★ Free online encyclopedia. Did you know? page 189                                               

Mamiellophyceae

Mamiellophyceae je třída zelených řas nově vyčleněná z parafyletických prasinofyt na základě molekulárně-biologických fylogenetických analýz. Jedná se o jednobuněčné vodní řasy. Zpravidla žijí v mořích, ale existují i sladkovodní druhy. Zploštělé ...

                                               

Mesostigmatophyceae

Mesostigmatophyceae je třída zelených řas nově vyčleněná z parafyletického oddělení Charophyta na základě molekulárně-biologických fylogenetických analýz. Jedná se o vodní řasy. Jednu vývojovou linii Mesostigmatales tvoří řasy jednobuněčné, volně ...

                                               

Nephroselmidophyceae

Nephroselmidophyceae je třída zelených řas nově vyčleněná z parafyletických prasinofyt na základě molekulárně-biologických fylogenetických analýz. Jedná se o jednobuněčné vodní řasy. Zpravidla žijí v mořích, ale je znám i sladkovodní druh Nephros ...

                                               

Pedinophyceae

Pedinophyceae je třída zelených řas, dříve řazených mezi Trebouxiophyceae, Chlorellales. Jedná se o jednobuněčné řasy žijící ve vodě, případně v pudě. Nesouměrné elipsoidní buňky, často zploštělé, jsou 2.5 až 10 μm dlouhé, s pruměrem 1 až 4.5 μm. ...

                                               

Porostovky

Ulvophyceae je třída především mořských zelených řas, alternativně však muže být řazena do třídy zelenivky. Někteří autoři naopak rozšiřují pojetí Ulvophyceae a řadí do nich i třídy Cladophorophyceae, Bryopsidophyceae, Dasycladophyceae a Trentepo ...

                                               

Šroubatka

Šroubatka je rod vláknitých zelených řas pojmenovaných podle charakteristického uspořádání chloroplastu do šroubovice. Šroubatky patří do třídy spájivek, pro kterou je společný charakteristický druh pohlavního rozmnožování, tzv. spájení. Šroubatk ...

                                               

Trebouxiophyceae

Trebouxiophyceae dříve Pleurastrophyceae je třída zelených řas. Jsou jednobuněčné nebo vláknité s polysacharidovou buněčnou stěnou. Bičíkaté vegetativní stélky se vubec nevyskytují. Rozmnožují se zpravidla nepohlavně zoosporami, někdy i pohlavně. ...

                                               

Trentepohliophyceae

Trentepohliophyceae je třída zelených řas, v některých případech však je zařazována dovnitř třídy Ulvophyceae jakožto řád Trentepohliales. Mívají vláknitou stélku s jednojadernými buňkami. Dále se vyznačují neobvykle stavěnými bazálními tělísky b ...

                                               

Trubicovky

Trubicovky je třída zelených řas, v některých případech však je zařazována dovnitř třídy Ulvophyceae jakožto řád Bryopsidales. Mají sifonální mnohojadernou stélku, někdy tvořící jakási nepravá pletiva. Buňky mohou dosahovat velkých rozměru a, aby ...

                                               

Valonia ventricosa

Valonia ventricosa, také známá jako "bublinková řasa", je druh jednobuněčné zelené řasy, která se vyskytuje v tropických a subtropických mořích po celém světě. S pruměrem až pět centimetru je jedním z největších existujících jednobuněčných organismu.

                                               

Zelenivky

Jsou velice ruznorodou skupinou zahrnující jednobuněčné bičíkaté řasy a řasy s kapsální a kokální stélkou, řasy tvořící kolonie, tzv. cenobia, i mnohobuněčné řasy tvořící trichální až heterotrichální stélky. Vegetativní buňky jsou většinou jednoj ...

                                               

Kapradiny

Kapradiny jsou oddělení výtrusných cévnatých rostlin čili kapraďorostu, jehož zástupci jsou hojně rozšířeni po celé Zemi. Současné druhy jsou většinou byliny, ale v některých tropických oblastech rostou i stromovité druhy. Vymřelé stromovité kapr ...

                                               

Prokel

Prokel je stélkatý haploidní útvar v životním cyklu rostlin ze skupiny Pteridophyta. Představuje pohlavní generaci rostliny. Vzniká ze spory, která spadne na zem a vyklíčí v prokel. U kapradin a přesliček je krátkodobého charakteru, vyvíjí se něk ...

                                               

Hlevíky

Hlevíky jsou třída mechorostu, jejíž zástupci v sobě spojují primitivní a vývojově pokročilé znaky. Z evolučního hlediska velmi zajímavá skupina. Patří do bezcévných rostlin.

                                               

Játrovky

Játrovky jsou stélkaté zelené rostliny, jedny z nejstarších a vývojově nejpuvodnějších suchozemských rostlin. Latinský název je odvozen podle zástupcu rodu Marchantia, patrně nejhojnějších játrovek na Zemi. Z řady dnes již zastaralých názvu, kter ...

                                               

Mechy

Mechy, Bryophyta, ale také Musci či Muscophyta) jsou výtrusné rostliny, u kterých nejsou plně vyvinuté cévní svazky a gametofyt výrazně převládá nad sporofytem. Podle tradičního systému se společně s hlevíky a játrovkami řadily do oddělení mechor ...

                                               

Rokytotvaré

Řád obsahuje cca 40 rodu s více než 4000 druhy, což z něj činí nejpočetnější řád mechu. Mechy řádu rokytotvaré se vyskytují v mnoha ruzných biotopech celého světa, jejich puvod spadá do období třetihor. Primární lodyhy jsou plazivé, zpeřeně nebo ...

                                               

Krytosemenné

Krytosemenné je botanické oddělení řazené do říše rostlin. Název je odvozen od skutečnosti, že vajíčka jsou ukryta v semeníku, a tak se semena nachází v plodu vzniklém ze stěny semeníku. Vznikly asi v triasu nebo juře, dnes jsou dominantní skupin ...

                                               

Nahosemenné

Nahosemenné rostliny jsou tradičním označením pro skupinu semenných rostlin, do které patří jehličnany, cykasy, jinany a liánovcotvaré rostliny. Pojmenovány jsou na základě rysu, kterým jsou charakteristickéː vajíčko rostlin nahosemenných totiž n ...

                                               

Jahodník velkoplodý

Jahodník velkoplodý je pěstovaný druh vzniklý křížením, kulturní kříženec dvou jiných druhu jahodníku. Byl vyšlechtěn v roce 1766 zahradníkem francouzského krále Ludvíka XV. Antoniem Duchesneem. Ze všech 43 popsaných druhu rodu jahodník jsou zřej ...

                                               

Calicophoron daubneyi

Calicophoron daubneyi je druh motolice, která parazituje v předžaludcích, slezu a tenkém střevu domácích ale i volně žijících přežvýkavcu. Vývoj probíhá přes jednoho mezihostitele – vodního plže z čeledě Lymnaeidae a Planorbidae.

                                               

Miracidium

Miracidium je první larvální stádium motolic v jejich složitém vývojovém cyklu. Miracidium se vyvíjí ve vajíčku produkovaném dospělými motolicemi. Vajíčka se mohou vyvíjet již v hostiteli nebo častěji až po vyloučení do vnějšího prostředí. Postup ...

                                               

Redie

Redie je vývojové stádium motolic nacházející se v mezihostitelském plži. Vzniká uvnitř sporocysty z germinálních buněk. Jakmile redie dozrají, opouštějí sporocystu a migrují do hepatopankreatu plže, kde se živí tkáňovou tekutinou. Na rozdíl od s ...

                                               

Střevní motolice

Střevní motolice je fylogeneticky nesourodá skupina motolic, jež parazitují ve střevech definitivního hostitele. Uvádí se, že více než 70 druhu střevních motolic muže parazitovat u člověka. Střevní motolice u lidí jsou morfologicky ruznorodí para ...

                                               

Kruhovky

Kruhovky je řád tasemnic, tedy živočichu z kmene ploštěncu, které parazitují na obratlovcích včetně člověka. Jedná se o nejpočetnější řád tasemnic.

                                               

Taeniidae

Taeniidae je čeleď kruhovkovitých tasemnic s dvouhostitelským cyklem. Jedná se o parazity suchozemských savcu, kde predátor je definitivní hostitel a kořist mezihostitel. Čeleď čítá řadu medicínsky a veterinárně významných druhu tasemnic členěnýc ...

                                               

Myxobakterie

Myxobakterie jsou skupina převážně pudních δ-proteobakterií. Myxobakterie mají v porovnání s ostatními bakteriemi velmi velký genom obsahující přibližně 9–10×10 6 páru nukleotidu. Myxobakterie se po substrátu pohybují klouzavým pohybem. Typicky t ...

                                               

Acinetobacter baumannii

Acinetobacter baumannii je multirezistentní gramnegativní kmen bakterie, vyskytující se zcela běžně v přírodě ve vodě, pudě, či v zdravotnických zařízeních. Pro zdravého člověka nepředstavuje zdravotní nebezpečí, u oslabených, či starých jedincu ...

                                               

Carsonella ruddii

Carsonella ruddii je endosymbiotická proteobakterie s jedním z nejmenších známých genomu ze všech buněčných organismu. Carsonella ruddii žije uvnitř těla určitého druhu mer, drobného hmyzu. Má jen 159 662 páru bází a jejich genom je složen pouze ...

                                               

Haemophilus influenzae

Mezi hlavní faktor virulence patří pouzdro, které zvyšuje invazivitu H.influenzae. Za rozvoj zánětu je zodpovědný endotoxin Lipopolysacharid LPS. Pomocí pilu a adhezinu je schopný adherovat na sliznice. IgA proteáza štěpí IgA slizniční protilátky.

                                               

Stenotrophomonas maltophilia

Stenotrophomonas maltophilia je aerobní, nefermentativní, gramnegativní bakterie. Je to nepříliš častý bakteriální patogen lidí zpusobující obtížně léčitelné infekce. Puvodně byl pojmenován Bacterium bookeri, následně přejmenován na Pseudomonas m ...

                                               

Prochlorococcus

Prochlorococcus je rod velmi malých mořských sinic, které uvnitř svých buněk obsahují pro sinice neobvyklý chlorofyl b. Řadí se k fotosyntetizujícímu mořskému pikoplanktonu. Je to pravděpodobně nejrozšířenější fotosyntetizující organismus na Zemi ...

                                               

Anabaena

Anabaena je rod vláknitých sinic, které se vyskytují ve vodě jako součást planktonu. Jeho zástupci jsou známí fixátoři vzdušného dusíku, a některé druhy vstupují do symbiotických svazku s rostlinami. Jsou také producenty neurotoxinu, což muže pus ...

                                               

Jednořadka

Jednořadka je rod sinic, které tvoří kulovité nebo beztvaré kolonie složené z vláken ružencovitých buněk v rosolovitém obalu. Umí fixovat dusík. Tvoří akinety. V pudě většinou kolonie není příliš výrazná, ale po dešti se zformuje v nápadnou slizo ...

                                               

Drkalka

Drkalka je rod sinic z řádu Oscillatoriales. Jeho zástupci se vyznačují vláknitými stélkami, u nichž buňky přechází jedna v druhou bez výrazných zúžení vlákna. Netvoří heterocyty a dělí se binárně, a to v jedné rovině. Zásobní látkou je sinicový ...

                                               

Spirulina

Spirulina jsou vzplývavé vláknité sinice s cylindrickými buňkami. Vlákna jsou stočena v levotočivou šroubovici. Vyskytují se převážně v tropických a subtropických jezerech s vysokým pH a koncentracemi uhličitanu a hydrogenuhličitanu. A. platensis ...

                                               

ABC transportér

ABC transportér, též ABC pumpa či ABC transportní protein, je souhrnné označení pro obrovské množství ruzných transmembránových proteinu schopných aktivně přenášet ruzné látky dovnitř či ven přes membránu za spotřeby ATP. Představují zřejmě nejvě ...

                                               

H+/K+ ATPáza

H + /K + ATPáza je buněčná pumpa nacházející se především na vnitřních stěnách žaludku, mimo to však také v distálním kanálku v ledvinách. Umožňuje aktivní transport vodíkového kationtu ven do lumen žaludku, a to výměnou za kationt draslíku, jenž ...

                                               

MDR1

MDR1 je název genu kódujícího P-glykoprotein. Tento gen kóduje bílkovinu jménem P-glykoprotein, který zajišťuje transport léčiva z mozkomíšní tekutiny a tedy z mozku do krve. Mutace ale blokuje tvorbu P-glykoproteinu a podané léčivo se tedy v moz ...

                                               

Pendrin

Pendrin je membránová buněčná pumpa s 11 transmembránovými řetězci, zejména přenášející jód přes membránu. Je to obvykle chlorido–jodidový, ale také chlorido–hydroxylový a chlorido–bikarbonátový přenašeč aniontu. U člověka se vyskytuje ve štítné ...

                                               

Protonová pumpa

Protonová pumpa je integrální transmembránový protein, který zabezpečuje aktivní transport vodíkového iontu přes buněčnou membránu. V buňce jsou protonové pumpy spojené s udržováním elektrochemického potenciálu na membránách, zajišťují správnou f ...

                                               

Sodno-draselná pumpa

Sodno-draselná pumpa je transmembránový protein pracující jako buněčná pumpa. Spotřebovává ATP, načež několikrát mění svou konformaci a přesouvá ionty sodíku a draslíku přes buněčnou membránu, a to proti koncentračnímu gradientu. Zatímco sodík je ...

                                               

Anaplerotické reakce

Anaplerotické reakce jsou reakcemi, které vytvářejí meziprodukty citrátového cyklu. Kataplerotické reakce tyto meziprodukty spotřebovávají. Příkladem anaplerotické reakce je syntéza oxalacetátu z pyruvátu pomocí pyruvát-karboxylasy: pyruvát + CO2 ...

                                               

Hexokináza

Hexokináza je enzym ze skupiny kináz, který zajišťuje navázání fosfátových skupin na hexózové monosacharidy, jako je glukóza, manóza, fruktóza a další. Je však známa zejména tím, že katalyzuje první krok glykolýzy. Konkrétně provádí fosforylaci g ...

                                               

Fosfolipáza A2

Fosfolipáza A2 je enzym, řazený mezi fosfolipázy, schopný katalyzovat hydrolýzu molekuly glycerofosfolipidu mezi acylovou skupinou a druhým uhlíkem glycerolu. Ke své funkci fosfolipázy A2 vyžadují vápníkové ionty. Fosfolipázy A2 mají významné rol ...

                                               

Fosfolipáza C

Fosfolipáza C je hydrolytický enzym ze skupiny fosfolipáz, který štěpí fosfolipid jménem fosfatidylinositol-4.5-bisfosfát na fosfodiesterové vazbě mezi glycerolem a fosfátovou skupinou. Ve zkumavce štěpí i jiné fosfatidylinositoly. Produktem štěp ...

                                               

Protein teplotního šoku

Protein teplotního šoku je označení pro skupinu proteinu, které zajišťují univerzální stresovou odpověď buněk, například při vystavení buňky vysoké teplotě, extrémnímu pH nebo třeba těžkým kovum. Váží se na nesbalené proteiny, chrání je či pomáha ...

                                               

MTORC2

mTORC2 je proteinový komplex tvořený serin / threoninovou kinázou mTOR. Je necitlivý vuči účinkum rapamycinu a reguluje buněčnou proliferaci, migraci a remodelaci cytoskeletu. Samotný komplex se skládá ze sedmi proteinových podjednotek. Katalytic ...

                                               

Sukcinátdehydrogenáza

Sukcinát dehydrogenáza, též mitochondriální komplex II nebo sukcinát-ubichinon oxidoreduktáza je enzymatický komplex přítomný v mitochondriích eukaryot a v bakteriálních buňkách. Tento komplex katalyzuje oxidaci sukcinátu na fumarát za současné r ...

                                               

MR1

Major histocompatibility complex class I-related gene protein je protein neklasické MHC I třídy, který váže metabolity vitamínu produkované určitými typy bakterií. MR1 interaguje s invariantními buňkami asociovanými se sliznicí.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →