★ Free online encyclopedia. Did you know? page 175                                               

Interleukin 22

Interleukin 22 je protein, který je u lidí kódovaný genem IL22 lokalizovaným na chromozomu 12q15. Jedná se o cytokin, který je sekretován imunitními buňkami, pusobící především na buňky neimunitní.

                                               

Kolonie stimulující faktor

Kolonie stimulující faktory je skupina glykoproteinu, které pusobí jako hematopoetické rustové faktory, jednoduše řečeno ovlivňují krvetvorbu. Svou přítomností v kostní dřeni stimulují hematopoetickou kmenovou buňku, ze které vznikají krvinky a t ...

                                               

Makrofágový zánětlivý protein

Makrofágové zánětlivé proteiny patří do rodiny chemotaktických cytokinu, tzv. chemokinu. U lidí jsou dvě hlavní formy a to MIP-1α a MIP-1β, které jsou ale podle nové nomenklatury cytokinu pojmenovány CCL3 a CCL4, v tomto pořadí. Nicméně mužeme na ...

                                               

TNF-α

TNF-α, někdy také pod názvem kachektin, je homotrimerický protein o 157 aminokyselinách a s řadou funkcí. Produkuje ho řada zejména krevních buněk a patří do velké skupiny tzv. cytokinu. Váže se na TNF receptor. TNF-α existuje buď jako transmembr ...

                                               

Komplement (biologie)

Komplement je soubor asi 40 sérových a membránových glykoproteinu, které slouží jako humorální složka nespecifické imunity.

                                               

Myeloperoxidáza

Myeloperoxidáza je enzym ze skupiny peroxidáz, který je u lidí kódován MPO genem. K expresi genu myeloperoxidázy dochází nejvíce v neutrofilních granulocytech. Jedná se o lysozomální bílkovinu, která je uložena v azurofilních granulích neutrofilu ...

                                               

PAMP (imunologie)

PAMP jsou molekulární struktury typické pro povrch buněk patogenních organismu. Bývají velmi konzervované, často jsou pro mikroby životně duležité, naopak na povrchu buněk hostitelu přítomny nejsou. PAMP struktury mohou být proto účinně rozeznává ...

                                               

Properdin

Properdin je gamaglobulin složený z mnoha stejných podjednotek s vlastním místem vázajícím ligand. Nachází se v séru živočichu a je jediným známým pozitivním regulátorem aktivace komplementu. Nativní properdin se vyskytuje ve fixovaném poměru 22: ...

                                               

Transflamace

Termín transflamace popisuje proces, kterým mechanismy vrozené imunitní odpovědi ovlivňují epigenetickou plasticitu buňky během jaderného přeprogramování. Tento jev je zásadní při dediferenciaci buňky somatické na buňku pluripotentní a také při t ...

                                               

Vyškolená imunita

Vyškolená imunita je relativně novodobý pojem, který se týká imunitní paměti u vrozené části imunitního systému. Imunitní paměť byla považována za vlastnost pouze adaptivní imunity, nicméně v posledních letech dochází k nárustu dukazu ohledně imu ...

                                               

Koky

Koky je označení pro bakterie kulovitého tvaru ve světelném mikroskopu viditelné jako kruhy. Pruměr bakterií bývá do 1 μm. Podle toho v kolika rovinách se rozmnožují, dělí se na mikrokoky, stafylokoky, diplokoky, streptokoky, tetrakoky a sarciny. ...

                                               

Tyčinky (bakterie)

Tyčinkovité bakterie jsou bakterie tvaru "tyčky". Někdy se označují jako bacily, ale ve skutečnosti jsou Bacilli rovněž třídou kmene Firmicutes. Příkladem tyčinkovitých bakterií je v podstatě celý kmen Firmicutes, tyčinkovitá však je i namátkou t ...

                                               

Puchratka kadeřavá

Puchratka kadeřavá, též irský mech, se řadí mezi mořské červené řasy. Barva se pohybuje od fialové po velmi světlou až skoro prusvitnou.

                                               

Kapsida

Kapsida je bílkovinné pouzdro virové částice, které obklopuje virovou nukleovou kyselinu, případně i některé virové proteiny. Kapsida má ochrannou funkci a zpravidla zaniká, jakmile virus dosáhne hostitelské buňky a počne se v ní replikovat. Prot ...

                                               

Hlavoun velký

Hlavoun velký je hlubinná ryba z řádu hrdloploutvých, žijící převážně v nejsevernější části Tichého oceánu, dokáže však migrovat na značné vzdálenosti, jeden exemplář byl nalezen dokonce v blízkosti Falklandských ostrovu. Monotypický druh objevil ...

                                               

Hranáč šedý

Hranáč šedý je paprskoploutvá ryba žijící v severní části Atlantského oceánu a v Severním ledovém oceánu, na jih zasahuje po Chesapeakskou zátoku a Pyrenejský poloostrov. Náleží do monotypického rodu Cyclopterus, což znamená kruhová ploutev, podl ...

                                               

Hřebeník velký

Hřebeník velký je dravá mořská ryba z řádu ropušnicotvární. Vyskytuje se podél pacifického pobřeží Severní Ameriky od Aljašky po Kalifornský poloostrov. Obývá skalnaté dno v hloubkách 10–100 m, byl ale zastižen i v hloubce přes 400 m. Hřebeník má ...

                                               

Chřestivcovití

Chřestivcovití je čeleď ďasovitých ryb, kterou tvoří deset rodu a 68 druhu. Vyskytují se v tropických a subtropických mořích, chybějí ve Středozemním moři. Patří k bentickým živočichum, kteří obývají pevninský svah v hloubkách přesahujících 100 m ...

                                               

Jehlovití

Jehlovití je čeleď drobnějších volnoostných mořských ryb, zahrnující jehly, koníčky a řasovníky. Zahrnuje asi 300 druhu, sdružených do 57 rodu. Vyznačují se velmi odvozenou a vysoce specializovanou morfologií. Společným znakem jsou čelisti srostl ...

                                               

Ježíkovití

Ježíkovití je čeleď ryb z řádu čtverzubci. Ježíkovití jsou známí svou schopností v ohrožení se nafouknout. Objem těla zvětšují díky tomu, že spolykaná voda se dostane do vakovité vychlípeniny střeva. Jejich tělo pokrývají ostny, které jsou běžně ...

                                               

Klaun očkatý

Klaun očkatý je druh tropické ryby z čeledi sapínovití a rodu Amphiprion. Druh popsal roku 1830 Georges Cuvier. Známý je z amerického animovaného filmu Hledá se Nemo.

                                               

Lulanky

Lulanky je čeleď ryb žijící v teplých mořích. Vyznačují se velmi protáhlým tělem a trubicovitou tlamou. Mohou dorust až dvoumetrové délky. Žijí osamoceně nebo v malých skupinách, díky štíhlému tělu posetému skvrnami se mohou ve dne skrývat mezi k ...

                                               

Měsíčník (rod)

Měsíčník je rod paprskoploutvých ryb z evolučně velmi staré čeledi měsíčníkovitých. Měsíčníci jsou nejtěžší kostnaté ryby, které v současnosti na Zemi žijí. Mohou vážit i dvě tuny a měří až 2.5 metru. Měsíčníci se od ostatních ryb odlišují zplošt ...

                                               

Měsíčníkovití

Měsíčníkovití je čeleď paprskoploutvých ryb z řádu čtverzubci. Obývají otevřený oceán od tropického pásu po až po střední šířky. Měsíčníkovití jsou velké ryby, které mohou dosahovat velikosti i 4.6 metru a hmotnosti 2300 kg.

                                               

Mník bělolemý

Mník bělolemý má protáhlé tělo. Běžně dosahuje délky kolem 50 cm. Má jednu hřbetní ploutev, která je na bázi dlouhá a sahá až k ploutví ocasní. Má 93–103 měkkých paprsku. Řitní ploutev je na bázi dlouhá, je protažena až k ocasní ploutvi. Má 62–75 ...

                                               

Mník mořský

Mník mořský má protáhlé tělo. Běžně dosahuje délky kolem 106 cm. Dosahuje maximální délky 200 cm. Horní čelist přesahuje spodní čelist. Vous na spodní čelisti je dlouhý, nevětvený, a je delší než pruměr oka. Má dvě hřbetní ploutve, které jsou v z ...

                                               

Okouník zlatavý

Okouník zlatavý je mořská ryba patřící do řádu ropušnicotvární. Bývá také známa pod názvem okouník mořský, Angličané jí říkají Norway haddock. Žije v severní části Atlantiku, zejména v Irmingerově moři. Mladé rybky se zdržují při pobřeží, dospělí ...

                                               

Ostencovití

Ostencovití je čeleď mořských paprskoploutvých ryb z řádu čtverzubci. Ostencovití se vyskytují v tropických mořích celého světa, v menší míře zasahují i do moří subtropu a mírného pásu. Je známo asi 40 druhu ve 12 rodech.

                                               

Ostenec oranžovoproužkatý

Ostenec oranžovoproužkatý je druh mořské ryby z čeledi ostencovitých, který je charakteristický svým tvarem a zbarvením. Jedná se o dravou rybu, která je aktivní hlavně přes den, v noci vyhledává úkryt, ve kterém se schovává před nočními predátor ...

                                               

Pakambala velká

Pakambala velká je mořská paprskoploutvá ryba z řádu platýsu, která je snadno rozpoznatelná pro svuj atypický tvar uzpusobený životu na mořském dně, kdy je zahrabána v písku či bahně. Její tělo je zcela zploštělé, neustále leží na jedné straně a ...

                                               

Phyllopteryx

Phyllopteryx je rod jehlovitých ryb z podčeledi Syngnathinae. Sesterskou skupinou je druhý rod řasovníku, Phycodurus. Jsou popsány pouze 2 druhy: Řasovník rubínový jehož první živý exemplář s asi poloviční velikostí oproti řasovníku protáhlému a ...

                                               

Plotos proužkatý

Plotos proužkatý je mořská ryba z řádu sumcu. Má protáhlé tělo dorustající maximální délky 32 cm. Je šedočerně zbarvený s podélnými bílými pruhy, které se s věkem postupně ztrácejí. Ústa jsou vroubena osmi hmatovými vousky, na čenichu se nachází ...

                                               

Rozedranec

Rozedranec je rod 11 druhu ryb z čeledi rozedrancovitých. Tyto ryby tráví většinu svého života na dně v relativně mělké vodě v hloubce 20 až 100 metru. Žijí po celém světě v tropických a subtropických vodách.

                                               

Smaček mořský

Smaček mořský má dlouhé štíhlé tělo, hlava je dlouhá a kuželovitě zašpičatělá. Dolní čelist zřetelně přesahuje horní čelist. Hřbetní ploutev je na bázi velmi dlouhá bez tvrdých paprsku, měkkých paprsku je 56–63, řitní ploutev je na bázi dlouhá a ...

                                               

Strašík maloústý

Strašík maloústý je ryba vyskytující se v severní části Tichého oceánu. Je dlouhá okolo 15 cm, černé barvy, žije v hloubkách mezi 600 a 800 metry. Její oči mají soudkovitý tvar, který umožňuje teleskopické vidění. Unikátní je pruhledný kryt, kter ...

                                               

Stříbrnice atlantská

Stříbrnice atlantská má štíhlé protáhlé tělo. Dorustá délky těla 70 cm SL, její rust je pomalý. Má nápadně velké oči. Šupin je podél těla více než 63. Hřbetní ploutev je nasazena přibližně v úrovni konce prsní ploutve. Hřbetní ploutev měkké paprs ...

                                               

Takifugu

Takifugu je rod čtverzubcu známý pod japonským názvem fugu. Asi 120 druhu se vyskytuje po celém světě mezi 45° severní a 45° jižní šířky. Živí se mlži, planktonem a drobnými korýši. Při napadení zvětšují svuj objem a dravec, který se nenechá odst ...

                                               

Tlustohlavec tasmánský

Tlustohlavec tasmánský, česky též "sliznatá ryba", je druh hlubinné ryby z čeledi tlustohlavcovitých, která obývá hluboké pobřežní vody u Austrálie a Tasmánie. Ryba žije v hloubkách mezi 800 až 1500 metry, kde je mnohonásobně vyšší tlak než u hla ...

                                               

Treskovití

Treskovití jsou čeleď mořských paprskoploutvých ryb z řádu hrdloploutví. Vyskytují se především v mořích chladného a mírného pásu severní polokoule. Jediným typicky sladkovodním zástupcem treskovitých byl mník jednovousý, který je však spolu se s ...

                                               

Udicovkovití

Udicovkovití je čeleď mořských ryb náležející do řádu ďasové. Čeleď zahrnuje pět rodu a čtrnáct druhu. Udicovkovití se vyskytují u pobřeží Austrálie a Tasmánie. Obývají bentickou zónu do hloubky 60 metru, místo plavání kráčejí po dně pomocí prsní ...

                                               

Zubatka

Zubatka také nazývaná zmijí ryba je rod ryb z čeledi světlonošovití žijící ve více než kilometrové hloubce teplých moří. Protáhlé tělo dosahuje pulmetrové délky a je pokryto velkými stříbrnými šupinami. Zuby jsou velmi ostré, tenké a tak dlouhé, ...

                                               

Mořské želvy

Želvy se od ostatních plazu odlišují především tím, že mají tělo chráněno krunýřem a i díky němu mužeme určit, že žily na Zemi už před více než 220 miliony let. Skupina mořských želv se od želv sladkovodních odštěpila zhruba před 100 miliony lety ...

                                               

Absidia

Absidia je rod hub z čeledi Cunninghamellaceae v oddělení Zygomycota. Nejznámějším druhem je patogenní houba Absidia corymbifera, která zpusobuje zygomykózu, zejména ve formě mykotického spontánního potratu u krav. Je to alergen, který muže vyvol ...

                                               

Plíseň hlavičková

Plíseň hlavičková je jedna z nejběžnějších plísní. Je tvořena jemnými vláknitými chomáčky, ze kterých vyrustají tmavošedé, kulovité výtrusnice. Náleží do rodu Mucor a třídy Zygomycetes. Roste na koňském trusu na hnoji.

                                               

Krásnoružek lepkavý

Krásnoružek lepkavý je houba z řádu kropilkotvaré. Vyznačuje se jasně oranžovými, žlutými nebo občas bíle zbarvenými plodnicemi, které se rozvětvují a mají rosolovitou konzistenci. Dosahovat mohou až výšky 10 cm. Vyskytuje se běžně v jehličnatých ...

                                               

Urediniomycetes

Urediniomycetes je nedávno vymezená třída stopkovýtrusných hub. V jiných systémech je její obměnou například třída Pucciniomycetes nebo Pucciniomycotina.

                                               

Pezizomycotina

Pezizomycotina je podkmen nebo pododdělení vřeckovýtrusných hub, která zahrnuje naprostou většinu druhu vřeckovýtrusných hub. Ostatní podkmeny jsou o poznání méně rozsáhlé.

                                               

Bezobratlí

Bezobratlí je velká skupina živočichu, představující asi 95 % všech živočišných druhu. Chybí jim obratle. Řadí se sem všichni živočichové kromě obratlovcu. Mírně odlišný význam má skupina bezestrunní, která nezahrnuje žádné strunatce. Jsou-li mez ...

                                               

Carbotriplura kukalovae

Carbotriplura kukalovae je druh hmyzu z období svrchního karbonu příbuzného rybenkám, který je znám z jediného exempláře z České republiky. Je možné, že jde o přechodný evoluční článek mezi bezkřídlým a křídlatým hmyzem.

                                               

Článkovci

Článkovci je polyfyletická, tedy nepřirozená skupina živočichu, kteří mají tělní články. Dnes se již nepoužívá. Skupinu představil Georges Cuvier v roce 1795 v přednášce Société d´Histoire naturelle de Paris jako jednu z hlavních skupin v živočiš ...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →