★ Free online encyclopedia. Did you know? page 176                                               

Ještěři

Ještěři jsou skupina živočichu z řádu šupinatých charakteristických plně vyvinutými končetinami, středním uchem a pohyblivými očními víčky. Jde o významnou skupinu současných plazu a vyskytují se prakticky na celém světě. Nejstarší prokazatelní z ...

                                               

Korýši

Korýši jsou velká parafyletická skupina členovcu, zpravidla klasifikovaná jako podkmen. Žijí především ve vodním prostředí, a to ve sladké i slané vodě, některé skupiny se však adaptovaly i k životu na souši, jmenovitě někteří stejnonožci. Nové f ...

                                               

Nazí plži

Nazí plži je obecné označení pro plže, jejichž ulita buď zcela zmizela, nebo je zakrnělá, malá a umístěná uvnitř těla. Ztráta ulity je odvozeným znakem, který je společný všem nahým plžum, nicméně v pruběhu evoluce plžu se objevuje vícekrát nezáv ...

                                               

Nozdratí

Nozdratí nebo svaloploutví či násadcoploutví je třída kostnatých obratlovcu. Je-li chápána v tradičním parafyletickém významu, zahrnuje pouze dvě recentní podtřídy ryb s celkem 8 druhy. Jsou to lalokoploutví se dvěma recentními druhy a dvojdyšní ...

                                               

Picoides

Picoides je rod datlovitých ptáku. V češtině se pojmenovává buď jako datlík nebo jako strakapoud. Vymezení rodu je diskutabilní. Z molekulárních prací rod vychází jako parafyletický, blízce příbuzný rodu Veniliornis, zároveň jsou do něj řazeni i ...

                                               

Plicnatí

Plicnatí je skupina plžu. Jsou to suchozemské, sladkovodní či vzácně i mořské druhy. Jsou to obojetníci s přímým vývojem, jsou většinou hermafroditi. V plášťové dutině vznikají "plíce" se stažitelným přístupovým otvorem, ktenidia nemají. Nervová ...

                                               

Předožábří

Předožábří je nepřirozená rozsáhlá skupina plžu, do níž se řadí obecně hlavně mořské druhy s ulitou. Schránka muže mít ruzný tvar, nejčastěji spirálovitě vinutý, ale někdy kuželovitý nebo dokonce trubicovitý. Plášťová dutina se otevírá nejčastěji ...

                                               

Ramenonožci

Ramenonožci jsou kmenem mořských lophotrochozoí. Jsou bilaterálně souměrní, tělo mají uzavřené ve dvoumiskové schránce a svalnatým stvolem přirustají k podkladu. Recentních je asi 350 druhu, popsáno je však více než 30 tisíc druhu fosilních.

                                               

Ryby

Ryby, česky též kostnaté ryby, je parafyletická skupina primárně vodních obratlovcu vyznačujících se osifikovanou kostrou a skřelemi kryjícími žábry. V tradičních taxonomických systémech měly ryby postavení třídy, dnes jsou buď považovány za nadt ...

                                               

Sumky

Sumky jsou třída živočichu z podkmene pláštěncu. Sumky jsou mořští, kosmopolitně rozšíření živočichové, jejichž tělo je pokryto pláštěm tunikou, která je tvořena polysacharidem tunicinem. Vnější vrstva těla je tvořena z nebuněčných, vláknitých st ...

                                               

Šupinušky

Šupinušky je bazální bezkřídlá skupina hmyzu v úzkém slova smyslu. Jedná se o parafyletickou skupinu, zahrnující rybenky a chvostnatky. Bazální vývojovou větví hmyzu jsou chvostnatky, jejich sesterskou linií jsou tzv. Dicondylia, zahrnující vedle ...

                                               

Tlustokožci

Tlustokožci je souhrnné označení pro některá zvířata, která mají velmi tlustou kuži. Pojem vymyslel v 19. století francouzský zoolog Georges Cuvier, ale protože je to nepřirozený, tzv. polyfyletický taxon, jedná z hlediska biologické systematiky ...

                                               

Pavoukovci

Pavoukovci jsou skupina bezobratlých živočichu z podkmene klepítkatcu. Vědecké jméno vychází z řeckého άράχνη a váže se k mytologické postavě Arachné. Zahrnuje asi 73 000 zejména suchozemských druhu. Věda, která se zabývá pavoukovci, se nazývá ar ...

                                               

Bičnatci

Bičnatci je řád pavoukovcu, žijící v teplých oblastech Ameriky, Asie a západní Afriky. Dělí se na dva podřády: vlastní bičnatce a krátkochvosty. Je popsáno patnáct čeledí a okolo stovky druhu bičnatcu. Vzhledem připomínají štíry. Tělo je zploštěl ...

                                               

Krabovci

Krabovci, Amblypygi je řád pavoukovcu. Je známo přes 150 druhu, řazených do 5 čeledí. Žijí v tropech i subtropech Afriky, Asie i Ameriky. Krabovci dosahují s roztaženými končetinami velikosti od 5 do 70 cm. Vyznačují se širokým plochým tělem a se ...

                                               

Krátkochvosti

Krátkochvosti jsou řád pavoukovcu povrchně připomínající pavouky. Obecně jsou menší než 5 mm na délku. Od roku 2005 bylo popsáno více než 230 druhu tohoto řádu po celém světě, většina patří do čeledi Hubbardiidae.

                                               

Roztoči

Roztoči jsou nejrozmanitějším a druhově nejbohatším řádem pavoukovcu. Obecně jsou velmi malí, některé druhy však dosahují délky až 2 cm. Mezi pavoukovci jsou výjimeční zpusobem obživy – zatímco všechny ostatní řády se živí dravě, mezi roztoči nal ...

                                               

Roztočovci

Roztočovci jsou dravci příbuzní pavoukum, kteří se živí jinými malými členovci. V prosinci roku 2011 bylo již po celém světě popsáno 58 existujících druhu roztočovcu.

                                               

Sekáči

Sekáči jsou řád pavoukovcu. Vyznačují se srostlou hlavohrudí se zadečkem a dlouhými končetinami. Živí se hmyzem a jinými drobnými bezobratlými. Byly nalezeny dobře zachovalé fosílie staré 400 milionu let. Naznačují, že základní stavba těla sekáču ...

                                               

Solifugy

Solifugy jsou řádem pavoukovcu. Tito živočichové, dosahující velikosti až 10 cm, jsou nápadní díky svým velikým klepítkám, kterými uchvacují kořist. Na rozdíl od pavouku nemají však jed. Přední část hlavohrudi prosomy je pokrytá pevným, klenutým ...

                                               

Štírci

Jejich tělo je nestejnocenně článkované. Jejich nejmohutnějšími končetinami jsou klepítkovitě zakončená makadla, do kterých ústí jedová žláza. Chelicery jsou též klepítkovité, ale zcela nenápadně umístěné na začátku těla. Vyúsťují na nich snovací ...

                                               

Hmyz

Hmyz je třída šestinohých živočichu z kmene členovcu, kteří mají tělo rozdělené do tří článku. Pro všechny druhy je charakteristické, že mají tři páry nohou, většinou mají složené oči, tykadla a jsou jedinými členovci, kteří umějí aktivně létat. ...

                                               

Blanokřídlí

Blanokřídlí jsou řádem hmyzu vyznačující se dvěma páry blanitých křídel. Náleží do ní mimo jiné vosy, včely a mravenci. Patří k nejrozšířenějším zástupcum hmyzí říše, jen v České republice se vyskytuje asi 7000 druhu.

                                               

Brouci

Brouci jsou jeden z nejdiverzifikovanějších řádu hmyzu. Zahrnují přes 400 000 popsaných druhu rozčleněných ve více než 160 čeledích, což je asi 40 % všech popsaných druhu hmyzu a asi 20 % všech popsaných živočišných druhu. Stále jsou přitom objev ...

                                               

Cvrček polní

Cvrček polní je druh hmyzu z řádu rovnokřídlých. Žije na mezích, travnatých stráních a sušších loukách. Sameček si vyhrabává v zemi chodbičky, v jejichž blízkosti se zdržuje. Na jaře u jejich vchodu vyluzuje pronikavý melodický cvrkot. V České re ...

                                               

Dictyoptera

Dictyoptera zahrnuje 3 skupiny polyneopterního hmyzu - šváby, všekazy a kudlanky. Přestože všechny současné Dictyoptera mají krátké kladélko, nejstarší fosilní Dictyoptera mají dlouhé kladélko, podobně jako hmyz z řádu rovnokřídlích. Používáni te ...

                                               

Dlouhošíjky

Dlouhošíjky jsou řádem dravého křídlatého hmyzu. Počtem druhu se jedná o chudý řád, na celém světě je známo přibližně 200 druhu. V Česku se vyskytuje jen 9 druhu. Typickým znakem dlouhošíjek je velmi protáhlá předohrud s hlavou. Vědecký název řád ...

                                               

Drobnělky

Drobnělky jsou řád hmyzu, obsahující jedinou čeleď Zorotypidae s jediným dochovaným rodem Zorotypus, který obsahuje 34 žijících a 9 vyhynulých druhu.

                                               

Dřevokazové

Dřevokazové, jsou vyšší organismy, které se aspoň v některých fázích vývoje živí dřevem. V přírodě ho tak pomáhají odbourávat, ale zároveň mohou škodit lidem, pokud hubí lesy nebo ničí dřevo používané např. jako součást staveb. Obvykle jde o dřev ...

                                               

Dvoukřídlí

Dvoukřídlí je početný řád hmyzu. Značná část zástupcu řádu se lidově nazývá mouchy. Typickým znakem dvoukřídlých je, že mají pouze jeden pár blanitých křídel. Druhý pár zakrněl v paličkovité útvary zvané halterae a slouží k vyvažování. Dvoukřídlí ...

                                               

Endopterygota

Endopterygota, kohorta známá jako hmyz s proměnou dokonalou je nadřádem hmyzu z podtřídy Pterygota. Hmyz s proměnou dokonalou prochází stadiem vajíčka, larvy, kukly, z níž se líhne dospělec dospělý jedinec. Larvy se od dospělce liší stavbou těla ...

                                               

Hnida

Hnida je vajíčko ektoparazitického hmyzu řádu Phthiraptera. Samice kladou v pruměru 5 až 20 vajíček za den, podle druhu a dostatku potravy. Vajíčka mají velikost kolem 0.8 mm, jsou světlá, pruhledná a zbarvená dohněda, pokud obsahují embryo, bílá ...

                                               

Chrostíci

Chrostíci jsou řád křídlatého hmyzu s proměnou dokonalou. Dospělci mají ochlupená křídla a žijí v blízkosti čistých vod. Mohou sloužit jako indikátory její čistoty. Vajíčka kladou do vody nebo její těsné blízkosti. Larvy jsou vodní a staví si sch ...

                                               

Chvostnatky

Chvostnatky jsou bazální bezkřídlá skupina hmyzu v úzkém slova smyslu. Na rozdíl od ostatního hmyzu mají kusadla připojená k hlavě jen jedním kloubem na břišních destičkách zadečkových článku drobné výčnělky, homologické s obdobnými výčnělky na k ...

                                               

Jepice

Jepice jsou okřídlená skupina hmyzu, jejíž puvod je řazen až do paleozoika. Dospělci mají redukované ústní a trávicí ústrojí, nepřijímají potravu a žijí obvykle pouze jeden až tři dny. Zato vodní larvy mohou žít i několik let. V jejich vývoji pro ...

                                               

Kokon

Kokon, nebo také zámotek, je obvykle vláknitý obal, který chrání vajíčka nebo kuklu některých členovcu. Nejznámější jsou kokony bource morušového, z nichž se získává hedvábí.

                                               

Křídlatí

Křídlatí je podtřída hmyzu, do níž patří naprostá většina dnes žijícího hmyzu. Na středohrudi a zadohrudi mají po páru křídel. Pokud křídla nemají, je to zpusobeno druhotně v dusledku zpusobu života. Dělí se na dvě infratřídy: Novokřídlý hmyz Neo ...

                                               

Kudlanky

Kudlanky jsou řád dravého hmyzu. Na Zemi žije přes 2500 druhu kudlanek, které se dělí do více než 400 rodu, avšak teraristé málokdy chovají více než pět druhu najednou. V teráriích se dá chovat jen asi 30 druhu. Největší druhy dorustají až 25 cm, ...

                                               

Motýli

Motýli tvoří druhý největší řád hmyzu, hned po broucích. Jsou rozšířeni na celém světě kromě Antarktidy, řád čítá kolem 180 000 druhu. Motýly se zabývá lepidopterologie.

                                               

Muchnička

Muchnička je rod z čeledi muchničkovitých, které mohou přenášet choroby jako je onchocerciasis. Je to rod s několika stovkami druhu a 41 podrody. Sliny těchto much obsahují antikoagulanty, řadu enzymu a histamin a smíchány s krví zabraňují jejímu ...

                                               

Myrmekomorfie

Myrmekomorfie je druh mimikry, kdy je vzhled či chování živočicha připodobněno mravencum. Napodobování mravencu bylo zjištěno u více než 2 000 druhu členovcu náležejících do nejméně 54 čeledí. Mravenci žijí na světě ve velkých počtech a mnozí pre ...

                                               

Pisivky

Pisivky jsou řád drobného, okřídleného nebo bezkřídlého hmyzu. Samotné pisivky zahrnují v 35 čeledích asi 3000 druhu, avšak podle aktuálních názoru na fylogenezi hmyzu jsou vnitřními skupinami pisivek vši, luptouši, péřovky a všiváci, kteří dohro ...

                                               

Polokřídlí

Polokřídlí je skupina hmyzu vytvořená sloučením dříve samostatných řádu stejnokřídlí a ploštice. Společným znakem je bodavě-sací ústní ústrojí přizpusobené k sání rostlinných a živočišných šťáv a tekutin. Velikost tohoto hmyzu se pohybuje od 1 do ...

                                               

Pošvatky

Pošvatky je řád celosvětově rozšířeného hmyzu. Velikost jeho příslušníku se pohybuje mezi pěti a 65 milimetry. Pošvatky v larválním stadiu žijí čtyři roky, jako dospělci zhruba týden. Odhadovaný počet známých druhu je kolem dvou tisíc, u počtu dr ...

                                               

Rovnokřídlí

Rovnokřídlí je skupina hmyzu, do které patří kobylky, cvrčci, saranče a příbuzní živočichové. Vyvíjejí se proměnou nedokonalou. Rovnokřídlí mají kousací ústní ústrojí, skákací zadní nohy a samci vyluzují cvrčivé zvuky stridulací. V současné době ...

                                               

Řásnokřídlí

Řasnokřídlí je řád hmyzu obsahující 9 čeledí s 600 druhy. Většinu svého života tráví jako endoparazité v těle jiných druhu hmyzu, jako jsou včely, vosy, křískovití, rybenky nebo švábi. Jen první stádium larvy a samečci žijí volně. Pouze u bazální ...

                                               

Síťokřídlí

Síťokřídlí jsou řád dravého hmyzu s proměnou dokonalou. Svým vzezřením tvoří velmi ruznorodou skupinu, patří sem na první pohled velmi odlišné druhy jako např. pakudlanky, ploskorozi nebo mravkolvi. Rozšířené jsou především v tropech a subtropech ...

                                               

Snovatky

Snovatky je malý řád křídlatého hmyzu. Na celém světě je známo asi 200 druhu. Žijí v tropech, subtropech na pobřeží Středozemního a Černého moře. V Česku se nevyskytují.

                                               

Srpice

Srpice je skupina středního až drobného hmyzu se dvěma páry blanitých křídel, kousacím ústním ústrojím na rypákovité hlavě a dlouhými nitkovitými tykadly. Samci u nás běžného rodu Panorpa mají na zadečku charakteristické přichytávací klíšťkovité ...

                                               

Strašilkovci

Strašilkovci jsou řád hmyzu popsaný teprve nedávno v roce 2002. První známé druhy pocházejí z Afriky. Podle molekulárních analýz jsou příbuzní se cvrčkovci a mohou být s nimi řazeni do jednoho řádu Notoptera.

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →