online encyclopedia. Did you know? page 202                                               

Jakubské náměstí (Brno)

Jakubské náměstí je jedno z brněnských náměstí nacházející se v centru města, na sever od náměstí Svobody. Jeho výraznou dominantou je kostel svatého Jakuba ze 13. století, který zabírá většinu náměstí.

                                               

Kapucínské náměstí (Brno)

Kapucínské náměstí je náměstí v Brně nacházející se v městské části Brno-střed na katastrálním území Město Brno mezi náměstím Zelný trh a ulicemi Masarykovou a Muzejní. Z jižní strany k tomuto malému náměstí trojúhelníkového tvaru přiléhá kapucín ...

                                               

Konečného náměstí

Konečného náměstí je veřejné prostranství v brněnském katastrálním území Veveří, 1.5 km severozápadně od centra města. Vzniklo na začátku 20. století a puvodně náleželo ke katastrálním územím Křížová a Velká Nová Ulice a Červená. Náměstí trojúhel ...

                                               

Malinovského náměstí

Malinovského náměstí je jedním z náměstí ve vnitřním Brně na okružní třídě okolo historického městského jádra. Jeho dominantou je Mahenovo divadlo na severní straně, dále po jeho obvodu stojí budova městského magistrátu, Dum umění města Brna, Pal ...

                                               

Náměstí Míru (Brno)

Náměstí Míru, které se nachází v sedle mezi Kraví horou a Žlutým kopcem, vzniklo ve 20. letech 20. století při výstavbě vilové čtvrti Masarykovy čtvrti, jehož je přirozeným centrem. V roce 1929 sem byla prodloužena tramvajová trať z dříve postave ...

                                               

Moravské náměstí

Moravské náměstí je veřejné prostranství v centru brněnské městské části Brno-střed, rozkládající se na severovýchodním okraji katastrálního území Město Brno. Jeho severní část zabírají dva parky, oddělené tramvajovou a silniční komunikací. Ve vý ...

                                               

Obilní trh

Název náměstí byl od svého počátku několikrát změněn, přičemž k úplné změně názvu došlo třikrát. Mezi lety 1915 a 1918 bylo přejmenováno na Bismarckplatz Bismarckovo náměstí, mezi lety 1946 a 1963 bylo jako Stalingradské náměstí a mezi lety 1963 ...

                                               

Náměstí Republiky (Brno)

Náměstí Republiky je náměstí v Brně, v městské části Brno-sever, v katastru Husovic. Náměstí podlouhlého tvaru vychází z Dukelské třídy na opačném konci je uzavírá Vranovská ulice. Přibližně v puli jej kříží ulice Nováčkova, která jej dělí do dvo ...

                                               

Slovanské náměstí (Brno)

Slovanské náměstí se nachází v brněnské městské části Královo Pole. Bylo pojmenováno na počest všech slovanských národu. Jeho prostřední části vévodí rozsáhlý park obklopený stromovou alejí. Nachází se zde základní škola a gymnázium. Projíždí tud ...

                                               

Náměstí Svobody (Brno)

Náměstí Svobody je hlavní náměstí v Brně v centru historického jádra města. Vzniklo ve 13. století na místě křížení tří obchodních cest a získalo tak zhruba trojúhelníkový tvar. V současnosti do něj ústí 7 ulic. Masarykova ulice od jihu spojuje n ...

                                               

Šilingrovo náměstí

Šilingrovo náměstí je jedno z brněnských náměstí. Nachází se nedaleko centra na spojnici ulic Husova a Pekařská, západním směrem od Zelného trhu. Jeho současný název je odvozen od příjmení brněnského spisovatele Tomáše Šilingera. V minulosti se n ...

                                               

Tomkovo náměstí

Tomkovo náměstí je náměstí v Brně nacházející se v městské části Brno-sever na katastrálním území Husovice mezi ulicemi Provazníkova, Cacovická, Valchařská a Kaloudova.

                                               

Zelný trh (Brno)

Zelný trh je náměstí v Brně v historickém centru města. Náměstí leží ve svahu těsně pod Petrovem, asi 400 metru jižně od centrálního náměstí Svobody, a má přibližně obdélníkový tvar. Většina plochy je po část roku využita jako tržiště, kde se pro ...

                                               

Žerotínovo náměstí (Brno)

Žerotínovo náměstí, pojmenované po Karlu starším ze Žerotína, je náměstí v Brně ležící severně od tramvajové zastávky Česká. Náměstí se nachází na pomezí čtvrtí Brno-město a Veveří, v městské čtvrti Brno-střed. Pudorys náměstí je ve tvaru trojúhe ...

                                               

Havlíčkova kolonie

Havlíčkova kolonie je základní sídelní jednotka v Českých Budějovicích. Je součástí části obce a katastrálního území České Budějovice 6. Nachází se mezi Malší, Mánesovou ulicí U Elektrárny, Mlýnskou stokou a ulicí K. Buriana. Představuje nejhodno ...

                                               

Mladé (České Budějovice)

Mladé je bývalá samostatná obec, dnes součást Českých Budějovic. V roce 2011 mělo 1668 obyvatel podle trvalého bydliště a 1732 obyvatel podle obvyklého pobytu. Stavebně je propojené se ZSJ U Špačku – za hřbitovem, kde počet obyvatel vzrostl z 76 ...

                                               

Nové Hodějovice

Nové Hodějovice jsou bývalá samostatná obec, dnes součást Českých Budějovic 6. Představují největší ves v rámci českobudějovické aglomerace, nově vzniklou ve 20. století. Na rozdíl od ostatních vsí této skupiny též představují jasně ohraničenou s ...

                                               

Alšovo náměstí (Ostrava)

Alšovo náměstí je centrální náměstí v ostravském obvodu Poruba. Náměstí je rozděleno na dvě části, které dělí Hlavní třída. Dominantou náměstí je socha Hutníka od Antonína Ivanského. Na Alšově náměstí se každoročně konají porubské vánoční trhy.

                                               

Jiráskovo náměstí (Ostrava)

Jiráskovo náměstí, lidově Kuří rynek, je menší ostravské náměstí nacházející se poblíž centrálního Masarykova náměstí. Jedná se o prostor ve tvaru čtyřúhelníku ohraničený převážně historickými budovami, z nichž pět je zapsáno jako kulturní památky.

                                               

Michalské náměstí

Michalské náměstí v Ostravě-Michálkovicích se nachází jižně od areálu národní kulturní památky Dolu Michal / Petr Cingr. Má rozlohu bezmála 5.4 ha. Náměstí rozděluje silnice na dvě části. Část první - dopravní obsluhy - je využívána jako konečná ...

                                               

Lobkovická zahrada

Lobkovická zahrada na Malé Straně v Praze je název oplocené zahrady Lobkovického paláce a současně jedné z částí rozsáhlého parkového komplexu vrchu Petřína. V systému ploch městské zeleně patří do I. kategorie parku a je součástí tras cestovního ...

                                               

Park u Petřínské rozhledny

Park u Petřínské rozhledny je park v Praze, který se rozkládá na náhorní plošině Petřína. Rozprostírá se kolem petřínské rozhledny u vnitřní strany gotických hradeb mezi zahradami Velkou strahovskou, Lobkovickou, Seminářskou a Ružovým sadem. Zauj ...

                                               

Petřínské sady

Petřínské sady je souhrnný název pro park na severovýchodním svahu Petřína. Zhruba v místech dnešní lanové dráhy bývala zeď, která oddělovala dvě historické části – Seminářskou zahradu a zahradu Nebozízek. Tyto dvě zahrady jsou pod názvem Park Pe ...

                                               

Seminářská zahrada

Seminářská zahrada je někdejší klášterní zahrada, od roku 1930 veřejně přístupný park na východním svahu Petřína v Praze 1. V horní části zahrady je ukryto malé jezírko. Níže vyvěrá pramen ve studánce zvané Petřínka, v dolní části zahrady se nach ...

                                               

Zahrada Květnice

Květnice je zahrada na náhorní plošině petřínského vrchu v prostoru mezi zbytky barokního opevnění a Hladovou zdí. Rozprostírá se na ploše 1600 m² v nadmořské výšce 320 – 325 m n. m.

                                               

Zahrada Nebozízek

Zahrada Nebozízek je zahrada v pražské části Praha 1 v katastrálním území Malá Strana na svahu Petřína. Rozkládá se na ploše cca 8 hektaru, v nadmořské výšce 320 m n. m. Jako součást Petřínských sadu je chráněna jako kulturní památka České republiky.

                                               

Lesopark Cibulka

Lesopark Cibulka je součástí areálu u bývalé usedlosti Cibulka v Praze-Košířích, jižně nad Plzeňskou ulicí. K lesum u Cibulky s celkovou rozlohou přes 62 ha patří kromě parkově upravené části u usedlosti i dvě méně známé a také méně upravené část ...

                                               

Lesopark Hostivař

Lesopark Hostivař je území s loukami a vzrostlými lesními porosty. Nachází se v Praze na území Hostivaře a tvoří velkou část území Přírodního parku Hostivař-Záběhlice. Lesopark má dvě části: východní a západní.

                                               

Krejcárek (les)

Krejcárek je název nevelkého lesíku, který leží v Praze na severním svahu žižkovského hřebenu táhnoucího se od Vítkova ve směru na východ, mezi Ohradou a Balkánem. Je to jediný les v Praze 3.

                                               

Lesopark Letňany

Puvodně se na celé ploše lesoparku nacházela pole. V roce 1950 bylo v severní části vystavěno 16 budov sloužících jako sklady podniku Rudý Letov. Budovy však byly provizorního charakteru a do roku 1988 jich byla naprostá většina zbourána. Od polo ...

                                               

Les V Panenkách

Na území budoucího lesoparku se po dlouhá léta nacházely orné plochy, jež tradičně zdobily žluté lány řepky olejky. Když však pronájem zemědělských pozemku ve vlastnictví města Prahy po dvaceti letech v roce 2016 skončil, začaly práce na realizac ...

                                               

Lesopark Vinice

Lesopark Vinice je od roku 2007 vytvářený lesopark na území Prahy 9, v lokalitě severně od železniční tratě vedoucí z Prahy do Kolína, mezi Pražským okruhem a ulicí Mladých Běchovic.

                                               

Vinice Máchalka

Pražská vinice Máchalka o rozloze 1.9 ha se nachází na území Vysočan v městské části a obvodě Praha 9, na jižním svahu s pomístním názvem Pod Prosekem. Leží v nadmořské výšce 240 metru a svažitost jejího terénu dosahuje 15 %. V sousedství vinice ...

                                               

Modřanská vinice

Modřanská vinice je viniční trať v pražských Modřanech. Rozkládá se na ploše asi 1.5 hektaru na jihozápadním terasovitém svahu mezi ulicemi Modřanská, Chuchelská a Nad Vinicí v nadmořské výšce 198 až 232 metru. Jedná se o nejjižnější pražskou vinici.

                                               

Vinice Salabka

Salabka je viniční trať v pražské Troji se stejnojmennou usedlostí. Skládá se ze čtyř vinic, první zmínky o její existenci pocházejí z let 1224-1233. V 16. a 18. století se mezi jejími majiteli poprvé objevuje jméno Salaba, nicméně až od 18. stol ...

                                               

Velká Vačeška

Velká Vačeška je zaniklá vinice a usedlost, která stávala jižně pod Rokoskou v pražské Libni a nad rovněž zaniklou vinicí Bulovka. Zanikla v 1. čtvrtině 20. století při výstavbě Nemocnice Na Bulovce. Její rozloha byla 7 jiter polí a 1 jitro vinic ...

                                               

Císařský ostrov

Císařský ostrov je s rozlohou cca 66 ha největší pražský ostrov. Leží na Vltavě na pěší trase ze Stromovky do Troje, v katastrálním území Bubenče, na území městských částí Praha 6 a Praha 7. V jeho západní části se nachází Ústřední čistírna odpad ...

                                               

Dětský ostrov

Dětský ostrov je pražský vltavský ostrov, ležící na katastru Smíchova. Připomíná se již v roce 1355, několikrát v dusledku záplav zmizel. Až do 18. století se jmenoval Maltézský podle majitele, malostranského maltézského kláštera Panny Marie pod ...

                                               

Křižovnický ostrov

Křižovnický ostrov je malý ostrov v Praze pod Karlovým mostem při pravém břehu Vltavy. Ostrov byl značně zmenšen při úpravách Křižovnického náměstí v 19. století. Jižní část ostrova je spojena několika klenutými oblouky s břehem a stojí na něm ně ...

                                               

Petržilkovský ostrov

Petržilkovský ostrov je nejmenší pražský vltavský ostrov. Leží nad Dětským ostrovem na katastru Smíchova. Není veřejně přístupný.

                                               

Ptačí ostrov (Troja)

Ptačí ostrov je malý a doposud oficiálně nepojmenovaný pražský vltavský ostrov o rozměrech cca 60 × 10 m. Nachází se v Praze 6 mezi Císařským ostrovem a zoologickou zahradou, těsně při hranici se sousední městskou částí Praha-Troja. Je tvořen ště ...

                                               

Slovanský ostrov

Slovanský ostrov či Žofín je vltavský ostrov v Praze. Nachází se při pravém novoměstském břehu vedle Masarykova nábřeží, mezi Národním divadlem a Jiráskovým náměstím. Stojí na něm palác Žofín, Šítkovská vodárenská věž, částečně budova Spolku výtv ...

                                               

Střelecký ostrov

Střelecký ostrov je vltavský ostrov v Praze. Leží zhruba uprostřed řeky a je spojen s oběma břehy mostem Legií. Katastrálně patří celý ke Starému Městu. Jeho výměra činí asi 2.5 ha, délka asi 480 metru a šířka v nejširším místě, u mostu Legií, ko ...

                                               

Blahotice

Blahotice jsou vesnička v okrese Kladno, jedna z deseti částí města Slaný. Leží v údolí Červeného potoka asi 2.5 km východně od Slaného, prochází jimi silnice I / 16, která spojuje Slaný a Velvary. V roce 2011 zde trvale žilo 23 obyvatel. V Blaho ...

                                               

Dolín

Dolín je vesnice v okrese Kladno, dnes jedna z deseti částí města Slaný. Ves leží asi 3 km severovýchodně od Slaného na horní hraně návrší nad údolím Byseňského potoka. V roce 2011 zde trvale žilo 354 obyvatel.

                                               

Kvíc

Vesnice Kvíc je částí města Slaný v okrese Kladno. Leží od něj asi 2 km na jihozápad, dále od Slaného než jeho sesterská ves Kvíček. V roce 2011 zde trvale žilo 462 obyvatel.

                                               

Kvíček

Vesnice Kvíček je částí města Slaný v okrese Kladno. Leží od něj asi 2 km na jihozápad, směrem od Slanému před sesterskou vsí Kvíc. V roce 2011 zde trvale žilo 711 obyvatel.

                                               

Netovice

Netovice jsou nevelká vesnice, tvořící jednu z deseti částí města Slaný v okrese Kladno. Od Slaného jsou Netovice vzdáleny asi 2¼ km jižním směrem. V roce 2011 zde trvale žilo 39 obyvatel. Netovice se rozkládají v mělkém údolí, které se od Těhule ...

                                               

Želevčice

Želevčice jsou vesnice ležící v údolí Byseňského potoka zhruba 3 km ssv. od Slaného v okrese Kladno. Tvoří jednu z deseti částí města Slaný. V roce 2011 zde trvale žilo 115 obyvatel. Nachází se zde areál firmy LINET, která vyrábí zdravotnické vyb ...

                                               

Turistická značená trasa 0005

Trasa vychází od Zoologické zahrady v Troji směrem k řece Vltavě, kde se stočí na západ a až do Kralup nad Vltavou vede po pravém břehu řeky Vltavy, přičemž většina trasy vede bezprostředně po břehu řeky nebo nejvíce několik metru od ní. Výjimkou ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →