★ Free online encyclopedia. Did you know? page 181                                               

Nesteroidní antiflogistikum

Nesteroidní antiflogistika, zkráceně NSA či NSAID, též nesteroidní antirevmatika a nesteroidní protizánětlivé léky, jsou léky s protibolestivým, protihorečnatým a protizánětlivým účinkem. Výraz "nesteroidní" se používá pro rozlišení těchto léku o ...

                                               

Aminopropionitril

Aminopropionitril je organická sloučenina obsahující nitrilovou i aminovou skupinu. Vyskytuje se v přírodě a má využití v biomedicíně.

                                               

Oxytetracyklin

Oxytetracyklin je světle žlutý krystalický prášek bez zápachu. Na vzduchu je stabilní, ale na přímém slunečním světle se rozkládá. V roztocích s pH pod 2 ztrácí svou biologickou aktivitu, v alkalických roztocích se rozkládá. Hydrochlorid, který j ...

                                               

Chlortetracyklin

Chlortetracyklin, též aureomycin či aureocyklin, je širokospektrální antibiotikum ze skupiny základních tetracyklinu. V humánní medicíně se již nepoužívá, ve veterinární medicíně se užívá k léčbě mastitid a poporodních infekcí skotu, infekcí dých ...

                                               

Aorta

Aorta je největší a nejdelší tepna v těle savcu. Rozvádí krev z levé srdeční komory v rámci tzv. velkého tělního oběhu do celého těla pomocí systému větvících se tepen. Aorta se dělí na anatomicky vzestupnou aorta ascendans, aortální oblouk arcus ...

                                               

Arteria hepatica propria

Arteria hepatica propria je jaterní tepna v užším slova smyslu, jedná se o větev jaterní tepny, která dále vysílá větve k žaludku, slinivce břišní a dvanáctníku. Arteria hepatica communis má tři větve – a. cystica, která zásobuje žlučník, a pravo ...

                                               

Hlavopažní kmen

Hlavopažní kmen je tepna, která odstupuje z oblouku aorty a následně se větví na pravou společnou krkavici a pravou tepnu podklíčkovou. Vyskytuje se nejen u savcu, je zmiňován přinejmenším také u ptáku a plazu.

                                               

Krkavice

Krkavice, též karotida či přesněji společná karotida, je největší krční tepna. Levá společná karotida vychází přímo z oblouku aorty, pravá společná karotida vyúsťuje z hlavopažního kmene. Proto je pravá karotida kratší, a to právě o délku hlavopa ...

                                               

Plicní tepna

Plicní tepny jsou párové cévy, které u plazu, ptáku a savcu vychází z plicního kmene a vedou do plic odkysličenou krev. Plicní tepny se nicméně v určité podobě vyskytují i u dvojdyšných ryb a rovněž u obojživelníku. Obojživelníci nemají plicnici ...

                                               

Plicnice

Plicnice, též plicní kmen, je tepna, která vystupuje z pravé srdeční komory a vede odkysličenou krev z tělního oběhu do plic. Větví se na pravou a levou plicní tepnu. Plicnice jako "samostatná plicní tepna odstupující přímo ze srdce" se v evoluci ...

                                               

Podklíčková tepna

Podklíčková tepna je párová tepna, která vede krev do paží a částečně také do krku a hlavy. Levá tepna podklíčková vystupuje z oblouku aorty, pravá tepna podklíčková z hlavopažního kmene. Podklíčkové tepny nejprve stoupají nahoru a následně uhýba ...

                                               

Pupečníková tepna

Pupečníková tepna je párová tepna zásadní pro správný embryonální vývoj placentálních savcu. U savcu s placentou je totiž potřeba céva, která přenáší odkysličenou krev z plodu do placenty. Pupečníkové tepny vychází z levé a pravé vnitřní tepny ky ...

                                               

Dolní dutá žíla

Dolní dutá žíla, je hlavní žíla přivádějící do srdce odkysličenou krev z dolní poloviny těla, tj. z dolních končetin, z pánve a dutiny břišní. Vzniká spojením společných kyčelních žil, probíhá retroperitoneálně podél páteře, vpravo od sestupné ao ...

                                               

Pupečníková žíla

Pupečníková žíla je žíla typická pro stadium savcu. Zakládá se jako párová céva, ale posléze je pouze nepárová. Po narození se uzavírá a atrofuje ve vazivovou tkáň, tzv. ligamentum teres. Funkcí pupečníkové žíly je přivádět okysličenou krev z pla ...

                                               

Vena brachiocephalica

Vena brachiocephalica, česky žíla ramenohlavová či bezejmenná, je párová žíla, která vzniká soutokem vnitřní hrdelní žíly a podklíčkové žíly. Odvádí odkysličenou krev z hlavy, krku a horních končetin. Soutokem pravé a levé vena brachiocephalica v ...

                                               

Vnitřní hrdelní žíla

Vnitřní hrdelní žíla je žíla krku sbírající krev z mozku, z povrchových částí tváře a z krku. V dolní části krku ústí spolu s vena subclavia do vena brachiocephalica. Vzhledem k tomu, že vnitřní hrdelní žíla má konstantní pruběh, používá se při s ...

                                               

Vrátnicová žíla

Vrátnicová žíla, též vrátnice či portální žíla je žíla, která odvádí krev ze střev a přiléhajících žláz do jater. Krev ve vrátnicové žíle obsahuje vstřebané živiny, vedlejší produkty metabolismu buněk a toxiny uvolňované střevními bakteriemi - ty ...

                                               

Aminoglykosidy

Aminoglykosidy jsou molekuly či části molekul nějaké sloučeniny, které mají pozměněnou cukernou část pomocí aminu. Výraz aminoglykosidy se rovněž používá pro označení antibiotik, protože některé aminoglykosidy jsou účinné v léčbě infekcí zpusoben ...

                                               

Beta-laktamová antibiotika

Beta-laktamová antibiotika, zkráceně též beta-laktamy, tvoří velkou skupinu antibiotik, které zabíjejí bakterie zabráněním tvorby buněčné stěny. Jejich efekt je tudíž výrazně baktericidní, mikroorganismy bez buněčné stěny a nerostoucí buňky jsou ...

                                               

Beta-laktamáza

Beta-laktamázy jsou enzymy produkované některými bakteriemi a zodpovědné za jejich rezistenci na beta-laktamová antibiotika, například peniciliny, cefamyciny a karbapenemy. Cefalosporiny jsou na beta-laktamázu relativně rezistentní. Tato antibiot ...

                                               

Cefalosporin

Cefalosporiny jsou beta-laktamová antibiotika, jejichž název je odvozen z plísně Cephalosporium, z níž byly tyto látky poprvé izolovány. Z chemického hlediska jsou to deriváty kyseliny 7-aminocefalosporanové a mohou být jak přírodní, tak i semisy ...

                                               

Penicilin

Penicilin je v širším slova smyslu označení pro skupinu antibiotik s dlouhou tradicí výroby. Řadí se mezi beta-laktamová antibiotika. Jejich jméno je odvozené od plísně Penicillium, v níž byla tato látka poprvé identifikována.

                                               

Tikarcilin

Tikarcilin řadíme mezi karboxypeniciliny. Je téměř vždy vyráběný a užívaný v kombinaci s kyselinou klavulanovou jako tikarcilin / klavulanová kyselina. Jelikož se jedná o penicilin, patří spadá do větší třídy beta-laktamových antibiotik. Klinicky ...

                                               

Arsan

Arsan je bezbarvý, prudce jedovatý plyn česnekového zápachu. Vzniká například rozkladem arsenidu kyselinami nebo pusobením vodíku ve stavu zrodu na sloučeniny arsenu. Je silným redukčním činidlem. Na vzduchu je samovznítitelný.

                                               

Benzidin

Pro svou schopnost vyvolat rakovinu močového měchýře a rakovinu slinivky břišní je Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny klasifikován jako lidský karcinogen - skupina 1. Díky schopnosti benzidinu oxidovat se na modrou sloučeninu v přítomnosti ...

                                               

Chlorid nikelnatý

Chlorid nikelnatý je v bezvodém stavu zlatožlutá hygroskopická práškovitá látka a v závislosti na hydrataci se mění jeho barva, je dobře rozpustný ve vodě a také methanolu, ethanolu, glycerolu a diethyletheru. Dihydrát tvoří hnědožluté, tetrahydr ...

                                               

Síran nikelnatý

Síran nikelnatý je žlutá, krystalická, hygroskopická a ve vodě dobře rozpustná chemická látka na vzduchu tvořící modrozelený hydrát se vzorcem NiSO 4. Tato látka je paramagnetická. Tato látka se používá na galvanické poniklování. Je však poněkud ...

                                               

O-toluidin

o -Toluidin je organická sloučenina, aminovaný derivát toluenu. Jedná se o nejvýznamnější látku ze skupiny toluidinu, monoaromatických uhlovodíku, které mají na benzenové jádro navázanou jednu aminovou a jednu methylovou skupinu. V čisté podobě s ...

                                               

1.2.3-trichlorpropan

1.2.3-trichlorpropan je chlorovaný uhlovodík s krátkým řetězcem a vzorcem CH 2 Cl-CHCl-CH 2 Cl. Výzkumy vlády USA a REACH prokázaly, že jde o nebezpečnou látku pro člověka, v Evropské unii je tedy mezi látkami vzbuzujících mimořádné obavy. Je vyh ...

                                               

Benzalchlorid

Benzalchlorid benzen) je organická sloučenina se vzorcem C 6 H 5 CHCl 2. Jedná se o bezbarvou kapalinu, která se používá jako reaktant v organické chemii.

                                               

Benzotrichlorid

Benzotrichlorid, systematickým názvem benzen, je organická sloučenina se vzorcem C 6 H 5 CCl 3. Používá se jako metiprodukt při přípravě dalších látek, například barviv.

                                               

Dimethylsulfát

Dimethylsulfát je organická sloučenina se vzorcem 2 SO 2. Jedná se o dimethylester kyseliny sírové, proto se vzorec často píše jako 2 SO 4 nebo i Me 2 SO 4, kde Me znamená methyl. Me 2 SO 4 se používá hlavně jako methylační činidlo v organické sy ...

                                               

Dusičnan olovnatý

Dusičnan olovnatý je ve vodě dobře rozpustná olovnatá sul kyseliny dusičné, se vzorcem Pb 2, kde oxidační číslo olova +II. Je to značně jedovatá chemická látka. Tato látka se v 19. století vyráběla v Evropě a USA za účelem výroby olovnatých pigme ...

                                               

Chlorid olovnatý

Chlorid olovnatý je anorganická sloučenina se vzorcem PbCl 2, jeden z chloridu olova. Za běžných podmínek se jedná o bílou tuhou látku slabě rozpustnou ve vodě. Rozpustný je v roztoku kyseliny chlorovodíkové, amoniaku a málo v ethanolu. PbCl 2 je ...

                                               

Styrenoxid

Styrenoxid je epoxid odvozený od styrenu. Lze jej připravit epoxidací styrenu: Styrenoxid je slabě rozpustný ve vodě. I stopové množství kyseliny ve vodě zpusobí hydrolýzu na racemický fenylethylenglykol přes arylkation. Pokud množství vody nesta ...

                                               

4.4-diaminodifenylmethan

Diaminodifenylmethan anilin, bismethan a pod řadou dalších názvu, včetně mnoha komerčních) je potenciálně karcinogenní látka, která se využívá zejména jako meziprodukt při výrobě polyuretanu nebo jako tvrdidlo do epoxidových pryskyřic. V lednu 20 ...

                                               

Acetamid

Acetamid, CH 3 CONH 2, amid kyseliny octové, je v čisté formě bílá krystalická látka. Připravuje se dehydrogenací octanu amonného. Používá se při výrobě plastických hmot a pro syntézu dalších organických sloučenin. Jeho racionální vzorec je CH 3 ...

                                               

Benzofuran

Benzofuran je kyslíkatá heterocyklická sloučenina tvořená spojenými cykly benzenu a furanu, tato bezbarvá kapalina je součástí uhelného dehtu. Pojem benzofuran se používá také jako označení libovolného derivátu této sloučeniny, tyto deriváty mají ...

                                               

Bromičnan draselný

Bromičnan draselný je bílá krystalická látka rozpustná ve vodě. Je to silné oxidační činidlo, které se při zahřátí na teplotu tání rozkládá za uvolnění kyslíku. Díky své stálosti na vzduchu se využívá jako základní látka v analytické chemii v bro ...

                                               

3.3’-dichlorbenzidin

3.3-dichlorbenzidin je organická sloučenina se vzorcem) 2. V čisté podobě má světle žlutou barvu, komerční produkty jsou však často jinak zbarvené. Je jen málo rozpustný ve vodě a často se dodává jako vlhká pasta. Používá se na výrobu pigmentu s ...

                                               

1.4-dioxan

1.4-dioxan je bezbarvá těkavá kapalina, slabě éterického zápachu. Po chemické stránce je to heterocyklická sloučenina s jedním šestičlenným kruhem, obsahujícím dva kyslíkové atomy. Muže být však považován též za cyklický ether. Od jeho struktury ...

                                               

Ethylbenzen

Ethylbenzen je aromatický uhlovodík, za běžných podmínek jde o bezbarvou kapalinu s charakteristickým zápachem, která se snadno vypařuje. Jeho vzorec je C 6 H 5 C 2 H 5

                                               

Furan

Furan je heterocyklická organická látka, je to bezbarvá, vysoce těkavá kapalina vonící podobně jako chloroform s teplotou varu blízko pokojové teplotě, je toxický a muže být karcinogenní. Katalytickou hydrogenací furanu za účasti katalyzátoru pal ...

                                               

Chlorid kobaltnatý

Chlorid kobaltnatý je chemická látka, která má v bezvodém stavu podobu bledě modrého prášku, silně hygroskopický, který postupnou hydratací přechází přes modrofialový, tmavě fialový, ružově fialový, broskvově fialový až k červenému hexahydrátu. T ...

                                               

Isopren

Isopren, systematický název 2-methylbuta-1.3-dien, je nenasycený uhlovodík odvozený z 1.3-butadienu, od něhož se liší methylovou skupinou na druhém uhlíku. Za pokojové teploty je to bezbarvá prchavá kapalina, velmi hořlavé a zápalné povahy. Isopr ...

                                               

Nitrobenzen

Nitrobenzen C 6 H 5 NO 2 je bezbarvá až nažloutlá jedovatá ve vodě málo rozpustná hořlavá kapalina. Jakožto jedovatá kapalina se muže do těla vstřebat i pokožkou – rozpouští tuky. Je to olejovitá kapalina, která voní po hořkých mandlích. Také je ...

                                               

Propylenoxid

Propylenoxid je organická sloučenina s funkčním vzorcem CH 3 CHCH 2 O. Tato bezbarvá těkavá kapalina se prumyslově vyrábí ve velkých množstvích, hlavní oblastí použití je výroba polyetherových polyolu pro polyuretanové plasty. Jedná se o chirální ...

                                               

Síran kobaltnatý

Síran kobaltnatý je anorganická chemická látka se vzorcem CoSO 4. Tato látka vytváří celou řadu hydrátu, z roztoku krystalizuje jako heptahydrát. Bezvodá forma je bílá, hydráty jsou oranžové až červené. Heptahydrát této látky je také znám jako če ...

                                               

Cyklohexanon

Cyklohexanon 5 CO, sumární vzorec C 6 H 10 O) je organická sloučenina, konkrétně alicyklický keton. Jedná se o hořlavinu II. třídy. Je to bezbarvá kapalina, barva se však na vzduchu pomalu mění na žlutou v dusledku oxidace. Ročně se vyrobí milion ...

                                               

Hexachlorbutadien

Za běžných podmínek je to bezbarvá olejovitá kapalina s teplotou varu 215 °C a teplotou tání kolem -20 °C, málo rozpustná ve vodě, dobře v organických rozpouštědlech. Je to látka nehořlavá s mírným "terpentýnovým" zápachem pachový práh je 12 mg / ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →