★ Free online encyclopedia. Did you know? page 18                                               

Klub nezávislých senátoru/Senátorský klub SPO(Z)+KSČM+Severočech

Klub nezávislých senátoru, dříve Senátorský klub SPO+KSČM+Severočech, byl senátorský klub v letech 2013-2018. Senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech vznikl v lednu roku 2013. Vytvořila ho pětice senátoru Vladimír Dryml, Marta Bayerová, Jaroslav Dou ...

                                               

Prozatímní Senát

Prozatímní Senát byl zamýšlenou horní komorou Parlamentu České republiky do doby ustavení současného Senátu Parlamentu České republiky. Ustaven měl být po vzniku České republiky zvláštním ústavním zákonem, k tomu však nakonec z politických duvodu ...

                                               

Senátorský klub

Senátorský klub slouží v Senátu ke sdružování senátoru, kteří patří do stejné politické strany nebo koalici. Reprezentuje danou politickou stranu na parlamentní pudě a umožňuje jí zde vystupovat jednotně a koordinovaně. Každý senátor muže být čle ...

                                               

Legislativní pravidla vlády

Legislativní pravidla vlády jsou vytvořena za účelem sjednocení postupu ministerstev a jiných ústředních orgánu státní správy při přípravě právních předpisu a přispět ke zvýšení úrovně tvorby právního řádu. Legislativní pravidla vlády ČR, v platn ...

                                               

Legislativní rada vlády České republiky

Legislativní rada vlády je poradní orgán vlády České republiky v oblasti její legislativní činnosti. Zřízena muže být podle § 28a zákona č. 2 / 1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánu státní správy České republiky. O jejím zří ...

                                               

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky zajišťuje odborné, organizační a technické zabezpečení činnosti vlády. Zřízen je dle kompetenčního zákona č. 2 / 1969 Sb. a zákonem č. 219 / 2002 Sb., kterým se provádí změny v soustavě ústředních orgánu státní správy Č ...

                                               

Porada ekonomických ministru

Porada ekonomických ministru je setkání zástupcu vybraných resortu. Rozhodnutí o účastnících porady ekonomických ministru je na předsedovi vlády. Toto setkání, které se koná poměrně pravidelně před zasedáním vlády, slouží k vyřešení případných ro ...

                                               

Rada hospodářské a sociální dohody

Rada hospodářské a sociální dohody je iniciativní a dohodovací orgán vlády ČR, který vede tzv. tripartitní jednání. V tomto orgánu jsou zastoupeni zástupci vlády, zástupci odborových organizací a zástupci zaměstnavatelských a podnikatelských svazu.

                                               

Česká národní budova

Bohemian National Hall je pětipodlažní budova na 321 East 73d Street na Upper East Side na Manhattanu. Budova byla postavena v letech 1895 až 1897 v neorenesančním stylu architektem Williamem C. Frohnem. Bylo to českoamerické sociální a kulturní ...

                                               

Vratislavský palác

Vratislavský palác v Praze na Malé Straně, Tržiště 366 / 13, je dvoupatrový barokní palác s klasicistní fasádou a s terasovitou zahradou a salou terrenou v zadní části objektu. Sídlí zde velvyslanectví Irské republiky a Americké centrum. Je chrán ...

                                               

Česko-čínské centrum Univerzity Karlovy

Česko-čínské centrum Univerzity Karlovy bylo založeno na základě Opatření rektora 6 / 2016, které vešlo v platnost 15. března 2016. Dle oficiálních webových stránek mělo být centrum "celouniverzitním střediskem výzkumu a vzdělávání specializované ...

                                               

Buquoyský palác

Buquoyský palác je palácový komplex, který se nachází v Praze na Malé Straně, na Velkopřevorském náměstí čp. 486 / 2 v městské části Praha 1. Od roku 1919 zde sídlí francouzské velvyslanectví. Je chráněn jako kulturní památka.

                                               

Malý Buquoyský palác

Malý Buquoyský palác, dříve také palác Vražduv nebo Redernovský se nachází v Praze 1 na Malé Straně, v těsném sousedství velkého Buquoyského paláce na Velkopřevorském náměstí čp. 484. Oba paláce byly v roce 1816 propojeny a tvoří areál, který je ...

                                               

Palác pánu z Hradce

Palác pánu z Hradce, nazývaný také Slavatovský, Kolovratský nebo Thunovský, je významná renesanční památka v ulici Zámecké schody 193 / 1 v Praze na Malé Straně. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Po roce 1768, kdy se stal majetkem ...

                                               

Česko-japonské vztahy

Diplomatický vztah mezi Československem a Japonskem byl navázán v roce 1919. Český architekt Antonin Raymond byl honorárním konzulem první Československé republiky v Japonsku od roku 1926 do roku 1939, zastupující vládu Tomáše Garrigue Masaryka. ...

                                               

Česko-německá a Slovensko-německá komise historiku

Československo-německá komise historiku byla založena v roce 1990 ministry zahraniční Hansem-Dietrichem Genscherem za SRN a Jiřím Dienstbierem za ČSFR. Po rozdělení Československa vznikly dvě komise. Německá sekce obou komisí má stejné personální ...

                                               

Česko-německé fórum mládeže

Česko-německé fórum mládeže – Deutsch-tschechisches Jungendforum je projekt, který spojuje mladé lidi z České republiky a Německa. Cílem této dvojstranné diskuzní platformy je, aby hlas mladých lidí mezi 16 a 26 lety v oblasti společenských a pol ...

                                               

Česko-německé vztahy po druhé světové válce

Česko-německé vztahy po druhé světové válce hrají významnou roli v české vnitřní politice. I když po roce 1989 došlo zejména u mladé české generace k velké názorové transformaci, přesto jsou česko-německé vztahy zatíženy určitými skupinovými ster ...

                                               

Do Německa na zkušenou

Do Německa na zkušenou – Versuch´s mal in Deutschland je projekt, který vznikl pod záštitou Česko-německého fóra mládeže. Hlavní myšlenka – informovat co nejvíce mladých lidí v České republice o jejich možnostech v Německu – vznikla na pudě Česko ...

                                               

Němci v Československu

Němci v Československu je označení německé menšiny, která žila uvnitř státních hranic od vyhlášení československého státu v roce 1918, dle definice ve smlouvě ze Saint-Germain z roku 1920 do odsunu většiny německého obyvatelstva po druhé světové ...

                                               

Česko-polské fórum

Česko-polské fórum je bilaterální nástroj veřejné diplomacie na posílení polsko-české spolupráce. Forum bylo vytvořeno na základě memoranda, podepsaného v roce 2008 v Praze ministry zahraničí Radoslawem Sikorskim a Karelem Schwarzenbergem. Minist ...

                                               

Fürstenberský palác

Fürstenberský palác je puvodně renesanční stavba, která se nachází v Praze na Malé Straně v ulici Valdštejnská 153 / 8. Součástí areálu paláce je také Fürstenberská zahrada, která bývá považována za nejhezčí starou pražskou zahradu. Je chráněn ja ...

                                               

Palác Hložku ze Žampachu

Palác Hložku ze Žampachu je raně barokní palác, který se nachází v ulici Kanovnická č. 70 / 4 na Hradčanech v městské části Praha 1. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. V paláci je v současnosti rezidence rakouského velvyslance.

                                               

Česko-ruské vztahy

Česko-ruské vztahy jsou bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací. Co se týče multilaterálních vztahu a institucí, mají Česko – jako jeden z nástupnických státu Československa – a Ruská federace již od roku 1990 resp. 1991 poměr ...

                                               

Československo-polské vztahy

Československo-polské vztahy byly mezistátní vztahy Československa a Polska. Započaly v roce 1918, kdy se oba státy ve své moderní podobě ustavily. Skončily 1. ledna 1993 rozpadem Československa na Česko a Slovensko. Do roku 1958 byly vztahy obou ...

                                               

Československo-sovětské přátelství

Československo-sovětské přátelství byl v dobách normalizace termín, jenž měl vykreslovat spolupráci a jednotu lidu Československa a Sovětského svazu. Bylo vyobrazováno jako odhodlané spojenectví založené na panslovanských základech podobné jako v ...

                                               

Ekonomika Evropské unie

Ekonomika Evropské unie je druhá největší ekonomika na světě, a to jak nominálně, tak podle parity kupní síly. Hrubý domácí produkt EU byl v roce 2015 odhadnut na 15 bilionu eur, což představovalo zhruba 22 % celosvětové ekonomiky. Ekonomika EU j ...

                                               

Digitální jednotný trh

Digitální jednotný trh je sektor Evropského jednotného trhu, který pokrývá digitální marketing, elektronické obchodování, a telekomunikace. Evropská komise jej představila v roce 2015.

                                               

Evropská politika vnějších obchodních vztahu

Politika vnějších obchodních vztahu v rámci Evropské unie je zaměřena na stanovování a úpravu omezení dovozu a jeho ochranu, liberalizaci obchodních vztahu se třetími zeměmi a uzavírání smluv o obchodní spolupráci. Obecně je definována ve Smlouvě ...

                                               

Evropské právo hospodářské soutěže

Evropské právo hospodářské soutěže je součástí práva Evropské unie zaměřené na odstraňování překážek obchodních vztahu v rámci společného trhu. Souvisí především s potíráním kartelových dohod, zneužívání dominantního postavení, nedovolených fúzí ...

                                               

Evropský jednotný trh

Evropský jednotný trh, vnitřní trh nebo společný trh v rámci Evropské unie je prostorem bez vnitřních hranic, v němž platí volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, který je definován Maastrichtskou smlouvou. Tato koncepce je východiskem dalšíc ...

                                               

Evropský nástroj finanční stability

Evropský nástroj finanční stability je instituce, jejímž smyslem bylo chránit členy eurozóny před finanční nestabilitou, zejména před dluhovou krizí v eurozóně, a to tak, že zemím s problémy poskytne finanční výpomoc. Instituce sídlí v Lucemburku ...

                                               

Evropský stabilizační mechanismus

Evropský stabilizační mechanismus je záchranný fond finanční pomoci pro země platící eurem, který nahradil dočasná řešení, jimiž byly Evropský nástroj finanční stability a Evropský mechanismus finanční stabilizace. Ačkoliv jeho vznik umožnila změ ...

                                               

Hluboká a komplexní zóna volného obchodu

Hluboká a komplexní zóna volného obchodu) je zóna volného obchodu vytvořená mezi Evropskou unií a třemi státy, které ratifikovaly Asociační dohodu s EU: Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. DCFTA postupně sladí jejich trhy s trhem EU a umožňuje jejich h ...

                                               

LEADER

Metoda LEADER je rozvojová metoda, pusobící za účelem zapojení místních aktéru do procesu plánování a rozhodování na základě strategie a v dusledku toho přidělování zdroju pro rozvoj konkrétní oblasti. Tato metoda je založena na principu zdola-na ...

                                               

Měny Evropské unie

V Evropské unii se k únoru 2020 používá 10 ruzných měn. Nejvíce zastoupenou měnou je euro, které používají státy eurozóny. Evropská centrální banka a národní banky členských zemí unie jsou součástí evropského systému centrálních bank.

                                               

Rozpočet Evropské unie

Souhrnný rozpočet Evropské unie je sestavován každoročně rozpočtovým orgánem. Celková výše a výše hlavních "okruhu" rozpočtu je definována vždy několik let dopředu finančním rámcem. Celkový objem rozpočtu v roce 2010 byl asi 140 mld. EUR, tj. 1.2 ...

                                               

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu je zabezpečená internetová aplikace, která spojuje veřejné orgány v Evropském hospodářském prostoru. Byla vyvinuta Evropskou komisí společně s členskými státy Evropské unie za účelem urychlení administr ...

                                               

Instituce Evropské unie

Společné instituce EU vycházejí ze zásady sdílení pravomocí, základního principu fungování Evropské unie. Jednotlivé orgány disponují pravomocemi, které dříve podléhaly kompetenci jednotlivých členských zemí. Jádro tvoří sedm orgánu Evropské unie ...

                                               

Eurostat

Eurostat je statistickým úřadem Evropské unie. Je organizační složkou Evropské komise na úrovni generálního ředitelství. Úkolem Eurostatu je předkládat harmonizovaná statistická data na úrovni celé EU a zároveň poskytovat statistické srovnání reg ...

                                               

Evropská rada

Evropská rada je jednou z vrcholných institucí Evropské unie. Jejími členy jsou hlavy státu nebo předsedové vlád členských zemí EU, jejího zasedání se navíc účastní předseda Evropské komise. Předsednictví se do přijetí Lisabonské smlouvy odvozova ...

                                               

Evropská služba pro vnější činnost

Evropská služba pro vnější činnost je autonomní organizace Evropské unie sloužící jako její diplomatický sbor na supranacionální úrovni. ESVČ vznikla na základě Lisabonské smlouvy a mezi její úkoly patří reprezentovat zájmy Unie jako celku a podp ...

                                               

Generální ředitelství

Generální ředitelství je odborná administrativní jednotka instituce Evropské unie. Ve vztahu k Evropské komisi odpovídají generální ředitelství zhruba ministerstvum. Každé z nich přísluší jednomu nebo několika Evropským komisařum, naopak každý z ...

                                               

Justus Lipsius (budova)

Justus Lipsius je budova v Bruselu, která je od roku 1995 sídlem Rady Evropské unie. Nachází se v centru města, na ulici Wetstraat / Rue de la Loi, v blízkosti stanice metra Schuman a naproti budově Berlaymont, která je hlavním sídlem Evropské ko ...

                                               

Úřad pro publikace Evropské unie

Úřad pro publikace Evropské unie je interinstitucionální úřad, jehož cílem je zajišťovat vydávání publikací orgánu Evropské unie. Právní základ tvoří rozhodnutí 2009 / 496 / ES, Euratom o organizaci a zpusobu práce Úřadu pro publikace Evropské un ...

                                               

Výbor stálých zástupcu

COREPER je do češtiny překládán jako Výbor stálých zástupcu. Jedná se o klíčovou součást Rady, jejíž puvod mužeme dohledat již několik dekád před samotným vznikem EU. Za nejpravděpodobnější dobu vzniku orgánu podobného typu lze určit rok 1953, kd ...

                                               

Chrám svatého Sergeje Radoněžského

Chrám svatého Sergeje Radoněžského je pravoslavný chrám v 19. obvodu v Paříži, v ulici Rue de Crimée. Chrám je součástí Pravoslavného teologického ústavu svatého Sergeje a je zasvěcen ruskému světci Sergeji Radoněžskému.

                                               

Americko-izraelské vztahy

Americko-izraelské vztahy jsou významným faktorem celkové americké politiky na Blízkém východě. Americký kongres klade značný duraz na zachování úzkých vztahu s Izraelem a jeho podpory. Jedním z hlavních vyjádření podpory Izraeli je zahraniční po ...

                                               

Seznam poslancu Evropského parlamentu z Maďarska (2009–2014)

V Maďarsku od podzimu 2006 došlo k výraznému poklesu preferencí vládní strany MSZP. Ještě více se strana propadla s příchodem hospodářské krize, odstupem premiéra Ference Gyurcsánye a vzniku úřednické vlády Gordona Bajnaie. Odvrat Maďaru od levic ...

                                               

Polsko-sovětské přátelství

Polsko-sovětské přátelství byl v dobách komunistického režimu termín, jenž měl vykreslovat spolupráci a jednotu lidu Polska a Sovětského svazu. Zatímco Československo-sovětské přátelství stálo spíše na ideálech panslavismu, hlavním společným bode ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →