★ Free online encyclopedia. Did you know? page 183                                               

Lišaj paví oko

Lišaj paví oko je motýl z čeledi lišajovitých. Podle zubatých okraju křídel býval v minulosti nazýván také zubokřídlec paví oko. Své druhové jméno získal podle skvrn na spodním páru křídel, které připomínají oka na pavím ocase.

                                               

Lišaj pryšcový

Lišaj pryšcový je noční motýl z čeledi lišajovitých. Na území České republiky patřil ještě ve 20. století k běžným lišajum, v reakci na intenzivní zemědělskou aktivitu a celkovou chemizaci prostředí však jeho četnost klesla. V ČR je chráněn zákon ...

                                               

Lišaj smrtihlav

Lišaj smrtihlav je velký a nápadný motýl z čeledi lišajovitých, jeden z největších motýlu České republiky a Evropy vubec. Díky kresbě na hrudi, připomínající umrlčí lebku, je bezesporu nejznámějším lišajem – zejména v minulosti pověrčiví lidé věř ...

                                               

Lišaj svízelový

Obývá mírné pásmo holarktické oblasti, je široce rozšířen s výjimkou Irska, kde se objevuje jen vzácně. Vyhledává prosluněné luční a stepní biotopy ve středních nadmořských výškách 400 až 600 m n. m.

                                               

Lišaj svlačcový

Lišaj svlačcový je noční motýl z čeledi lišajovitých. Lze se s ním setkat i v České republice, kde je druhým největším lišajem po smrtihlavovi. Lišaj svlačcový je vynikající letec, schopný překonávat i mezikontinentální vzdálenosti.

                                               

Lišaj šeříkový

Lišaj šeříkový se vyskytuje především v Evropě, oblast rozšíření ale zasahuje i do Asie. Obývá krajinu lesostepního charakteru, zahrady, ale i městské parky, rostou-li zde živné rostliny housenek nebo květiny, ze kterých mohou dospělci sát nektar ...

                                               

Lišaj topolový

Lišaj topolový, dříve nazývaný také zubokřídlec topolový je noční motýl z čeledi lišajovitých. Mezi středoevropskými lišaji je neobvyklý svým vzhledem, připomínajícím v klidu suchý list.

                                               

Lišaj vrbkový

Lišaj vrbkový je nápadně zbarvený noční motýl z čeledi lišajovitých, blízký příbuzný lišaje kyprejového. Na území ČR byl ještě v 90. letech 20. století hojný, od počátku 21. století jeho stavy klesají.

                                               

Martináč bukový

Martináč bukový, dříve nazývaný také martináček bukový či paví oko bukové je noční motýl z čeledi martináčovitých, kam patří i největší evropský motýl, martináč hrušňový. Latinské druhové jméno tau přiřadil martináči bukovému přírodovědec Carl Li ...

                                               

Martináč habrový

Martináč habrový, dříve nazývaný také martináček habrový či paví oko habrové je noční motýl, nejrozšířenější zástupce čeledi martináčovitých. Vyskytuje se mimo jiné i na území České republiky, jeho početní stavy však klesají. Podobným, ale mnohem ...

                                               

Martináč hrušňový

Martináč hrušňový, ve starší literatuře někdy také paví oko hruškové je známý a nápadný noční motýl z čeledi martináčovitých. Jedná se o největšího motýla České republiky a Evropy vubec. V ČR je chráněn zákonem a ačkoli na vhodných stanovištích s ...

                                               

Strakáč březový

Strakáč březový je středně velký noční motýl, jediný zástupce čeledi strakáčovitých. Je rozšířen v České i Slovenské republice, jeho housenky se živí listím listnatých stromu. Patří mezi první motýly, kteří na jaře vyletují, není však hojný a jeh ...

                                               

Štětconoš ořechový

Štětconoš ořechový je polyfágní druh nočního motýla z čeledi bekyňovitých. Jedná se o nejběžnějšího štětconoše na území České republiky.

                                               

Štětconoš trnkový

Štětconoš trnkový je nenápadný noční motýl z čeledi bekyňovitých, u kterého se projevuje výrazný pohlavní dimorfismus mezi samečkem a samičkou. Sameček mívá rozpětí křídel až 3 cm, naproti tomu samička má křídla zakrnělá a není schopná letu. Obýv ...

                                               

Nemocnice České Budějovice

Nemocnice České Budějovice je krajské zdravotnické zařízení ve městě České Budějovice. Jedná se o dva komplexy nemocničních budov v ulici B. Němcové v katastru České Budějovice 7 vlastněné akciovou společností Nemocnice České Budějovice a.s. se s ...

                                               

Městská nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava je největší nefakultní nemocnicí v České republice. Poskytuje širokospektrální zdravotní péči pro Ostravu a široké okolí. Péče je realizována jak na lužkových odděleních, tak prostřednictvím ambulantní péče. Od roku 1992 ...

                                               

Sanatorium Běhounek

Sanatorium Běhounek v Jáchymově je funkcionalistická budova vsazená do svahu nad lázeňským územím a je dílem akademického architekta A. Tenzera. Ten je kromě sanatoria Běhounek např. autorem dětské nemocnice Praha – Motol, terasových domu v Praze ...

                                               

Lanová dráha Protěž – Slunečná

Lanová dráha Protěž – Slunečná, zvaná také Lanová dráha Protěž, je čtyřsedačková lanovka v lyžařském centru Janské Lázně ve východní části Krkonoš. Lanová dráha postavená v roce 2004 firmou Doppelmayr slouží pouze v pruběhu zimní lyžařské sezóny ...

                                               

Bohatice (Karlovy Vary)

Bohatice jsou jednou z 15 částí statutárního města Karlových Varu. Bohatice leží na severovýchodě města a jsou ohraničeny řekou Ohří a Jáchymovskou ulicí. V roce 2007 zde podle Radničních listu žilo 2 473 obyvatel ve 436 domech.

                                               

Čankov

Okolí města je známé nálezy hnědého uhlí, ale kvuli nevalné kvalitě a složitým geologickým poměrum jsou zásoby odepsány už od 80. let 20. století. Velký vliv na odpis zásob má ochranné pásmo lázeňských pramenu. V současnosti se těží kaolín asi 1 ...

                                               

Hurky (Karlovy Vary)

Hurky jsou vesnice, část krajského města Karlovy Vary. Nachází se asi tři kilometry na východ od Karlových Varu. Je zde evidováno 77 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 202 obyvatel. Hurky leží v katastrálním území Olšová Vrata o výměře 12.23 km².

                                               

Sedlec (Karlovy Vary)

Sedlec je místní část krajského města Karlovy Vary. Leží na severním okraji Karlových Varu a rozkládá se na bezejmenném návrší, které je obklopeno desítkami rybníku a močálu. Byly vybudovány jako umělá vodní díla nebo vznikaly živelně jako pozust ...

                                               

Stará Role

Stará Role se nachází v prostoru severozápadního okraje města Karlovy Vary, vymezeném železniční tratí Cheb – Karlovy Vary, částečně řekou Rolavou a severozápadní hranicí katastrálního území města Karlovy Vary. Pruměrná nadmořská výška se pohybuj ...

                                               

Tuhnice

Tuhnice je městská čtvrť Karlových Varu na pravém břehu Ohře. Tuhnice je také název katastrálního území o rozloze 1.35 ha. V katastrálním území Tuhnice leží čtyři základní sídelní jednotky Karlových Varu: Pod lesem. Staré Tuhnice. Nové Tuhnice. N ...

                                               

Silnice I/20

Silnice I / 20 je česká silnice I. třídy, jeden z páteřních silničních tahu v zemi. Spojuje města Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Plzeň, Písek a České Budějovice. Po celé délce je po ní vedena evropská silnice E49. Celková délka silnice je 214 ki ...

                                               

Cihelny (Karlovy Vary)

Cihelny je místní část města Karlovy Vary. Leží v malebném údolí řeky Teplé, která se zde pozvolna rozestupuje do technického díla z 30. let 20. století – březovské přehrady. Obec je obklopena lesními komplexy chráněné krajinné oblasti Slavkovský ...

                                               

Počerny

Počerny je vesnice, část okresního města Karlovy Vary. Nachází se asi 4.5 km na západ od Karlových Varu. Prochází zde silnice II / 222. Je zde evidováno 95 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 291 obyvatel. Počerny je také název katastrálního území ...

                                               

Rosnice (Karlovy Vary)

Rosnice se nachází v prostoru severozápadního okraje města Karlovy Vary. Asi 1 km od Staré Role. Okolí tvoří mírně svažité kopce a zemědělské plochy. Severní část zaujímají rozsáhlé lesy.

                                               

Miřetice u Klášterce nad Ohří

Miřetice u Klášterce nad Ohří jsou část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov. Nachází se na východě Klášterce nad Ohří. Prochází zde silnice I / 13. V roce 2009 zde bylo evidováno 1 265 adres. Miřetice u Klášterce nad Ohří je také název kat ...

                                               

Útočiště

Útočiště je vesnice, část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov. Nachází se asi 1.5 km na sever od Klášterce nad Ohří. V roce 2009 zde bylo evidováno 104 adres. Útočiště leží v katastrálním území Klášterec nad Ohří o výměře 9.91 km².

                                               

Koštofrank (Lázně Bělohrad)

Koštofrank, správně latinsky Castellum francum byla puvodně snad dřevěná tvrz, která stávala na místě dnešního zámku v centru města Lázně Bělohrad a byla v době renesanční rozšířena na kamennou stavbu tvrze nebo zámku s bílou fasádou.

                                               

Silnice III/29013

Silnice III / 29013 je pozemní komunikace vedoucí ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje na severu České republiky. Je spojnicí mezi Lužcem, nyní již téměř stavebně splynutým se sousedním Luhem a nedalekou Raspenavou, a Lázněmi Libverdou.

                                               

Silnice III/29015

Silnice III / 29015 je komunikace ve Frýdlantském výběžku v Libereckém kraji. Začíná na křižovatce v Hejnicích, kde ze silnice II / 290 odbočuje jižním směrem navíc také silnice III / 29016. Komunikace III / 29015 odtud pokračuje severovýchodním ...

                                               

Základní škola Lázně Libverda

Základní škola v obci Lázně Libverda je škola určená pro 26 žáku. Ve škole je zavedena výuka cizích jazyku. Budova školy se nachází ve starší zástavbě v horní části obce, tedy mimo lázeňské centrum. Ředitelkou školy je PaedDr. Dana Rozkovcová.

                                               

Jiřího náměstí (Poděbrady)

Jiřího náměstí je hlavní náměstí města Poděbrady. Je pojmenováno po českém králi Jiřím z Poděbrad. Nachází se na západní straně poděbradského zámku. Vede přes něj silnice z Prahy do Hradce Králové, která za náměstím po mostě překonává řeku Labe. ...

                                               

Riegrovo náměstí (Poděbrady)

Riegrovo náměstí se nachází ve městě Poděbrady. Vzniklo na konci 19. století. Od roku 1911 je pojmenováno po českém politikovi Františku Ladislavu Riegrovi. Na náměstí se nachází několik významných budov, například Hotelová škola, Městská spořite ...

                                               

Ale

Ale je označení značně ruznorodé skupiny typu svrchně kvašeného piva. Termín pochází z angličtiny a puvodně označoval pivo vyráběné bez použití chmele. Později se význam slova posunul a dnes označuje v užším slova smyslu skupinu tradičních anglic ...

                                               

Altbier

Alt je svrchně kvašené pivo vyráběné převážně v Německu. Alt znamená starý. Tato piva jsou svrchně kvašená a musí 3–8 týdnu dozrát studeným zráním. Barva bývá většinou dosti tmavá až bronzová, ale nebývá to pravidlem. Pivo je chuťově dosti jemné, ...

                                               

Bock (pivo)

Bock je druh silného piva, obvykle ležáku, puvodem z Německa. Existuje několik druhu bocku, jako například světlý májový bock, dvojitý bock nebo ledový bock. Puvodně se jednalo o tmavé pivo, ale moderní bocky mohou nabývat ruzných odstínu od svět ...

                                               

Čepované pivo

Čepované pivo je pivo, které se do sklenic a džbánku čepuje těsně před konzumací ze sudu nebo tanku. Druhou variantou je pivo prodávané zákazníkum ve skleněných lahvích, plechovkách nebo v lahvích z plastu PET lahve. Čepované pivo se nabízí téměř ...

                                               

Gueuze

Vyrábí se mísením mladého ročního a starého tříročního Lambicu s druhým kvašením v lahvi. Pivní lahve se následně nechají dlouhé měsíce kvasit ve sklepích. Gueuze má typickou zlatavou barvu, jemně perlivou a zároveň nakyslou chuť s lehkým nádeche ...

                                               

India Pale Ale

India Pale Ale je chmelený styl piva v širší kategorii piv zvaných Pale Ale, tedy světlých svrchně kvašených piv. Poprvé byl termín "India Pale Ale" použit v roce 1829 v reklamě vydané v Sydney Gazette a New South Wales Advertiser. Toto pivo se d ...

                                               

Kölsch (pivo)

Kölsch je typ piva, který se vaří v Kolíně nad Rýnem a okolí. Pivo prochází svrchním kvašením a dozrává v chladnu. Má bledou, slámově žlutou barvu a jemnou ovocnou chuť a vuni. Obsahuje méně chmele než jiná německá piva. Obsah alkoholu se pohybuj ...

                                               

Koncentrát piva

Koncentrát piva je pivo s odstraněným podílem vody. Pokusná výroba začala před rokem 1970 v USA a NSR, odkud bylo exportováno do dalších zemí. Přes některé výhody se na trhu tento výrobek u příznivcu piva masivně neprosadil, přesto je stále vyráb ...

                                               

Kouřové pivo

Kouřové pivo je druhem piva, jehož charakteristickým výrobním znakem je sušení sladu nad kouřem ze dřeva či rašeliny. Muže se jednat o pivo jak spodně, tak i svrchně kvašené. Pro tento druh piva je velmi charakteristická "uzená" chuť. Vaří se pře ...

                                               

Lambik

Lambik je typ piva tradičně vařeného v regionu Pajottenland v Belgii a v Bruselu samotném, v pivovaru Cantillon. Na rozdíl od většiny ostatních piv, které jsou kvašena speciálně vyšlechtěnými kvasinkami, je lambik kvašený spontánně. Pivo je vysta ...

                                               

Ležák (pivo)

Ležák je druh piva, který je spodně kvašen a stabilizován při nízkých teplotách. Po procesu kvašení měsíc a déle leží, od toho označení ležák. Stupňovitost má typicky od 8° až 17°. Světlý ležák je nejvíce konzumovaný a komerčně dostupný styl piva ...

                                               

Nealkoholické pivo

Nealkoholické pivo je označení kvašeného nápoje z obilného sladu s nízkým nebo žádným obsahem alkoholu. Ve světě přitom nepanuje jednota v pojmenování tohoto druhu piva ani ve stanovení hranice mezi pivem alkoholickým a nealkoholickým. Např. v US ...

                                               

Pšeničné pivo

Pšeničné pivo je podle platné české legislativy takové, při jehož výrobě byla nejméně jedna třetina z celkového extraktu dodána pomocí pšenice či pšeničného sladu. Například u bavorských pšeničných piv je však pšeničného sladu použito více než 50 ...

                                               

Radler

Radler je typ míchaného nápoje s nízkým obsahem alkoholu, který vzniká smícháním piva a ovocné limonády nebo šťávy. Poměr obou hlavních složek je obvykle 50 %. Nápoj pochází z Bavorska. Obsah alkoholu obvykle nepřesahuje 2.5 %, existují však i vý ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →